Ana səhifə

Tİcaret müŞAVİRLİĞİ İspanya genel ekonomik durum


Yüklə 0.94 Mb.
səhifə1/16
tarix26.06.2016
ölçüsü0.94 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


T.C.

MADRİD BÜYÜKELÇİLİĞİ

TİCARET MÜŞAVİRLİĞİİSPANYA

GENEL EKONOMİK DURUMTÜRKİYE-İSPANYA

TİCARİ ve EKONOMİK İLİŞKİLERİ


2009

NİSAN 2010

Madrid

İÇİNDEKİLER Sayfa No

BÖLÜM I

 1. GİRİŞ 5
 1. SOSYAL VE EKONOMİK GÖSTERGELER 6-8
  1. Ülke Kimliği

  2. Sosyal Göstergeler

  3. Ekonomik Göstergeler
 1. ÜLKE HAKKINDA GENEL BİLGİLER 9-14
  1. Ülkenin Kısa Tarihçesi

  2. Siyasi ve İdari Durum

  3. Coğrafi ve Demografik Bilgiler
 1. İSPANYA GENEL EKONOMİK DURUMU 15-37
  1. Genel Durum

  2. Tarım

  3. Sanayi

  4. Ulaştırma ve Telekomünikasyon

  5. Ticaret

  6. Hizmetler (Bankacılık, Turizm, Sigortacılık, Diğer hizmetler)

  7. Enerji

  8. Doğal Kaynaklar

  9. Para ve Sermaye piyasaları

  10. Yatırımlar

  11. İhracat Sektörleri

  12. Özelleştirme

  13. Son yılda Ekonomiyi Etkileyen İç ve Dış Olaylar
 1. EKONOMİK VE TİCARİ İLİŞKİLER 37-47
  1. Ödemeler Dengesi ve Sermaye Hareketleri

  2. Dış Ticaretin Genel Durumu

  3. Dış Ticaret İstatistikleriBÖLÜM II

 1. TÜRKİYE İLE EKONOMİK VE TİCARİ İLİŞKİLER 48-66
  1. Ekonomik İlişkilerin Genel Durumu

  2. Ticari İlişkilerin Genel Durumu

  3. Dış Ticaret İstatistikleri

  4. Ticari İlişkilerde Bilinmesi Gerekli Genel Konular

  5. Yıl İçinde Açılan Fuarlar

  6. Diğer Bilgiler

  7. Ekonomik ve Ticari Kuruluşlar
 1. SORUNLAR, GÖRÜŞLER VE ÖNERİLER 66-67
  1. Sorunlar

  2. Görüş ve Öneriler

EKLER:

Ek-1 Tablolar

Ek-2 Ticaret İlgili Önemli Kuruluşlar

KAYNAKÇA:

- İspanyol Milli İstatistik Enstitüsü www.ine.es

- İspanya Yatırım Kılavuzu www.interes.org

- İspanya Sanayi Ticaret ve Turizm Bakanlığı www.comercio.es

- CIA-World Fact Book-Spain www.cia.gov

- Gümrük Departmanı-Dış Ticaret İstatistikleri www.aeat.es

- Dünya Ticaret Örgütü www.wto.org

- OECD www.oecd.org

- AB İstatistik Servisi http://epp.eurostat.cec.eu.int

- İspanya Merkez Bankası www.bde.es

- Tarım, Balıkçılık ve Gıda Bakanlığı www.mapya.es

- Economist Dergisi www.economist.com/countries

- IMF Dünya Ekonomik Görünümü www.imf.org

- ABD Ülke Raporu www.export.gov

- İspanya Ticaret Ofisi www.ispanyaticaret.org.tr

TABLOLAR LİSTESİ


SAYFA
1. Temel Ekonomik Göstergeler 08

2. GSMH Sektörel Dağılımı 15

3. Tarımsal Üretim 19

4. Tarımsal Üretim II 20

5. Aktivite Alanlarına Göre Sanayi Hasılası(2007) 21

6. Otonom Bölgelere Göre Sanayi Hasılası (2007) 22

7. İspanyol Şirketlerinin Sektörel Dağılımı 24

8. İspanyol Ticari Şirketlerinin Sayısal Dağılım 24

9. Gıda Dağıtım Sektörü Market Zincirleri ve Satışlar 25

10. Bankacılık Grupları-2006 26

11. Tasarruf Bankaları 27

12. Elektrik Üretimi 28

13. Petrol Üretimi ve Tüketimi 28

14. Doğal Gaz Üretimi ve Tüketimi 29

15. Mineral Kaynaklar ve Üretim 31

16. Yabancı Sermaye Girişi (2003-2008) 33

17. Yabancı Sermayenin Sektörel Dağılımı 33

18. İspanya Yabancı Sermaye Stoku (1993-2007) 34

19. Yabancı Ülkelerde İspanyol Yatırımları 35

20. İhracat Sektörel Dağılım 35

21. İspanya Özelleştirme 36

22. İspanya Ödemeler Dengesi (2004-2008) 40

23. Genel Dış Ticaret Değerleri 44

24. İhracat İlk 20 Ülke 45

25. İthalat İlk 20 Ülke 45

26. Dış Ticaretin Sektörel Dağılımı 46

27. Türkiye İspanya Dış Ticaret Değerleri (2000-2008) 54


EK I – Tablolar 1. Türkiye’nin İspanya’ya İhracatı (INE İstatistikleri-2008/2009)
 1. Türkiye’nin İspanya’dan İthalatı (INE İstatistikleri-2008/2009)
 1. İspanya Sektörel-Ürün Dış Ticaret Değerleri-İhracat 1996/2009
 1. İspanya Sektörel-Ürün Dış Ticaret Değerleri-İthalat 1996/2009
 1. İspanya Sektörlere Göre Dış Ticaret (2008-2009)
 1. İspanya’da Türk Yatırımları ve Firmaları


BÖLÜM I

 1. GİRİŞ

1980’li yılların ikinci yarısından 2007 yılına kadar ekonomi litaratüründe ‘İspanya Mücizesi’ diye adlandırılıcak kadar bir üne sahip olan İspanya ekonomisi önemli gelişmeler kaydetmiştir. Bu süreç zarfında İspanya ekonomisinin büyüme oranlarını incelediğimizde genelde Avrupa Birliğine üye ülkelerin ortalamasının üstünde olduğu gözlemlenmektedir. Bu dönemde, inşaat, enerji, otomotiv, tekstil, gıda, makina sektörlerinin yanı sıra turizm bu ekonomik gelişmenin ana kaynağı olmuş, İspanya 2009 yılında gerçekleştirdiği 1 trilyon 054 milyar Avro’luk GSMH ile ile dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi içinde yer almıştır. 2009 yılında bir önceki yıla göre % 3,6’lık milli gelir azalış yaşanırken, bu azalışta hem iç hem de dış faktörler rol oynamıştır. İspanya’da 2009 yılında toplam iç talep %6,1 oranında azalmıştır. Yine aynı yılda hanehalkı harcamaları %5,9 oranında, konut yatırımlarında ise %24,5 oranında azalış yaşanmıştır. 2009 yılında ise dış talebin milli gelire katkısı %2.8 oranında olmuştur. Söz konusu durumun nedenleri daha sonraki bölümlerde detaylı bir şekilde ele alınacaktır. Ancak İspanya ekonomisi için, gayri safi milli hasılasının yaklaşık % 57’si dış ticaretin oluşturması nedeniyle dışa açık ve güçlü bir ekonomi olduğu söylenebilinir.


Malumları olduğu üzere, İspanya 17 Özerk Bölgeden oluşmaktadır. Bu özerk bölgelerin iş potansiyelleri ve ekonomik yapıları birbirinden farklı özellikler göstermektedir. Bask Bölgesi İspanya’da ekonomik potansiyeli en önemli bölgesidir. 2009 yılında, bu bölgede İspanya’nın genel büyüme oranından 1.2 fazla bir oran kaydedilerek, aynı yıl içerisinde bu bölgede %2.1 oranında reel ekonomik büyüme sağlanmıştır. İspanya’da kişi başına düşen milli gelir 24 bin Avro iken bu bölgede bu rakam 32 bin Avro’dur.
İspanya aynı zamanda dünyanın 3. en büyük yatırımcı ülkesidir. Koloniyel dönemden itibaren kurulan yakın bağlarının sonucu olarak Latin Amerika ülkelerinde ABD’den sonra 2. en büyük yatırımcı ülke konumundadır.
İspanya 357 milyar Euro’luk dış ticaret hacmi ile açık bir ekonomiye sahip olmakla birlikte, ihracatla kıyaslandığında önemli oranda artan ithalatı nedeniyle ABD’den sonra 50 milyar Euro’a ulaşan dış ticaret açığıyla en fazla açık veren 2. ülke konumundadır.
Ülkemiz açısından da önem arzeden bir ülke olan İspanya ile ticaret hacmimiz 2009 yılında 5,2 milyar Euro’ya düşmüştür. Bu dönemde İspanya’ya ihracatımız 2,6 milyar Euro olarak gerçekleşmiş olup, İspanya ile dış ticarette bu yılda 35 milyon Euro’luk fazlalık mevcuttur.
İspanya ülkemizi yatırım yapılabilecek en önemli 10 ülke arasında değerlendirmektedir. İspanya Ekonomi Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Türkiye’ye yönelik bir strateji belgesi hazırlayarak İspanyol firmalarının Türkiye’deki faaliyetlerinin desteklenmesine yönelik BİR destek programını bu amaçla yürürlüğe koymuştur.
Bu çerçevede her iki ülkenin birbirlerinin potansiyelinden yararlanma yönünde adımlar atmaya başladığı bir dönem başlamış bulunmaktadır. Ticari ve ekonomik ilişkilerdeki son gelişmeler dikkate alınarak her iki ülkenin girişimlerini uyumlaştıran bir program ülke raporumuzun sonunda oluşturulmaya çalışılmıştır. 1. SOSYAL VE EKONOMİK GÖSTERGELER
  1. Ülke KimliğiUlusal Adı

İspanya Krallığı (İspanya)

Başkenti

Madrid

Yönetim Biçimi

Parlamenter Monarşi

Resmi Dili

İspanyolca (Kastilyano) % 74, Resmi

Katalanca % 17, Galiçyaca % 7, ve Baskça % 2. DiğerDini

% 79,3 Katolik

Para Birimi

Euro (1/1/2002)

Yüzölçümü

505,182 km2 (493.486’sı İber Yarımadasında )

Nüfus

46.662.000 (1.1.2009)

Yıllık Nüfus Artışı (%) (1/1/2008-1/1/2009)

% 2,1

Nüfus Yoğunluğu (km2/kişi)

91,2

Mesai Saatleri ve Günleri

Devlet daireleri Pazartesi-Cuma 08:00-15:00 arası çalışmaktadır.

Büyük Kentler

Madrid, Barselona, Valensiya, Sevilla, Zaragoza, Bilbao

Önemli Limanlar

Bahia de Algeciras, Valensiya, Vigo, Barcelona, Tarrogona, Bilbao

Türkiye ile Saat Farkı

İspanya kışın GMT’den 1 saat önde yazın ise 2 saat öndedir. Türkiye’den ise yaz-kış, 1 saat geridedir.

Haftalık Çalışma Saatleri (Genel)

10:00-13:30 ve 16:30-20:30 Özel

09:00-14:00 ve 16:00-18:00 ResmiResmi Tatil Günleri

2009 yılındaki resmi tatiller:

-1 Ocak (Yeni yıl)

-6 Ocak (Kutsal Krallar Günü)

-19 Mart (Aziz Jose günü)

-20-21 Mart (Paskalya)

-1 Mayıs (İşçi Bayramı)

-15 Ağustos (Azize Meryem günü)

-12 Ekim (Milli Bayram)

-1 Kasım (Bütün Azizler günü)

-9 Kasım (Azize Almudena günü)

-6 Aralık (Milli Bayram)

-8 Aralık(Azize Inmaculada günü)

-25 Aralık (Noel)


Uluslararası Telefon Kodu

İspanya 34 Madrid 91  1. Sosyal Göstergeler
Ortalama Ömür

Kadın


Erkek

81

78

84Okuma Yazma Oranı (%)

97.4 (2008)

Yüksek Öğretim Okul Sayısı

69

Yüksek Öğretimdeki Öğrenci Sayısı

1.396.607 (2008-2009)

Hastahane Sayısı (2006)

746
Doktor Başına Düşen Kişi Sayısı

227

Otomobil Sayısı (2006)


32.748.000(otobüs dahil)

Mobil Telefon Sayısı (2006)

44,3 milyon (aktif hat saysısı)

Telefon Sayısı (Sabit Hatlar)

19,9 milyon

Televizyon Yayın İstasyonu

50 (kanal sayısı)

İnternet Servis Sağlayıcısı

7(2008)
Gelen Turist Sayısı

57,4 milyon (2008)

Giden Turist Sayısı

10.7 milyon (2008)

Eğitim Harcamaları /GSMH

% 4,2 (GSMH 1995 yılı fiyatları)

Sağlık Harcamaları /GSMH

% 8,4 (GSMH 1995 yılı fiyatları)

Karayolu Uzunluğu

666.206 km (2008)

Otoyol Uzunluğu

12.121 km(2008)

Demiryolu Uzunluğu

15.559 km (2008)

Yıllık Elektrik Tüketimi (KWH/Kişi)

0,803 kWh (2008)

Asgari Ücret

624 Euro (2009 yılı için net)
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət