Ana səhifə

Tez yazim kilavuzu


Yüklə 1.28 Mb.
səhifə1/6
tarix26.06.2016
ölçüsü1.28 Mb.
  1   2   3   4   5   6


T.C.

BOZOK ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TARİH BÖLÜMÜ


TEZ YAZIM KILAVUZU

YOZGAT- 2012

İÇİNDEKİLER

TAKDİM 5

BİRİNCİ BÖLÜM 6

GENEL BİÇİM VE YAZIM PLANI 6

1.1.AMAÇ VE KAPSAM 6

1.2.KÂĞIT ÖZELLİKLERİ 6

1.2.2.Sayfa Düzeni 6

1.2.2.1.Sayfaların Kullanılması 6

1.2.2.2.Kenar Boşlukları 6

1.2.2.3.Sayfalara Numara Verilmesi 6

1.2.3.Yazı Tipi ve Boyutu 6

1.2.4.Yazım ve İmla Kuralları 6

1.2.4.1.Satır Araları 7

1.2.4.2.Paragraflar 7

1.2.4.3.Şekiller, Tablolar ve Resimler 7

1.2.4.4.Başlıklar 7

İKİNCİ BÖLÜM 8

TEZİN DÜZENLENMESİ 8

2.1.Dış ve İç Kapak 8

2.2.Kabul ve Onay Sayfası 8

2.3.Yemin Metni 8

2.4.Özet 8

2.5.İçindekiler Listesi 9

2.9.Tezin Metin Bölümü ve Numaralanması 9

2.10.Sonuç 10

2.11.Ekler 10

2.12.Özgeçmiş 10

2.13.Boş Sayfa 10

2.14.Arka Kapak 10

2.15.Tez Sırt Yazısı 10

2.16.Tezlerin Çoğaltılması ve Ciltlenmesi 10

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 12

KAYNAK GÖSTERME YÖNTEMLERİ 12

3.1.Kaynak Gösterme Yöntemleri 13

3.1.1. Klasik Sisteme Göre Dipnotlu Kaynak Gösterme Yöntemi 13

A. Kitap 13

1) Basılı Kitaplar 13

2) Kutsal Metinler 14

3) Yazma Eserler 15

4) Basılmamış Tezler 15

5) Elektronik Kaynaklar 15

6) Arşiv Belgeleri 16

B. Makale / Madde / Bildiri 16

3.2.Dipnotun Metindeki Yeri ve Numaralandırılması 17

3.3.Kaynakça 17

3.3.1.Klasik Usulde Kaynakça Gösterme Yöntemi 17

a. Kitap 17

b. Makale 18

EKLER: 19

Ek 1: Sayfa Düzeni 19

Ek 2: Şekiller, Tablolar ve Resimler 20

Ek 3: İç ve Dış Kapak 21

Ek 4: Kabul ve Onay 22

Ek 5: Yemin Metni 23

Ek 10: Tez Raporu İçin Sırt Yazısı Örneği 29

EK 11: Klasik Usulde Dipnot Örnekleri 30

Ek:12-Klasik Usulde Kaynakça Örnekleri 34
TAKDİM


Bozok Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi`ne bağlı Tarih bölümünde hazırlanan lisans tezlerinde ve seminer çalışmalarında, bilimsel yazım kurallarına uygun standardı sağlamayı amaçlayan bu kılavuzda, tez­lerle ilgili genel ilkeler kısa ve öz bir şekilde anlatılmış, örnekler bol miktarlarda sunulmuştur.

Hazırlanan bu Tez Yazım Kılavuzunda, lisans tezlerinin ve seminer çalışmalarının nasıl hazırlanacağı, sayfa düzeninin ne şekilde yapılacağı, kaynaklardan istifade yolları ve yöntemleri, dipnot kullanma metotları gibi hususlar ayrıntılı olarak gösterilmiştir.

Lisans tezi hazırlayacak olan öğrencilerin, tez­lerle ilgili olarak bu kılavuzda verilen biçim ve öz ile ilgili tüm ilkelere uymaları zorunludur.

Bozok ÜniversitesiFen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölüm Başkanlığı

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL BİÇİM VE YAZIM PLANI

1.1.AMAÇ VE KAPSAM


Bu kılavuzun hazırlanış amacı, Bozok Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü tarafından yaptırılacak lisans tez çalışmaları ile seminer çalışmalarının yazımında standartlaşmayı sağlayacak ilke ve kuralları belirlemektir. Kılavuz metninde tezler için geçerli sayılan şekil esaslarının tamamı, seminer çalışmaları için de geçerlidir.

1.2.KÂĞIT ÖZELLİKLERİ


1.2.1.Kâğıt Ölçüsü ve Gramajı: Bölümümüzde hazırlanacak tez, seminer ve rapor çalışmalarında A4 (21 x 29,7 cm) ölçüsünde en az 75g/m2 birinci hamur beyaz kâğıt kullanılır.

1.2.2.Sayfa Düzeni

1.2.2.1.Sayfaların Kullanılması


Kâğıtların sadece tek yüzü kullanılmalıdır. Ancak 400 sayfayı aşan tezlerde sayfaların iki yüzü de kullanılabilir.

1.2.2.2.Kenar Boşlukları


Sayfaların sol kenarından 4 cm, diğer kenarlardan 2,5 cm boşluk bırakılmalıdır. (Bkz. Ek 1)

1.2.2.3.Sayfalara Numara Verilmesi


Sayfa numaraları tezin ön kısmında Romen rakamlarıyla sayfaların alt orta kısmına; tezin metin ve son kısmında ise, normal rakamlarla alt orta kısmına 12 punto olarak yazılır. Tezin ön kısmının sayfaları küçük Romen rakamlarıyla (i, ii, iii, iv, v… gibi) tezin metin kısmı ise, girişten başlayarak ekler kısmının sonuna kadar ( 1, 2, 3, 4, 5… gibi) numaralandırılır. Numaralandırma tezin ön kısmının bir parçası olan iç kapaktan başlatılır. İç Kapak, Tez Onay Sayfası, Yemin Metni, Özgeçmiş, İçindekiler, Şekiller, Grafikler, Tablolar ve Kısaltmalar Listesi gibi kısımların ilk sayfalarına numara verilir fakat sayfa numarası görünmez. Numaraların gösterildiği ilk sayfa özet sayfasıdır.

1.2.3.Yazı Tipi ve Boyutu


Metin kısmı Times New Roman tipinde 12 punto boyutlarında, iki yana yaslı olarak ve normal yazı karakteri kullanılarak yazılır. Dipnotlarda, bloklanmış alıntılar ile çizim ve tablolarda 10 punto ve normal yazı karakteri kullanılır. Tezin ana bölüm başlıkları 14 punto olmak üzere, tamamı büyük harfle kalın olarak (boldface) yazılır. Diğer alt başlıklar ile tablo, şekil, grafik vb. başlıklar 12 punto kalın ve baş harfleri büyük yazılır.

1.2.4.Yazım ve İmla Kuralları


Tezlerde imla ve noktalama yönünden Türk Dil Kurumu’nun Türkçe Sözlüğüne ve İmla Kılavuzuna uyulmalıdır. Örneğin; noktalama işaretlerinden ve dipnot numarasından önce boşluk bırakılmaz, sonra bir boşluk bırakılır.

1.2.4.1.Satır Araları


Metin içinde satır aralarında 1,5 satır aralığı, dipnotlar, tablo ve şekiller ile bloklanmış alıntılarda 1 satır aralığı boşluk bırakılmalıdır.

1.2.4.2.Paragraflar


Tez metninde satırlar “iki yana yasla” biçiminde yazılmalıdır. Her paragraf yazı alanı sol kenarından 1,5 cm içeriden başlar. Bloklanmış alıntılarda soldan ve sağdan 1 cm girinti yapılmalıdır. Metin içindeki paragraflar arasında 6nk aralık bulunmalıdır. Dipnot metinleri tek satır aralığı ile yazılır ve dipnot paragrafları öncesi 0 nk, sonrası 0 nk paragraf aralığı boşluk verilir ve paragraf başı yapılmaz.

1.2.4.3.Şekiller, Tablolar ve Resimler


Şekil, tablo vb. unsurların başlıkları 12 punto kalın, “iki yana yaslı” olarak yazılır. Şekiller, tablolar ve resimler, metinde ilk değinildiği sayfada veya bir sonrakinde yer almalıdır. Bunların yerleştirilmelerinde sayfanın kenarlarından bakılmalı ve gerekli boşluklar aşılmamalıdır. Taşma durumunda olanlar ya küçültülmeli ya da Ek’te sunulmalıdır. Tez içinde katlanmış şekil veya çizelge olmamalıdır. Bir sayfadan uzun olan tablolar tez metni içerisinde olmak zorunda ise bir sayfa boyutunda (uygun bir yerden) bölünmelidir. Tablonun devamı bir sonraki sayfada aynı tablo numarası ile ve aynı başlıkla verilmeli; ancak, tablo numarasından sonra “(devam)” ibaresi yazılmalıdır. Numaralar her bölüm için birbirinden bağımsız olarak verilmelidir. Tablo, resim veya şekiller numaralandırılırken ilk rakam tezin bölümünü ikinci rakam ise tablonun kaçıncı tablo olduğunu simgeleyecek şekilde verilmelidir. (Örneğin tezin 2. Bölümündeki 3. Tablo için “Tablo 2.3” şeklinde yazılmalıdır.) (Bkz. Ek 2)

1.2.4.4.Başlıklar


Bölüm başlıkları, tek sayfada ve bütün sözcükler büyük harfle, kalın ve 14 punto boyutlarında yazı karakterleriyle yazılır ve metin ortalanır. Birinci düzey başlıklarda bütün sözcükler büyük harfle, 12 punto ve kalın yazılır, sol kenardan hizalanır. İkinci ve daha alt düzeylerdeki başlıklarda bütün sözcüklerin ilk harfleri büyük, 12 punto ve kalın diğerleri küçük harflerle yazılır ve sol kenardan hizalanır. Bütün başlıklar numaralandırılır ve başlıklardan önce 1,5 satır sonra 1 satır boşluk bırakılır. Tezin ana bölümleri, Birinci Bölüm, İkinci Bölüm şeklinde yazılır. Birinci düzeydeki bölüm başlıkları öncesi 6 nk, sonrası 6 nk paragraf aralığı boşluk bırakılır. İkinci ve daha alt düzeydeki başlıklar öncesi 6 nk, sonrası 6 nk paragraf aralığı boşluk bırakılır. Tablo, şekil vb. başlıkları öncesi 12nk, sonrası ise 6nk paragraf aralığı boşluk verilir ve başlıklar tablo, şekil vb. den önce verilir.
  1   2   3   4   5   6


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət