Ana səhifə

The Comparision of Physics Curricula in Turkey and Malaysia Vahide Nilay kirtak ad


Yüklə 110.7 Kb.
səhifə3/3
tarix26.06.2016
ölçüsü110.7 Kb.
1   2   3

Türkiye’de ise, 9, 10, 11 ve 12. sınıflar için ayrı ayrı Fizik Dersi Öğretim Programı hazırlanmıştır. Ayrıca 9. sınıf fizik dersinin bütün öğrenciler için zorunlu olması sebebiyle ve bazı öğrencilerin daha sonra hiç fizik dersi alamayacak olmaları sebebiyle 9. sınıf fizik dersi diğer sınıflardan biraz daha farklı bir yaklaşımla ele alınmıştır. Bu sınıfta tüm bireylerin yaşamları boyunca karşılaşması olası fizik konuları esas alınmıştır. 10, 11 ve 12. sınıflarda ise sarmal bir yaklaşımla yaşam bağlantısı kurularak gerekli olduğu düşünülen fizik konularına yer verilmiştir. 9, 10, 11 ve 12. sınıf Fizik Dersi Öğretim Programları’nın konu içerikleri şöyledir (Tablo 4):

Tablo 4 9, 10, 11 ve 12. Sınıf Fizik Dersi Öğretim Programlarının Konu İçerikleri

9. Sınıf

 1. Fiziğin Doğası

 1. Enerji

 • İş, güç, enerji

 • Enerji dönüşümleri ve enerjinin korunumu

 • Enerji kaynakları

 • Isı ve sıcaklık

 1. Madde ve Özellikleri

 • Maddelerin sınıflandırılması ve özellikleri

 • Maddenin değişimi

 1. Kuvvet ve Hareket

 • Doğrusal hareket

 • Doğadaki temel kuvvetler

 • Newton’un hareket yasaları

 • Sürtünme kuvveti

 1. Elektrik ve Manyetizma

 • Elektrik akımı

 • Potansiyel fark

 • Direnç

 • Elektrik akımının manyetik etkisi

 1. Dalgalar
10. Sınıf

 1. Madde ve özellikleri

 • Katılarda boyutlar arası ilişkiler ve dayanıklılık

 • Sıvılarda kılcallık ve yüzey gerilimi

 • Gazlar ve plazmalar

 1. Kuvvet ve Hareket

 • Kuvvet ve özellikleri

 • Dengelenmiş kuvvetler etkisinde hareket

 • Dengelenmemiş kuvvetler etkisinde hareket

 • Etki-tepki kuvvet çiftleri

 • Eylemsizlik
 1. Elektrik

 • Elektrostatik

 • Elektrik devreleri

 1. Modern Fizik

 • Modern fiziğe giriş

 • Özel görelilik

 1. Dalgalar

11. Sınıf

 1. Madde ve Özellikleri

 • Katılarda basınç

 • Durgun akışkanlarda basınç ve kaldırma kuvveti

 • Harektli akışkanlarda akışkan hızı ile basıncı arasındaki ilişki

 • Sıcaklık artması ile katılarda, sıvılarda ve gazlarda genleşme ve büzülme

 1. Kuvvet ve Hareket

 • İş ve enerji

 • İtme (impuls)- momentum

 • Tork

 • Açısal momentum

 • Denge ve denge koşulları

 1. Manyetizma

 • Manyetik alan

 • Manyetik alan kaynakları

 • Elektromanyetik indüklenme
 1. Modern Fizik

 • Kara cisim ışıması

 • Fotoelektrik olayı

 • Compton olayı

 • Işığın tanecikli yapısı

 • Maddesel parçacıkların dalga özelliği: de Broglie Hipotezi

 • Atomun yapısı

 1. Dalgalar

 • Ses dalgaları

 • Aydınlanma

 1. Yıldızlardan Yıldızsılara (Kuazarlar)

 • Yıldızlar

 • Yıldızların sınıflandırılması

 • Gökadalar

 • Yıldızsılar

 • Evrenin yaşı ve genişliği

12. Sınıf

 1. Madde ve özellikleri

 1. Kuvvet ve Hareket

 • Çizgisel sürat

 • Açısal sürat

 • Merkezcil ivme

 • Basit harmonik hareket

 • Geri çağırıcı kuvvet

 1. Elektrik ve Elektronik

 • Değişen akım

 • Doğru akım

 • Sığa

 • Transformatör

 • Elektriksel geçirgenlik

 • Dielektrik

 • Elektromanyetik indüklenme

 1. Dalgalar

 • Işığın düzgün ve dağınık yansıması

 • Düz ayna

 • Yansıma yasaları

 • Görüş alanı

 • Çukur ve tümsek aynalar

 • Eğrilik yarıçapı

 • Işığın kırılması

 • Kırma indisi

 • Snell yasası

 • Görünür derinlik

 • Işığın renklere ayrılması

 • Tam yansıma

 • Sınır açısı

 • İnce ve kalın kenarlı mercekler

 • Miyop, hipermetrop, astigmat

 • Merceklerde yakınsama

 • Açısal büyütme
 • Renk

 • Seçici yansıma

 • Seçici soğurma

 • Renk filtreleri

 • Ana ve ikincil renkler

 • Zıt ve tamamlayıcı renkler

 • Elektromanyetik dalga

 • Elektromanyetik tayf

 • Elektromanyetik dalgada doppler olayı

 • Polarizasyon

 • Işıkta kırınım

 • Huygens ilkesi

 • Optik aletlerin ayırma gücü

 • Aydınlık ve karanlık saçaklar

 • Işıkta girişim

 1. Modern Fizik

 • X-ışınları

 • Maddenin yapısı

 • Çekirdeğin yapısı

 • Radyoaktiflik

 • Nükleer enerji

 1. Atomlardan Kuarklara

 • Parçacık ve karşıt parçacık

 • Hadronlar

 • Leptonlar

 • Baryonlar

 • Mezonlar

 • Kuark ve karşıt kuarklar

 1. Fizğin Doğası

 • Hipotez

 • Yasa

 • Teori

(MEB, 2007; MEB, 2008; MEB, 2009)

Sonuç ve Tartışma

Türkiye ve Malezya’daki Fizik Dersi Öğretim Programları karşılaştırıldığında pek çok açıdan farklılıkların bulunduğu görülmektedir. Türkiye’de fizik eğitimi ortaöğretim 9. sınıftan itibaren verilmeye başlanmaktadır. Ayrıca 9. sınıftaki fizik dersinin bütün öğrenciler tarafından alınması zorunludur. 10, 11 ve 12. sınıflarda ise fen alanını seçen öğrenciler fizik dersi almaktadır. Malezya’da ise fizik dersi seçmeli olup sadece üniversiteye hazırlık döneminde iki yıllık bir program dâhilinde verilmektedir. Bu durumda Türkiye ve Malezya’daki Fizik Öğretim Programları’nın genel yapısı, işleyişi, kazanımları ve içeriği bakımından farklılıkların bulunmasına sebep olmaktadır. İki ülkenin Fizik Öğretim Programları karşılaştırıldığında elde edilen sonuçlar şöyledir: • Türkiye ve Malezya Fizik Öğretim Programları’nın felsefesi karşılaştırıldığında iki programında ilk amaçlarından birinin bireylerin fizik okur-yazarı olmaları olduğu görülmektedir. Ayrıca iki program da çağımızın gereklerinden biri olan ve bilgi toplumlarının temelini oluşturan araştıran, sorgulayan, yaratıcı, problemlere çözümler sunabilen, bilimsel süreç becerilerine sahip bireylerin yetiştirilmesinin önemini vurgulamaktadır.

 • Türkiye ve Malezya Fizik Öğretim Programları işleniş şekli ve süresi bakımından farklılık göstermektedir. Malezya’da fizik dersi sadece iki sene süren upper secondary yani üniversiteye hazırlık aşamasında seçmeli ders olarak yer almaktadır. Türkiye’de ise ortaöğretim 9. sınıftan itibaren fizik dersi verilmeye başlanmaktadır. 9. sınıf fizik dersi bütün öğrenciler için zorunlu iken, 10, 11 ve 12. sınıf fizik dersleri sadece fen alanını seçen öğrencilere verilmektedir. Malezya’da haftalık fizik ders saati dört, Türkiye’de ise 9, 10 ve 11. sınıflarda haftada iki saat, 12. sınıflarda ise üç saat okutulmaktadır. . Ayrıca Türkiye’deki bazı okullarda bu ders saatinin yanı sıra seçmeli ders olarak da fizik dersi açılarak haftalık ders saati arttırılabilmektedir.

 • Türkiye ve Malezya’daki Fizik Öğretim Programları kazanımlar açısından incelendiğinde Malezya, beceri kazanımlarını, bilimsel beceriler ve düşünme becerileri olarak ikiye ayırmaktadır. Türkiye’de ise kazanımlar beceri kazanımları ve bilgi kazanımları olarak ikiye ayrılmıştır (Şekil 2).Malezya
Kazanımlar

Türkiye

Bilimsel Tutum ve Asil Değerler
Beceri Kazanımları
Bilgi kazanımları

Beceri Kazanımları

Düşünme Becerileri

Bilimsel Beceriler
Fizik Konuları
Fizik-Toplum-Teknoloji-Çevre

Problem Çözme Becerileri

Düşünme Becerileri

Bilimsel Süreç Becerileri
Bilişim ve İletişim Becerileri

Yaratıcı Düşünme Becerileri

Eleştirel Düşünme Becerileri
Tutum ve Değerler

Şekil 2 Türkiye ve Malezya Fizik Öğretim Programında Yer Alan Kazanımlar • Türkiye ve Malezya Fizik Öğretim Programları’nda yer alan kazanımların düzenleniş şekilleri birbirlerinden oldukça farklıdır. Malezya Fizik Öğretim Programı’nda yer alan beceri kazanımlarının oldukça detaylı bir şekilde incelendiği görülmektedir. Her bir beceriyi oluşturan alt beceriler detaylı olarak programda yer almaktadır. Fakat Türkiye Fizik Öğretim Programı’nda beceriler dört başlık altında hedef cümleleri yazılarak açıklanmıştır. Ayrıca beceri kazanımlarından problem çözme becerileri; bilimsel süreç becerilerini, yaratıcı düşünme becerilerini, eleştirel düşünme becerilerini, analitik ve uzamsal düşünme becerilerini, veri işleme ve sayısal işlem becerilerini ve üst düzey düşünme becerilerini kapsamaktadır. Yani Malezya Fizik Öğretim Programı’nda ayrı ayrı ele alınan beceriler Türkiye Fizik Öğretim Programı’nda bir bütün olarak ele alınmıştır. Ayrıca Malezya Fizik Öğretim Programı’nda yer alan “psikomotor beceriler” Türkiye Fizik Öğretim Programı’nda yer almamaktadır.

 • Bir diğer kazanım olan tutum ve değerler, Malezya Fizik Öğretim Programı’nda ayrı bir başlık altında incelenirken, Türkiye Fizik Öğretim Programı’nda beceri kazanımlarının bir alt başlığı olarak ele alınmıştır. Bireyin kendine olan güvenini ve saygısını arttırmayı, fiziği ve doğayı sevmesini, yaşam boyu öğrenmeyi sevmesi gibi çeşitli becerilerin yer aldığı benzer kazanımların yanı sıra Malezya Fizik Öğretim Programı’nda “adil ve eşit olma”, “tanrıya minnettar olma”, “iyi kalpli ve sevecen olma” ve “cesaretli olma” gibi çeşitli kazanımlar bulunmaktadır.

 • Türkiye ve Malezya Fizik Öğretim Programları konu-ünite organizasyonu bakımından karşılaştırıldığında farklılıkların olduğu görülmektedir. Malezya Fizik Öğretim Programı’nda Form4 ve Form5’de toplam 10 konu bulunmaktadır ve her bir konunun içeriği farklıdır. Türkiye Fizik Öğretim Programı’nda ise 4 yıl boyunca toplam 24 konu bulunmaktadır. Sarmal yaklaşımın temel alındığı programda her yıl verilen konular (madde ve özellikleri, kuvvet ve hareket, dalgalar gibi) bulunmaktadır ve bu konuların içerikleri her yıl genişletilerek düzenlenmiştir.

 • Konu-ünite organizasyonlarına bakıldığında Türkiye Fizik Öğretim Programı’nda yer alan pek çok konunun (modern fizik, yıldızsılardan yıldızsılara, atomlardan kuarklara gibi) Malezya Fizik Öğretim Programı’nda bulunmadığı, ortak olarak geçen konuların da içerik olarak Türkiye fizik Öğretim Programı’nda daha kapsamlı yer aldığı görülmektedir.

Öneriler

Araştırmanın amacı doğrultusunda elde edilen bulgular ve sonuçlara göre aşağıdaki öneriler sunulmaktadır: • Programlarda yer alan kazanımlar incelendiğinde Malezya Fizik Öğretim Programı’nda yer alan kazanımların daha detaylı olarak sunulduğu görülmektedir. Bu doğrultuda Türkiye Fizik Öğretim Programı’nda yer alan kazanımlar da yeniden düzenlenerek her bir kazanımın ne ifade ettiği ayrıntılı olarak sunulmalıdır.

 • Öğretim programlarında yer alan hedefler, öğrenciye kazandırılmak üzere seçilen özelliklerdir. Bilişsel, duyuşsal ve psikomotor alanlar olarak üçe ayrılırlar. Bir davranış, bu üç alanın belirli miktarlardaki örüntülerinden oluşur (Tezci ve Yıldırım, 2007). Türkiye Fizik Öğretim Programı’nda yer alan beceriler incelendiğinde genellikle bilişsel ve duyuşsal alanları hedeflediği görülmektedir. Dolayısıyla Türkiye Fizik Öğretim Programı’na da psikomotor becerilerin eklenmesi gerekmektedir. .

 • Programlarda yer alan ünite-konu organizasyonları incelendiğinde pek çok açıdan Türkiye Fizik Öğretim Programı’nda yer alan konuların daha detaylı olduğu görülmektedir. Fakat sadece iki programında ilk konusu olan Fiziğe Giriş ve Fiziğin Doğası konularının içeriği karşılaştırıldığında Malezya Fizik Öğretim Programı’nda yer alan “temel ve türetilmiş büyüklükler”, “skaler ve vektörel büyüklükler”, “ölçme işlemleri” ve “bilimsel araştırmaları analiz etme” konularının Türkiye Fizik Öğretim Programı’na eklenmesinin, Türkiye Fizik Öğretim Programı’nda yer alan ve ilk konu olan “Fiziğin Doğası” konusunun kapsamını arttıracağına ve fizik öğrenimine temel teşkil edeceği düşünülmektedir.

 • Türkiye ve Malezya Fizik Öğretim Programları konu-ünite ve haftalık ders saati bakımından karşılaştırıldığında Türkiye Fizik Öğretim Programı’nda yer alan konuların çok daha kapsamlı ve detaylı sunulduğu görülmektedir. Bu nedenle, Türkiye’de fizik dersine ayrılan haftalık ders saatlerinin arttırılması gerektiği önerilmektedir.

Kaynakça

Akpınar, B. ve Aydın, K. (2007). Türkiye ve bazı ülkelerin eğitim reformlarının karşılaştırılması, Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları. http://scholar.Googleuser content.com/scholar?q=cache:g_6NkoB-sNoJ:scholar.google.com/&hl=tr&as_sdt=0,5 adresinden 12.10.2011 tarihinde indirilmiştir.

Aldemir, A. Y. (2010). Türkiye ve Japonya’da İngilizce öğretmeni yetiştirme sistemlerinin karşılaştırılması, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir.

Balcı, A. (ed.) (2007). Karşılaştırmalı eğitim sistemleri. Ankara: PegemA Yayıncılık.

Güzel, İ. (2010). Türkiye, Almanya, Kanada ortaöğretim matematik öğretim programlarının karşılaştırılmalı değerlendirilmesi, Yüksek lisans tezi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Zonguldak.

Karasar, N. (2008). Bilimsel araştırma yöntemi (17.Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Kilimci, S. (2006). Almanya, Fransa, İngiltere ve Türkiye’de sınıf öğretmeni yetiştirme programlarının karşılaştırılması, Doktora tezi, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.

Lauwerys, J. A., Varış, F. & Neff, K. (1971). Mukayeseli eğitim. Ankara: A.Ü. Eğitim Fakültesi.

Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı. (2007). Ortaöğretim Fizik Dersi 9. Sınıf Öğretim Programı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.

Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı. (2008). Ortaöğretim Fizik Dersi 10. Sınıf Öğretim Programı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.

Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı. (2008). Ortaöğretim Fizik Dersi 11. Sınıf Öğretim Programı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.

Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı. (2009). Ortaöğretim Fizik Dersi 12. Sınıf Öğretim Programı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.

Tezci, E. ve Yıldırım, B. (2007). Öğretimde planlama ve değerlendirme. Balıkesir. Ders Notları.

Türkoğlu, A. (1998). Karşılaştırmalı eğitim dünya ülkelerinden örneklerle. Adana: Baki Kitabevi.

Tok, H. ve Arıbaş, S. (2008). Avrupa Birliğine Uyum Sürecinde Yabancı Dil Öğretimi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9, 15, 205-227.

Ünsal, Y. & Güneş, B.(2004). Bir kitap inceleme çalışması örneği olarak MEB lise 1. sınıf fizik ders kitabına eleştirel bir bakış, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2, 3, 305-321.

Ültanır, G. (2000). Karşılaştırmalı eğitim bilimi kuram ve teknikler. Ankara: Eylül Yayınları.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (6. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

URL-1: http://tr.wikipedia.org/wiki/Malezya (25.04.2011)

URL-2: www.geographia.com/malaysia/ (25.04.2011)

URL-3: en.wikipedia.org/wiki/Education_in_Malaysia (25.04.2011)

URL-4: Integrated Curriculum for Secondary Schools, Curriculum Specifications, Physics Form 4. (2005). Malaysia. http://www.scribd.com/doc/491853/Sains-Physics-Form-4 adresinden 23.05.2011 tarihinde indirilmiştir.URL-5: Integrated Curriculum for Secondary Schools, Curriculum Specifications, Physics Form 5. (2006). Malaysia. http://www.moe.gov.my/bpk/sp_hsp/sains/kbsm/hsp_physics_frm5.pdf adresinden 23.05.2011 tarihinde indirilmiştir.

1 Corresponding author: Vahide Nilay KIRTAK AD, Research Asisstant in Physics Education, Secondary Science and Mathematics Education Department, Necatibey Education Faculty, Balıkesir University, Balıkesir, TURKEY.

E-mail: nilaykirtak@gmail.com


2 İletişim: Vahide Nilay KIRTAK AD, Araştırma Görevlisi, Fizik Eğitimi A.B.D., Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Anabilim Dalı, Necatibey Eğitim Fakültesi, Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir, TÜRKİYE.

E-mail: nilaykirtak@gmail.com


1   2   3


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət