Ana səhifə

Tipografia clujeană şi umanismul Kolozsvári nyomdászat a humanizmus szolgálatában Catalog de expoziţie Kiállítási katalógus


Yüklə 57.5 Kb.
tarix25.06.2016
ölçüsü57.5 Kb.
Expoziţie * Kiállítás
9-30. 10. 2008

Tipografia clujeană şi umanismul

Kolozsvári nyomdászat a humanizmus szolgálatában
Catalog de expoziţie * Kiállítási katalógus


1. Evangélikus katekizmus. * Catehism luteran.

[Heltai Gáspár – transl.:] Catechismvs minor, … Colosuarba 1550 (Heltai es Hoffgreff).

Jelzete: BMV 210 (Egyetlen példány * Unicat)
2. Részleges protestáns bibliafordítás: Mózes öt könyve * Traducere parţială protestantă a Sfintei Scripturi: Pentateuh.

A Biblianac elsö resze, az az Mosesnec ött könyue, .... Colosvarba 1551 (Helthai es Hoffgreff).

Jelzete: BMV 215
3. Részleges protestáns bibliafordítás: Jézus, Sirák fiának könyve. * Traducere parţială protestantă a Sfintei Scripturi: scrieri apocrife.

A Iesvs Sirah könyue magyar nyeluen. Colosvarba 1551 (Helthai es Hoffgreff).

Jelzete: BMV 214
4. Részleges protestáns bibliafordítás: Próféták könyvei. * Traducere parţială protestantă a Sfintei Scripturi: Cărţi Profetice.

A Biblianac negyedic resze, az az a prophetaknac irasoc, ..... Colosvarba 1552 (Heltai és Hoffgreff).

Jelzete: BMV 220
5. Részleges protestáns biblifordítás * Traducere parţială protestantă a Sfintei Scripturi.

A Bölts Salamon kiralnac könyuei 1. Prouerbia 2. Ecclesiastes 3. Canticum canticorum 4. Sapientiae magyar nyelven. Colosvarba 1551 (1552) (Heltaj es Hoffgreff).

Jelzete: BMV 214/II
6. Erkölcsjavító dialógusok. * Dialoguri moralizatoare.

Heltai Gáspár: A reszegsegnec és tobzodásnac veszedelmes vóltárol valo dialogus,.... Colosvarba 1552 (Helthai és Hoffgreff).

Jelzete: BMV 225
7. Evangélikus katekizmus. * Catehism luteran.

[Heltai Gáspár – transl.:] A keresztyeni tvdomannac fondamentoma, …. Colosvarba 1553 [Heltai].

Jelzete: BMV 230 (Egyedi példány * Unicat)
8. Bibliai históriák és oktató énekek protestáns jellegû gyûjteménye. * Povestiri biblice şi cântece moralizatoare cu caracter protestant.

[Hoffgreff-énekeskönyv.][Kolozsvár 1554–1555 Hoffgreff.]

Jelzete: BMV 1240 (Egyedi példány * Unicat)
9. Tudósító históriás énekek gyűjteménye. * Cronici versificate.

Tinódi Sebestyén: Cronica, …. Elsö reszebe Ianos kiral halalatul fogua ez esztendeig, … löt minden hadac, veszödelmec, …. Mas reszébe külömb külömb idökbe és orszagokba löt dolgoc, istoriac vannac. Colosvarba 1554 (Hoffgreff).

Jelzete: BMV 240
10. Evangélikus agenda. * Carte luterană de ceremonii.

(Heltai Gáspár:) Agenda, az az szentegyhazi chelekedetec, …. Vyonnan nyomtattattot. Colosvarba 1559 (Heltaj).

Jelzete: BMV 290
11. Részleges protestáns bibliafordítás: A zsoltárok könyve. * Traducere parţială protestantă a Sfintei Scripturi: Psalmi.

Soltar, az az Szent Davidnac es egyeb prophetáknac psalmusinac, … könyue szép summátskáckal es röuideden valo aertelmöckel…. Colosvarat 1560 (Heltai).

Jelzete: BMV 305
12. Részleges protestáns bibliafordítás: Újszövetség. * Traducere parţială protestantă a Sfintei Scripturi: Noul Testament.

A Jesvs Christvsnac wy testamentoma magyar nyelwre forditatot,… Colosvarot (1561) [Heltai].

Jelzete: BMV 365
13. A vitatkozás logikai szabályai. * Regulile disputei logice.

Molnár Gergely: Erotematum dialectices libri tres, stvdiosis scholae Claudiopolitanae , …. Clavdiopoli

[cr. 1564–1565] Helti.

Jelzete: BMV 232


14. Részleges protestáns bibliafordítás. * Traducere parţială protestantă a Sfintei Scripturi.

Biblianac második része,… Mellyeket meg tolmáczolt, … Heltai Gaspar. Colosvarot 1565 (Heltai Gáspár).

Jelzete: BMV 378
15. Mátyás király története. * Istoria regelui Matia.

Bonfini, Antonio: Historia inclyti Matthiae Hvnnyadis, regis Hungariae augustissimi ex Antonij Bonfinij, historici diserti, … impressa fuit/ in vnum congesta ac disposita a Caspare Helto, … Clavdiopoli 1565 [Heltai].

Jelzete: BMV 380
16. Evangélikus perikópáskönyv. * Pericope evangelice.

[Evangéliumok és epistolák. Kolozsvár 1559–1574 Heltai.]

Jelzete: BMV 455 (Egyetlen példány * Unicat)
17. Hitvita református jegyzőkönyve. * Protocolul reformat al disputei religioase.

[Heltai Gáspár:] Dispvtatio in causa sacrosanctae et semper benedictae Trinitatis,... Clavdiopoli 1568 Heltus.

Jelzete: BMV 418
18. Anabaptista tanítás. * Carte de învăţătură anabaptistă.

[Dávid Ferenc – transl.:] Könyvetske az igaz kerestyéni keresztségröl es a papa Antichristusnac maymozássaról … (Colosvarot) 1570 (Heltai).

Jelzete: BMV 450
19. Evangélikus imádságoskönyv. * Carte de rugăciuni luterană.

[Heltai Gáspár transl.: Imádságok a hét napjaira. Kolozsvár 1567–1574 Heltai.]

Jelzete: BMV 460 (Egyetlen példány * Unicat)
20. Latin nyelvtan. * Gramatica limbii latine.

Melanchton, Philipp: Grammatica Philippi Melantonis , …. De orthographia tractatus recens accessit. [Claudiopoli] 1570 [Heltai].

Jelzete: BMV 451
21. A magyarországi jog kézikönyve. * Drept maghiar.

(Werbőczy István:) [Magyar] Decretvm, az az Magyar és Erdely országnac töruény könyue. Heltai Gaspartol wyonnan meg nyomtattot Colosvarot 1571 (Heltai).

Jelzete: BMV 472
22. Verses regényes históriák. * Cronici versificate şi romanţate.

Valkai András: 1. Cronica, avagy szép historiás enec, miképpen Hariadenus, tengeri toluay, Barbarossa, és bassáua löt, …. – 2. (Cronica, … miképpen Károlly császár hadakozot Affricában a Barbarossa bassa ellen …) – 3. (Cronica, mellyben meg iratattic Prister Iohannis, az az a nagy Ianos pap czaszárnac igen nagy csaszári birodalma) Colosvarot 1573 [Heltai]

Jelzete: BMV 501

23. Históriás énekek gyűjteménye. * Cronici versificate

Cancionale, az az historias enekes kónyw, … Ed. (Heltai Gáspár). Colosvarot 1574 Heltai [és Heltai Gáspárné]

Jelzete: BMV 550
24. Magyarország története. * Istoria Ungariei.

Heltai Gáspár: Chronica az magyaroknac dolgairol, … (Colosvarot 1575 Heltaj Gasparne).

Jelzete: BMV 521
25. Krónikás ének. * Cronici versificate.

Valkai András: Genealogia historica regvm Hungariae, …. Colosvarat (1576 Heltaj Gaspárne).

Jelzete: BMV 560

26. Krónikás ének. * Cronică versificată.

(Görcsöni Ambrus:) Historiás enek az felseges Mattyas királynac, az nagyságos Hunyadi Ianos fiánac ieles viselt dolgairol, …. Cosolvarat 1577 Heltai Gaspárne.

Jelzete: BMV 580
27. Verses szerelmi história. * Povestiri de dragoste.

(Szakmári Fabricius István:) Historia ex Parteny [!] Nicenensis, …. Colosvárat 1577 Heltaj Gaspárné.

Jelzete: BMV 585
28. Mulattató elbeszélések. * Povestiri umoristice.

Salamon kiralynac, az David kiraly fianac Markalfal való trefa beszedeknec röuid könyue. (Colosuáratt 1577) [Heltai Gáspárné].

Jelzete: BMV 584
29. Orvosi füveskönyv. * Carte cu plante medicinale.

Melius Juhász Péter: Herbarivm, …. Colosuárat 1578 Heltai Gaspárne.

Jelzete: BMV 592
30. Krónikás ének. * Cronică versificată.

(Gosárvári Mátyás:) Az regi magyaroknac elsö be iövésekröl valo historia; …. Colosvarot 1579 Heltaj Gasparne.

Jelzete: BMV 612
31. Verses regényes história. * Cronică versificată.

Valkai András: Historia, enec szerent szerezve az longobardvsoc tized kirallyokról Andoinusról [!] és annac fiáról Alboinusról … Colosuárot 1580 Heltaj Gaspárne.

Jelzete: BMV 681
32. Krónikás énekek. * Cronici versificate.

Két szép historia. 1. Az elsö az nagy wr Bankbanról, … . (Nagybáncsai Mátyás:) 2. Az masodic, az ieles vitéz feidelemröl az Hvnyadi Ianosról, … Nem Bonfiniusból czac, hanem az igaz historiából egybe gyütettet és egybe szörzettet. Colosuárat 1580 Heltaj Gaspárne.

Jelzete: BMV 680
33. Krónikás ének. * Cronică versificată.

(Görcsöni Ambrus:) Szép ieles historias ének az felseges Mattyas királynac, az nagyságos Hunnyadi Ianos fiánac historiáia, …. Colosuárat 1581 Heltaj Gasparne.

Jelzete: BMV 690
34. Verses bibliai história. * Cronică versificată pe teme biblice.

(Sztárai Miklós:) Az viz ezönnec historiayárol való szép enec, …. Colosuárat 1581 Heltaj Gaspárné.

Jelzete: BMV 692

35. Mulattató elbeszélés. * Povestire umoristică.

Az kopaszságnak diczireti. Colosvarat 1589 [typ. Heltai].

Jelzete: BMV 885

36. Számtankönyv. * Aritmetică.

Magyar arithmetica, az az számvetesnec tvdomanya. Most viyonnan , … ki adatot. Colosvarat 1591 [typ. Heltai].

Jelzete: BMV 940
37. Antik történeti tárgyú verses história. * Cronici versificate.

(Csáktornyai Mátyás:) Ieles szep historia két görög hertzegröl, erös Aiaxról es bölcz Vlissesröl. [Kolozsvár] 1592 Heltai Gáspár mühellyében.

Jelzete: BMV 1000
38. Antik történeti tárgyú verses história. * Cronici versificate.

Cserényi Mihály: Historia az persiai monarchiabeli feiedelmekröl, …. Colosvarat (1592) [typ. Heltai].

Jelzete: BMV 1005

39. Oktató költemény. * Versuri moralizatoare.

(Ilosvai Selymes Péter:) Soc fele neveknec magyarazattya. [Kolozsvár 1584–1600 typ. Heltai.]

Jelzete: BMV 590
40. Verses szerelmi história. * Povestiri de dragoste.

[Pataki Névtelen– anonym:] Eurialusnak és Lucretianac szép historiaia, …. Colosvarat 1592 [typ. Heltai]

Jelzete: BMV 1247
41. A római és magyar jogszabályok magyarázata. * Drept roman şi maghiar.

Baranyai Decsi János: Syntagma institvtionvm ivris imperialis ac Vngarici, …. Claudiopoli 1593 typis Heltanis.

Jelzete: BMV 1045
42. Tudósító históriás ének. * Cronică versificată.

Historia, melyben az felséges Bathori Sigmondnac erdélyi feiedelemnec 1595 esztendöben valo viselt hadai irattattanac megh … Colosuárat 1596 Helthaj Gáspár mühellyében.

Jelzete: BMV 1125
43. Verses bibliai história. * Povestiri religioase.

Illyefalvi István: Iephta sive tragoedia Iephte, …. Colosuárat 1597 [typ. Heltai].

Jelzete: BMV 1162
44. Verses szerelmi história. * Poezie de dragoste.

[Lévai Névtelen – anonym.:] Páris es görög Ilona historiaia, … ki adatot. [Kolozsvár] 1597 [typ. Heltai].

Jelzete: BMV 1163
45. Katolikus vitairat. * Dispută religioasă romano-catolică.

Szilvási János: Antiqvitas et perpetva dvratio fidei catholicae, …. Claudiopoli 1597 typis Heltanis.

Jelzete: BMV 1169
46. Unitárius bibliamagyarázat. * Comentarii biblice unitariene.

Enyedi György: Explicationes locorvm Veteris et Novi Testamenti, ex qvibvs Trinitatis dogma stabiliri solet. …. [Claudiopoli 1598 typ. Heltai].

Jelzete: BMV 1193
47. Oktató-mulattató énekek. * Cântece umoristice şi educative.

(Ádám János:) Az igaz, iambor es teokelletes baratsagrol valo énec, …. Colosvarat 1599 Heltaj Gáspár mühelyében.Jelzete: BMV 1211


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət