Ana səhifə

The Comparision of Physics Curricula in Turkey and Malaysia Vahide Nilay kirtak ad


Yüklə 110.7 Kb.
səhifə2/3
tarix26.06.2016
ölçüsü110.7 Kb.
1   2   3

Bulgular

Fizik Öğretim Programlarının İşleniş Şekli ve Süresi

Malezya Ulusal Eğitim Politikası’nda belirtildiği gibi, Malezya Eğitim Sistemi’nin amacı bireylerin sahip oldukları potansiyellerini geliştirmektir. Bu doğrultuda fen eğitimi “the primary school” ve “the secondary school” olmak üzere ilköğretim ve ortaöğretim dönemlerinde verilmektedir. Ayrıca üç temel ders yer almaktadır (URL-3; URL-4):

Science at primary school level (İlköğretim)

Science at lover secondary level (Ortaöğretim)

Science at upper secondary level ( Üniversite hazırlık)

Temel fen konuları ilköğretim ve ortaöğretim “primary ve lover secondary levels” aşamalarında verilmekte olup bu derslerin amacı öğrencilerin temel düzeyde fen okur-yazarı olmalarını sağlamaktır. 5 yıl boyunca zorunlu olarak verilen bu derslerin bir diğer amacı da öğrencileri fen alanında araştırma yapmaya ve bir üst seviye olan üniversite hazırlık “upper secondary level” dönemine hazırlamaktır (URL-3).

İki sene süren üniversite hazırlık “upper secondary” aşamasında ise biyoloji, fizik, kimya gibi dersler yer almaktadır. Bu dersler seçmeli olup, her öğrencinin istediği alanda uzmanlaşmasına imkân tanınmaktadır. Üniversite hazırlık “upper secondary” aşamasında yer alan seçmeli dersler öğrencilerin fen okur azarı olma, yaratıcı düşünme, bilimsel bilgiyi günlük problemlere uygulayabilme ve karar verme yeteneğine sahip olmalarını sağlamak amacındadır. Seçmeli derslerin konuları daha detaylı olup bu dersleri alan öğrencilerin hem üniversite seçiminde fen alanlarına yönelmeleri ve fen ve teknoloji alanında kariyer yapmaları hem de bu sayede ülkelerinin gelişmesine katkıda bulunabilecekleri düşünülmektedir (URL-4).

15 yaş itibariyle verilebilen fizik dersi, Malezya eğitim sisteminde zorunlu bir ders olmayıp, öğrencilerin isteğine bağlı olarak açılmaktadır. Haftada 4 saat olarak verilen seçmeli fizik dersinin, yıllık toplam ders saati ise Malezya’daki eğitim-öğretim kurumlarının çok çeşitli olması sebebi ile değişiklik göstermektedir (MEB, 2007).

Türkiye’nin eğitim sisteminde ise 8 yıllık temel eğitim dönemi ve 4 yıllık ortaöğretim dönemi bulunmaktadır. İlköğretim 4. Sınıftan itibaren Fen ve Teknoloji dersleri verilmeye başlanmaktadır. Ortaöğretim de ise 4 yıllık programları olan fizik, kimya ve biyoloji dersleri bulunmaktadır.

Liselerin dört yıla çıkarılması ise birlikte liselerin birinci, ikinci ve üçüncü sınıflarında (9,10 ve 11. Sınıflar) haftada ikişer saat, dördüncü sınıfta (12. Sınıf) ise haftada üçer saat fizik dersi okutulması kararı alınmıştır. Ayrıca 9. sınıftaki haftada iki saatlik fizik dersini bütün öğrencilerin alması, 10, 11 ve 12. sınıflardaki fizik derslerini ise ilgili alanı (fen alanı) seçen öğrencilerin alması kararlaştırılmıştır (MEB, 2007).Fizik Öğretim Programlarının Kazanımları

Malezya Fizik Dersi Öğretim Programı’nda yer alan beceri kazanımları bilimsel beceriler ve düşünme becerileri olarak iki başlık altında toplanmaktadır. Bilimsel beceriler kendi içerisinde bilimsel süreç becerileri ve psikomotor beceriler diye ikiye ayrılırken düşünme becerileri de eleştirel düşünme becerileri ve yaratıcı düşünme becerileri olarak ikiye ayrılmaktadır. Bu temel iki becerinin yanı sıra “bilimsel tutum ve asil değerler” başlığı altında değerler eğitimi yer almaktadır (URL-4).

Malezya Fizik Öğretim Programı’na göre bilimsel süreç becerileri, öğrencilere kendi problemlerini oluşturma ve bu problemleri sistematik olarak çözebilme yeteneği kazandıran beceriler olarak tanımlanmıştır. Programda yer alan bilimsel süreç becerileri şunlardır (URL-4): • Gözlem yapma

 • Sınıflandırma

 • Ölçme ve rakamları kullanma

 • Sonuç çıkarma

 • Tahmin etme

 • İletişim kurma

 • Uzay-zaman ilişkisini kullanma

 • Verileri yorumlama

 • Kavramları tanımlama

 • Değişkenleri kontrol etme

 • Hipotez kurma

 • Deney yapma

Malezya Fizik Öğretim Programı’nda yer alan psikomotor becerilerin öğrencilere şu imkânları sunduğu ifade edilmektedir (URL-4):

 • Fen ile ilgili malzemeleri ve laboratuar eşyalarını kullanır.

 • Örnekleri (numuneleri) doğru ve dikkatli bir biçimde kullanır.

 • Numuneleri, aparatları ve laboratuar malzemelerini düzenler.

 • Laboratuar malzemelerini doğru şekilde temizler.

 • Malzemeleri doğru ve güvenli bir şekilde düzenler.


Düşünme becerileri altında yer alan eleştirel düşünme ve yaratıcı düşünme becerileri programda şöyle tanımlanmıştır. Eleştirel düşünenler genellikle bir bilgiyi sistematik olarak değerlendirir ve kabul eder; yaratıcı düşünenler ise yüksek hayal gücüne sahiptir ve orijinal, yaratıcı fikirler üreterek bilgiyi modifiye edebilirler. Programda eleştirel ve yaratıcı düşünme becerileri şöyle sıralanmıştır (URL-4).

Eleştirel Düşünme Becerileri

Yaratıcı Düşünme Becerileri

Niteleme

Karşılaştırma

Gruplama ve sınıflandırma

Sıralama


Öncelik verme

Analiz etme

Önyargıları tespit etme

Değerlendirme

Sonuca varma


Fikir üretme

İlişki kurma

Sonuç çıkarma

Tahmin etme

Genelleme yapma

Hayalinde canlandırma

Sentez yapma

Hipotez kurma

Analoji kurma

İcat etmeMalezya Fizik Öğretim Programı’nda düşünme becerilerinin yanı sıra düşünme stratejilerinden de bahsedilmiştir. Üç başlık altında toplanan düşünme stratejileri şunlardır: Kavramsallaştırma, anlamı, kavramı veya modeli yapılandırmak için birbiri ile ilişkili ve benzer karakteristikleri kullanarak genellemeler yapma. Karar verme, özel bir amacı gerçekleştirmek için özel kriterlere dayalı çeşitli alternatiflerin arasından en iyi çözümü seçebilme. Problem çözme, zor, yabancı ya da beklenmedik zorluklarda sistematik bir şekilde çözüm bulmak.

Düşünme Becerileri

Eleştirel Düşünme Becerileri

Yaratıcı Düşünme Becerileri

Niteleme

Karşılaştırma

Gruplama ve sınıflandırma

Sıralama


Öncelik verme

Analiz etme

Önyargıları tespit etme

Değerlendirme

Sonuca varma


Akıl Yürütme

Fikir üretme

İlişki kurma

Sonuç çıkarma

Tahmin etme

Genelleme yapma

Hayalinde canlandırma

Sentez yapma

Hipotez kurma

Analoji kurma

İcat etme
Düşünme Stratejileri

Kavramsallaştırma

Karar verme

Problem çözme


Şekil 1 Düşünme Becerileri ile Akıl Yürütme Arasındaki İlişki

Düşünme becerileri ve stratejileri “akıl yürütme” becerisi ile ilişkilendirilmiştir. Mantıklı düşünme, adil ve rasyonel karar alma aşamasında kullanılan bir beceri olarak tanımlanan “akıl yürütme”nin Malezya Fizik Öğretim Programı’ndaki yeri aşağıda (Şekil 1) verilmiştir (URL-4).

Bilimsel süreç becerileri karar verirken veya bir problemi çözerken gerekli olan becerileridir. Eleştirel, yaratıcı, analitik ve sistematik düşünebilmeyi kuvvetlendiren zihinsel süreçlerdir. Bilimsel süreç becerilerinin kazanılması da ancak öğrencilerin doğru ve etkili bir şekilde düşünmeleri ile sağlanabilir. Malezya fizik öğretim programında da bilimsel süreç becerilerinin kuvvetlendirilmesi, ilgili düşünme becerilerinin kuvvetlendirilmesi ile ilişkilendirilmiştir. Tablo 2’de düşünme becerileri, bilimsel süreç becerileri ile ilişkilendirilmiştir (URL-4).

Tablo 2 Düşünme Becerileri ile Bilimsel Süreç Becerilerinin İlişkilendirilmesi


Bilimsel Süreç Becerileri

Düşünme Becerileri

Gözlem yapma

Niteleme

Karşılaştırma

İlişkilendirme


Sınıflandırma

Niteleme

Karşılaştırma

Gruplama ve sınıflandırma


Ölçme ve rakamları kullanma

İlişki kurma

KarşılaştırmaSonuç çıkarma

İlişki kurma

Karşılaştırma

Analiz etme

Sonuç çıkarmaTahmin etme

İlişki kurma

Hayal etmeUzay-zaman ilişkisini kullanma

Sıralama

Öncelik vermeVeri yorumlama

Karşılaştırma

Analiz etme

Önyargıları belirleme

Sonuç çıkarma

Genelleştirme

Değerlendirmeİşlevsel olarak tanımlama

İlişki kurma

Karşılaştırma

İlişki kurma

Analiz etmeHipotez kurma

Niteleme

İlişki kurma

Karşılaştırma

Fikir üretme

Hipotez kurma

Tahmin etme

Sentez yapma


Deney yapma

Bütün düşünme becerileri

İletişim kurma

Bütün düşünme becerileri

Malezya Fizik Öğretim Programı’nda yer alan bir diğer kazanım olan “Bilimsel Tutumlar ve Asil Değerler” ise şunları kapsamaktadır (URL-4):

 • Çevreye karşı ilgi ve merak duyma

 • Bilgi toplama ve kaydetmede dürüst olma

 • Çalışkan ve dirençli olma

 • Kendinin, birilerinin ve çevrenin güvenliği konusunda sorumlu olma

 • Bilimin, doğayı anlama olduğunu fark etme

 • Temiz ve sağlıklı yaşamaya çalışma ve değer verme

 • Doğanın dengesine değer verme

 • Saygılı ve iyi huylu olma

 • Fen ve teknolojiye katkıda bulunmaya değer verme

 • Kritik ve analitik düşünebilme

 • Rahat ve açık fikirli olma

 • İyi kalpli ve sevecen olma

 • Objektif olma

 • Sistematik olma

 • Bütünleştirici olma

 • Adil ve eşit olma

 • Cesaretli olma

 • Rasyonel düşünme

 • Tanrıya minnettar olma

 • Kendinden emin ve bağımsız olma

Türkiye Fizik Eğitimi Öğretim Programı’nda ise kazanımlar beceri kazanımları ve bilgi kazanımları olarak iki başlık altında toplanmıştır. Beceri kazanımları ise aşağıdaki dört alanda toplanmıştır:

 • Problem Çözme Becerileri: PÇB

 • Fizik-Toplum-Teknoloji-Çevre: FTTÇ

 • Bilişim ve İletişim Becerileri: BİB

 • Tutum ve Değerler: TD

Problem çözme becerileri; bilimsel süreç becerilerini, yaratıcı düşünme becerilerini, eleştirel düşünme becerilerini, analitik ve uzamsal düşünme becerilerini, veri işleme ve sayısal işlem becerilerini ve üst düzey düşünme becerilerini kapsamaktadır. Programda yer alan problem çözme becerilerinden örnekler şöyledir:

1. Araştırılacak bir problem belirler ve bu problemi çözmek için plan yapar.

a.Çözülecek problemi tanımlar.

b.Ön bilgi ve deneyimlerini de kullanarak araştırmaya başlamak için çeşitli kaynaklardan bilgi toplar.

2. Belirlediği problemin çözümü için deney yapar ve veri toplar.

a.Uygun deney malzemelerini veya araç-gereçlerini tanır ve güvenli bir şekilde kullanır.

b.Gerektiğinde amacını gerçekleştirecek araçlar tasarlar.

3. Problemin çözümü için elde ettiği verileri işler ve yorumlar.

a.Deney ve gözlemlerden toplanan verileri tablo, grafik, istatistiksel yöntemler veya

matematiksel işlemler kullanarak analiz eder.

b.Analiz ve modelleme sürecinde sayısal işlem yaparken hesap makinesi, hesap çizelgesi, grafik programı vb. araçları kullanır (MEB, 2007).

Fizik-teknoloji-toplum-çevre kazanımları ise fizik ile toplum, teknoloji ve çevre arasındaki ilişkileri anlama, yorumlama ve geliştirmeyi sağlayan kazanımları içermektedir. Programda yer alan kazanımlardan örnekler aşağıda verilmiştir.

1. Fizik ve teknolojinin doğasını anlar.

a.Fiziği tanımlar ve evrendeki olayları anlamaya yardımcı temel bilimlerden biri olduğunu kavrar.

b.Fizik biliminin sınanabilir, sorgulanabilir, yanlışlanabilir ve delillere dayandırılabilir bir yapısı olduğunu anlar.

2. Fizik ve teknolojinin birbirini nasıl etkilediğini analiz eder.

a.Fizik ve teknoloji arasındaki etkileşimin tarihsel gelişimini inceler.

b.Teknolojik bir yeniliğin, Fizik bilimindeki bilimsel bilgilerin gelişmesine yaptığı katkıyı örneklerle belirler ve açıklar.

3. Fizik ve teknolojinin birey, toplum ve çevre ile etkileşimini analiz eder.

a.Bireyin, toplumun ve çevrenin fizik ve teknolojiyi nasıl etkilediğini açıklar.

b.Fizik ve teknolojinin birey, toplum ve çevre üzerindeki (sosyal, kültürel, ekonomik,

politik, ahlaki vb. konularda) geçmiş, günümüz ve gelecekteki olumlu ve olumsuz etkilerini inceler (MEB, 2007).

Bilişim, iletişim ve temel bilgisayar becerilerini kapsayan bilişim ve iletişim becerileri programda aşağıdaki gibi yer almaktadır.

1. Bilgiyi arar, bulur ve uygun olanı seçer.

a. Farklı bilgi kaynaklarını kullanır.

b. Bilgi kaynaklarının güvenilir ve geçerli olup olmadığını kontrol eder.

2. Amacına uygun bilgi geliştirir.

a. Bilgileri sentezler ve yeni bilgiler elde eder.

b. Geliştirdiği stratejileri amaca uygun şekilde uyarlar.

3. Bilgiyi en etkin şekilde sunar.

a.Çıktıların doğru olduğu ve amaca uygun sunumlar hazırlar.

b.Sunum hazırlarken metin, sayı, resim, grafik, şema veya tablo gibi mümkün olduğunca farklı formatları kullanır.

4. İletişim becerileri geliştirir.

a. Fizikle ilgili konuşmaları dikkatli bir şekilde ve ilgiyle dinler.

b. Fizik kavram, terim ve yasalarını içeren makale veya diğer yazılı materyalleri okur ve

anlar.


5. Temel bilgisayar becerileri geliştirir.

a. Fizikle ilgili uygulamalar için gerekli olan donanım becerilerini geliştirir.

b. Fizikle ilgili yazılımların etkin bir şekilde kullanımı için işletim sistemi becerilerini

geliştirir (MEB, 2007).


Kendini kontrol etme ve geliştirme becerileri, organizasyon ve çalışma becerileri ile bilimsel tutum ve değerler “Tutum ve Değerler” başlığı altında yer almaktadır. Belirtilen kazanımlardan örnekler şöyledir:

1. Kendine ve diğerlerine karşı olumlu tutum ve değerler geliştirir.

a.İlgili, meraklı, içten, dürüst, açık fikirli ve girişimcidir/yaratıcıdır.

b.Dışarıdan gelen yapıcı eleştirilere açıktır ve gerekeni yapar.

2. Fiziğe ve dünyaya karşı olumlu tutum ve değerler geliştirir.

a.Fizikteki gelişmeleri takip ve taktir eder.

b.Fiziğin ve teknolojinin bugünkü sınırlılıklarını bilir ve ona göre davranır.

3. Yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum ve değerler geliştirir.

a.Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin farkına vararak sürekli öğrenmeye istek olur.

b.Yaşam boyu öğrenmeye yönelik alışkanlıklar geliştirir (MEB, 2007).

Türkiye Fizik Dersi Öğretim Programı’nda yer alan bir diğer kazanım bilgi kazanımlarıdır. Bu bölümde her programda farklı olarak ilgili sınıfta verilmeye çalışılan konu içeriklerine ait bilgiler yer almaktadır. Örneğin 9. Sınıf Fizik Dersi konu içerikleri şöyle belirtilmiştir:1. Fiziğin Doğası

• Fiziğin Uğraş Alanı

• Fiziğin Doğası

• Fizikte Modelleme ve Matematiğin Yeri

• Fizik, Günlük Yaşam ve Teknoloji

2. Enerji

• İş, Güç ve Enerji

• Enerji Dönüşümleri ve Enerjinin Korunumu

• Enerji Kaynakları• Isı ve Sıcaklık3. Madde ve Özellikleri

• Maddelerin Sınıflandırılması ve Özellikleri

• Maddelerin Değişimi

4. Kuvvet ve Hareket

• Doğrusal Hareket

Doğadaki Temel Kuvvetler

• Newton’un Hareket Yasaları

• Sürtünme Kuvveti

5. Elektrik ve Manyetizma

• Elektrik Akımı

• Potansiyel Farkı

• Direnç


• Elektrik Akımının Manyetik Etkisi

6. Dalgalar

• Dalgalarla İlgili Temel Büyüklükler

• Depremler (MEB, 2007)

Fizik Öğretim Programlarının Konu-Ünite Organizasyonları

Malezya’da fen eğitimi için hazırlanan programlar iki doküman halinde sunulmaktadır: “the syllabus” programın özeti ve “the curriculum specifications” programın (tamamı) özellikleri. Programın özetinde amaçlar, hedefler ve programın içeriği yer almaktadır. Ayrıca 5 sene boyunca verilen temel fen dersi konularını ve 2 sene boyunca seçmeli olarak verilen derslerin konularını içerir. Programda ise her ders programı hakkında detaylı bilgi verilmektedir. Amaç ve hedeflerin yanı sıra düşünme becerileri, düşünme stratejileri, bilimsel beceriler, bilimsel tutum ve asil değerler, öğretme-öğrenme stratejileri ile programın içeriği yer alır (URL-4; URL-5).

Fizik Dersi Öğretim Programı için Form 4 ve Form 5 olarak iki adet program hazırlanmıştır. İlk yıl Form 4’ün ikinci yıl ise Form 5’in kullanıldığı Malezya Fizik Dersi Öğretim Programı’nda yer alan ünite organizasyonu aşağıdaki gibidir (Tablo 3).Tablo 3 Malezya Fizik Dersi Öğretim Programı ünite organizasyonu

Form 4

Form 5

 1. Fiziğe Giriş

  1. Fiziği anlama

  2. Temel ve türetilmiş büyüklükler

  3. Skaler ve vektörel büyüklükler

  4. Ölçme işlemleri

  5. Bilimsel araştırmaları analiz etme

 2. Kuvvet ve Hareket

  1. Doğrusal hareketi analiz etme

  2. Hareket grafiklerini analiz etme

  3. Eylemsizlik

  4. Momentum

  5. Kuvvetin etkisi

  6. İtme ve itme kuvveti

  7. Arabalardaki güvenlik önlemleri

  8. Yerçekimi

  9. Dengedeki kuvvetler

  10. İş, enerji, güç ve verim

  11. Makinelerin verimini maksimuma çıkarmanın önemi

  12. Esneklik

 3. Kuvvet ve Basınç

  1. Basınç

  2. Sıvıların basıncı

  3. Gaz basıncı ve atmosfer basıncı

  4. Pascal prensibi

  5. Archimed prensibi

  6. Bernoulli prensibi

 4. Isı

  1. Termal denge

  2. Isı kapasitesi

  3. Gizil ısı

  4. Gaz yasaları

 5. Işık

  1. Işığın yansıması

  2. Işığın kırılması

  3. Tam yansıma

  4. Mercekler
 1. Dalgalar

  1. Dalgalar

  2. Dalgaların yansıması

  3. Dalgaların kırılması

  4. Dalgaların kırınımı

  5. Dalgaların girişimi

  6. Sel dalgaları

  7. Elektromanyetik dalgalar

 2. Elektrik

2.1 Elektrik alan ve yük akışı

2.2 Elektrik akımı ve potansiyel fark arasındaki ilişki

2.3 Seri ve paralel bağlı devreler

2.4 elektromotor kuvveti ve iç direnç2.5 Elektriksel enerji ve güç

 1. Elektromanyetizma

  1. Akım taşıyan bir iletkenin manyetik etkisi

  2. Manyetik alanda akım taşıyan bir iletkene etki eden kuvvet

  3. Elektromanyetik indüksiyon

  4. Transformatörler

  5. Elektrik üretimi ve iletimi

 2. Elektronik

  1. Katot ışınlı osiloskop kullanımı

  2. Yarı iletken diyotlar

  3. Transistörler

  4. Mantık kapıları

 3. Radyoaktivite

  1. Atom çekirdeği

  2. Radyoaktif bozunma

  3. Radyoizotopların kullanımı

  4. Nükleer enerji

  5. Radyoaktif maddeler
1   2   3


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət