Ana səhifə

Tİcaret müŞAVİRLİĞİ İspanya genel ekonomik durum


Yüklə 0.94 Mb.
səhifə3/16
tarix26.06.2016
ölçüsü0.94 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Kaynaklar: İspanya Merkez Bankası, Dünya Bankası, EIU, UNCTAD

3. ÜLKE HAKKINDA GENEL BİLGİLER
3.1. Ülkenin Kısa Tarihçesi

İberler, Keltler, Fenikeliler, Yunanlılar ve Kartacalılar İber yarımadasında ilk yerleşimleri gerçekleştiren kavimler olurken; M.Ö. 200’de Roma İmparatorluğu Kartacalılarla savaşmak üzere yarımadaya ayak basmış ve sonrasında 300 yıl süren bir hükümranlık kurmuştur. Roma İmparatorluğu’nun çöküşünden sonra Hiristiyan Vizigotlar M.S. 5. ve 8. yüzyılda ülkede egemenlik kurmayı başarmışlar ardından Arapların İberya’ya ayak basmasıyla ülke M.S. 711’den 1492’ye kadar Arap egemenliğinde kalmıştır. İspanyol krallıkları ve Araplar arasındaki egemenlik mücadelesi 1492’de İspanya’daki son Arap emirliği olan Granada Emirliği’nin de bitirilmesiyle ülkede İspanya Krallığı egemenliğinin kurulması sağlanmıştır. Bu dönemde Amerika’nın keşfi ile Güney Amerika’da İspanyol Kolonileri de kurulmaya başlanmıştır.


Katolik Kralların politikaları ve denizlerde kurulan üstünlük sayesinde İspanya dönemin en önemli imparatorluklarından biri haline gelmiştir. 1713’te İngiltere ile imzalanan Utrecht Anlaşması ile Cebelitarık’ın yönetimi resmi olarak İngilizlere geçmiş olup, bugün bile devam etmekte olan bu durum, İspanya ile İngiltere arasındaki tek anlaşmazlık olarak mevcudiyetini korumaktadır. İspanya, 18. yüzyılın büyük çoğunluğunu Fransızlarla beraber İngilizlere karşı savaşarak geçirmiş ancak 1789’daki Fransız devrimiyle beraber Fransa müttefik olmaktan çıkıp düşman halini almış ve nihayetinde Napolyon İspanya’yı işgal etmiştir. İşgalin ardından 1814’te İspanya Krallığı yeniden kurulmuştur. 1873’te ülkede ilk defa Cumhuriyet ilan edilmişse de 1875’de monarşi tekrar kurulmuştur. Bu dönemde yeni güçlenen Amerika ile yapılan savaşlar sonucunda ilk olarak Latin Amerikadaki sömürgeleri Küba, Porto Rico ve Filipinler kaybedilmiş, 1898’de ise İspanya’nın açık denizlerdeki hakimiyeti sona ermiştir.
1931’deki belediye seçimleri sonrasında Cumhuriyet ve monarşi yanlıları arasında oluşan gerilimin kan dökülmeden sonuçlandırılması için İspanya Kralı Alfonso XIII’ün ülkeyi terk etmesi üzerine ülkede Cumhuriyet 2. kez kurulmuştur. Ancak, Cumhuriyet’in 5 yıllık varlık süreci uzlaştırmacı olmaktan öte bölücü olmuştur. 1936 Temmuzunda ise General Franco önderliğinde yapılan bir askeri darbe ile ülke 3 yıl sürecek karanlık bir döneme ve iç savaşa sürüklenmiştir. Bu iç savaş sırasında 500.000 kişinin öldüğü tahmin edilmektedir. İspanya, 1975’e kadar 40 yıl diktatörlükle yönetilmiş ve bu dönemde uluslararası alanda yalnızlığa itilmiştir. Bu dönemde iç karışıklar içinde bulunan İspanya’nın Avrupa merkezli her iki dünya savaşına da katılmadığı gözlenmektedir.
General Franco’nun 1975’te ölmesiyle beraber İspanya tarihinin bir dönemi kapanmış ve Burbon Hanedanı’ndan I. Juan Carlos İspanya Kralı olarak tahta çıkarak monarşiyi yeniden tesis etmiştir. Daha önce yasaklanmış olan tüm siyasi partilerin yasallaştırılması ve katılımıyla yapılan ilk demokratik parlamento seçimleri 1977’de yapılmış ve ülke tarihinde yeni bir sayfa açılmıştır. Uluslararası alanda kabul görebilmek adına atılan adımlar da ilk olarak bu döneme rastlamış ve 1977’de Avrupa Konseyi’ne, 1982’de NATO’ya, 1986’da ise Portekiz ile birlikte Avrupa Topluluğu’na üye olunmuştur. 1982 yılında Felipe Gonzalez’in liderliğindeki İspanyol Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) oyların yaklaşık %48’ini alarak iktidara gelmiş ve 1996’ya kadar iktidarda kalmıştır.
1996’da yapılan genel seçimleri kazanan merkez sağ Halkçı Parti (PP) lideri José Maria Aznar 8 yıl boyunca iktidarda kalmış, 2004 yılında yapılan son genel seçimleri ise halen iktidarda olan José Luis Rodriguez Zapatero liderliğindeki PSOE kazanmıştır.

3.2. Siyasi ve İdari Durum
3.2.1. Yasama ve Yürütme
Yönetim Biçimi : Anayasal Parlamenter Monarşi
Devlet Başkanı : Kral I. Juan Carlos
Yasama : İki Kamaralı Ulusal Meclis (Cortes Generales)

  • Temsilciler Meclisi (Congreso de los Diputados)

  • Senato (Senado)Yürütme : Başbakan ve Bakanlar Kurulu
İdari Yapı : İspanya’da idari açıdan 17 özerk bölge (Endülüs, Aragon, Asturya, Kastilya-La Mancha, Valensiya, Extremadura, Galiçya, Rioja, Madrid, Mursiya, Navarra, Balear Adaları, Bask ülkesi, Kanarya Adaları, Kantabriya, Kastilya ve Leon ve Katalunya) ile Kuzey Afrika kıyısında 2 özerk şehir (Ceuta ve Melilla) bulunmaktadır.
Siyasi Yapı: General Franco’nun Kasım 1975’de ölümü ile sona eren 36 yıllık diktatörlükten sonra Devlet Başkanlığına Bourbon Hanedanı’ndan Kral I. Juan Carlos getirilmiştir. Tüm siyasi partilerin katıldıkları serbest bir seçimin ardından ülkenin yeni siyasi düzenini belirleyen Anayasa 1978 yılında halkın çoğunluğu tarafından kabul edilmiş ve Kral’ın onayı ile yürürlüğe girmiştir. Kral’ın yetkileri büyük ölçüde semboliktir, esas yetki Kral’ın atadığı Hükümete aittir. Ancak, Kral, yasama organını feshetme ve Anayasa’da belirtilen koşullarda halkoyuna başvurma yetkisine sahiptir. Kral siyasi ağırlığa sahip olup, yaptığı ince uyarılar kamuoyunda dikkatle izlenmektedir. Geçmişte ülkenin siyasi istikrarı bakımından bu uyarı ve tavır alışlarının yararı büyük olmuştur. Diğer taraftan Franco sonrası ve sosyalist iktidarlar döneminde kayda değer güç kaybına uğramış olsa da Kilisenin İspanyol toplumunda geleneksel olarak önemli yeri ve rolü bulunmaktadır.
1978 Anayasası İspanya’yı oluşturan etnik grupların ve bölgelerin özerkliğini tanımakta ve haklarını teminat altına almaktadır. Anayasa’nın ilgili hükümleri dışında, 17 bölgeden her birinin kendisine ait özerklik yasası bulunmaktadır. Söz konusu 17 otonom bölgenin tümü aynı yetki ve sorumluluklara sahip değildir. “Tarihsel Özyönetimler” olarak da adlandırılan Katalunya, Bask Ülkesi ve Galisya’ya ağırlıkları nedeniyle daha fazla otonomi tanınmştır. Bölgelerin kendi parlamento ve yürütme organları vardır. Resmi dil “Castellano” olmakla birlikte, özerk yönetimlerde ikinci bir resmi dil de kabul edilmekte ve bu yönetimler ulusal bayrak yanında kendi bölgesel bayraklarını da kullanabilmektedir. Ülkenin toprak bütünlüğünü bozmaya yönelik emeller beslemelerini önlemek amacıyla, özerk bölgelerin federasyon oluşturamayacakları hususu Anayasa’da hükme bağlanmıştır.
2004 ve ardından 9 Mart 2008 tarihinde PSOE’nin (İspanyol Sosyalist İşçi Partisi), sağ eğilimli PP (Halk Partisi) karşısında kesintisiz 2 defa seçimleri kazanmasının ardından Başbakan J. Lois R. Zapatero tarafından kurulan yeni Hükümetin üyeleri aşağıda belirtilmektedir.
Hükümet Üyeleri:

Başbakan : José Luis Rodríguez Zapatero

Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı : María Teresa Fernández de la Vega

Başbakan İkinci Yardımcısı,

Ekonomi ve Maliye Bakanı : Elena Salgado Mendez

Dışişleri ve İşbirliği Bakanı : Miguel Ángel Moratinos Cuyaubé

Adalet Bakanı : Mariano Fernandez Bermejo

Savunma Bakanı : Carme Chacon Piqueras

İçişleri Bakanı : Alfredo Perez Rubalcaba

Bayındırlık Bakanı : Jose Blanco Lopez

Eğitim, Sosyal Politika ve Spor Bakanı : Angel Gabilondo Pijol

Çalışma ve Göç Bakanı : Celetino Corbacho Chaves


Sanayi, Turizm ve Ticaret Bakanı : Miguel Sebastian Gascon
Çevre ve Balıkçılık Bakanı : Elena Espinosa Mangana

Kültür Bakanı : Angeles Gonzales-Sinde Reig

Sağlık ve Tüketim Bakanı : Trinidad Jimenez Garcia

Konut Bakanı : Beatriz Corredor Sierra

Eşitlik Bakanı : Bibiana Aido Almagro

Bilim Bakanı : Cristina Germendia Mendizebal


Ülkede genel seçimler en son Mart 2008’te yapılmış olup, 2007 yılı Mayıs ayında yapılan yerel seçimleri az farkla da olsa Halk Partisinin (PP) kazanmasına rağmen, 2008 seçimlerini sosyalist PSOE kazanmıştır.


Terörizm ve İspanya : İspanya Hükümetleri, ülkeyi oluşturan 17 özerk bölgeden biri olan Bask bölgesinin bağımsızlığı için terörist bir mücadele içinde olan ETA-Bask Fatherland and Liberty örgütüne karşı karalı bir direnç göstermektedir. 1959 yılında kurulan örgüt İspanyol devlet kurumları ve çalışanları, güvenlik güçleri, askeri personel ve ülkenin her iki siyasi partisinin yetkililerine karşı ölümcül saldırılarda bulunmaktadır. Örgütün çok sayıda eylemlerinde bugüne kadar 800 kişinin öldürüldüğü belirtilmektedir. Örgüt 1995 yılında dönemin başbakanı Aznar’a karşıda suikast girişiminde bulunmuş ancak başarılı olunamamıştır.
Son yıllarda Fransız hükümeti ile gerçekleştirilen işbirliğinin de yardımıyla örgütle mücadelede ilerleme kaydedilmiştir.
Ancak Eylül 1998’de ETA tarafından ilan edilen ateşkesin Kasım 1999’da sona erdirilmesinin ardından çeşitli saldırılarda 46 kişi öldürülmüş, olaylara karşı Bask bölgesi de dahil olmak üzere tüm İspanya’da ETA karşıtı büyük gösteriler düzenlenmiştir. ETA’nın terörist eylemleri karşısında hükümet halkında desteğiyle çok katı tedbirlere başvurmaktadır. Başbakan Zapatero’nun diyalog çağrısıyla ETA tarafından Mart 2006’da ilan edilen bir başka ateşkes 2007 yılı başında yeniden sona ermiştir.
İspanya, ülkede Marksist bir devlet kurmayı amaçlayan GRAPO adlı terörist örgüte karşıda mücadele vermektedir. Örgüt ülkedeki ABD üslerine ve İspanya’nın NATO üyeliğine karşı 1970 ve 1980 lerdeki çok sayıdaki terörist eylemden sorumlu tutulmaktadır. 2002 ve 2003 yıllarında Fransa ile işbirliği halinde gerçekleştirilen çok sayıda tutuklama ile örgüte önemli bir darbe vurulduğu belirtilmektedir.
El Kaide’nin İspanya’da hücrelerinin olduğu bilinmektedir. 11 Mart 2004 tarihinde ulusal seçimlerden 3 gün önce Madrid Atocha Tren İstasyonunda gerçekleşen ve İslami örgütlere atfedilen patlamalarda 191 kişi hayatını kaybetmiştir. Önce ETA’dan kuşkulanılmasına rağmen eylemi İslami teröristlerin gerçekleştirdiği tespit edilmiştir. Eylül 2005’te 18 kişi olayla ve örgütle bağlantıları nedeniyle hüküm giymiştir. Bu süre zarfında örgütle bağlantılı olabilecek her konu incelemeye alınmış, konuyla ilgili uluslararası işbirliğine gidilmiştir.
3.2.2. Yargı
Anayasa bağımsız yargıyı öngörmektedir. Ülkedeki adli sistemdeki en üst mercii Yargıtay’dır (Supreme Court). Bunun yanısıra, bölgesel mahkemeler, eyalet mahkemeleri, adli mahkemeler ve belediye mahkemeleri de mevcuttur. Anayasa mahkemesi anayasal sorunlarla ilgili konularda görüş bildirmektedir. 20 üyeden oluşan Hukuki Genel Konsey, hakimleri atamakta ve hukuki konularda etik standartları belirlemektedir. Adli sistemin yavaş işlediğine yönelik şikayetler oldukça yaygındır.
3.3. Coğrafi Bilgiler
3.3.1. Coğrafi Konumu
Yüzölçümü olarak AB’nin en büyük 2. ülkesi konumundaki İspanya, Avrupa’nın güney batısında yer almaktadır. İspanya, Portekiz ile beraber paylaştığı İber yarımadası’nın büyük bölümünü kaplamakta ayrıca, Akdeniz’deki Baler adaları, Atlantik Okyanusu’ndaki Kanarya adaları ile Kuzey Afrika’daki Ceuta ve Melilla ülkenin sınırları içerisinde yer almaktadır. İspanya’nın en uzun sınırı 1.214 km ile Portekiz ile olup, diğer sınır komşuları Andorra, Fransa, Cebelitarık ve Ceuta ve Melilla dolayısıyla da Fas’tır.
İspanya’nın farklı bölgeleri farklı iklimlere sahip olmakla beraber ülkenin genelinde Kara ve Kara ve Akdeniz ikliminin hakim olduğunu söylemek mümkündür. Ülkenin kuzey kıyıları genelde ılıman ve yıl boyunca yağışlı iken, Akdeniz kıyıları kışları ılıman, yazları ise sıcak ve kurudur. Yarımadanın içlerine doğru ise kışları soğuk, yazları ise oldukça sıcaktır. Ülkenin topraklarının %34,9’u tarıma açık, %22,7’si ise ormanlık alandır.
İsviçre’den sonra Avrupa’nın en dağlık bölgesi olan İspanya’nın yükseklik ortalaması 600 metredir. Pirene sıradağları Avrupa kıtası ile sınır oluşturmakta ve 440 km boyunca ortalama yüksekliği 2.000 metre olarak devam etmektedir. Ülkenin en yüksek noktası kuzeyde Pireneler olurken, güneyde Sierra Nevada’dır. Batısı hariç çevresi dağlarla çevrili olan ve merkezinde bulunan bir sıradağla bölünen Meseta Platosu İspanya topraklarının beşte ikisini kaplamaktadır. İspanya’nın başlıca nehirleri, doğudan batıya doğru, Atlantik Okyanusu’na akmakta olup yalnızca Ebro nehri Akdeniz’e dökülmektedir. Bu nehirlerden sadece Guadalquivir üzerinde ulaşım yapılmakta ve buradan Sevilla’ya kadar ulaşılabilmektedir.

Coğrafi konumu itibariyle hem Avrupa ile hem de Güney Amerika ve Afrika ile oldukça kuvvetli bağları bulunmaktadır. Avrupa açısından bakıldığında İspanya, Afrika’ya yakınlığı sebebiyle bu kıtayla Avrupa’nın bağlantı noktası olurken, Atlantik Okyanusu tarafında ise Amerika kıtasına yakınlığı ile dikkat çekmektedir. Özellikle Güney Amerika ile olan tarihi koloniyel bağları ve aynı dili kullanıyor olmak da İspanya ya büyük avantaj sağlamaktadır.


3.3.2. Nüfus
2005 yılı sayımları esas alınarak yapılan tahminlere göre toplam nüfus 46.157.820’dir. Nüfusun %15.5’ini 0-15 yaş arası oluştururken, %67,9’unu 16-64 yaş arası, %16,5’sını ise 65 yaş ve üstüdür. Nüfus ülke içinde eşit olmayan bir şekilde dağılarak, büyük şehirlerde ve kıyı şeridinde yoğunlaşmıştır. Nüfusun yaklaşık %38’i büyük şehirlerde oturmaktadır. Öte yandan, bu nüfusun %86’sını İspanyollar, %14’ünü yabancılar oluşturmaktadır. Yabancılar arasında Romenler %13,9 ile ilk sırayı alırken, Fas %12,4 ile takip etmektedir.
3.3.3. Çalışma ve İşgücü
İspanya’nın 2008 yılında 22,8 milyon dolaylarında 16 yaş üstü bir işgücüne sahip olduğu ve bunun çoğunluğunu genelde orta yaş grubunun oluşturduğu görülmektedir. Toplam nüfusun % 59,8 işgücü içerisinde yer alırken, erkeklerin %70’i kadınların ise % 60’ı iş gücüne dahil oldukları görülmektedir. 2008 yılında, bir önceki yıla göre istihdam edilen kişi sayısı 20,3 milyona gerilemiştir. Bu azalıştaki veya işsizliğin artmasındaki en önemli neden inşaat, tarım ve sanayi sektörlerinin daralmasıdır. Servis sektöründe çalışanlar %2,2 oranında artmasına rağmen toplamda 2008 yılından işsizlik oranı %11.3 yükselmiştir. İspanya’da 2008 yılında istihdam edilenlerin %68,1 servis sektöründe, % 15,8’i sanayide, %12,1’i inşaat sektöründe, %4’ü tarım sektöründe çalışmaktadır. 2008 yılında bir çalışanın yıllık ortalama maliyeti 27.673 Avro olup, İspanya bu rakam ile AB’ne üye ülkeler içinde 15. sırada yer almaktadır. AB’nin 27 üye ülke içerisinde bir işçinin yıllık ortalama maliyeti 29.206 Avro’dur. Sanayi sektöründe istihdam edilen bir işçinin yıllık maliyeti ise 31.510 Avro olup, özellikle finans ve enerji sektörlerinde çalışanların ortalama maliyetleri daha yüksektir. AB üyeliği sonrası İspanya’nın göç veren bir ülke olmaktan çıkıp göç alan bir ülke olmaya başlamasıyla beraber çalışan nüfus da gittikçe gençleşmektedir. İspanya’nın makro ekonomik göstergelerinden en kötü durumda olan işsizlik oranı yıllar itibariyle incelendiğinde, işsizliğin 1994 yılında %24,2 gibi yüksek bir oranda olduğu, ekonomik büyümeye paralel olarak istihdam oranının artarak 2004 yılında %11’e gerilediği görülmektedir. İspanya’da çalışan nüfusun 1/3’ü geçici işlerde çalışmakta olup iş başındaki sosyalist hükümetin seçim vaadlerinden biri iş yasalarını gözden geçirerek bu kişilere kadrolu işçi statüsü kazandırmaktır.
İspanya’da yasal çalışmaya başlama yaşı 16’dır. Haftalık çalışma saati, günde 9 saati geçmeyecek şekilde, haftada ortalama 40 saattir. İzin verilen fazla mesainin yıllık 80 saati geçmemesi gerekmektedir. Çalışanların haftalık olarak en az 1 tam gün ve 1 yarım gün olmak üzere 1,5 gün izin yapma hakları bulunmaktadır. Çalışanlara yıllık olarak 30 gün ücretli izin vermek mecburidir.
Resmi asgari ücret her sene hükümet tarafından belirlenmekte olup, 2005 yılında asgari ücretin enflasyona endekslenmesi uygulaması getirilmiş ve bu kapsamda ücret 18 yaşından büyükler için 12 ay ve 2 ikramiye de dahil olmak üzere net 624 Euro olarak belirlenmiştir.

3.3.4. Eğitim ve Kültür
İspanya’da 16 yaşına kadar eğitim zorunludur. İspanya Eğitim ve Bilim Bakanlığı’nın verilerine göre, 2008-2009 döneminde anaokuldan-üniversiteye kadar eğitim gören toplam öğrenci sayısı 8.830.429 olurken, bunun 1.410.440’ı üniversite öğrencisi olmuştur. Ülkede toplam 73 üniversite bulunmakta olup 23 tanesi özel okuldur. Salamanca Üniversitesi dünyanın en eski üniversitelerindendir. Barselona Üniversitesi 2006 yılında dünyanın en iyi 200 üniversitesi arasında yer almayı başarmıştır. Üniverstite öğrencilerinin %91,6’sı kamu üniversitelerinde eğitim görmektedir.
Ülkedeki toplam öğrencilerin %,9,4’ü yabancı öğrenci olup, yabancı öğrencilerin sayısı 2008-2009 öüretim yılında 695 bin öğrenciye yaklaşmıştır. Üniversite eğitimi alan öğrencilerin ise %7’si hukuk, %6,9’u eğitim, %6,2’si işletme ve ikdisadi alanlarda eğitim görmektedir.
3.3.5. Sosyal Güvenlik
AB’nin sosyal güvenlik mevzuatı İspanya’da da geçerlidir. Uygulanmakta olan program çerçevesinde, sosyal güvenlik sistemine kayıt herkes için zorunludur. Çalışanların sosyal sigorta primlerinin bir kısmı işveren, bir kısmı da işçi tarafından ödenmektedir. İspanya geçmişte sosyal güvenlik alanında yaşanan zaafiyetin giderilmesi amacıyla bu alanda sıkı tedbirler uygulamaktadır. İşçi haklarını ve sosyal güvenlikle ilgili konuları düzenleyen yasaların katılığı ülkedeki yabancı firmalar sürekli olarak tarafından eleştirilmektedir.
4. GENEL EKONOMİK DURUMU
4.1. Genel Durum
4.1.1. Genel Ekonomik Yapı ve 2009 Yılı Performans Değerlendirmesi

İspanyol ekonomisi ilki Avrupa Birliğine üyeliğin başlangıcından 1986-1998 ve Avrupa Para Birliği’ne geçişten sonra 1999-2007 olmak üzere iki ayrı büyüme ve atılım dönemi yaşamıştır. İspanya 1986 yılında AB’ye üye olmasının ardından, Topluluktan sağlanan ekonomik yardımlar ve özellikle Topluluk kaynaklı yabancı sermayenin de olumlu etkisi ile 1990’a kadar olan dönemde önemli büyüme artışları kaydetmiş ve yıllık ortalama % 5 oranında büyüyerek sanayileşmiş bir ekonomik yapıya sahip olmuştur. Bu dönemde AB kaynaklı fonların son derece akıllı bir şekilde alt yapı ve sanayi yatırımlarında kullanıldığı görülmektedir.

1990-93 arasında bazı sorunlar yaşanmasına rağmen, İspanyol ekonomisi son 13 yılda kesintisiz büyüme sağlayabilmiştir. 2000-2007 yılları arasında İspanya’nın AB’nin çeşitli yapısal fonlarından aldığı parasal yardımın 45 milyar Avro, diğer fonlardan aldığı yardımın da 11 milyar Avro’ya ulaştığı, üyelik tarihinden itibaren hesaplandığında ise AB’den sağlanan fonların 100 milyar Euro’yu aştığı belirtilmektedir. İspanya ayrıca, AB ortak para birimine ilk katılan ülkeler arasında yer almayı başarmıştır. Banco de Espana’nın verilerine göre, 2007 yılında % 3,8 oranında büyüyen İspanya böylece 13 yıldır yakaladığı büyüme trendini sürdürmeyi başarmıştır.

İspanyol ekonomisi gelişmiş ülkelerin genel yapısına sahip olup, hizmet sektörü GSYİH içinde 1. sırayı alırken, bu sektörü sanayi üretimi izlemektedir. Bu iki sektörün GSYİH içindeki payı % 90’a yaklaşmaktadır. Ülkenin göstermiş olduğu ekonomik gelişmeyle beraber tarımın milli hasıladaki payı oldukça düşerken, inşaat sektörünün her zaman yüksek olan payı daha da artmaya başlamıştır.

2009 yılında ise GSMH reel olarak % 3,7 oranında azalış göstermesine rağmen 1 trilyon Euroyu aşmış kişi başına gelir ise 24 bin Avro olmuştur. 2009 yılındaki GSYMH’nın sektörlere göre dağılımını gösteren tablo aşağıda sunulmaktadır. GSMH içinde inşaat sektörünün payının % 10,4 olarak gerçekleşmesi İspanyol ekonomisinin dikkat çekici bir özelliğidir. İnşaat sektörünün 2007 yılından itibaren azalmaya başladığı özellikle, konut satışlarında 2009 yılında bir önceki yıla göre %25 oranında azalma yaşanmıştır. İnşaat sektörünün milli gelirden aldığı paydaki azalmanın diğer bir nedenide artan maliyetlerdir. Özellikle arsa birim fiyatlarının ve girdi maliyetlerinin yüksekliği 2007-2008 yıllarında inşaat sektörünü olumsuz etkilmiştir.
Tablo.2 GSYİH Sektörel Dağılımı (2009)

SEKTÖR


GELİR (milyon Euro)

Toplamda Payı (%)

Tarım ve Balıkçılık

25.654

2,4

Enerji

26.449

2,4

Sanayi

142.859

13,2

İnşaat

113.638

10,4

Hizmetler

687.554

63,2

Net vergi

92.348

8,5

GSMH

1.054.502

100

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət