Ana səhifə

"Təsdiq edirəm" Azərbaycan Respublikasının


Yüklə 61.5 Kb.
tarix26.06.2016
ölçüsü61.5 Kb.

"Təsdiq edirəm"

Azərbaycan Respublikasının

mədəniyyət və turizm naziri


______________Ə. Qarayev


“___”_____________2012 - ci il


Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tərəfindən hüquqi və fiziki şəxslər üçün turizm fəaliyyətinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi üzrə inzibati reqlament


1. Ümumi müddəalar
1.1. Elektron xidmətin adı: Hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən turizm fəaliyyətinə xüsusi razılıq (lisenziya) alınması
1.2. Elektron xidmətin məzmunu: Bu xidmət hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən turizm fəaliyyətinə xüsusi razılıq (lisenziya) alınması üzrə Nazirlik tərəfindən xüsusi razılığın verilməsini əhatə edir.
1.3. Elektron xidmətin göstərilməsinin hüquqi əsası:

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 02.09.2002-ci il tarixli 782 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq olunmuş “Azərbaycan Respublikasında bəzi fəaliyyət növlərinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi haqqında qaydalar” və Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 07.11.2002-ci il tarixli 174 nömrəli və 05.12.2008-ci il tarixli 271 nömrəli “Fəaliyyət növlərinin xüsusiyyətindən asılı olaraq xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi üçün tələb olunan əlavə şərtlər barədə” Qərarları


1.4. Elektron xidməti göstərən dövlət qurumunun adı:

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi


1.5. Elektron xidmətin digər icraçıları: -----

1.6. Elektron xidmətin avtomatlaşdırılma səviyyəsi: Qismən

Xidmətin tam göstərilməsi prosesi qismən informasiya sistemləri tərəfindən həyata keçirilir.

1.7. Elektron xidmətin icra müddəti: Təqdim olunmuş sənədlərdə çatışmazlıqlar və ya imtina üçün əsas olmadıqda müraciət qeydə alındığı gündən başlayaraq 15 gündən gec olmayaraq1.8. Elektron xidmətin göstərilməsinin nəticəsi: Hüquqi və fiziki şəxslərə respublika ərazisində turizm fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün xüsusi razılıq (lisenziyanın) təqdim edilməsi.

Xüsusi razılıq (lisenziya) Mədəniyyət və Turizm Nazirliyində şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd təqdim edildikdən və xüsusi kitabda müvafiq qeydlər aparıldıqdan sonra sahibinə təqdim edilir.

Ünvan: Bakı şəhəri, Neftçilər prospekti 65

2. Elektron xidmətin göstərilməsinin həyata keçirilməsi
2.1. Elektron xidmətin növü: İnteraktiv
2.2. Elektron xidmət üzrə ödəniş: yoxdur
2.3. Elektron xidmətin istifadəçiləri:

Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən hüquqi və fiziki şəxslər.


2.4. Elektron xidmətin təqdim olunma yeri: http://www.mct.gov.az/

və e-services.mct.gov.az


2.5. Elektron xidmət barədə məlumatlandırma:
Tel:  (99412) 492-88-50.
Fax: (99412) 492-88-50.
Telefon məlumat sistemi: (99412) 147
E-mail: mct@mct.gov.az

  1. Elektron xidmətin göstərilməsi üçün tələb olunan sənədlər və onların təqdim olunma forması (tələb olunan sənədlər əlavə olunur):


Xidmət təqdim olunan elektron ünvandan ərizə forması yüklənərək doldurulur və müraciət edən tərəfindən imza ilə (hüquqi şəxs olduqda imza və möhür ilə) təsdiq edildikdən sonra digər sənədlərlə birlikdə e-xidmət vasitəsi ilə göndərilir. Sənədlərin əsli isə elektron müraciətə baxılma dövründə poçt vasitəsi ilə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinə təqdim olunur.

3. Elektron xidmətin göstərilməsi üçün inzibati prosedurlar
3.1. Elektron xidmətin göstərilməsi və ya imtina edilməsi: Hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən turizm fəaliyyətinə xüsusi razılıq (lisenziya) alınması üçün təqdim edilən sənədlər Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tərəfindən qəbul edilir. Təqdim edilmiş sənədlərdə çatışmazlıqlar aşkar edildikdə, bu barədə ərizəçiyə 5 gündən gec olmayaraq yazılı məlumat verilir. Onlar aradan qaldırıldıqdan və sənədlər təkrar təqdim edildikdən sonra sənədlərə 5 gün müddətində baxılır və müvafiq qərar qəbul edilir.
3.2. Sorğunun icrası:

Təqdim edilən sənədlər Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tərəfindən qəbul edilir, xüsusi kitabda (və ya sənədlərin qəbulu sistemində) qeydə alınır və aidiyyəti şöbəyə göndərilir. Aidiyyəti şöbədə sənədlərə baxılır, çatışmazlıqlar və ya imtina üçün əsas olmadıqda 5 gün ərzində bu barədə rəhbərliyə məlumat verilir və sənədlərin rəsmiləşdirilməsi məqsədilə rəhbərliyin (nazir müavinlərinin və aidiyyəti şöbə müdirlərinin) iştirakı ilə toplantı keçirilir. Toplantının nəticəsi protokollaşdırılır və qərara müvafiq olaraq növbəti inzibati mərhələyə keçilir.

Hüquqi və fiziki şəxslərin respublika ərazisində turizm fəaliyyətinə icazə verilməsindən imtina edilmədikdə 10 gün ərzində ərizəçiyə rəsmi müraciət ünvanlanır.
3.3. Elektron xidmətin yerinə yetirilməsinə nəzarət:

Xidmətin yerinə yetirilməsinə nəzarəti Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Turizm şöbəsi həyata keçirir və bu prosesdə yaranan hər hansı anlaşmazlığın aradan qaldırılması və ya metodiki dəstəyin göstərilməsi məqsədilə bu şöbədə qaynar xətt (telefon) fəaliyyət göstərir.


3.4. Elektron xidmətin göstərilməsi üzrə mübahisələr:

Hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən turizm fəaliyyətinə xüsusi razılıq (lisenziya) alınmasına dair imtina edildikdə və ya gecikdirildikdə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin qəbul etdiyi qərarlardan və vəzifəli şəxslərin hərəkətlərindən qanunvericiliyə uyğun olaraq inzibati qaydada və ya məhkəməyə şikayət verilə bilər.

Əlavə № 1 (fiziki şəxslər üçün)

Azərbaycan Respublikasının

mədəniyyət və turizm naziri

cənab Əbülfəs Qarayevə
Ərizə
Hörmətli Əbülfəs müəllim,
Xahiş edirəm mənə, (fiziki şəxsin soyadı, adı, atasının adı) turizm fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün lisenziya verilməsinə köməklik edəsiniz.
Əlavə məlumatlar:

Fiziki şəxsin adı, soyadı, atasının adı, şəxsiyyət vəsiqəsinə dair məlumatlar (seriya, nömrə, nə vaxt və kim tərəfindən verilmişdir):

Hüquqi ünvanı:

Ofisin ünvanı:

Tel./faks:

H/hesabının nömrəsi:

Fəaliyyət növü: turizm
Ərizəyə əlavə olunur:


 1. Fiziki şəxsin şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti;

 2. Vergi orqanları tərəfindən qeydiyyata alınması haqqında şəhadətnamənin surəti;

 3. Ərizədə göstərilən obyektlərdən hər biri üçün ərizəçinin istifadə hüququnu (mülkiyyət hüququ, icarə, istifadə və s. əsasları ) təsdiq edən sənədlərin surəti;

 4. Turist marşrutları və proqramlarının (ən azı bir marşrut və proqram) surəti;

 5. Turist marşrutları üzrə turistlərin müvafiq mehmanxana və nəqliyyat vasitələri ilə təmin olunacaqlarını təsdiq edən müqavilənin surəti;

 6. Müəssisədə çalışan ən azı 2 işçinin turizm sahəsində üç il iş təcrübəsi və ya ali turizm təhsilinin olmasını təsdiq edən sənədlərin surəti;

 7. Dövlət rüsumunun ödənilməsi haqqında sənəd (dövlət rüsumu - 5 500 AZN);


_______________________________________

fiziki şəxsin imzası, adı, atasının adı, soyadı

tarix

Qeyd: Ərizəyə əlavə olunan sənədlərin surətləri dövlət notariusu tərəfindən təsdiq edilməlidir.

Əlavə № 2 (hüquqi şəxslər üçün)

Azərbaycan Respublikasının

mədəniyyət və turizm naziri

cənab Əbülfəs Qarayevə
Ərizə
Hörmətli Əbülfəs müəllim,
Xahiş edirəm « » MMC-yə turizm fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün lisenziya verilməsinə köməklik edəsiniz.
Əlavə məlumatlar:

Hüquqi şəxsin adı:

Təşkilatı - hüquqi forması:

Hüquqi ünvanı:

Ofisin ünvanı:

Tel./faks:

H/hesabının nömrəsi:

Fəaliyyət növü: turizm


Ərizəyə əlavə olunur:


 1. Dövlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnamənin surəti;

 2. Vergi orqanları tərəfindən qeydiyyata alınması haqqında şəhadətnamənin surəti;

 3. Ərizədə göstərilən obyektlərdən hər biri üçün ərizəçinin istifadə hüququnu (mülkiyyət hüququ, icarə, istifadə və s. əsasları ) təsdiq edən sənədlərin surəti;

 4. Turist marşrutları və proqramlarının (ən azı bir marşrut və proqram) surəti;

 5. Turist marşrutları üzrə turistlərin müvafiq mehmanxana və nəqliyyat vasitələri ilə təmin olunacaqlarını təsdiq edən müqavilənin surəti;

 6. Müəssisədə çalışan ən azı 2 işçinin turizm sahəsində üç il iş təcrübəsi və ya ali turizm təhsilinin olmasını təsdiq edən sənədlərin surəti;

 7. Dövlət rüsumunun ödənilməsi haqqında sənəd (dövlət rüsumu - 5 500 AZN);


Direktor: _______________________________

imza, adı, atasının adı, soyadı, möhür

tarix

Qeyd: Ərizəyə əlavə olunan sənədlərin surətləri dövlət notariusu tərəfindən təsdiq edilməlidir.


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət