Ana səhifə

Turkish economic association international conference on economics


Yüklə 1.42 Mb.
səhifə3/18
tarix27.06.2016
ölçüsü1.42 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Export Performance: Firm-level Evidence from Turkish Manufacturing Firms

ATABEK, Aslıhan (Central Bank of Turkey)

ERCAN, Hakan (Middle East Technical University)
An Application of Gravity Model: Turkey - Africa Trade Relations

AYBAR, Sedat (Kadir Has University)

ÇOBAN, Mehmet Kerem (Kadir Has University)

02.09.2010 11:00-12:30 Workshop 6

Contributed Session 18 - Growth Issues I

Chair: DOĞRUEL, Suut
The Turkish Economy's Growth Dynamics toward the 2023 Horizon in an era of Knowledge Economy

IŞIK, Yusuf (State Planning Organisation)


The Impact of Infrastructure on Economic Growth: The Turkish Experience, 1960-2006

İSMİHAN, Mustafa (Atılım University)

METİN ÖZCAN, Kıvılcım (Bilkent University)

Supply Side Basis of Endogenous Growth

KURTOĞLU, Yusuf (Republic of Turkey Prime Ministry Undersecretariat of Treasury)02.09.2010 11:00-12:30 Workshop 7

Contributed Session 19 - Financial Openness and International Capital Mobility

Chair: AKYÜZ, Yılmaz
On the Management of Financial Openness

ERSOY, İmre (Marmara University)

DENİZ, Pınar (Marmara University)
Are Capital Controls and Central Bank Intervention Effective? The Experience of Colombia in the 1990s and 2000s

RINCON, Hernan (Central Bank of Colombia)

TORO, Jorge (Central Bank of Colombia)

VILLAR, Leonardo (Andean Corporation for Promoting Development)


International Capital Mobility and Factor Reallocation in a Multisector Economy

SARACOĞLU, Şirin (Middle East Technical University)

AKGÜL, Zeynep (Purdue University)

02.09.2010 14:00-16:00 Consensus

Invited Session, Central Bank of Turkey - The Global Crisis and Monetary Exit Strategies

Is it Beginning of the End or End of the Beginning?

Monetary Policy Challenges in a Global Economy

YILMAZ, Durmuş (Governor, Central Bank of Turkey)


The Global Crisis and Exit Strategies - An Indian Perspective

REDDY, Venugopal (Former Governor, Reserve Bank of India)


Balancing Between Growth and Structural Adjustment-China's Exit from Expansionary Monetary and Fiscal Policy

YONGDING, Yu (Director, Institute of World Economics and Politics, Chinese Academy of Social Sciences) 


Understanding Fiscal and Monetary Policy in the Global Financial Crises

KENÇ, Turalay (Central Bank of Turkey)02.09.2010 14:00-16:00 Workshop 3

Seçilmiş Oturum 20 - Küresel Kriz ve Politika Seçenekleri

Oturum Başkanı: GÖRÜN, Fikret
Türkiye Ekonomisinde Yaşanan 2001 ve 2008 Kriz Süreçleri Sonucunda İlgili Otoritelerin Değişen Rolleri ve Sorumlulukları: Kaçırılan Fırsatlar ve Yeni Zorluklar

BELET, Nuran H. (Gazi Üniversitesi)

BAŞAK, Ramazan (Kadir Has Üniversitesi)
Küresel Kriz Sonrası Mikro Ekonomilerin Politika Seçenekleri: Kuzey Kıbrıs Örneği

BESİM, Mustafa (Doğu Akdeniz Üniversitesi)


2008 Küresel Finans Krizinde Para Politikalarının Başarısı ve Değişimi: Merkez Bankalarının Değişen Rolü

ERDEM, Ekrem (Erciyes Üniversitesi)

DUMRUL, Cüneyt (Erciyes Üniversitesi)
Küresel Kriz Sonrası Bankacılık Sektöründeki Yapısal Değişimlerin Kamu Finansman Dengesi Üzerindeki Etkisi; Türkiye ve AB Ülkeleri Üzerine Bir İnceleme

ERDEM, Ekrem (Erciyes Üniversitesi)

İLGÜN, M. Fatih (Erciyes Üniversitesi)

02.09.2010 14:00-16:00 Workshop 4

Contributed Session 21 - Volatility in Energy Prices

Chair: İNSEL, Aysu
Economic Impact of Oil Price Shocks on Turkish Economy in the Coming Decades: a Dynamic CGE Analysis

AYDIN, Levent (T.C. Enerji Bakanlığı)

ACAR, Mustafa (Kırıkkale University)
The Time-varying Causality Between Crude Oil Spot and Futures Prices: A Regime Switching Approach

BALCILAR, Mehmet (Eastern Mediterranean University)

GÜNGÖR, Hasan (Eastern Mediterranean University)
The Effects of Oil Price Changes on the Industry-Level Production in Turkey

ÖZTÜRKLER, Harun (Afyon Kocatepe University)

DENİZ, Pınar (Marmara University)
An Evaluation of International Oil Prices Volatility in Global Financial Crisis Terms

URAL, Mert (Dokuz Eylül University)

ADAKALE, Türker (Dokuz Eylül University)

02.09.2010 14:00-16:00 Workshop 5

Contributed Session 22 - Financial Systems and Banking I

Chair: DEMİRALP, Selva
Analyzing the Mean Reverting Behaviour of the Difference between CDS and EMBI Spreads

AKDOĞAN, Kurmaş (Central Bank of Turkey)

ONGAN, Meltem Gülenay (Central Bank of Turkey)
Observing the Crisis: Characterising the Spectrum of Financial Markets with High Frequency Data, 2004-2008.

DUNGEY, Mardi (University of Tasmania)

HOLLOWAY, Jet (University of Tasmania)

YALAMA, Abdullah (Eskişehir Osmangazi University)


The ANN Approach for Measuring the Financial Failure Risk of Turkish Commercial Banks

KILIÇ, Süleyman Bilgin (Çukurova University)

LOPCU, Kenan (Çukurova University)
Good Sound? Turkish Banking Sector during the Global Financial Crisis

ÖZDEMİR, Bilge Kağan (Anadolu University)02.09.2010 14:00-16:00 Workshop 6

Seçilmiş Oturum 23 - Makroekonomik Analizler

Oturum Başkanı: BALCILAR, Mehmet
Doğrusal ve Doğrusal Olmayan Modellerle Reel Faiz Paritesi Koşulunun Test Edilmesi: G7 Ülkeleri Analizi

ARISOY, İbrahim (Utah Üniversitesi)

UÇAN, Okyay (Çukurova Üniversitesi)

UÇAK, Harun (Niğde Üniversitesi)


Parasal Aktarım Mekanizmalarının Enflasyon Hedeflemesi Döneminde Türkiye’de Etkinliğinin Değerlendirilmesi

FİLİZ, Meryem (Uludağ Üniversitesi)

ARABACI, Özer (Uludağ Üniversitesi)
Fisher Hipotezinin Türkiye Geçerliliğinin Testi: Doğrusal Olmayan Zaman Serisi Analizi

KAHYAOĞLU, Hakan (Dokuz Eylül Üniversitesi)

ERATAŞ, Filiz (Celal Bayar Üniversitesi)

ÖZTEKİN, Didem (Dokuz Eylül Üniversitesi)Faiz Oranlarının Küresel Kriz Döneminde Değişimi ve Bankacılık Sektörü Üzerindeki Etkileri

TARKOÇİN, Coşkun (HSBC Bankası)

YEKERLER, Adem (BDDK)

02.09.2010 14:00-16:00 Workshop 7

Contributed Session24 - Turkish Labor Markets

Chair: TANSEL, Aysıt
Added versus Discouraged Worker Effects and Economic Crises in Turkey

İLKKARACAN AJAS, İpek (Istanbul Technical University)

DEĞİRMENCİ, Serkan (Istanbul Technical University)
Reformulating and Estimating the Wage Phillips Curve: Evidence from Turkey

AYSOY, Cevriye (Central Bank of Turkey)

TÜMEN, Semih (Central Bank of Turkey)
Wages and Search Frictions in Turkish Labor Market

ELGİN, Ceyhun (Boğaziçi University)

KUZUBAŞ, Tolga Umut (Boğaziçi University)
Provincial Unemployment Differences in Turkey

GÜNER, Duygu (Bahçeşehir University)

GÜRSEL, Seyfettin (Bahçeşehir University)

UYSAL KOLAŞİN, Gökçe (Bahçeşehir University)02.09.2010 16:30-18:30 Discuss

Invited Session, Undersecretariat of Treasury of Turkey - Fiscal Policy Perspectives after the Financial Crisis

Chair: DAĞDAŞ, Cavit (Deputy Undersecretary, Undersecretariat of Treasury of Turkey)
Rethinking Public Debt and Fiscal Policy

CALVO, Guillermo (Columbia University, Former President of International Economic Association)


Fiscal Crises: Lessons from the Past

KAMINSKY, Graciela (George Washington University, NBER)


Does the European Stability Pact Need to be Reformed?

KOSTORIS, Fiorella (University of Rome “La Sapienza”, CEPR)


Challenges of Policy

KÖSE, Ayhan (IMF)


02.09.2010 16:30-18:30 Workshop 3

Contributed Session 25 - Gender Economics

Chair: SARMENTO, Elsa
Explaining the Gender Wage Gap in Turkey using the Wage Structure Survey

AKTAŞ, Arda (Bahçeşehir University)

UYSAL KOLAŞİN, Gökçe (Bahçeşehir University)
A Comparison of the Impacts of 2000-2001 Crisis and Recent Global Financial Crisis on the Female and Young Unemployment in Turkey

DURUSOY, Serap (Abant Izzet Baysal University)

KÖSE, Seyit (Abant Izzet Baysal University)
Gender Discrimination in the Non-Insured Employment Pension Plans: Study of the Impact of Implementing the European Union Directives in the United Kingdom and Sweden

GONZALES RABANAL, Miryam C. (Universidad Nacional de Educación de Distancia UNED)

SANZ, Luis Mª Sáez de Jáuregui (Universidad Carlos III de Madrid)
Declining Returns to Education by Gender in a Developing Country: Turkey, 1994-2005

TANSEL, Aysıt (Middle East Technical University)02.09.2010 16:30-18:30 Workshop 4

Seçilmiş Oturum 26 - Sektörel Analizler: Türkiye Örneği I

Oturum Başkanı: OKTAY, Ertan
Hizmet Sektörünün Ekonomik Büyümeye Etkisi: Türkiye için Ekonometrik bir Analiz

KARAGÖZ, Kadir (Zonguldak Karaelmas Üniversitesi)

TÜYLÜOĞLU, Şevket (Zonguldak Karaelmas Üniversitesi)
Sanayi Kümelerinde İnovasyon Sürecinin Firma Düzeyinde Belirleyicileri

ÖLMEZOĞULLARI, Nalân (Uludağ Üniversitesi)

TUNCEL, Cem Okan (Uludağ Üniversitesi)

POLAT, Ayda (Uludağ Üniversitesi)

BAKIR, Hasan (Uludağ Üniversitesi)
Global Kriz Sonrasında Türk Lojistik Sektörüne bir Bakış

SEZER, Sevgi (Uludağ Üniversitesi)


Krizlere Sektörel Tepkiler: Türkiye Örneği (İSO 500 Kuruluşu)

YILMAZ, Ferimah Yusufi (Haliç Üniversitesi)

TEZCAN, Nuray (Haliç Üniversitesi)

02.09.2010 16:30-18:30 Workshop 5

Contributed Session 27 - Growth Issues II

Chair: MEHMET, Özay
Financial Capital Flows and Economic Growth: The Turkish Case

AKBOSTANCI, Elif (Middle Esat Technical University)

KÖMÜRCÜOĞLU, Muammer (Middle Esat Technical University; World Bank)
Does Public Investment Matter for Economic Growth?: Evidence from Turkey

FINDIKÇIOĞLU, Gündüz (Industrial Development Bank of Turkey)

ÇAKIROĞLU, Ali (Industrial Development Bank of Turkey)
Public Debt and Productivity in Turkey

AKDOĞAN GEDİK, Melek (Çukurova University)

BALCILAR, Mehmet (Eastern Mediterranean University)
Growth without Employment but with Imports: an Input-output Analysis of the Turkish Economy

ŞENESEN, Ümit (Istanbul Techincal University)

GÜNLÜK ŞENESEN, Gülay (Istanbul University)

YILMAZ, Zeynep (Istanbul Techincal University)02.09.2010 16:30-18:30 Workshop 6

Seçilmiş Oturum 28 - Küreselleşme ve Ekonomik Krizler I

Oturum Başkanı: KÖK, Recep
Ekonomik Krizler Bağlamında Türkiye’de Dış Ticaret Hadleri-Ekonomik Büyüme İlişkisinin Analizi

GACANER ATIŞ, Aydanur (Ege Üniversitesi)

ÇOLPAN NART, Ela (Yaşar Üniversitesi)
Küreselleşen İşgücünün Krizi ve Küresel Eşitsizlik

ÇAŞKURLU, Sibel (Gazi Üniversitesi)


Küresel Kriz Sonrası Dönemde Türkiye Ekonomisinde Büyüyen Ekonomi, Artan İşsizlik

GÜREL, Gülçin (Ege Üniversitesi)

DANIŞ, Emin Emrah (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Türkiye’de 1990-2009 yılları arasında Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının Ekonomik Büyümeye Etkisi: Yapısal Kırılma ve Nedensellik Analizi

TURAN KOYUNCU, Fatma (Anadolu Üniversitesi)

TEKELİ, Seda (Anadolu Üniversitesi)

3 Eylül, Cuma Friday, September 3

03.09.2010 09:00-10:30 Discuss

Invited Lectures

The Non-Mystery of Employment-Led Growth

CAMPBELL, Duncan (Director, ILO)


Hot Money: Financing a Low Carbon Future in Developing Countries

KOZUL-WRIGHT, Richard (UNCTAD)03.09.2010 09:00-10:30 Workshop 3

Seçilmiş Oturum 29 - Küresel Kriz Analizleri II

Oturum Başkanı: ÖLMEZOĞULLARI, Nalan

Küresel Ekonomik Krizin Kalkınma İktisadına Olası Yansımaları

BURTAN DOĞAN, Bahar (Dicle Üniversitesi)


Bunalım Sonrası Küresel Ekonomide Fırsatlar ve Tehditler

FİSUNOĞLU, Mahir (Çukurova Üniversitesi)

KÖKSEL, Bilge (Gaziantep Üniversitesi)
Kriz, neyin krizi?

SARFATİ, Metin (Marmara Üniversitesi)03.09.2010 09:00-10:30 Workshop 4

Seçilmiş Oturum 30 - Küresel Krizler ve İşgücü

Oturum Başkanı: KAZGAN, Gülten
İşsizlik ve Dış Ticaret: Türkiye’deki Bölgeler için Genelleştirilmiş Momentler Yöntemi-Dinamik Panel Veri Yaklaşımı

GÖZGÖR, Giray (Doğuş Üniversitesi)

PİŞKİN, Ali (Doğuş Üniversitesi)
Kriz Sonralarında İşgücüne Katılımın ve İşsizliğin Durumu “Türkiye’de 1994, 1998, 2000 ve 2008 Krizlerinin Etkileri”

GÜNEY, Alptekin (Beykent Üniversitesi)

DURAN, Selman (Beykent Üniversitesi)

UZUN, Adem (Beykent Üniversitesi)


Küresel Kriz ve Türkiye’de İstihdam

BALCI İZGİ, Berna (Gaziantep Üniversitesi)03.09.2010 09:00-10:30 Workshop 5

Contributed Session 31 - International Macroeonomics II

Chair: KAMINSKY, Graciela
Japanese Foreign Direct Investments’ Determinants: Critical Factors in Global Economy

DESEATNICOV, Ivan (Waseda University)

HIROYA, Akiba (Waseda University)
Impacts of FDI on Economic Growth: The Case of Baltic Countries

ERİÇ, Gülçin Elif (İstanbul Technical University)


The Econometric Analysis of Real Exchange Rate Volatility and Financial Crisis on FDI in Europe

GÜNEY, Refik Berkan (Yeditepe University)

ULUSOY, Veysel (Bahçeşehir University)

03.09.2010 09:00-10:30 Workshop 6

Seçilmiş Oturum 32 - Açık Ekonomiler ve Küresel Kriz

Oturum Başkanı: AKAT, Asaf Savaş
Piyasaya Göre Fiyat Belirleme Yaklaşımı Çerçevesinde Uluslararası Fiyatların İç Fiyatlar Üzerindeki Etkisi

KAHYAOĞLU, Hakan (Dokuz Eylül Üniversitesi)

ÇETİN, Mehmet (Dokuz Eylül Üniversitesi)

ADAKALE, Türker (Dokuz Eylül Üniversitesi)


Euro/Dolar Paritesi Oynaklığının Dış Ticaret Üzerine Etkisi: Türkiye İçin Bir Analiz

ÖZTEKİN, Didem (Dokuz Eylül Üniversitesi)

ERATAŞ, Filiz (Celal Bayar Üniversitesi)
Küresel Kriz ve Döviz Kurlarında Oynaklık Geçişi

URAL, Mert (Dokuz Eylül Üniversitesi)

ÖZTEKİN, Didem (Dokuz Eylül Üniversitesi)

03.09.2010 09:00-10:30 Workshop 7

Seçilmiş Oturum 33 - Enerji Fiyatları ve Etkileri

Oturum Başkanı: GAZİOĞLU, Şaziye
Türkiye’de Petrol Fiyatlarının MakroEkonomiye Etkileri

AKTAŞ, Erkan (Mersin Üniversitesi)

ÖZENÇ, Çiğdem (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi)

ARICA, Feyza (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi)


Kriz Döneminde Uluslararası Enerji Fiyatlarında Meydana Gelen Değişmelerin Gelişmekte Olan Ülkelerin Ekonomik Performansına Etkisi

ÇETİN, Mehmet (Dokuz Eylül Üniversitesi)

DANIŞ, Emin Emrah (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Petrol Fiyatları ve Reel Döviz Kurunun Türkiye Ekonomisindeki Rolü

GÜLAY, Emrah (Dokuz Eylül Üniversitesi)

PAZARLIOĞLU, M. Vedat (Dokuz Eylül Üniversitesi)

03.09.2010 11:00-12:30 Consensus

Davetli Oturum, KKTC Merkez Bankası - Küçük Ekonomiler ve KKTC Açısından Global Kriz ve Sonrası: Zorluklar, Fırsatlar

Açılış Konuşması: TUGAY, Ahmet (Başkan, KKTC Merkez Bankası)
VARER, Vargın (Panel Yöneticisi)
Global Ekonomik Krizin Ada Ekonomileri Üzerindeki Etkileri: Kıbrıs Ölçeğinde İnşaat Sektörüne Bir Bakış

YORUCU, Vedat (Doğu Akdeniz Üniversitesi)


Küçük Ada Ekonomilerinin Rekabet Politikaları: KKTC'nin Rekabet Edebilirlik Sorunları

GÜRYAY, Erdal (Yakın Doğu Üniversitesi)


Küresel Kriz Sürecinde Küçük Ekonomiler: Küre Üzerinde Küçük Nokta Kuzey Kıbrıs

SÜREÇ, Yenal (Doğu Akdeniz Üniversitesi)03.09.2010 11:00-12:30 Workshop 3

Seçilmiş Oturum 34 - Makroekonomik Politikalar

Oturum Başkanı: KÖSE, Ayhan
Gelişmiş Ülkelerde Kaldıraçlı İşlemler ve Deflasyonist Eğilimlere Karşı “Geleneksel Olmayan” Para ve Maliye Politikası Uygulamaları ve Çıkış Stratejileri Değerlendirilmesi

ÇAŞKURLU, Eren (Gazi Üniversitesi)

DAĞLAROĞLU, Tolga (Gazi Üniversitesi)
Beklenti Yönetimi ve Makro Ekonomi Politikaları

ÇİÇEK, Serkan (Maltepe Üniversitesi)

DONDURAN, Murat (Yıldız Teknik Üniversitesi)

EREN, Ercan (Yıldız Teknik Üniversitesi)


Feldstein-Horoika Bilamecesinin Gelişmiş Ülke Ekonomileri Açısından Değerlendirilmesi: Panel Veri Analizi

ERATAŞ, Filiz (Celal Bayar Üniversitesi)

NURIEV, Hayriye Başcı (Celal Bayar Üniversitesi)

ÖZÇALIK, Melih (Celal Bayar Üniversitesi)
03.09.2010 11:00-12:30 Workshop 4

Seçilmiş Oturum 35 - Küresel Kriz ve Türkiye

Chair: AKBOSTANCI, Elif
The Effects of Crisis Process on Budget Sizes of EU Countries and Turkey

ALTUN, Ayşen (Dumlupınar Üniversitesi)

DAYAR, Hatice (Dumlupınar Üniversitesi)
Global Krizde Yükselen Mali Politikalar Alanında Mali Kurallar: DSGE Modelleri Yazınında Bir İnceleme Ve Türkiye İçin Bir Değerlendirme

OĞUZ, Hacer (Akdeniz Üniversitesi)


Öncü Göstergelerle 2008 Küresel Krizinin Türkiye Ekonomisi Üzerindeki Etkisi: Yapısal Kırılma ve Nedensellik Analizi

TEKELİ, Seda (Anadolu Üniversitesi)

TURAN KOYUNCU, Fatma (Anadolu Üniversitesi)

03.09.2010 11:00-12:30 Workshop 5

Contributed Session 36 - International Macroeconomics III

Chair: YONGDING, Yu
Currency Crises and Exchange Rate Regimes: A Non-Parametric Approach

AŞICI, Ahmet Atıl (Istanbul Technical University)

TOLUBAEVA, Chynara (Istanbul Technical University)
Current Account Imbalances and Exchange Rate Adjusment: An Analysis for Pakistan Economy

CANPOLAT, Naci (Hacettepe University)

KHAN, Imran (Hacettepe University)
Monetary Regimes vs Exchange Rate Regimes: The International Monetary System in Perspective

CESARANO, Filippo (Bank of Italy)03.09.2010 11:00-12:30 Workshop 6

Contributed Session 37 - Agriculture and Trade

Chair: KIERZKOWSKI, Henryk
Regional Impact of the Climate Change on Agriculture in Turkey: A Spatial CGE analysis

DUDU, Hasan (Middle East Technical University)

ÇAKMAK, Erol (Middle East Technical University)
Does Export Market Determine the Quality of Traded Goods?: Evidence from Bilateral Intra-industry Trade of Turkey

ERİÇ, Gülçin Elif (Istanbul Technical University)

KAYAM, Saime Suna (Istanbul Technical University)
Intra Industry Trade in Agricultural and Food Products: The Case of Turkey

KÜÇÜKEFE, Bige (Namık Kemal University)

DEMİRÖZ, Dündar Murat (Istanbul University)

03.09.2010 11:00-12:30 Workshop 7

Contributed Session 38 –Crisis, Debt and Trade

Chair: LEE, Kang-Kook
Should the Sovereign Debt Crisis Worry Emerging Asia?

ISLAM, M. Shahidul (Institute of South Asian Studies)


Financial Crisis: Indian Economic Growth and External Sector

NAURIYAL, D. K. (Indian Institute of Technology Roorkee)

SAHOO, Bimal
Business Cycle Comovement and Trade in Intermediate Goods

PUNDIT, Madhavi (Boston College)03.09.2010 14:00-16:00 Consensus

Invited Lectures

Multilateralism as an Approach to Global Governance

LLOYD, Peter John (University of Melbourne)


A New New Global Auto Industry?

KIERZKOWSKI, Henryk (Graduate Institute of International Studies – Geneva)


International Trade, Natural Resource Abundance and Economic Growth

ROE, Terry L. (University of Minnesota)03.09.2010 14:00-16:00 Workshop 3

Contributed Session 39 - Issues in Northern Cyprus Economy

Chair: AKER, Ahmet

The Effects of Political Trade Barriers on Social Welfare in Northern Cyprus: A Game Theoretical Model

GÖNÜLTAŞ, Suna (Doğuş University)

ORBAY, Benan Zeki (Doğuş University)
Performance of Small and Medium-Sized Manufacturing Enterprises in North Cyprus Under Global Financial Crises

LİSANİLER, Fatma Güven (Eastern Mediterranean University)


Cyprus – UK Migration Corridor: Economic Implications of Remittances

SÖNMEZ, Yöntem (UCLAN)

McDONALD, Scott (Oxford Brookes)

THIERFELDER, Karen (US Naval Academy)


Convergence of Incomes and Growth Rates in Both Zones of Cyprus

YORUCU, Vedat (Eastern Mediterranean University)

MEHMET, Özay (Eastern Mediterranean University)

03.09.2010 14:00-16:00 Workshop 4

Contributed Session 40 - Economic Systems and Institutions

Chair: KHOR, Martin
Destructive” and “Creative” Motions of the Capitalist System

AYDIN, Derya Güler (Hacettepe University)

TAKAY, Bahar Araz (Hacettepe University)
Institutions, Governance and Growth Revisited

BABACAN, Mehmet (İstanbul Commerce University)


The Emergence of Capitalist Authoritarianism: Why Government Needs to Intervene?(A Philosophical Critiques of Libertarian Anarchist)

FİTRİ, Nofia (Esatern Mediterranean University)


Open Systems and Co-Evolutionary Interaction of Institutional Structures: State Business Relations in Turkey from a Different Perspective on Path Dependence and Change

ÇEVİKER GÜRAKAR, Esra (Marmara University)
03.09.2010 14:00-16:00 Workshop 5

Contributed Session 41 - Issues in Emerging Markets and Europe

Chair: KOSTORIS, Fiorella
The Greek Malady and Contagion in International Financial Markets

AKER, Ahmet (Cyprus International University)

AKER, Şule (Eastern Mediterranean University)
Financial Stress and Economic Downturns in Emerging Markets

ELEKDAĞ, Selim (Central Bank of Turkey)

SAMANCIOĞLU, Zahid (Central Bank of Turkey)

SARIKAYA, Çağrı (Central Bank of Turkey)


The Contagion Effect: Evidences From Former Soviet Economies in Eastern Europe

İNSEL, Aysu (Marmara University)

KORKMAZ, Abdurrahman (Karadeniz Technical University)
Transmission Mechanisms between Turkey-US and Turkey-EU: Evidence from a Vector Error Correction Model

VAROĞLU, Dizem Ertaç (Near East University)

CİVCİR, İrfan (Ankara University)

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət