Ana səhifə

Universitatea de stat din moldova aprob


Yüklə 5.38 Mb.
səhifə7/23
tarix24.06.2016
ölçüsü5.38 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   23

5. Elaborarea şi implementarea tehnologiilor bazate pe măsuri agrofizice şi agrochimice de optimizare a factorilor de fertilitate şi de utilizare durabilă a resurselor de sol.


Elaborări normative

 1. Reglementarea tehnică “Măsuri de protecţie a solurilor în cadrul practicilor agricole ” (Hotărîre de Guvern 1157 din 13.X.2008 ).

 2. Cod de bune practici agricole (Chişinău,2008).

 3. Reglementarea tehnică “Pretabilitatea solurilor şi calitatea apei pentru irigare” (Proiect de Hotărîre de Guven ).

 4. Obiectivul Guvernului RM “Stoparea degradării fondului funciar ” pentru anul 2010.

 5. Programul „Conservarea resurselor de sol” (Proiect de Hotărîre de Guvern).

 6. Proiect al Programului de Stat „Diminuarea impactului instabilităţii şi modificării condiţiilor climatice, asigurarea sustenabilităţii ramurii agricole şi dezvoltării rurale prin promovarea şi implementarea sistemelor agricole conservative ” (resursoreproductive).

Elaborări teoretice

 1. În dezvoltarea teoriei pedogenezei a fost dezvoltat conceptul funcţional – genetic al pedogenezei. În cadrul acestui obiect a fost fundamentat conceptul despre circuitul antropobiogeochimic, conform căruia în cadrul pedogenezei antropizate ecosistemul sol reprezintă spaţiul de interacţiune a fluxurilor naturale şi antropotehnogeme a substanţelor.

 2. La compartimentul procese elementare a fost reevaluată gruparea proceselor naturale , şi sistematizate procesele antropogene şi fundamentat conceptul despre profilele pedofuncţionale.

 3. Reevaluarea teoriei despre regimurile pedogenetice a implicat dezvoltarea conceptului despre spaţiul poros şi locul acestuia în constituirea şi evoluţia ambianţei pedogenetice în regim antropizat.

Lista implementărilor


Nr.

Denumirea procedeului

Autori

Forma de documentare

Locul implementării

1.

Procedeu de obţinere a suplimentelor pentru hrănirea albinelor şi procedee de hrănire a familiilor de albine.

Bulimaga V.,

Rudic V.,

Derjanschii V.,

Toderaş I.,

Bogdan V.


Act de implementare Nr.01/12 din 17.12.2007

Ficotehfarm SRL

2.

Procedeu de obţinere a biomasei de Spirulina platensis.

Rudic V.,

Zosim L.,

Bulimaga V.,

Chiriac T.,

Ciumac D.,

Turtă C.,

Prodius D.


Act de implementare Nr.01/01 din 15.01.2008

Ficotehfarm SRL

3.

Procedeu de cultivare a microalgei verzi Dunaliella salina

Rudic V.,

Bulimaga V.,

Bivol C.


Act de implementare Nr.01/11 din 04.12.2008

Ficotehfarm SRL

4.

Procedeu de obţinere a preparatului antioxidant termostabil din biomasa cianobacteriei Spirulina platensis.

Rudic V.,

Bulimaga V.,

Efremova N.


Act de implementare Nr.01/04 din 05.04.2009

Ficotehfarm SRL

5.

Tehnologii de obţinere a suplimentelor nutraceutice „SpiruFier”

Rudic V.,

Gudumac V.,

Zosim L.,

Elenciuc D.,

Bulimaga V.,

Chiriac T.Act de implementare Nr. 01/11 din 25.11.2009

Ficotehfarm SRL • Publicaţii de performanţa
 1. Braudo, E.; Danilenko, A.; Guslyannikov, P.; Kozhevnikov, G.; Artykova, G.; Lapteva, N.; Vaintraub, I.; Sironi, E.; Duranti, M. Comparative effects of limited tryptic hydrolysis on physicochemical and structural features of seed 11s globulins. International Journal of Biological Macromolecules. 2006, 39, 174-178. ISSN 0141-8130. (FI: 1,867).

 2. Morari, D.; Stepurina, T.; Rotari, V. I.. Calcium ions make phytohemagglutinin resistant to trypsin proteolysis. J. Agric. Food Chem. 2008. 56 (10), 3764–3771. ISSN 0021-8561. (FI: 2,562).

 3. Carchilan, M;. Delgado, M.; Ribeiro, T.; Costa-Nunes, P.; Caperta, A.; Morais-Cecilio, L.; Jones, R.N.; Viegas, W., Houben; A., Transcriptionally active heterochromatin in rye B chromosomes. The Plant Cell. 2007, 19, 1738-1749, ISSN 1040-4651. (FI: 9,296).

 4. Schallau, A.; Kakhovskaya, I.; Tewes, A.; Czihal, A.; Tiedemann, J.; Mohr, M.; Grosse, I.; Manteuffel, R.; Bäumlein, H. Phylogenetic footprints in fern spore- and seed-specific gene promoters. Plant Journal. 2008, 53, 414-424. ISSN 0960-7412. (FI: 6,493).

 5. Shutov, A. D.; Prak, K.; Fukuda, T.; Rudakov, S.V. ; Rudakova, A. S.; Tandang-Silvas, M. R .; Fujiwara, K.; Mikami, B.; Utsumi, Sh.; Maruyama, N. Soybean Basic 7S Globulin: Subunit Heterogenity and Molecular Evolution. Biosci.Biotechnol.Biochem. 2010, 74(8), 1631-1634. ISSN 0916-8451. (FI: 1,39).


4.ANTRENARE ÎN ACTIVITĂŢI CONEXE CERCETĂRII:


 • În cadrul Centrului Ştiinţific „Ştiinţe ale Vieţii” de pe lînga Universitatea de Stat din Moldova activează cercetătorii ştiinţifici care participă în mod direct în procesul de instruire. În laboratoarele ştiinţifice se realizează tezele de an, licenţă, masterat. Aici este baza de realizare a tezelor de doctorat.

 • Ponderea cercetătorilor implicaţi în procesul de instruire este de 90-95%.

 • Raportul numărului de teze la raportul cercetătorilor şi numarul de teze de master la numărul cercetătorilor este de 2/1.

În procesul de pregătire a cadrelor ştiinţifice de înaltă calificare (doctorat) sunt implicaţi doctorii habilitaţi: (B. Melnic, A. Crivoi, I. Toderaş, L. Cepurnova, V. Şalari, V. Şalari, M. Mîrza), doctorii în ştiinţe A. Corlăteanu, M. Leşanu. • În medie la doctorii habilitaţi, profesorii universitari revin cîte doi doctoranzi.

 • Ponderea susţinerilor în termene şi pe durata următorilor trei ani a tezelor de doctorat este 1:1.

 • Cercetătorii ştiinţifici ai centrului ştiinţific acordă consultanţa persoanelor juridice şi fizice pe problemele fitoterapiei diabetului zaharat şi factorii algelor îmbogaţite cuanumite elemente chimice în tratamentul dereglării lor endocrine.

 • Activităţile întreprinse în scopul diseminării rezultatelor cercetării, promovării imaginei ştiinţei sunt următoarele: participări la Expoziţia Naţională Universală „Fabricat în moldova” (27-30 ianuarie, 2010), la salonul Internaţional de Invenţii. Cercetare Ţtiinţifică şi Tehnologii noi „Inventica 2010” 6-9 octobrie 2010, Bucureşti romînia. Tîrgul Internaţional de Invenţii “INVEST – invent 2010” (22-26 noiembrie 2010), Iaşi, Romănia.


4.1 Cele mai bune teze de doctorat susţinute:

 1. Chiriac Natalia. Replanarea ca mijloc de evoluţie dirijată de înbunătăşirea a proprietăţilor şi de protecţie a solurilor erodate. 2007, Chişinău, conducător ştiinţific: conferenţiar Jigău Gheorghe

 2. Chitic Tatiana. Repercusiunile diabetului alloxanic asupra unor parametri fiziologici sub influenţa extraselor din plante medicinale. Chişinău 2009, Conducător ştiinţific: doctor habilitat, profesor universitar Aurelia Crivoi.

 3. Vegh Eva Maria. Impactul stresului educaţional la elevi în corelaţie cu ritmurile biologice. Chişinău 2010, profesor universitar Aurelia Crivoi.

 4. Киселëва Ольга. Экология популяций и репродуктивные особенности рыб с коротким жызненным циклом нижнево участка реки Днестр. Кишинëвю 2009. Научиные руководители: доктор хабил., професор, академик , Тодераш Ион, Чепурнова Людмила доктор хабил. професор.


5. COOPERĂRI NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE
5.1. Cooperare în cadrul naţional


Denumirea temei


Conducător ştiinţific, executanţi

Termenii de executare

Rezultate obţinute

Studiul genetico-molecular al polimorfismului la unele specii de plante

M. Duca

M. Leşanu,

A. Glijin,

A. Bârsan,

E. Savca,

A. Port,


A. Căpăţină,

V. Lupaşcu,

A. Leviţchi,

L. Ciobanu,01.01.2006-31.12.2010

În rezultatul cercetărilor patosistemului H. Annuus L. / O. cumana Wallr.
s-au evidenţiat şase genotipuri de perspectivă (FS9, FS12, FS17, FS21, FS26, FS27) şi linia androsterilă ASC1 rezistente la fitoparazitul lupoaia, care pot fi utilizate pentru ameliorarea şi selecţia formelor rezistente de floarea-soarelui..

Datele obţinute constituie un suport de referinţă pentru ameliorarea plantelor şi material ştiinţifico-didactic în predarea cursurilor de Fiziologie vegetală, Genetică, Ecofiziologie şi Adaptabilitatea plantelor. Screening-ul fenotipic al afinităţii, agresivităţii şi virulenţei parazitului (frecvenţa şi intensitatea infecţiei) a permis clasificarea celor 53 genotipuri de H. annuus în patru grupe distincte: rezistente (FS9, FS12, FS17, FS21, FS26, FS27, ASC1, Alcazar F1, Favorit F1, Turbo F1); tolerante (FS4, FS8, FS11, ASC2, Xenia ♂); sensibile (FS10) şi foarte sensibile (37 genotipuri).Tehnologii noi de obţinere a preparatelor antioxidante de origine naturală


Zosim Liliana

Elenciuc Daniela

Efremova Nadejda

Djur Svetlana

Bivol Cezara

Batir Ludmila

Olan Olga

Roşca Svetlana2009-2010

S-a demonstrat experimental că administrarea compuşilor coordinativi ai Mn (II), Co(II), Cu(II), Zn(II), Ni (II) şi Fe(III) la mediul de cultivare a cianobacterie Spirulina platensis duc la majorarea conţinutului de principii bioactive cu efect antioxidant ca ficobiliproteinele şi SOD în biomasa de spirulină.

Au fost elaborate 2 procedee de obţinere a biomasei de spirulină cu un conţinut majorat de antioxidanţi naturali (ficobiliproteine şi SOD), care prezintă interes pentru cosmetologie (creme anti-aging şi antialergice, etc) şi pentru medicină.Determinarea gradului de hibridare în f1 şi purităţii genetice a liniilor de floarea-soarelui în baza diferitor tehnici fiziologo-biochimice şi moleculare de cercetare


DUCA Maria, Laptev N., Homenco T. Ciobanu L., Leviţchi A., Rotaru T.,

2006-2007

În cadrul proiectului s-a încercat să se asambleze unele principii ale metodelor existente pentru a elabora un sistem expert mai exact şi mai eficient de determinare a omogenităţii biologice a materialului ameliorativ şi semincier.

La prima etapă a cercetărilor s-a efectuat colectarea datelor, referitoare la parametrii morfofiziologici ale seminţelor la 6 linii homozigote de floarea-soarelui, fiind analizate peste 100 de seminţe individual pentru fiecare genotip.

La următoarea etapă a cercetărilor s-a perfectat şi s-a adaptat la condiţiile laboratorului metoda de izolare a heliantininei - proteină de rezervă la floarea soarelui, încercând să integrăm şi să combinăm diverse etape expuse în două metode de bază, propuse anterior de alţi autori, astfel încât am reuşit să elaborăm un procedeu nou de izolare a heliantininei, care se caracterizează prin reproductibilitate perfectă.

În continuare s-a efectuat electroforeza proteinelor la 100 de seminţe individuale, pentru fiecare dintre cele şase genotipuri. În total au fost analizate în jur de 600 spectre electroforetice,

În baza rezultatelor obţinute a fost calculată puritatea liniilor prin metoda propusă în Standardul Moldovenesc Determinarea purităţii biologice a liniilor cosangvinizate a gradului de hibridizare la seminţele hibrizilor de porumb de prima generaţie prin metoda de electroforeză a proteinelor şi prin construirea matricelor similarităţii genetice, care fiind comparate cu cele obţinute la analiza indicilor morfofiziologici demonstrează un înalt nivel al purităţii genetice a liniei cercetate.


Nanotehnologii de sinteză a compuşilor coordinativi ai Fe(III) şi biotehnologii de obţinere a produselor farmaceutice antianemice.

Rudic V.

Bulimaga V.

Chiriac T.

Zosim L.


Ciumac D.

Maxacova S.

Nastas I.

Turtă C.


Lăzărescu A.

Diug E.


Ghindă S.

Ciorchină M.2006

Elaborarea tehnologiilor de obţinere pe cale naturală prin sinteză dirijată la cultivarea spirulinei cu utilizarea unor compuşi coordinativi ai Fe(III) atît a bioaditivelor antianemice, cît şi prin extragere şi fracţionare din biomasa de spirulină a biopreparatelor, inclusiv a formelor medicamentoase ce conţin fier legat organic.

Probleme demografice şi economico-geografice ale dezvoltării satelor mici din Regiunea Centrală a Republicii Moldova.

Sochircă V.

Cuciureanu Gh.

Baciu S.,

Revenco M., Castraveţ T.2007-2008

Cercetarea realizată este una dintre primele din ţară în abordarea din punct de vedere geografic a problemelor specifice satelor mici, rezultatele căreia pot fi implementate în elaborarea politicilor demografice şi în organizarea spaţială a teritoriului;

Importanţa studierii acestor localităţi rezidă din faptul că mediul rural al ţării este afectat de multiple probleme naturale, demografice, social-economice, iar în localităţile mici acestea se manifestă cu o deosebită amploare;

Pentru prima dată au fost delimitate 4 subregiuni şi identificate sate mici reprezentative pentru fiecare, în baza aplicării unor metode de tipizare;

Metodica de cercetare şi tipologia elaborată pot fi aplicate în cercetări similare pentru Regiunile de Nord şi de Sud ale ţării.

A fost evaluat gradul de asigurare a localităţilor vizate cu infrastructura de transport şi comunicaţii şi elaborate propuneri de optimizare;

Au fost întocmite hărţi ale infrastructurii (de transport rutier, feroviar, de gazoducte şi de apeducte) a regiunii Centrale cu localizarea satelor cercetate faţă de căile de acces şi elaborate propuneri de optimizare.1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   23


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət