Ana səhifə

Turkish economic association international conference on economics


Yüklə 1.42 Mb.
səhifə1/18
tarix27.06.2016
ölçüsü1.42 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU

ULUSLARARASI EKONOMİ KONFERANSI

UEK-TEK 2010

GİRNE, KKTC 1-3 EYLÜL 2010TURKISH ECONOMIC ASSOCIATION

INTERNATIONAL CONFERENCE

ON ECONOMICS

ICE-TEA 2010

GIRNE, TRNC SEPTEMBER 1-3, 2010İÇİNDEKİLER/TABLE OF CONTENTS

ÖNSÖZ/FOREWORD

GENEL BİLGİLER/GENERAL INFORMATION

Düzenleme Kurulu / Organization Committee

Danışma Kurulu / Advisory Committee

Mali Destekler / Sponsors

TEK İrtibat Bilgileri / TEA Contact

Konferans Sekreterliği / Conference Secretariat

Yerel Düzenleme / Local Arrangements

Tarih ve Yer / Dates and Venue

Salonlar / Rooms

Bilgisayar ve Basın Merkezi / Computer and Press Centre

Kayıtlar / Registration

Yaka Kartı / Badge

Oturumlar / Sessions

Açılış Kokteyli / Opening Reception

Turistik Geziler / Touristic Activities

Konaklama / Accommodation

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Hakkında Pratik Bilgiler / Practical Information about the Turkish Republic of Northern Cyprus (TRNC)

PROGRAM/PROGRAMME

OTURUMLAR/SESSIONS

YAZARLAR DİZİNİ / AUTHOR INDEX

6

ÖNSÖZ


Türkiye Ekonomi Kurumu’nun düzenlediği İkinci Uluslararası Ekonomi Konferansı UEK-TEK 2010’a Yönetim Kurulu ve Düzenleme Kurulu adına hoşgeldiniz diyorum.

Türkiye Ekonomi Kurumu, 1929’da Atatürk’ün önerisiyle kuruldu ve kuruluşundan başlayarak Sanayi Kongreleri, Ulusal İktisat Sempozyumları ve Ulusal İktisat Eğitimi Sempozyumları gibi ulusal düzeyde bilimsel etkinlikler gerçekleştirdi.

Kurum, 1977’de Uluslararası Ekonomi Birliği’ne (International Economic Association) üye oldu. Kurumumuzun bu üyeliği önemli bir girişimdi, çünkü Türkiye’deki iktisatçıların, uluslararası iktisatçılar toplumunun bir parçası olma isteğini ve çabasını yansıtıyordu.

Kurumumuz ilk uluslararası toplantısını, kabul edelim ki biraz da gecikmeli olarak, 2006’da Ankara’da düzenlediği Birinci Uluslararası Ekonomi Konferansı UEK-TEK 2006 ile gerçekleştirdi. UEK-TEK 2006, Uluslararası Ekonomi Birliğinin bilimsel desteği ile düzenlendi.

Türkiye Ekonomi Kurumu daha sonra 2008’de İstanbul’da Uluslararası Ekonomi Birliği’nin 15. Dünya Ekonomi Kongresi’ni düzenledi. Dünya Ekonomi Kongreleri üç yılda bir yapılmaktadır.

Girne’de düzenlediğimiz bu İkinci Uluslararası Ekonomi Konferansı UEK-TEK 2010, Kurumun üçüncü uluslararası etkinliğidir.

UEK-TEK 2010’un ana temasını "Bunalım Sonrasında Küresel Ekonomi: Zorluklar ve Fırsatlar” olarak belirledik. 2008 ortalarında başlayan ve etkileri hala sürmekte olan küresel bunalım, 1929 Büyük Buhranından sonra dünya ticaretinde, yatırımında, üretiminde, istihdamında ve gelirinde en büyük kayıplara neden oldu. Bunalımın başlarında uluslararası ticaretteki gerileme Büyük Buhrandaki gerilemeden daha keskindir.

Konferans programından anlaşıldığı üzere, konferansta sunulan bildirilerde 2008-09 küresel bunalımının değişik yönleri önemli yer tutmaktadır. Ancak, programdaki davetli ve seçilmiş toplam 205 adet bildiride iktisadın hemen her konusu yer almaktadır. Küresel bunalımın ve iktisadın diğer konularının Girne konferansında uluslararası düzeyde tartışılması Kurumumuz için önemlidir.

Türkiye Ekonomi Kurumu Yönetim Kurulu olarak UEK-TEK 2010’nun Girne’de 2010 yazı sonunda yapılmasına Haziran 2009’da karar verdik ve gerçekleşmesi için 15 ay çaba harcadık. Bu çabamıza ve çalışmalarımıza birçok kişi ve kurum inandı ve destek verdi.

Bu bağlamda öncelikle KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Derviş Eroğlu, TC Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek, TCMB Başkanı Sayın Durmuş Yılmaz, TC Başbakanlık Hazine Müsteşarı Sayın İbrahim Çanakcı, KKTC Merkez Bankası Başkanı Sayın Ahmet Tugay’a destekleri için şükranlarımızı sunarız.

Mali destek veren TC Merkez Bankası, TC Maliye Bakanlığı,Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası, TC Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, Türk Hava Yolları ve Türkiye Ekonomi Kurumu Vakfı’na katkıları için çok teşekkür ederiz.

UEK-TEK 2010’nun uluslararası nitelik kazanması, öncelikle, davet ettiğimiz uluslararası iktisatçıların katılımı ile olabilmiştir. Bu değerli iktisatçıların her birine teşekkür ederiz. Bu iktisatçılardan ikisine, Uluslararası Ekonomi Birliği Başkanı Profesör Masahiko Aoki ve aynı kurumun önceki Başkanı Profesör Guillermo Calvo’ya özel teşekkür borçluyuz. Bu iki değerli iktisatçı, konferansın açılış konuşmalarını yapmak yanında, konferansın bilimsel yönüne destek vediler, diğer bazı iktisatçıların katılımı konusunda da yardımda bulundular.

Bilindiği gibi, 2010 Türkiye’de Japon Yılı ilan edildi. Bunu dikkate alarak Profesör Aoki’ye bu konferansta Özel Japon Yılı Oturumları oluşturmayı önerdik. Kendisi bu öneriyi hem destekledi hem de Profesör Katsuhito Iwai’nin de önemli yardımlarıyla gerçekleşmesinin önünü açtı.

Başkan Durmuş Yılmaz bir TC Merkez Bankası davetli oturumunun, Müsteşar İbrahim Çanakcı bir TC Hazinesi davetli oturumunun, Yılmaz Akyüz ve Martin Khor Asya ekonomilerini ele alan bir TWN davetli oturumunun, Başkan Ahmet Tugay bir KKTC Merkez Bankası davetli oturumunun, Selva Demiralp bir para-banka davetli oturumunun ve Ömer Gökçekuş bir reel ekonomi davetli oturumunun oluşmasında öncülük ettiler, çaba gösterdiler. Kendilerine çok teşekkür ederiz.

Düzenleme Kurulu üyelerimizin önemli bir sorumluluğu vardı; konferans için gönderilen bildiri özetlerini, bildiri sahiplerinin kim olduğunu bilmeden, değerlendirip sıraladılar. Seçilmiş bildiriler bu süreçte ortaya çıktı. Kendilerine çok teşekkür ederiz. Bu kurulun bir üyesine, Vedat Yorucu’ya özel bir teşekkür borçluyuz. Kendisi, konferansın sekreteryası olmak yanında, konferans mekanıyla ve Kıbrısla iletişim ve eşgüdümde gerçekten önemli katkı sağladı. Danışma Kurulumuza da sorunlu durumlarda başvurduk, önerileri ve yardımları için teşekkür ederiz.

Konferansın en yoğun ve en zor işlerini, her zaman olduğu gibi, Yönetim Kurulu üyesi arkadaşlarımızla birlikte yaptık. Yönetim Kurulumuzda Şirin Saraçoğlu, Fahriye Öztürk, Türkmen Göksel, Oya Erdoğdu-Birdane ve Hüseyin Özel her aşamada gerçekten büyük çaba gösterdiler, büyük katkı yaptılar. Her birisine çok teşekkür ederim.

Türkiye Ekonomi Kurumu görevlileri Murat Yolaç ve Hülya Ökten Baltacı’ya sürekli destekleri; Akgünler Turizm’den Nusret Polat ve Serkan Dalyan’a ve diğer personele olumlu çabaları; Hüseyin Hakpereset ve İbrahim Topaloğlu’na konferans web sitesini oluşturmaları ve güncellemeleri için teşekkürü borç biliriz.

Umut ederiz bu konferans tüm katılımcılara her anlamda yararlı olacaktır. Hepinize en iyi dileklerimle.

Ercan Uygur

Türkiye Ekonomi Kurumu BaşkanıFOREWORD

I would like to welcome you to the Second International Conference on Economics of the Turkish Economic Association, ICE-TEA 2010, on behalf of the Executive Committee and the Organization Committee.

Since its foundation in 1929 on the suggestion of Atatürk, the Turkish Economic Association has organized several national and scientific activities such as Industrial Congresses, National Economic Symposia and National Symposia on Economic Education.

The Association became a member of the International Economic Association in 1977. This was an important enterprise for our Association, as it reflected the will and the effort of the Turkish economists to become part of the international economic community.

Our Association realized its first international meeting, admittedly with some delay, in 2006 in Ankara by organizing the First International Conference on Economics, ICE-TEA 2006. ICE-TEA 2006 was organized with the scientific support of the International Economic Association.

Later in 2008, the Turkish Economic Association organized the 15. World Congress of the International Economic Association in Istanbul. The World Congresses are organized in every three years.

This Second International Conference on Economics, ICE-TEA 2010, that we organized in Girne, is the third international activity of the Association.

We determined the main theme of ICE-TEA 2010 as "The Global Economy After the Crisis: Challenges and Opportunities". The global crisis that started in mid-2008, the effect of which still contiues, brought about largest losses in world trade, investment, production, employment and income since the Great Depression of 1929. At the beginng of the cirisis, the decline in international trade was sharper than that in the Great Depression.

It is evident from the conference programme that different aspects of the crisis of 2008-09 constitute an important part of the papers presented. Yet, almost all subjects of economics appear in the 205 invited and contributed papers of the programme. It is important for our Association that the global crisis and other subjects of economics are debated at the Girne conference at an international level.

As the Executive Committee of the Turkish Economic Association, we decided in June 2009 to hold the ICE-TEA 2010 in Girne in early September of 2010 and worked for 15 months for its realization. Many institutions and individuals believed and supported our work and effort.

In this context, we would firstly like to express our gratitude to the President of the TRNC Mr. Derviş Eroğlu, the Minister of Finance of TR Mr. Mehmet Şimşek, the Governor of the Central Bank of TR Mr. Durmuş Yılmaz, the Undersecretary of Treasury of TR Mr. İbrahim Çanakcı, the Governor of the Central Bank of TRNC Mr. Ahmet Tugay for their auspices and support.

We would like to extend our thanks to the Central Bank of TR, the Ministry of Finance of TR, Central Bank of TRNC, the Undersecretariat of Treasury of TR, Turkish Airlines and the Turkish Economic Association Foundation for their valuable contributions.

It is firstly due to the participation of the invited international economists that made ICE-TEA 2010 an international event. We would like to thank each one of these valuable economists. To two of them, Professor Masahiko Aoki, President of the International Economic Association and Professor Guillermo Calvo, Former President of the International Economic Association, we owe special thanks. These two valuable economists, besides accepting to be keynote speakers, have provided scientific support to the conference and helped in determining and inviting some of the invitees.

As you may know, 2010 is declared as Year of Japan in Turkey. Taking this into consideration, we proposed to Professor Aoki that we could organize Special Year of Japan Sessions at the conference. He supported this proposition and led the way, with important help from Professor Katsuhito Iwai, in the organization of these sessions.

The following led the way in organizing invited sessions; Governor Durmuş Yılmaz a Central Bank of TR session, Undersecretary İbrahim Çanakcı a Treasury of TR session, Yılmaz Akyüz and Martin Khor of South Center a TWN session on Asian economies, Governor Ahmet Tugay a Central Bank of TRNC session, Selva Demiralp a money-banking session and Ömer Gökçekuş a real economy session. We thank them all for their leadership and efforts.

Members of the Organization Committee had an important responsibility; they made a blinded evaluation and ranked the abstracts sent for presentation at the conference. The contributed papers were selected in this process. We thank them very much. To one member of this committee, Vedat Yorucu, we owe special thanks. He, in addition to being Congress Secretariat, made valuable contributions in our communication and coordination with the venue of the conference and with Cyprus in general. We applied to the Advisory Committee in case of problems; we thank them for their suggestions and help.

As usual, we undertook the most pressing and the most difficult work of the conference with members of the Executive Committee. In this Committee, Şirin Saraçoğlu, Fahriye Öztürk, Türkmen Göksel, Oya Erdoğdu-Birdane and Hüseyin Özel has made great efforts and made valuable contributions at every stage. I thank each and every one of them very much.

We also thank Murat Yolaç and Hülya Ökten Baltacı, personnel of the Turkish Economic Association, for their continuous support; Nusret Polat, Serkan Dalyan and other personnel of Akgünler Tourism, for heir positive efforts; and Hüseyin Hakpereset and İbrahim Topaloğlu for their setting up and continuous updating of the conference website.

We hope this conference will be beneficial to all participants in every sense. With my best wishes to you all.

Ercan Uygur

President of the Turkish Economic Association

MALİ DESTEKLER/SPONSORS

Türkiye Ekonomi Kurumu, katkılarından dolayı aşağıdaki kurumlara teşekkür eder:

Turkish Economic Association would like to thank to the following institutions for their support:


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

Central Bank of the Republic of Turkey


Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı

Republic of Turkey Ministry of Finance 
 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası

Central Bank of the Turkish Republic of Northern Cyprus 


Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Hazine Müşteşarlığı

Republic of Turkey Prime Ministry Undersecretariat of Treasury 

Türk Hava Yolları

Turkish Airlines


 


Türkiye Ekonomi Kurumu Vakfı

Turkish Economic Association Foundation

GENEL BİLGİLER

GENERAL INFORMATION

DÜZENLEME KURULU ORGANIZATION COMMITTEE
Türkiye Ekonomi Kurumu Yönetim Kurulu/Executive Committee of the Turkish Economic Association

Ercan Uygur  (Başkan/President; Ankara University)

Şirin Saracoğlu  (General Secretary/Genel Sekreter; Middle East Technical University)

Fahriye Öztürk (Sayman/Treasurer; Gazi University)

Türkmen Göksel (Member/Üye; Ankara University)

Oya S. Erdoğdu  (Member/ Üye; Ankara University)

Hüseyin Özel  (Member/Üye; Hacettepe University)
 

Elif Akbostancı (Middle East Technical University)

Yılmaz Akyüz  (South Center; UNCTAD)

Selva Demiralp (Koç University)

Fatma Doğruel (Marmara University)

Suut Doğruel  (Marmara University)

Şaziye Gazioğlu (Middle East Technical University)

Ömer Gökçekuş (Seton Hall University)

Aysu İnsel (Marmara University)

Turalay Kenç (Central Bank of Turkey)

Semih Koray (Bİlkent University)

Celal Küçüker (Pamukkale University)

Kıvılcım Metin Özcan (Bilkent University)

Gülçin Özkan (The University of York)

Özay Mehmet (Eastern Mediterranean University)

Burak Saltoğlu  (Boğaziçi University)

Alev Söylemez  (Gazi University)

Gülay G. Şenesen (Istanbul University)

Ümit Şenesen  (Istanbul Technical University)

Fatma Taşkın (Bilkent University) 

Vedat Yorucu (Eastern Mediterranean University)
DANIŞMA KURULU ADVISORY COMMITTEE
Gülten Kazgan (Bilgi University)

Selahattin Babüroğlu (Turkish Economic Association Foundation)

Erdem Başçı (Central Bank of Turkey)

Şadi Cindoruk (Turkish Economic Association Foundation)

Gürgan Çelebican (Turkish Economic Association Foundation)

Fikret Görün  (Turkish Economic Association Foundation)

İlker Parasız (Central Bank of Turkey)
TEK İRTİBAT BİLGİLERİ TEA CONTACT
Türkiye Ekonomi Kurumu (TEK)/Turkish Economic Association (TEA)

Hoşdere Cad. No: 24/4

06550 Çankaya /ANKARA

Tel/Phone: +90 (312) 468 25 89

Faks: +90 (312) 468 25 99

e-mail: t.e.k@ttmail.com

URL: http://www.tek.org.tr
KONFERANS SEKRETERLİĞİ CONFERENCE SECRETARIAT
Doç. Dr./Associate Professor Vedat Yorucu

Doğu Akdeniz Üniversitesi / Eastern Mediterranean University)

Magusa/Famagusta, KKTC/TRNC

e-mail: vyorucu@hotmail.com, vedat.yorucu@emu.edu.tr

GSM/Mobile: 0.533.863 78 86
YEREL DÜZENLEME LOCAL ARRANGEMENTS
Akgünler Turizm / Akgünler Tourism Agency

Adres / Address :

Akgünler Turizm

Dursun Özsarac Sok. No: 19

Girne-KKTC

Tel/Phone: 0392 444 03 64

Fax: 0392 816 10 83

e-mail: info@akgunler.com.trTARİH VE YER DATES AND VENUE
1-3 Eylül 2010

KKTC, Girne –Acapulco Resort & Convention & SPA Oteli


September 1-3, 2010

Acapulco Hotel Convention Center, - Girne, TRNC


SALONLAR ROOMS /HALLS
Academia

Discuss


Consensus

Workshop 3

Workshop 4

Workshop 5

Workshop 6

Workshop 7

Workshop 8
Açılış oturumu ve davetli açılış konuşmaları Academia salonunda düzenlenecektir. Davetli Konuşmalar, ve Davetli Oturumlar Discuss ve Consensus; Seçilmiş Oturumlar ise Workshop 3, 4, 5, 6, 7 numaralı salonlarda düzenlenecektir.
The opening and plenary session will be held at Academia Hall. Invited lectures and invited sessions will be held at Discuss and Consensus, while contributed sessions will be held at Workshop 3, 4, 5, 6 and 7.
Salonların yerleşimi aşağıdadır:

Location of halls and rooms are as follows:


Giriş / Ground Floor – Entrance

Kayıt Masası / Registration Entrance Foyer

Exhibition Foyers

Bilgisayar, Internet, Basın Odası / Computer, Internet and Press Room

TEK Sekreterliği / TEA Secretariat

Academia


Discuss

Consensus


1. Kat / 1st Floor

Workshop 3

Workshop 4

Workshop 52. Kat / 2nd Floor

Workshop 6

Workshop 7

Workshop 8 (Çalışma Odası/ Study Room)


KAYITLAR REGISTRATION
Kayıt ve genel bilgi masaları Acapulco Resort & Convention & SPA Oteli giriş katında aşağıda belirtilen saatlerde açık bulunacaktır:

31 Ağustos Salı 13:30-18:00

1 Eylül Çarşamba 08:00-09:00

2 Eylül Perşembe 08:00-09:00

3 Eylül Cuma 08:00-09:00
Registration and general information desks will be open at the entrance of the Acapulco Hotel Convention Center during following times:
Tuesday, August 31 13:30-18:00

Wednesday, September 1 08:00-09:00

Thursday, September 2 08:00-09:00

Friday, September 3 08:00-09:00


BİLGİSAYAR, İNTERNET VE BASIN ODALARI COMPUTER, INTERNET AND PRESS ROOMS
Kongre merkezinde, iletişim ve çalışma için bilgisayar destekli internet bağlantısı olan bir hizmet odası tüm katılımcıların kullanımına sunulacaktır.
A computer center equipped with personal computers, also with internet connection, will be available for the use of conference participants at the Acapulco Hotel Convention Center.
YAKA KARTI BADGE
Yaka kartları kayıt sırasında temin edilecektir. Katılımcılarımızın konferans sırasında tüm etkinliklerde yaka kartı bulundurmaları gerekmektedir.
Conference badges will be provided during registration. All conference participants are kindly asked to carry personal name badges during the Conference.
OTURUMLAR SESSIONS
Seçilmiş oturumları yönetecek oturum başkanları programda belirtilmiştir.
Chairpersons for contributed sessions are indicated in the conference programme .
Seçilmiş ve Davetli Oturumlar/Contributed and Invited Sessions
Oturumlar, Oturum Başkanı tarafından yönetilir. Her tebliğ için kısa tartışma dahil 30 dakika tahsis edilmiştir. Tebliğler yaklaşık 20 dakika içinde sunulduktan sonra geri kalan zamanda Oturum Başkanı salonu tebliğ üzerinde tartışmaya davet eder. Sunuşların PowerPoint düzeni ile yapılabilmesi için her salonda bilgisayar ve projeksiyon cihazı bulunmaktadır.
Sessions are moderated by Chairpersons. Each contributed paper is allocated 30 minutes of time, including a brief discussion. Each contributed paper will be orally presented for about 20 minutes, and in the remaining time the Chairperson will invite the room to discuss the paper. Each conference room is equipped with a computer and a projector, and the presentations can be made using PowerPoint.

AÇILIŞ KOKTEYLİ OPENING RECEPTION
Açılış Kokteyli 1 Eylül Çarşamba akşamı saat 19:30–20:30’da Konferansın gerçekleştiği Acapulco Otel Oteli’nde düzenlenecektir. Tüm katılımcılar kokteyle davetlidir.
All conference participants are invited to the Opening Reception at the Acapulco Hotel on September 1, at 19:30- 20:30.

TURİSTİK GEZİLER TOURISTIC ACTIVITIES AND TOURS
Yerel düzenlemeleri üstlenen Akgünler Turizm tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Lefkoşe, Karpaz, Gazimağusa, Güzelyurt ve Bellapais ve Saint Hilarion turları ile İstanbul’da 1001 Gece, Bizans ve Osmanlı Kalıntıları, Klasik İstanbul ve Osmanlı Kalıntıları turları düzenlenmektedir. Arzu eden katılımcılar, Akgünler Turizm ile resepsiyonda irtibata geçerek tercihlerini belirtebilirler.
Nicosia, Karpas Peninsula, Famagusta, Guzelyurt and Bellapais & St. Hilarion tours in TRNC and 1001 Nights, Byzantine & Ottoman Relics, Istanbul Classics and Ottoman Relics tours in Istanbul are offered by Akgünler Turism to all participants. Interested participants may contact Akgünler about these tours.
KONAKLAMA ACCOMMODATION
UEK-TEK 2010 katımlımcıları ve onlara eşlik edecek kişiler 5 yıldızlı Acapulco Otel’de konferans süresince konaklayabilirler.
Accommodation for ICE- TEA 2010 conference participants and accompanying persons is provided at the 5 star Acapulco Hotel.

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ (KKTC) HAKKINDA PRATİK BİLGİLER
PRACTICAL INFORMATION ABOUT THE TURKISH REPUBLIC OF NORTHERN CYPRUS (TRNC)
Ülkeye giriş / Entry to the TRNC:
T.C. ve yabancı uyruklu ziyaretçiler KKTC’ye süresi dolmamış geçerli pasaport ile giriş yapabilirler. T.C. uyruklular nüfus cüzdanları ile KKTC’ye ziyaretçi olarak giriş yapabilirler (Ancak nüfus cüzdanı yerine geçen herhangi bir başka belge, örneğin ehliyet vb. ile giriş yapamazlar).
For stays up to 3 months, Turkish and foreign citizens may enter the TRNC as a visitor or tourist with a valid and current passport (unless an entry visa is required). Turkish citizens may also use a valid ID card (substitutes such as driving licenses are not valid).

Para birimi ve bankalar / Currency and banking:

KKTC’de kullanılan para birimi Türk Lirası (TL)’dir. Döviz ile seyahat çekleri bankalarda, otellerde ve döviz bürolarında kabul edilir. Kredi kartlarından birçok çeşidi burada kullanılabilir ve kredi kartı veya ATM kartlarıyla para çekilebilir. Kıbrıs`taki bankalar resmi tatiller ve hafta sonu dışında 08.00 – 12.00 ve 14.00 – 16.00 arası açıktır. Yerel Kıbrıs bankalarının yanı sıra İş Bankası, Garanti Bankası, ING Bank, TEB, HSBC gibi bankalar mevcuttur.


Turkish Lira is the legal tender in the TRNC. Foreign currencies and travellers cheques are also accepted in banks, hotels, and exchange offices. Many major credits cards are accepted in the TRNC, and credit cards as well as ATM cards may be used to withdraw currency from ATMs. Banks in the TRNC are open during 08.00-12.00 and 14.00-16.00, except for official holidays and weekends. In addition to local banks, major banks such as IsBank, Garanti Bank, ING Bank, TEB, and HSBC operate in TRNC.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət