Ana səhifə

Uredba komisije (egs) št. 921/89 z dne 10. aprila 1989 o spremembi Uredbe (egs) št. 890/78 o podrobnih pravilih za certificiranje hmelja


Yüklə 29.5 Kb.
tarix25.06.2016
ölçüsü29.5 Kb.UREDBA KOMISIJE (EGS) št. 921/89
z dne 10. aprila 1989
o spremembi Uredbe (EGS) št. 890/78 o podrobnih pravilih za certificiranje hmelja
KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE
ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti;

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 1696/71 z dne 26. julija 1971 o skupni ureditvi trga za hmelj1, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo 3998/872, in zlasti člena 2 (5) Uredbe;

ker se je za določitev deležev hmeljevih listov, pecljev in odpadkov v skladu z Uredbo Komisije (EGS) št. 890/783, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 3994/884, predpostavljalo, da sta gostoti hmeljevih odpadkov in lupulina identični; ker je sedaj mogoče določiti razmerje med tema gostotama; ker bi bilo zato treba opredeliti metodo izračuna, ki se uporablja v ta namen;

ker mora v skladu s členom 7 Uredbe (EGS) št. 890/78 paket, v katerem se proizvod trži, po pečatenju nositi znak, ki zajema zahtevane podrobnosti; ker bi bilo treba za preprečitev možnosti zlorabe predvideti, da se tak znak pritrdi tudi na zavojčke ali škatle prahu ali ekstrakta v paketu; ker bi bilo zato treba ustrezno spremeniti Uredbo (EGS) št. 890/78;

ker so ukrepi, predvideni s to uredbo, v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za hmelj,
SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:
Člen 1
Uredba (EGS) št. 890/78 se s spremeni:

1. v tretjem odstavku točke C.1 v Prilogi II, se ‘Odpadkov in lupulina ni mogoče ločiti. Relativni odstotek vsakega je treba zato oceniti z objektivno presojo barve, težo pa izračunati ob predpostavki, da je njihova gostota enaka.’ nadomesti z:

‘Izredno težko je natančno ločiti odpad in lupulin. Kljub temu pa obstaja možnost približne določitve relativnih deležev odpada in lupulina z uporabo 0,8 mm sita..

Pri določevanju deleža lupilna je potrebno izhajati iz predpostavke, da je gostota lupulina štirikrat večja od gostote odpada.’;2. v točki (d) Priloge IV, se po ‘tisk na zapečatenem paketu’ doda ‘in na vsakem zavojčku ali škatli prahu ali ekstrakta v zapečatenem paketu’.
Člen 2
Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.
Uporablja se od letine hmelja letnika 1989.
Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
V Bruslju, 10. aprila 1989.

Za Komisijo

Ray MAC SHARRY

član Komisije1 UL št. L 175, 4. 8. 1971, str. 1.

2 UL št. L 377, 31. 12. 1978, str. 40.

3 UL št. L 117, 29. 4. 1978, str. 43.

4 UL št. L 354, 22. 12. 1988, str. 24.


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət