Ana səhifə

Universitatea din bucureşti facultatea de teologie ortodoxă catedra de teologie sistematica


Yüklə 36.5 Kb.
tarix25.06.2016
ölçüsü36.5 Kb.
UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ CATEDRA DE TEOLOGIE SISTEMATICA.

PROGRAMA ANALITICA. - MASTER. PROFIL: TEOLOGIE ORTODOXĂ SPECIALIZAREA: DOCTRINA. ŞI CUL TURĂTEOLOGIE DOGMATICĂ ŞI SIMBOLICĂ: ISTORIA DOGMELOR CURS ZI - ANUL I1- SEMESTRUL I, 2 ore curs, 1 ora seminar

14 săptămâni didactice 20 ore curs, 10 ore seminar

Predator: Pr. Prof. Dr. Ştefan N. SANDU


  1. FINALITĂŢI

Cursul descrie Istoria Dogme1or de la Reforma (1517) până la la Conciliul de la Trident (1545-1563). Aceasta parte a Istoriei Dogmelor din secolul al XVI-lea cuprinde perioada Reformei şi Contrareformei. Aceasta perioada a Istoriei Dogmelor este expusa din punct de vedere dogmatic. Acest curs urmare~te sa faca 0 descriere a Istoriei Dogmelor in timpul Reformei ~i Conciliului de la Trident.

II. OBIECTIVE OPERAŢIONALE

Tematica acestui curs de Istoria Dogmelor are ca scop expunerea dezvoltarii dogme1or sau a invataturii dogmatice prin Reforma ~i prezentarea invataturilor fixate de Biserica Romano-Catolica la Conciliul de la Trident (1545-1563). Denumirea de dezvoltarea dogme1or prin Reforma a fost data de teologii protestanti in manuale1e lor de Istoria Dogme1or ~i se refera la interpretarea dogme1or Bisericii in Protestantismul luteran ~i reformat de la Reforma pana in prezent.

III. MODALITĂŢI DE REALIZARE:

Expunerea, analiza, conversatia, problematizarea.

IV. EVALUAREA STUDENTILOR

Evaluarea paqiala (formativa), cu masuri de ameliorare, realizata prin aprecierea raspunsurilor orale.

Evaluarea finala (sumativa - cumulativa) realizata prin colocviu ~i examen.

V. TEMATICA CURSULUI

1. Istoria Dogmelor in Romano-Catolicism din secolul al XVI-lea pana in secolul al XVII-lea.

Istoria teologiei romano-catolice in epoca moderna. - 1. Perioada pregatitoare dintre anii 1500-1570. - 2. Istoria teologiei scolastice mai noi de la Conciliul Trident parra la 1660. - 3. Istoria teologiei scolastice sistematice (1570-1660). - 4. Perioada stagnarii teologiei scolastice (1660-1760). - 5. Perioada de decadere a teologiei scolastice (1760-1830 sau 1840).

2. Dogma Sfintei Treimi. Controversele privind atributele lui Dumnezeu. - 1.

Invatatura despre cunoa~terea ~i pre~tiinta lui Dumnezeu.


  1. Lupta impotriva Socinianismului. -1. Istoria Dogmelor in secolul al XVI-lea.

Istoria Dogmei hristologice in timpurile moderne. - 1. Dogma despre persoana lui Iisus Hristos 5. Istoria invataturii romano-catolice despre har. - 1. Perioada dupa Conciliul de la Trident. - 2. Concepti a lui M. Bajus (1513-1589) despre raportul dintre natura ~i har. - 3. Doctrina lui Luis Molina (1535-1600) despre har. - 4. Doctrina lui Domingo Banez (1528-1604) despre har. - 5. Congregatia « De auxiliis gratiae » (1597-1607) ~i doctrina despre har. - 6. Comeljus Jansen (1585-1638) ~i doctrina libertatii vointei umane.

6. Istoria Dogmelor in Protestantismulluteran din secolele XVI-VIII. Protestantismulluteran mai vechi (Ortodoxia luterana), (1580-1730). - 1. Locul Protestantismului luteran mai vechi in Istoria Dogmelor. - 2. Reprezentantii Protestantismului luteran mai vechi. - 3. Invatatura Protestantismului luteran mai vechi. Principalele probleme dogmatice. - 3.1. Invatatura despre Sf'anta Scriptura. ­3.2. Invatatura despre Dumnezeu. - 3.3. Invatatura despre Sfanta Treime. - 3.4. Hristologia. - 3.5. Locul invataturii despre impacare a ortodoxiei luterane in Istoria Dogmelor. - 3.6. Justificarea.

7. Protestantismul luteran de mai tarziu (secolele XVII-XVIII). Pietismul (1690-1740). - 1. Locul Pietismului in Istoria Dogmelor. - 2. Teologia lui Philipp Jakob Spener. - 3. Pietismul de la Halle. - 4. P~etismul radical. - 5. Hermhutismul ~i Pietismul de la Wiirttemberg.

8. Istoria Dogmelor in secolele XVII-XVIII (1670-1790). - 1. Locul Iluminismului in Istoria Dogmelor. Raportul Iluminismului cu Pietismul ~i ortodoxia luterana. Probleme fundamentale ale teologiei in timpul Iluminismului. - 2. Perioada de trecere de la ortodoxia luterana la Iluminism. Teologia tranzitiei (Chr. Thomasius, Chr. Wolff, J. F. Buddeus, Chr. M. Pfaff, S. J. Baumgarten, V. E. Luscher). - 3. Neologia. Restabilirea invataturii de credinta (A.F.W. Stack, J. J. Spalding, J. F. W. Jerusalem, W. A. Teller). - 4. Teologia istorico-critica ~i descrierea Istoriei Dogmelor (1. S. Semler). - 5. Istoria teologiei (H. S. Reimarus, G. E. Lessing). - 6. Idei dogmatice ale teologiei Iluminismului. - 6. 1. Notiunea de Dumnezeu ~i credinta in Providenta. - 6.2. Hristologia ~i invatatura despre impacare. - 6.3. Invatatura despre mantuire. - 6.4. Notiunea Bisericii.

9. Istoria Dogmelor in Protestantism in secolele XIX-XX. Locul Protestantismului in Istoria Dogmelor in secolul al XIX-lea.

10. Sistemele idealiste ale lui Friedrich Schleiermacher (1768-1834) ~i G. W. Fr.

Hegel (1770-1831). - 1. Teologia lui Schleiermacher - 2. Teologia filozofica a lui Hegel. - 3. Conceptia lui Baur despre Istoria Dogmelor.

11. Teologia medierii. Teologia Neoluteranismului din secolul al XIX-lea. - 1.

Neoluteranismul. - 2. ~coala de la Erlangen.

12. Istoria Dogmelor in Protestantism in secolul al XX-lea. - 1. Istoria Dogmelor in conceptia lui Adolf yon Harnack. - 2. Istoria Dogmelor in conceptia lui Reinhold Seeberg. - 3. Istoria Dogmelor in conceptia lui Friedrich Loofs. - 4. Istoria Dogmelor in conceptia lui Gustaf Aulen. - 5. Istoria Dogmelor in conceptia lui Bengt Hagglund. - 6. Istoria Dogmelor in conceptia lui Bernhard Lohse.

13. Istoria Dogmelor in Biserica Romano-Catolica din secolul al XVII-lea pana in secolul al XIX-lea.

Istoria invataturii despre primat. -1. Galicanismul ~i Episcopatul (sec. XVII­XVIII).

14. Perioada restaurarii teologiei catolice. - 1. Ultramontanismul. Dogma imaculatei conceppi (1854). - 1. Dezvoltarea istorica a dogmei. - 2. Dogma despre Imaculata conceptie a Fecioarei Maria, (1854). Restaurarea teologiei catolice in secolul al XIX-lea. - 1. Şcoala de la Tubingen. Neoscolastica - 2. Pozitia dogmatica a Neoscolasticii.
VI. BIBLIOGRAFIE

Alberigo, G., Dossetti, J. A., Joannou, P. -P., Leonardi, C., et Prodi, P., Les Conciles oecumeniques. Tome 11-2. Les Decrets. De Trente a Vatican lL Les Editions du Cerf, Paris, 1994.Die Bekenntnisschriften der evangelisch-lutherischen Kirche. Herausgegeben im Gedenkjahr der Augsburgischen Konfession 1930, 7. Auflage, Vandenhoeck & Ruprecht, Gottingen, 1976.

Svenska Kyrkans Bekiinnelseskrifter. Utgivna av Samfundet Pro Fide et Christianismo. Tredje upplagan, AB VerbumJKyrkliga Centralforlaget, Stockholm, 1979.

The Book of Concord. The Confessions of the Evangelical Lutheran Church.

Translated and edited by Theodore G. Tappert in collaboration with Jaroslav Pelikan, Robert H. Fischer, Arthur C. Piepkom, Fortress Press, Philadelphia, 1959.Beintker, Horst, Die evangelische Lehre von der heiligen Schrift und von der Tradition. Ausgewahlt und eingeleitet yon Dozent Dr. Horst Beintker, Quellen zur Konfessionskunde. Reihe B. Protestantische Qullen, Heft 2, LUneburg, 1961.


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət