Ana səhifə

Tİcaret müŞAVİRLİĞİ İspanya genel ekonomik durum


Yüklə 0.94 Mb.
səhifə7/16
tarix26.06.2016
ölçüsü0.94 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   16

Kaynak: INE- İspanya İstatistik Enstitüsü www.ine.es

Tablo 6 : Otonom Bölgelere Göre Sanayi Hasılası (2007)
Otonom Bölgeler

Hasıla (’000 Euro)

%

Katalunya

104.085.592

23,4

Adaluçya (Endülüs)

48.663.729

10,9

Bask Ülkesi

45.756.326

10,3

Valensiya

45.532.728

10,2

Madrid

36.933.451

8,3

Galiçya

31.022.453

7,2

Kastilla-Leon

28.706.100

6,5

Aragon

22.240.926

5,0

Kastilla-La Mança

19.957.386

4,5

Navarra

14.279.329

3,2


Diğer

47.815.387

10,5


Toplam

444.993.407

100,00

Kaynak: INE- İspanya İstatistik Enstitüsü www.ine.es

4.4. Ulaştırma ve Telekomünikasyon

a. Telekomünikasyon

Dünyanın en büyük uluslararası denizaltı kablo ağlarından birine sahip olan İspanya gelişmiş bir telekomünikasyon alt yapısına sahiptir. GSMH’nn % 4’ü büyüklüğünde olan sektör Avrupa’nın en hızlı büyüyen sektörüdür. 2006 yılında İspanya’da telekomünikasyon hizmetlerinin 56 milyar dolarlık hacme ulaşarak önemli bir pazar haline geldiği görülmektedir. Özelleştirilen devlet telekom şirketi Telefonica’nın piyasadaki baskın pozisyonunun uzunca bir süre devam edeceği anlaşılmaktadır. Telefonica Latin Amerika ülkelerinin tamamı ve Portekiz’de dahil olmak üzere 23 ülkede faaliyet gösteren ve 220 milyon tüketiciye hizmet sağlayan dünyanın en büyük telekomünikasyon firmalarındandır.


1998’den bu yana piyasa koşullarında hizmet veren telekomünikasyon piyasası sayesinde yeni hizmetler ve servis sağlayıcılar, yüksek kapasiteli altyapı ve internete daha hızlı ulaşım mümkün olabilmiştir. Bilişim teknolojileri piyasası bu alandaki toplam AB piyasasının % 5’ini, İspanyol GSMH’sının da % 2’sini oluşturmaktadır. 2004 yılında sektörün değerinin 15 milyar ABD dolarına ulaştığı görülmektedir. 2003 yılında evlerin % 41,9’unda bilgisayar bulunurken, bu evlerin %23,8’i de internet kullanıcısı olmuştur. 2007 yılı itibariyle internet kullanımının oldukça yaygınlaştığı gözlenmektedir.

Özelleştirme ile ilgili yasal mevzuat İspanyol telekomünikasyon sektörünün önemli bir şekilde değişmesine yol açmıştır. Önceki tek servis sağlayıcı olan Telefonica, tam olarak özelleştirilmiştir. 2005 itibariyle İspanya’da 50 sabit hat servis sağlayıcı ve 10 mobil hat servis sağlayıcısı faaliyette bulunmaktadır. Bunlar arasında en önemlileri Telefonica, Vodafone ve Orange’dır (eski Amena). Sabit ağlara yönelik yatırımlar giderek azalırken kablosuz ağlar, geniş bant girişleri ve internet üzerinden ses transferi konusunda yatırımların artarak devam edeceği öngörülmektedir.

% 38 gibi Avrupanın en düşük sabit hat bağlama oranına sahip İspanya’da bu hatlarda Telefonica’nın üstünlüğü sürmektedir. Ancak rakip firmalarda Orange (Fransa Telekom) ve Ono % 30’luk bir paya ulaşmayı başarmışlardır. 18 milyon hattın hizmette olduğu belirtilmektedir. Mobil hatların yaygınlaşmasıyla sabit hatlardaki lokal ve bölgesel kullanımın azaldığı gözlenmektedir. İspanyol mobil hat piyasasını ise 3 büyük şirket domine etmektedir. Telefonica % 46 ile yine en büyük paya sahiptir. Telefonica’yı Vodafone ve Orange izlemektedir. İspanya’da 2007 yılı itibariyle 47 milyonun üzerinde mobil hat kullanıcısı olduğu tahmin edilmektedir.

Telekomünikasyon ekipmanlarına servis sağlayıcılar tarafından yapılacak yatırımın 2006 yılında 7 milyar ABD doları olarak gerçekleştiği tahmin edilmektedir. Bu miktarın yaklaşık yarısı sabit hat ekipmanı yatırımlarıdır. Bu alanda 2004 yılından bu yana süren artış eğiliminin devam edeceği değerlendirilmektedir. Mobil hatlar için gerekli yeni terminaller ve internet hizmetlerindeki rekabet sektörün önemli bir talep yaratacağını göstermektedir. Telekomünikasyon ekipmanları piyasasında ABD, Fransız, Alman, İtalyan ingiliz, Japon, Kore ve Çin firmaları arasında büyük bir rekabet yaşanmaktadır.b. Ulaştırma

İspanya, Atlantik ve Akdeniz kıyılarındaki 53 liman ve Madrid ve Barselona başta olmak üzere 33 uluslararası havalimanıyla bütün dünyayla ulaşım ağını son derece etkin bir şekilde kurmuştur.


- Hava Taşımacılığı
İspanya’daki hava taşımacılığını Sivil Havacılık Genel İdaresi düzenlemekte ve yönetmektedir. Bir kamu kurumu olan ve Bayındırlık Bakanlığı’na bağlı olan AENA halihazırda İspanya’da ve Latin Amerika’da 63 havaalanını yönetmektedir. Coğrafi konumu itibariyle Avrupa ile Güney Amerika ve Afrika arasında önemli bir transfer noktası olan İspanya’da 250 havayolu şirketinin faaliyet gösterdiği 47 ticari havalimanı bulunmaktadır..
En önemli yolcu havalimanları Madrid, Barselona, Palma de Mallorca, Malaga, Gran Canaria, Alicante ve Tenerife Sur olurken kargo taşımacılığı için kullanılan önemli havalimanları ise Madrid, Barselona, Vitoria, Gran Canaria ve Zaragoza’dır.
- Deniz Taşımacılığı

İspanya, coğrafi konumuna bağlı olarak AB içerisinde en uzun kıyı şeridine sahip olan ülkelerden biridir. Toplam 15 AB üyesinin kıyı şeridi uzunluğu 26.000 km olarak hesaplanırken, bu rakamın yaklaşık 1/3’ü (8.000 km’si) tek başına İspanya’ya aittir. Halihazırda faaliyet gösteren 53 limandan 27’si Bayındırlık Bakanlığı’na bağlı Devlet Liman Yönetimi tarafından idare edilmektedir. Limanların, ülkenin ticaretindeki önemini vurgulamak açısından İspanya’nın toplam ithalatının %78’inin ve ihracatının %51’inin bu limanlar üzerinden gerçekleştiğini belirtmek faydalı olacaktır.

Deniz taşımacılığı açısından en önemli limanlar Bahia de Algeciras, Valencia, Barselona, Tarragona ve Bilbao’dur. Ayrıca, ülkenin ortasında yer alan Madrid’de de önemli limanlara demiryoluyla bağlanmış olan kuru liman bulunmaktadır.

- Demiryolu Taşımacılığı

Demiryolu taşımacılığının oldukça gelişmiş olduğu ülkede demiryolu şirketi Renfe, konteyner, kargo ve kamyonet taşımacılığını da içeren bir taşımacılık hizmeti sunmaktadır. İspanya, Avrupa’daki en modern demiryolu taşımacılığına sahip ülkelerden biri olmanın yanısıra, hızlı tren alanında da ilerleme kaydetmiştir. Bu çerçevede 2010 yılına kadar oluşturulması planlanan 2,230 km hızlı tren hattıyla dünya lideri olmayı hedeflemektedir. Ülkedeki yoğun demiryolu hattı 15.000 km’ye ulaşmaktadır. Büyük şehirlerde neredeyse her mahalleye ulaşan modern metro şebekesi de şehir içi ulaşımı önemli ölçüde kolaylaştırmaktadır.

- Karayolu Taşımacılığıİspanya’daki toplam karayolu ağı 665.000 km’yi geçmekte ve İberya yarımadasını Hollanda ve İtalya arasındaki Avrupa’nın en önemli karayolu taşımacılığını rotasına bağlamaktadır. İspanya’daki otobanlar da yaklaşık 11.000 km’lik uzunluklarıyla dünyadaki en geniş otoban ağlarından biridir.

4.5. Ticaret
2008 yılında İspanya’da faaliyet gösteren firmaların % 54,8’i hizmet sektöründe faaliyet göstermektedir. Bu firmalar, konaklama, nakliye, haberleşme, emlak, eğitim ve sağlık gibi çok geniş bir yelpazade faaliyetlerini sürdürmektedirler. 2008 yılı itibariyle İspanya’da faaliyet gösteren ticari şirket sayısı 830.911’dir. Toplam firmalar içerisinde ticaret uğraşan firmaların oranı %24,8’dir. Ticaretle uğraşan firmaların daha çok toptan ve parekende satıcılığı ve komisyonculuk yaptıkları görülmektedir. Son üç yıllık istatistikler incelendiğinde ticari firma sayısının toplam içindeki payının azaldığı, inşaat sektöründe faaliyet gösteren firmaların payının ise yükseldiği gözlenmektedir. İnşaat sektöründe faaliyet gösteren firmaların oranı %13, sanayi dalında üretim yapan firmaların payı ise %7’dir
Tablo 7: İspanyol Şirketlerin Sektörel Dağılımı (2009)
2008-2009 Değişim%

Hizmetler

1.839.234

0,4

Ticaret

830.911

-1,5

İnşaat

441.956

-11,8

Sanayi

243.729

-0,8

Toplam

3.355.830

-1,9

Kaynak : İspanya Sanayi Ticaret ve Turizm Bakanlığı
Ticari işletmelerin önemli bir bölümünü küçük firmalar oluşturmaktadır. Aslına bakılarsa İspanyadaki firmaların % 52,7’sinin(1,7 milyon firma) hiç çalışanı bulunmamaktadır. 919.092 firmanın(%24) bir veya iki çalışanı bulunmaktadır. Bu iki oran toplandığında İspanya’da 2008 yılında her on firmadan sekizinin bir veya iki çalışanı bulunmaktadır. 2008 yılında, 334.072 firma açılırken, 398.229 firma kapanmıştır. Toplam firmaların %80’i ise aynı yıl içerisinde aktivitelerine devam edebilmişlerdir. Faaliyet alanlarına göre ticari şirketlerin dağılımı ise aşağıdaki tabloda belirtilmektedir. 2007 yılında toptancı firmaların yaptıkları satışların miktarı 423 milyar Avro olurken parekendeci ve otomobil satıcıları sırasıyla 219, 130 milyar Avro’luk ciro elde etmişlerdir. İspanya küçük işletmelerin sayısı açısından AB içinde İtalya’dan sonra ikincidir.
Tablo 8 : İspanyol Ticari Şirketlerin Sayısal Dağılımı


Yıl

Otomotiv

Toptancı Firma

Parekendeci Firma

Toplam

2006

78.560

217.080

539.636

835.276

2007

79.992

223.178

542.059

845.229

2008

81.247

225.108

536.857

843.212

Kaynak : İspanya Sanayi Ticaret ve Turizm Bakanlığı

Diğer taraftan, büyük çok katlı mağazalar ve uzmanlaşmış perakende zincir mağazaları her geçen gün İspanya’da pazar paylarını artırmaktadır. Yiyecek maddelerinin ticareti ile ilgili olarak da süpermarketler hipermarketlere göre gerek şehir içinde olmaları gerekse yiyecek konusunda daha uzmanlaşmış olmaları dolayısıyla daha fazla tercih edilmektedirler. Alışveriş merkezleri de her geçen gün çoğalmaktadır. Ülkede faaliyet gösteren hipermarket zincirlerine ilişkin tablo aşağıda yer almaktadır.


Tablo 9 : Gıda Dağıtım Sektörü, Market Zincirleri ve Satışları (2007-Milyar Avro)

Mağaza

Toplam Cirosu €

1

El Corte Ingles

5,01

2

Mercadona

12,98

3

Carrefour

13,04

4

Grupo Eroski

6,83

5

Alcampo

3,85

6

Caprabo

2,19
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   16


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət