Ana səhifə

Ulusal meslek standardi maniKÜRİst seviye 3 referans kodu / 10ums0092-3 resmî gazete tarih-sayi: 14/10/2010-27729


Yüklə 478 Kb.
səhifə1/3
tarix26.06.2016
ölçüsü478 Kb.
  1   2   3
ULUSAL MESLEK STANDARDI

MANİKÜRİST

SEVİYE 3

REFERANS KODU / 10UMS0092-3

RESMÎ GAZETE TARİH-SAYI: 14/10/2010-27729


Meslek:


MANİKÜRİST

Seviye:
3I

Referans Kodu:


10UMS0092-3

Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar):


TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU (TESK)

Standardı Doğrulayan Sektör Komitesi:


MYK Toplumsal ve Kişisel Hizmetler Sektör Komitesi

MYK Yönetim Kurulu Onay Tarih/ Sayı:


28.09.2010 Tarih ve 2010/54 Sayılı Karar

Resmi Gazete Tarih/Sayı:


14/10/2010-27729

Revizyon No:


00TERİMLER, SİMGELER VE KISALTMALAR
AKRİLİK: Protez tırnağı uygulamak için kullanılan toz malzemeyi,
BATİKON: Bölgeyi mikroplardan arındırmak için kullanılan antiseptik dezenfektanı,
BUFFER: Kâğıt törpüyü,
DİPPİNG: Protez tırnak takma tekniğini,
FİTİL: Batık işleminde kullanılan inceltilmiş dezenfektan pamuğu,
FREZE: Protez tırnak yapımındaki törpüleme işlemini,
ISCO: Uluslararası Standart Meslek Sınıflaması’nı,
İSG: İş Sağlığı ve Güvenliğini,
JEL: Takma tırnak yapımında kullanılan kaynaştırıcı malzemeyi,
KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM (KKD): Çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve güvenliği etkileyen bir veya birden fazla riske karşı koruyan, çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan, bu amaca uygun olarak tasarımı yapılmış tüm alet, araç, gereç ve cihazları,
KRONK: Tırnak eti temizleme aletini,
KÜTİKÜL: Tırnağı çevreleyen ölü deriyi,
LİKİT: Protez tırnak yapımında, akrilikle birlikte kullanılan sıvı malzemeyi,
PRİMER: Tırnağı yağdan arındırıcı kozmetik ürünü,
ŞEYTANTIRNAĞI: Tırnağın yanında oluşan sertleşip kalkmış üst deriyi,

TIRNAK YATAĞI: Tırnak ile et arasındaki boşluğu,
TİPS: Protez tırnağı
ifade eder.

İÇİNDEKİLER


 1. GİRİŞ

Manikürist (Seviye 3) ulusal meslek standardı 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan “Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik” ve “Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) tarafından hazırlanmıştır.
Manikürist (Seviye 3) ulusal meslek standardı, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş, MYK Toplumsal ve Kişisel Hizmetler Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.


 1. MESLEK TANITIMI  1. Meslek Tanımı

Manikürist (Seviye 3) İSG mevzuatında yer alan düzenlemelere, çevre ve sağlık kurallarına uygun olarak manikür, pedikür, protez tırnak uygulaması yapma, nasır ve batık alma işlemlerini ve müşteri ilişkilerini inisiyatif alarak yürütme bilgi ve becerilerine sahip kişidir.
  1. Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri


ISCO 08: 5142 (Güzellik uzmanları ve ilgili çalışanlar)


  1. Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile İlgili Düzenlemeler

1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu

2872 Sayılı Çevre Kanunu

4857 Sayılı İş Kanunu

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

25771 Sayılı Kozmetik Kanunu

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik

Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği

Kozmetik Yönetmeliği

Portör Muayenelerine Esas Laboratuar Tetkikleri

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
*Ayrıca, iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili yürürlükte olan kanun, tüzük ve yönetmeliklere uyulması ve konu ile ilgili risk analizi yapılması esastır.


  1. Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat


3100 Sayılı Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanım Mecburiyeti Hakkında Kanun

3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu

4077 Sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun

5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu

5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


*Ayrıca; meslek ile ilgili yürürlükte olan kanun, tüzük ve yönetmeliklere uyulması esastır.


  1. Çalışma Ortamı ve Koşulları

Manikürist (Seviye 3) kapalı ortamda çalışır. Çalışma ortamı aydınlık ve havalandırılmış olmalıdır. Hijyen kurallarına uyarak çalışılmalıdır.2.6. Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler
Mesleğe ilişkin diğer gereklilik bulunmamaktadır.

 1. MESLEK PROFİLİ
  1. Görevler, İşlemler ve Başarım Ölçütleri
Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri


Kod

Açıklama

Kod

Açıklama

Kod

Açıklama


A


İş organizasyonu yapmak (Devamı var)


A.1

İş ortamının temizliğini yapmak
A.1.1

Çalışma ortamını hijyen kurallarına uygun şekilde makine ve temizlik malzemesi kullanarak temizler.

A.1.2

Çalışma ortamını rahat çalışılabilecek şekilde düzene sokar.
A.2

Makine, araç ve gerecin hijyen ve temizliğini sağlamak


A.2.1

Kullanılan araç ve gereci, ilgili mevzuat ve hijyen kurallarına uygun şekilde, makine ve temizlik malzemesi kullanarak yıkar/sterilize eder.

A.2.2

Yıkanan araç ve gereci kurular.

A.2.3

Araç, gereç ve malzemeleri steril ortamda saklar.


A.3

Kullanılacak makine araç / gerecin bakımını yapmak
A.3.1

Basit arıza ve bakımları talimatına uygun yapar.

A.3.2

Kapsamlı arıza durumunu ilgililere bildirir.
A.4

İş kıyafetlerini giymek/çalışanların giymesini sağlamak

(Devanı var)A.4.1

İşin niteliğine ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun iş kıyafetini seçer.


Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri


Kod

Açıklama

Kod

Açıklama

Kod

Açıklama

A


İş organizasyonu yapmak (Devamı var)

A.4

İş kıyafetlerini giymek/çalışanların giymesini sağlamak


A.4.2

Kıyafetin temizliğini ve uygunluğunu kontrol eder.

A.4.3

Kullanımına uygun biçimde kıyafetleri giyer/takar/giydirir.
A.5

Kendisinin ve çalışanların kişisel bakımını sağlamak


A.5.1

Kişisel bakım ve hijyen kurallarını uygular.
A.5.2

Çalışanların kişisel bakım ve hijyen kurallarına uyup uymadıklarını denetler.
A.6Stok/çalışma ortamındaki araç gereç ve malzemeyi kontrol etmek


A.6.1

Stoktaki/çalışma ortamındaki malzemelerin yapılacak işe göre miktarını, niteliğini ve kullanılabilirliğini kontrol eder.
A.6.2

Eksik araç/gereç ve malzemeleri ilgililere/işverene bildirir.
A.6.3

Temin edilen malzemelerin, türünü, miktarını, kullanım tarihini, ilgili kurumlardan onayı olup olmadığını, siparişe göre kontrol eder.
A.7

Temin edilen malzemelerin uygun koşullarda/yerlerde saklamak

(Devamı var)
A.7.1

Saklanacak/stoklanacak malzemeleri saklama koşullarına göre sınıflandırır.

A.7.2

Sınıflandırılmış malzemeleri saklama koşullarına uygun yerlere yerleştirir.

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri


Kod

Açıklama

Kod

Açıklama

Kod

Açıklama

A

İş organizasyonu yapmak (Devamı var)

A.7

Temin edilen malzemeleri uygun koşullarda/yerlerde saklamak


A.7.3

Çalışma ortamına konulacak malzemeleri rahat çalışma ortamı sağlayacak şekilde zarar vermeden dizer.
A.8

Astlar arasında işbölümü yapmak


A.8.1

Astları arasında niteliklerine ve işin özelliklerine göre iş bölümü yapar.

A.8.2

Astlarına yapacakları işi açıklar.
A.9

Astların yaptığı işleri kontrol etmek


A.9.1

Astlarına verilen işlerin istenilen nitelikte ve zamanında yapılıp yapılmadığını takip eder.

A.9.2

Varsa hata ve eksiklikleri belirler ve geri bildirir.

A.9.3

Eksik ve hataların giderilmesini sağlar.
A.10

Müşteri kaydı tutmak


A.10.1

Müşterilerin iletişim bilgilerinin bulunduğu çizelgeyi hazırlar.
A.11

İşlem sonrası kullanılan koruyucu aparatları müşterinin üzerinden almak/çıkarmak


A.11.1

İşlem sonrasında müşteriyi rahatsız etmeden koruyucu aparatları müşterinin üzerinden alır/çıkarır.


Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Açıklama

Kod

Açıklama

Kod

Açıklama

A


İş organizasyonu yapmak

A.12

Müşteriye yapılan işlemin kullanımına ilişkin önerilerde bulunmak


A.12.1

Müşteriye yapılan işlemin olumlu – olumsuz etkisi konusunda sözlü olarak bilgi verir.

A.12.2


Yapılan işlemi nasıl daha iyi kullanabileceği konusunda sözlü olarak önerilerde bulunur.


A.12.3

Yapılan işleme uygun kozmetik ürünlerini müşteriye önerir.


Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Açıklama

Kod

Açıklama

Kod

AçıklamaB

İş sağlığı ve güvenliği (İSG) faaliyetlerini yürütmek (Devamı var)
B.1

Eğitimlere ve tatbikatlara katılmak
B.1.1

İSG konusunda işyerinin ve işyeri dışındaki kurumların eğitimlerine katılır.

B.1.2

Eğitimlerde öğrendiklerini işinde uygular.
B.1.3

İSG ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri günceller.
B.1.4

Risk faktörlerinin belirlenmesi ve azaltılmasına yönelik yapılan çalışmalara katılır.

B.1.5

Yangın, sel, deprem gibi doğal afetlerde işletme izleklerine uygun olarak görev alır.


B.2

Yasal ve işyerine ait kurallara uymak

(Devamı var)B.2.1

İSG ile ilgili bilgi edinir.

B.2.2

İSG koruma ve müdahale araçlarını uygun ve çalışır şekilde bulundurur.

B.2.3

Yapılan çalışmaya uygun iş elbisesini ve KKD’yi giyer, çalışmayla ilgili uyarı işaret ve levhalarını talimatlar doğrultusunda kullanır.

B.2.4

Yanıcı, yakıcı, patlayıcı ve kesici malzemeleri güvenli bir şekilde muhafaza eder.Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

B

İş sağlığı ve güvenliği (İSG) faaliyetlerini yürütmek
B.2

Yasal ve işyerine ait kurallara uymak


B.2.5

Yangın tüplerinin dolum tarihlerini gözlemleyerek amirini bilgilendirir.


B.2.6


Tehlikeli durumları saptayıp giderilmesi için önlemler alır ve amirine rapor eder.
B.3

Basit ilkyardım müdahalesinde bulunmak
B.3.1

Basit kesik ve yanıklar gibi kazalar sonucunda meydana gelen yaralanmalara ilk yardım kuralları çerçevesinde müdahale eder.

B.3.2

Kaza geçiren çalışanı sağlık kuruluşuna sevk eder.
B.4

Kendisinin ve çalışanların işe giriş ve periyodik muayenelerini takip etmek
B.4.1

Çalışanların periyodik muayene zamanlarını takip eder.

B.4.2

Zamanı geldiğinde kendisinin ve çalışanların ilgili sağlık kuruluşlarına sevk edilmesini sağlar.


  1   2   3


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət