Ana səhifə

Témy záverečných bakalárskych prác pre akademický rok 2011/2012 Mgr. Ján adam, PhD


Yüklə 70.5 Kb.
tarix25.06.2016
ölçüsü70.5 Kb.
Témy záverečných bakalárskych prác pre akademický rok 2011/2012

Mgr. Ján ADAM, PhD.

 1. ThDr. Jozef Leščák (1914 – 1999) – regionálny historik a vlastivedný pracovník

 2. Cestopis ako historický prameňprof. ThDr. Imrich BELEJKANIČ, CSc.

 1. Kláštory v Byzancii a ich postavenie v spoločnosti

 2. Harrapská civilizácia

 3. Konfucius a jeho vplyv na dejinný výboj Číny

 4. Staroveké Mykény

pre študijný odbor dejiny relígií

 1. Pavol z Tarzu a jeho podiel na šírení kresťanstva v rímskom impériu

 2. Kráľ Dávid a jeho miesto v dejinách Izraela.

 3. Abrahám praotec troch monoteistických náboženstievMgr. Monika BIZOŇOVÁ

 1. Dejiny vybranej rehole v EurópeDoc. PhDr. Miloslava BODNÁROVÁ, CSc.

1. Sabinov a jeho vzťahy so šľachtou v 16. storočí

2. 15-ročná vojna a jej dopad na hospodárenie mesta Prešova

3. Gombikársky cech v PrešovePaedDr. Patrik DERFIŇÁK, PhD.

 1. Asklépios a jeho miesto v starovekých dejinách a mýtoch.

 2. Spracovanie dejín vybranej farnosti na území Šariša alebo Spiša.

 3. Spracovanie vybranej osobnosti starovekých dejínMgr. Marcela DOMENOVÁ, PhD.

  1. Epigrafické pamiatky vo vybranej lokalite východného Slovenska (historicko-epigrafická sonda)

  2. Diplomaticko-historický rozbor vybraných stredovekých písomností mesta Sabinov

  3. Farská kronika (Matrica domus) ako historický prameň vo vybranej lokalite

  4. Súdnictvo a súdna prax vo vybranej lokalite

  5. Diplomaticko–obsahový rozbor mestskej alebo cechovej knihy z obdobia stredoveku a novoveku v mestách Pentapolitany

  6. Testamenty a vybrané majetkovo-právne písomnosti Andrássyovcov z Krásnej Hôrky/Krásnohorského podradia alebo Betliara (diplomaticko-obsahový rozbor)

  7. Testament – prameň ku každodennému životu; Obraz duchovnej alebo hmotnej kultúry v stredoveku a v ranom novoveku podľa výberu spoločenského stavu (mešťania, šľachta, klérus) a lokality

  8. Téma po dohode so študentom


PhDr. Ján DŽUJKO, PhD.

  1. Vrchný veliteľ Luftvaffe – Herman Wilhelm Göring

  2. Politická kariéra Benita Mussoliniho ako talianskeho fašistického diktátora

  3. Výber témy po dohode so študentomMgr. Karin FÁBROVÁ, PhD.

 1. Dejiny vybraného mesta – analýza najdôležitejších privilégií

 2. Analýza zvoleného písomného prameňa z mestskej produkcie (daňové registre, mestská kniha atď.)

3. Kanonické vizitácie (diplomaticko – obsahová analýza vybraného písomného prameňa)

4. Diplomaticko-obsahová analýza účtovno-daňovej knihy mesta Levoča z 18. stor.Mgr. Mária FEDORČÁKOVÁ, PhD.

 1. Meštianska heraldika vo vybranom meste v stredoveku (pramenná báza a možnosti výskumu)

 2. Mestské knihy ako prameň k výskumu hospodárenia mesta v stredoveku (na príklade vybraného mesta)

 3. Diplomatická produkcia mestskej kancelárie vo vybranom stredovekom meste (pramenná báza a možnosti výskumu)Doc. PhDr. Libuša FRANKOVÁ, CSc.

 1. Bratislavský generálny seminár a začiatky slovenského národného obrodenia

 2. Liptovský Mikuláš – centrum národného života Slovákov v 30. – 40. rokoch 19. storočia.

 3. Osvetové a ľudovýchovné snahy v období moderného národného vývinu Slovákov (1780– 1918). (Vo vybranom regióne Slovenska a po dohode so školiteľom.)

 4. Národnoobranné petičné aktivity Slovákov v období slovenského národného obrodenia

 5. Kodifikácia spisovného jazyka v kontexte národných snáh Slovákov v 19. storočíDoc. PhDr. Ľubica HARBUĽOVÁ, CSc.

1. Nástup boľševikov k moci v Rusku z pohľadu slovenskej dobovej tlače

2. Ženy v svetovej politike v 20. storočí (podľa výberu)

3. Výber témy po dohode so študentomMgr. Luciana HOPTOVÁ

 1. Obraz vojnového Bieloruska na stránkach slovenskej dobovej tlačePhDr. Martin JAVOR, PhD.

 1. Ohlas Francúzskej revolúcie na východnom Slovensku

 2. Slobodomurárske pamiatky v Uhorsku

 3. Cirkev a slobodomurári

 4. Jozef Volf – významný historik slobodomurárstva

 5. Ignác Born – osvietenec, geológ, mineralóg a slobodomurárPhDr. Nadežda JURČIŠINOVÁ, PhD.

 1. Pôsobenie národovca ... (na základe výberu študenta) v slovenskom národnoemancipačnom hnutí koncom 19. a začiatkom 20. storočia.

 2. Prínos historika (na základe výberu študenta) do rozvoja slovenskej historiografie v 19. a 20. storočí.

 3. Vznik a činnosť Slovenskej národnej strany a jej prvého predsedu Viliama Paulinyho-TóthaMgr. Martin KLEMPAY

 1. História rodu Birknerových zo Solivaru od roku 1720 do roku 1945 (mužská línia)Prof. PhDr. Peter KÓNYA, PhD.

  1. Dejiny konkrétnej obce alebo mestečka do r. 1918

  2. Židovské obyvateľstvo na východnom Slovensku v konkrétnej lokalite do r. 1918

  3. Vybraná lokalita (obec, okres) v sčítaní ľudu r. 1869

  4. Výbava a zariadenie zemepanských sídiel v 18.- 19. storočí

  5. Spoločenské a náboženské pomery vo vybranej lokalite v 17.- 19. storočí

  6. Kaštieľ Betliar a jeho majitelia v 16. – 20. storočí

  7. Významná osobnosť ranonovovekých dejín Slovenska

  8. Po dohode so študentomMgr. Annamária KÓNYOVÁ, PhD.

 1. Dejiny reformácie na Gemeri

 2. História Rožňavy v stredoveku a ranom novoveku

 3. Dejiny kalvínskeho gymnázia v Rimavskej Sobote

 4. Dejiny kalvínskej cirkvi vo vybranom regióne (meste)

 5. Po dohode so študentomPhDr. Peter KOVAĽ, PhD.

1. Dejiny zdravotníctva na Slovensku (vo vybranom slovenskom regióne) po roku 1918

2. Príspevok k životu a dielu vybranej osobnosti politických, príp. kultúrno-spoločenských a hospodárskych dejín Slovenska v 20. st.

3. Česko-slovenské vzťahy v rokoch 1918 – 1939 v kultúrno-spoločenskej oblasti

4. Česko-slovenské vzťahy po roku 1945 v kultúrno-spoločenskej oblasti
Doc. PhDr. Ján MOJDIS, CSc.

1. Významné osobnosti propagácie záujmov Slovákov v západnej Európe do roku 1918

2. Prejavy írskeho nacionalizmu v 19. storočí

3. Každodenný život v novoveku - postavenie ženy, móda, umenie, architektúra

4. Dejiny vzájomných vzťahov USA a európskych mocností do roku 1918

5. Prejavy imperializmu v umeleckej literatúre vo viktoriánskom období V. Británie

6. Úloha Francúzska pri vzniku USA

7. Historicko - geografický vývoj USA v rokoch 1776-1900

8. Osobitosti postavenia žien v Nemecku po roku 1870

9. Výber témy po dohode so študentomProf. PhDr. Peter ŠVORC, CSc.

 1. Dejiny vybranej obce, mesta v 20. storočí

 2. Slovenská liga na Slovensku a jej národné aktivity na východnom Slovensku v 20. a 30. rokoch 20. storočia

 3. Kolektivizácia na východnom Slovensku. 50 roky 20. storočia (spresní sa podľa dohovoru)

 4. Vysoké Tatry a slovenské horolezectvo v 20. storočí

 5. Spišskí Nemci a ich podiel na „objavovaní“ Vysokých Tatier do roku 1945

 6. Košice po prevrate 1918

 7. Agrárna strana na východnom Slovensku na stránkach dobovej tlače (1919 – 1939)

 8. SNS na východnom Slovensku na stránkach dobovej tlače (1919 – 1939)

 9. HSĽS na východnom Slovensku na stránkach dobovej tlače (1919 – 1939)

 10. Gréckokatolícky cirkevný zbor v Humennom v 19. a 20. storočí

 11. Rusínske politické strany a ich zápas za autonómiu Podkarpatskej Rusi (1919 – 1939)

 12. Gréckokatolícka cirkev na území Slovenska a jej zápas s prenikajúcim pravoslávím v prvej polovici 20. storočiaPhDr. Ferdinand ULIČNÝ

1. Armáles z roku 1550 pre Levoču (historicko-diplomatická analýza)PaedDr. Viera VALLOVÁ

 1. Podoby a charaktery architektúry v dobe renesancie na území Slovenska s
  dorazom na talianske architektonické vplyvyPhDr. Darina VASIĽOVÁ, PhD.

1. Dejiny školy vo vybranom regióne na Slovensku po roku 1945 1. Vybraná osobnosť regionálnych dejín školstva na Slovensku (Príspevok k životu a dielu)


Doc. PhDr. Marián VIZDAL, CSc.

 1. Megalitická architektúra v Stredomorí

 2. Oppidá ako civilizačný prejav Keltov

 3. Pohrebiská a hroby z obdobia neolitu na území Moravy a Slovenska

 4. Žena v pravekom umení

 5. Žiarový pohrebný rítus v praveku a včasnej dobe dejinnej

 6. Slovanské pohrebiská na Slovensku

 7. Medzibodrožie v praveku a ranej dobe dejinnej

 8. Povodie stredného Laborca v praveku a v ranej dobe dejinnej

pre študijný odbor dejiny relígií:

 1. Biblická archeológia a jej miesto v poznávaní Starého zákona


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət