Ana səhifə

Universitatea de stat din moldova aprob


Yüklə 5.38 Mb.
səhifə3/23
tarix24.06.2016
ölçüsü5.38 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23
Cifru 06.420.004.A

Impactul factorilor ecologici şi psihosociali asupra dezvoltării fizice şi intelectuale a copiilor din Republica Moldova.

Aurelia Crivoi,
dr. hab.


2006-2010

Obiectivele şi scopul:

  • Studiul conţinutului iodului în organism, a funcţiei glandei tiroide în paralel cu conţinutul iodului în apă şi în sol în diferite raioane ale Republicii Moldova.

  • Studiul compoziţiei minerale a apei şi a solului în comparaţie cu concentraţia microelementelor din serul sanguin a copiilor şi adolescenţilor.

  • Studiul indicilor de bază ai creşterii şi dezvoltării copiilor în diferite raioane ale republicii (investigaţie la alegere).

  • Termenii de formare a scheletului, dinamica masei musculare, a dezvoltării sexuale. Compararea indicilor dezvoltării fizice şi intelectuale a copiilor după vârstă (investigaţie la alegere).

  • Determinarea factorilor principali ai mediului ambiant care influenţează dezvoltarea copiilor şi adolescenţilor în diferite raioane ale Republicii Moldova.

  • Prezentarea recomandărilor de bază referitoare la corecţia alimentării, modului de viaţă şi educaţia copiilor în zonele republicii.

  • Coordonarea programei investiţională, monitoringul cu organizaţiile internaţionale şi cu centrele ştiinţifice. Va fi editat un ghid referitor problemele ecologice şi bioetice pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar.

  • Stabilirea interdependenţei posibilităţii adaptative ale encefalului şi sistemului cardiovascular la copii în diferite etape ale procesului de studiu.

Etapa 1. Studiul indicilor hormonali, biochimici şi sănătatea copiilor de diferite vârste în conformitate cu particularităţile geochimice şi ecologice al zonelor unde ei locuiesc.

Studiul conţinutului iodului în organism, a funcţiei glandei tiroide în paralel cu conţinutul iodului în apă şi în sol în diferite raioane ale Republicii Moldova.

Studiul influenţei concentraţiei calciului, fosforului, manganului şi a altor elemente din apă şi sol asupra formării scheletului.


B. Melnic;

A. Crivoi

A. Corotcov;

Iu. Bacalov;

T. Bodrug;

V. Florea;

L. Suveică;

I. Ceban.
2006

S-au obţinut cunoştinţe despre indicii hormonali şi biochimici la copii. Au fost prezentate recomandările de bază referitor la corecţia alimentării raţionale, modul de viaţă şi educaţia copiilor în Moldova.

S-au obţinut date despre conţinutul iodului în apă şi în sol în diferite raioane ale Republicii Moldova. Au fost depuse recomandări pentru corijarea, compensarea compoziţiei minerale a apei, indicaţii la terapia vitaminică.

S-au obţinut date despre conţinutul iodului în apă şi în sol în diferite raioane ale Republicii Moldova. Au fost depuse recomandări pentru corijarea, compensarea compoziţiei minerale a apei, indicaţii la terapia vitaminică.

S-au obţinut date despre conţinutul iodului în apă şi în sol în diferite raioane ale Republicii Moldova. Au fost depuse recomandări pentru corijarea, compensarea compoziţiei minerale a apei, indicaţii la terapia vitaminică.

Studiul dinamicii dezvoltării fizice şi intelectuale a copiilor cu evidenţierea factorilor naturali şi sociali de bază, care determină progresul uman (Investigaţiile s-au petrecut: s.Cojuşna, r-nul Străşeni, Bălţi, Făleşti, Glodeni, Taraclia, Criuleni).


A. Crivoi,

B. Melnic;

I. Bacalov;

T. Bodrug;

N.Curea;

M.Prodan – doctorand;

I.Gherman, L.Bostan, T.Botezatu - studenţi.


2007

Testul S-au înaintat propuneri de modelare a particularităţilor de manifestare a dereglărilor vegetative prin diferite acţiuni exogene şi menţinerea sănătăţii copiilor, elaborarea unui program de măsuri profilactice pentru diferite localităţi.

S-au obţinut cunoştinţe despre specificul creşterii şi dezvoltării copiilor din diferite localităţi ale republicii. S-au evidenţiat termenii de formare a scheletului, dinamica masei musculare, a dezvoltării sexuale.

S-au studiat indicii dezvoltării fizice şi intelectuale a copiilor. S-a determinat starea funcţională a sistemelor: cardiovascular, respirator, nervos, endocrin sub influenţa factorilor ecologici.

Au fost determinate zonele cu anomalii ale conţinutului macroelementelor, microelementelor în apa potabilă şi în sol. S-au analizat produsele alimentare. Au fost propuse recomandări pentru corijarea, compensarea compoziţiei minerale a apei, indicaţii la terapia vitaminică.

S-a realizat o comparaţie între indicii fiziologici ai copiilor Moldovei cu cei din ţările învecinate după condiţiile geochimice, climaterice, corelării diferitor factori ai mediului şi indicii fiziologici ai sănătăţii copiilor.


Studiul dinamicii dezvoltării fizice şi intelectuale a copiilor cu evidenţierea factorilor naturali şi sociali de bază, care determină progresul uman (Investigaţiile se vor petrece: s.Cojuşna, r-nul Străşeni, Bălţi, Făleşti, Glodeni, Taraclia, Criuleni).

B. Melnic;

I. Bacalov;

T. Bodrug;

N.Curea;


G.Cernei

Doctoranzi;

M.Prodan;

T.Chitic;

Studenţi:

I.Gherman

L.Bostan,

T.Botezatu
2008

În

Au fost determinate zonele cu anomalii ale conţinutului macroelementelor, microelementelor în apa potabilă şi în sol. Au fost analizate produsele alimentare şi studiate cauzele poluării apei potabile.

S-au studiat indicii dezvoltării fizice şi intelectuale a copiilor. S-a determinat starea funcţională a sistemelor: nervos, endocrin sub influenţa factorilor ecologici.

A fost creat un sistem informaţional al centrelor de investigaţie, prin care se vor analiza datele referitor la analiza calităţii apei potabile, produselor alimentare. S-au analizat corelaţiile dintre factorii ecologic şi starea sănătăţii copiilor.

Au fost obţinute informaţii despre specificul creşterii şi dezvoltării copiilor din diferite localităţi ale republicii. S-au evidenţiat termenii de formare a scheletului, dinamica masei musculare, a dezvoltării sexuale sub influenţa factorilor ecologici.

S-a realizat o comparaţie între indicii fiziologici ai copiilor Moldovei cu cei din ţările învecinate după condiţiile geochimice, climaterice, corelării diferitor factori ai mediului şi indicii fiziologici ai sănătăţii copiilor. A fost coordonată programa investiţională, monitoringul cu organizaţiile internaţionale şi cu centrele ştiinţifice. A fost editat un ghid referitor problemele ecologice şi bioetice pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar. Inaintarea de propuneri rentabile pentru rezolvarea problemelor poluării mediului ambiant, care influenţează negativ starea sănătăţii copiilor.


Studiul dinamicii dezvoltării fizice şi intelectuale a copiilor (în baza investigaţiilor biochimice şi electro-fiziologice: electrocardio-grafia, electroencefalgrafia) cu evidenţierea factorilor naturali şi sociali de bază, care determină progresul uman. (Investigaţiile se vor petrece: s. Cojuşna, r-nul Străşeni, Bălţi, Făleşti, Glodeni, Taraclia, Criuleni, or. Chişinău).B. Melnic;

I. Bacalov;

T. Bodrug;

N. Curea;

L. Cojocari;

G. Cernei;

E. Chiriţa;

T. Chitic

Doctoranzi;

M.Prodan;Masteranzi:

I. Gherman,

C. Croitoru

Studenţi:2009S-au studiat indicii dezvoltării fizice şi intelectuale a copiilor. A fost determinată starea funcţională a sistemelor: nervos, endocrin sub influenţa factorilor ecologici.

S-au cercetat indicii biochimici şi endocrini.

A fost efectuat un sondaj psihofiziologic în cadrul instituţiilor de învăţămînt preuniversitar în cîteva direcţii concomitent (neuronal, hormonal, cardiovascular, metabolic, psihoemoţional) cu propuneri de modelare a procesului instructiv – educativ a personalităţii viitorului.

Evidenţierea şi analiza factorilor psihosociali (anxietate, temperament, neurotism), motivaţia pentru studiul şcolar şi variaţiile fiziologice survenite pe fondalul reacţiilor stresante.

Au fost determinate zonele ale conţinutului macroelementelor, microelementelor în apa potabilă şi în sol. Au fost analizate produsele alimentare. S-au studiat cauzele poluării apei potabile. Au fost studiaţi factori care condiţionează poluarea mediului. Determinarea zonelor cu anomalii ale conţinutului macro-elementelor, microelementelor în apă şi în produsele alimentare. Compararea indicilor copiilor Republicii Moldovei cu indicii copiilor din ţările învecinate şi raioanele asemănătoare după condiţiile geochimice şi climaterice.

Au fost obţinute informaţii despre specificul creşterii şi dezvoltării copiilor din diferite localităţi ale republicii. S-au evidenţiat termenii de formare a scheletului, dinamica masei musculare, a dezvoltării sexuale sub influenţa factorilor ecologici.

A fost realizată o comparaţie între indicii fiziologici ai copiilor Moldovei cu cei din ţările învecinate după condiţiile geochimice, climaterice, corelării diferitor factori ai mediului şi indicii fiziologici ai sănătăţii copiilor.


Cercetarea dinamicii dezvoltării intelectuale a copiilor (în baza investigaţiilor electro-fiziologice: electrocardio-grafia, electromiografia, electroencefalografia. Evidenţierea factorilor psihosociali şi ecologici, care determină progresul uman. (Investigaţiile se vor petrece: s. Cojuşna, r-nul Străşeni, Bălţi, Făleşti, Glodeni, Taraclia, Criuleni, or. Chişinău).

A.Crivoi

B. Melnic

I. Bacalov

T. Bodrug

N. Curea

L. Cojocari

G. Cernei

E. ChiriţaDoctoranzi:

M.Prodan


Masteranzi:

I. Gherman,

C. Croitoru

T.Gorosciuc

I.Para


2010

A fost stabilită interdependenţa posibilităţii adaptative ale encefalului şi sistemului cardiovascular la copii în diferite etape ale procesului de studiu.

Au fost studiaţi indicii dezvoltării intelectuale şi fizice a copiilor. S-a determinat starea funcţională a sistemelor: nervos, endocrin sub influenţa factorilor psihosociali şi ecologici.

Au fost cercetaţi indicii biochimici şi endocrini.

Pregătirea elevilor pentru activitate în condiţiile noi psiho-social economice în mare măsură depinde de organizarea corectă a procesului instructiv – educativ, sporirea capacităţilor de muncă axate pe rezervele adaptiv-funcţionale ale organismului, conform cărora elevii îşi pot realiza pe deplin potenţialul lor intelectual şi fizic.

S-au evidenţiat şi analizat factori psihosociali (anxietate, temperament, neurotism), motivaţia pentru studiul şcolar şi variaţiile fiziologice survenite pe fondalul reacţiilor stresante.

S-au determinat zonele ale conţinutului macro-elementelor, microelementelor în apa potabilă şi în sol. S-au analizat produsele alimentare. S-au studiat cauzele poluării apei potabile.

S-au studiat mecanismele adaptative, ce ar deschide noi posibilităţi reactive la situaţiile stresante.

S-au obţinut informaţii despre specificul creşterii şi dezvoltării copiilor din diferite localităţi ale republicii. S-au evidenţiat termenii de formare a scheletului, dinamica masei musculare, a dezvoltării sexuale sub influenţa factorilor ecologici.

S-a realizat o comparaţie între indicii fiziologici ai copiilor Moldovei cu cei din ţările învecinate după condiţiile geochimice, climaterice, corelării diferitor factori ai mediului şi indicii fiziologici ai sănătăţii copiilor.

S-au studiat particularităţile adaptative şi variabilităţii stării funcţionale a sistemului nervos la copii în condiţii relativ confortogene şi în perioada activităţii intelectuale tensionate şi care

ar permite aprecierea şi soluţionarea sarcinilor practice în păstrarea sănătăţii şi sporirii capacităţilor de muncă a copiilor în condiţiile noilor cerinţe social – economice.


Cifru 06.411.039A

Studierea funcţionării ecosiistemelor naturale şi artificiale în scopul valorificării lor durabile, conservării biodiversităţii, şi obţinerii produselor alimentare non poluate şi preparatelor medicamentoase.

Vasile Şalaru, membru cor. al AŞM


2006-2010

Obiective:

1)Studierea diversităţii taxonomice, ecologice şi productivităţii algelor edafice, utilizarea lor în scopul sporirii fertilităţii solului şi obţinerii produselor alimentare ecologic pure.

2) Elaborarea tehnologiilor de obţinere a suplimentelor alimentare şi a preparatelor medicamentoase în baza biomasei de spirulină.

3) Elaborarea şi implementarea tehnologiilor bazate pe măsuri agrofizice şi agrochimice de optimizare a factorilor de fertilitate şi de utilizare durabilă a resurselor de sol.

4) Evaluarea fertilizării plantelor asupra fertilităţii solului, recoltei şi calităţii eiEtapa 1.

1. Pregătirea probelor de sol pentru creşterea algelor edafice în condiţii de laborator şi colectarea probelor de sol prin selectarea în culturi pure a 5-7 tulpini de alge fixatoare de azot şi producătoare de substanţe biologic active.

2. Elaborarea tehnologiilor de obţinere a suplimentelor alimentare şi a preparatelor medicamentoase iodocomponente.

3. Cercetări pe teren şi în laborator. Evaluarea condiţiilor biopedoclimatice, potenţialul productiv al solurilor şi factorilor restrictivi.

4. Efectuarea conform planului etapei de cercetare pe anul 2006. Colectarea probelor de sol şi plante în experienţele de câmp, care vor fi analizate în laboratoarele catedrei şi a instituţiile de profil unde studenţii vor petrece practica de licenţă.
V.M.Şalaru

V.V.Şalaru

N.Ciubuc

E.Andronic

V.Melnic

N.Grabco


N.Gajeva

V.Bulimaga

L.Zosim

Ciumac D.

Maxacova S.

Bejan T.


Jigău Gh.

Cravciuc I.

Chiriac N.

Danilov N.

Corduneanu P.

Stasiev Gr.

Nagacevschi T.

P. Corduneanu

Stasiev G.

Ceban T.


Nagacevschi T.

Chiriac N.
2006

1)S-au evidenţiat comunităţile de alge edafice din diferite ecosisteme spontane. S-au selectat şi propuse pentru utilizare nu mai puţin de 5-7 culturi de alge producătoare de substanţe biologic active şi azot fixatoare. S-au elaborat medii nutritive moderne pentru cultivarea în masă a 2-3 tulpine de alge şi propuse tehnologii de cultivare industrială. A fost elaborată tehnologie modernă de creştere industrială a 2-3 tulpini selectate şi estimat efectul influenţei lor asupra productivităţii unor plante de cultură.

2) Au fost elaborate 3 tehnologii de obţinere a biomasei de spirulină cu conţinut bogat de iod pentru utilizare ca suplimente alimentare şi remedii pentru profilaxia şi tratarea iododeficienţei. Biopreparatul iodocomponent extras din spirulină manifestă un efect pozitiv asupra nivelului de insulină şi al hormonilor tiroidieni pe fonul diabetului aloxanic şi nu are analog.

3) Materiale experimentale vizând factorii fizici şi agrochimici de fertilitate. Identificarea priorităţilor şi restricţiilor în scopul fundamentării modelelor de practici agricole durabile.

4)Determinarea cotei de influenţă a fiecărui factor la nivelul dezvoltării ştiinţei contemporane e imposibil. Influenţa îngrăşămintelor minerale şi organice asupra productivităţii plantelor şi fertilităţii efective a solului se studiază în condiţii de producere pe diferite soluri.Etapa 2.

1.Studierea diversităţii algelor edifice în solurile ocupate de culturile anuale prăşitoare (Floarea soarelui, porumb, cartof, sfeclă de zahăr.

2. Elaborarea tehnologiilor de obţinere a suplimentelor alimentare şi a preparatelor medicamentoase selenocomponente.

3. Cercetări pe teren şi în laborator. Fundamentarea şi argumentarea experimentală a practicilor agricole bazate pe măsuri agrofizice şi agrochimice de optimizare a factorilor de fertilitate.

4.Analizarea şi stabilirea influenţei diferitor îngrăşăminte asupra fertilităţii solului, recoltelor şi calităţiii producţiei în anii de studii.


V.M.Şalaru

V.V.Şalaru, N.Ciubuc

E.Andronic

V.Melnic, N.Grabco

C.Melniciuc

S.Dodrojan

O.Zub, N.Donţu

V.Bulimaga

L.Zosim, Ciumac D.

Maxacova S.

Bejan T., Jigău Gh.

Cravciuc I.

Chiriac N., Danilov N.

Corduneanu P.

Stasiev Gr.

Nagacevschi T.

P. Corduneanu

Stasiev G., Ceban T.

Nagacevschi T.

Chiriac N.
2007

1)S-a evidenţiat structura taxonomică a algelor edafice în agrocenoze constituite din culturile anuale prăşitoare, şi dependenţa. S-au evidenţiat particularităţile dezvoltării algelor edifice în dependenţă de culturile erbicee perene. S-au evidenţiat comunităţile de alge edifice din plantaţiile multianuale (vii şi livezi) şi evaluat impactul prelucrării cu pesticide asupra algoflorei. S-au selectat 3 tulpini de alge fixatoare de azot şi apreciată influienţa lor asupra dezvoltării plantelor de cultură selectate şi estimat efectul influenţei lor asupra productivităţii unor plante de cultură.

2) A fost testată acţiunea unor seleniţi asupra productivităţii spirulinei, activităţii ei biosintetice şi acumulării seleniului în biomasă. Au fost elaborate 2 tehnologii de obţinere a biomasei de spirulină: a)cu conţinut bogat de seleniu b) cu conţinut de seleniu şi fier. A fost investigată acţiunea „in vitro” a preparatului cu conţinut de seleniu şi fier asupra parametrilor reactivităţii imunologice şi rezistenţei naturale a organismului în caz de infecţie tuberculoasă şi s-a stabilit activitatea imunomodulatoare pronunţată a preparatului.

3)Sistematizarea rezultatelor cercetărilor, identificarea factorilor limitativi, elaborarea principiilor teoretice ale practicilor agricole de optimizare a factorilor de fertilitate şi de utilizare durabilă a resurselor de sol.

4) Obţinerea experienţelor de câmp (staţionare) de lungă durată. Recolta şi calitatea ei este indicile obiectiv al influenţei oricărui factor tehnologic. Îngrăşămintele influenţează atât solul cât şi planta.Etapa 3.

1.Elaborarea tehnologiilor de selectare a tulpinilor de alge azot fixatoare şi obţinerea inoculumului mono şi polialgal şi testării lui în calitate de îngrăşământ pentru plantele agricole.

2.Elaborarea tehnologiilor de obţinere a suplimentelor alimentare şi a preparatelor medicamentoase cromocomponente.

3. Cerectări pe teren şi în laborator. Elaborarea şi testarea practicilor agricole durabile în cadrul unor terenuri pilot.

4. Stabilirea influenţei îngrăşămintelor asupra acumulării metalelor grele în soluri şi plante cultivate pe aceste soluri.


V.M.Şalaru

V.V.Şalaru

N.Ciubuc

E.Andronic

V.Melnic

N.Grabco,

C.Melniciuc

S.Dodrojan, O.Zub

N.Donţu, V.Bulimaga

L.Zosim, Ciumac D.

Maxacova S.

Bejan T., Jigău Gh.

Cravciuc I., Chiriac N.

Danilov N., Chiriac N.

Corduneanu P.

Stasiev Gr.,

Nagacevschi T.

P. Corduneanu

Stasiev G., Ceban T.

Nagacevschi T.
2008

1)Se preconizează elaborarea tehnologiei de obţinere a inoculumului de alge fixatoare de azot şi producătoare de substanţe biologic acrive şi a tehnologiilor de utilizare a acestor alge.

2) S-a demonstrat experimental că administrarea pe rate a glicinatului de crom, precum şi cultivarea spirulinei în regim noapte/ zi (10/14 ore) conduce la acumularea unei cantităţi înalte de crom în biomasă (1% din BAU). A fost elaborat un procedeu nou de obţinere a biomasei de spirulină, în baza căruia au fost elaborate 2 tehnologii de obţinere a biomasei cu conţinut înalt de crom pentru utilizare în calitate de supliment alimentar, precum şi a unui preparat antidiabetic. A fost stabilită acţiunea „in vivo” a biopreparatului cu conţinut de crom asupra activităţii insulinei la şobolanii cu diabet zaharat tip 2, ceea ce deschide perspectiva utilizării lui în tratarea bolnavilor de diabet.

3)Tehnologii de gestionare durabilă a factorilor fizici şi agrochimici de fertilitate în cadrul unor terenuri pilot în diverse condiţii pedoclimatice.

4) Cunoaşterea influenţei îngrăşămintelor asupra diferitor proprietăţi ale solului, recoltelor şi calităţii lor, care este una din problemele actuale ale agriculturii contemporane.Etapa 4.

1.Elaborarea tehnologiilor de optimizare a mediului nutritiv şi de producere industrială a îngraşămintelor biologice în scopul obţinerii produselor alimentare ecologic pure.

2.Elaborarea tehnologiilor de obţinere a suplimentelor alimentare şi a preparatelor medicamentoase germaniucomponente.

3. Cercetări pe teren şi în laborator. Implementarea practicilor agricole de optimizare a factorilor de fertilitate şi de utilizare durabilă a resurselor de sol în cadrul unor exploataţii agricole pilot.

4. Stabilirea variantelor de îngrăşăminte care dau cel mai înalt efect şi recomandarea pentru aplicarea lor în condiţiile de producere în Moldova.


V.M Şalaru

V.V Şalaru

A.Trofim

R.Usturoi

C Melniciuc

N. Donţu


S.Dobrojan

V.Bulimaga

L.Zosim

Ciumac D.

Maxacova S.

Bejan T. T.Nagacevschi

Jigău Gh. Danilov N.

Cravciuc I.

Chiriac N. Stasiev Gr.

Corduneanu P.

Nagacevschi T.

P. Corduneanu

Ceban T., Chiriac N.2009

1)S-au studiat particularităţile dezvoltării algelor azotfixatoare pe medii lipsite de azot (productivitatea, particularităţile morfofiziologice). S-a determinat capacitatea de acumularea diferitor forme de azot în scopul substituirii îngrăşămintelor azotoase minerale în fitotehnie. S-a evidenţiat influienţa algelor azotfixatoare asupra productivităţii plantelor de cultură. S-a determinat calitatea roadelor tomatelor şi castraveţilor obţinute prin cultivarea cu suspensii de alge azotfixatoare.

2) A fost elaborată tehnologia de obţinere a biomasei de spirulină îmbogăţită cu germaniu, care se bazează pe utilizarea în calitate de sursă de germaniu a compusului organic al Ge(IV)- dicloro-bis(2,4,6 trimetilfenil) german.


A fost elaborată schema tehnologică integrată de obţinere a produselor germaniucomponente în baza biomasei de spirulină. Preparatul germanocomponent (BioRGe) manifestă capacitatea de a inhiba 17beta- hidroxisteroid dehidrogenaza (30 şi 32,5 % inhibiţie, respectiv, la utilizare în concentraţii de 1 şi 10 mcg, ceea ce demonstrează perspectiva de utilizare a lui în profilaxia şi tratamentul cancerului de prostată.

3)Suport informaţional ştiinţific şi metodico-practic pentru implementarea tehnologiilor de optimizare a factorilor de fertilitate în cadrul unor exploataţii agricole.

4) Cunoaşterea influenţei îngrăşămintelor asupra proprietăţilor solului, calităţii proteinelor, uleiului vegetal, care dau posibilitatea de a cunoaşte şi dirija procesele de biosinteză a acestor compuşi.


Etapa 5.

1.Studierea particularităţilor morfo-fiziologice a tulpinelor selectate şi elaborarea metodelor de păstrare a lor în colecţie.

2.Elaborarea tehnologiilor de obţinere a biopreparatelor în baza biomasei de spirulină cu conţinut sporit de antioxidanţi (SOD, ficobiliproteine, etc.).

3. Cercetări pe teren şi în laborator. Monitorizarea activităţilor de implementare şi de adaptare a practicilor agricole durabile în cadrul unor raioane pedoclimatice.

4. Introducerea dozelor de azot pe fonul de fosfor şi potasiu slab pe cernoziomul carbonatic.

V.M Şalaru

V.V Şalaru

A.Trofim, R.Usturoi

C Melniciuc, N. Donţu

S.Dobrojan

E.Semeniuc, M.Bâcu

E. Andronic, N.Grabco

I. Şalari, V.Bulimaga

L.Zosim Ciumac D.

Maxacova S. Bejan T.

Jigău Gh. Cravciuc I.

Chiriac N. Danilov N.

Corduneanu P.

Stasiev Gr.

Nagacevschi T.

P.Corduneanu G.Stasiev

Ceban T. Chiriac N.

Nagacevschi T.


2010

1)S-a studiat modificările morfo-fiziologice a două tulpini de alge azotfixatoare. S-a studiat particularităţile morfo-fiziologice a tulpinelor Anabaenopsis, Anabaena, Cylindrospermum. S-au elaborat şi propus noi medii nutritive de cultivare. S-au elaborat tehnologii de păstrare în colecţie, a tulpinelor de alge selectate.

2) În plan teoretic a fost stabilit efectul reglator al GeO2 şi compuşilor coordinativi ai Co (III) şi V (IV) asupra componenţei biochimice a spirulinei, manifestat prin sinteza sporită a ficobiliproteinelor, enzimei SOD (în cazul Ge (IV) şi Co(III)) şi beta-carotenului (în cazul V(IV)). În plan aplicativ au fost elaborate tehnologii de obţinere a suplimentelor alimentare cu conţinut înalt de antioxidanţi în baza biomasei de spirulină şi propusă schema tehnologică de obţinere a preparatelor antioxidante. A fost stabilită componenţa biochimică (după scan spectru UV-VIS) şi demonstrată capacitatea lor antioxidantă prin 2 metode ABTS+ şi DPPH. Schema elaborată este economic avantajoasă, deoarece permite obţinerea concomitentă a câtorva produse din aceeaşi biomasă de spirulină.

3) Tehnologii de gestionare a factorilor de fertilotate adaptate la condiţiile unor raioane pedoclimatice.

4) Înţelegerea şi dirijarea influenţei îngrăşămintelor asupra fertilităţii solului, recoltei şi calităţii ei, care sunt necesare cercetări fundamentale în condiţii de producere.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət