Ana səhifə

Tematika a magyar szakosok világirodalmi tanulmányaihoz olasz irodalomtöRTÉnet


Yüklə 33.5 Kb.
tarix24.06.2016
ölçüsü33.5 Kb.TEMATIKA A MAGYAR SZAKOSOK VILÁGIRODALMI TANULMÁNYAIHOZ OLASZ IRODALOMTÖRTÉNET


2006/2007

1.) A vulgáris nyelvű irodalom kezdetei Itáliában Dante életművében betöltött szerepük szerint. Assisi Szent Ferenc, Jacopone da Todi és az umbriai vallásos költészet; a szicíliai iskola és a provanszál örökség; a dolce stil novo elvi alapvetése

2.) Dante Alighieri életművének állomásai a Színjáték tükrében.

3.) Dante mint szerző és Dante mint szereplő – a Színjáték ábrázolásmódjának kettőssége – a Színjáték stílusrétegei – a középkor világlátásának szintézise

4.) Francesco Petrarca, a humanista és az irodalomszervező – Petrarca, Szent Ágoston követője (Secretum) – Petrarca, a Daloskönyv szerzője – égi és földi szerelem (Beatrice és Laura)

5.) Boccaccio Decameronja, mint a kereskedő apoteózisa – a városállam ideálja: hagyomány és újdonság ötvöződése – mikrokozmosz és makrokozmosz a Dekameronban

6.) Az isteni gondviselés, mint egyedüli hatóerő a Jegyesekben; Manzoni katolicizmusának tanúbizonyságai a regény felépítésében (Franco Fido elmélete a regény tükrözött szimmetriájáról)
Heti óraszám: 6 x 2 óra
Számokérés módja: a félév első felében oktató tanárral egyeztetve kollokvium vagy összefoglaló zárthelyi dolgozat
Irodalomjegyzék
Szövegek:

Dante Alighieri: Isteni Színjáték, Bp., Kossuth, 1994. (utolsó kiadás, de bármely másik megfelel)

― ― : Ha el nem tűntél volna… (szonettek és más költemények), Szeged, Szukits, 1995.

- a Színjátékból kérem a teljes első részt (Pokol), a Földi Paradicsomot (Purgatórium), valamint a Szent Ferencre, Szent Bernátra és a misztikus rózsára vonatkozó részt (Paradicsom)Francesco Petrarca Daloskönyve (gond., jegyz., bev. Kardos Tibor), Bp., 1967., 1974. (utánny.)

― ― : legszebb versei, Bp., Móra, 1995.

- a Daloskönyv következő szonettjei: I., XXXV., LXI-LXII., CLXXXIX., CCLXXII., CCCLXV. és a CXXVI. canzone

Giovanni Boccaccio Művei (bev. Kardos Tibor), Bp., Helikon, 1964.

- a Dekameron II. napjának 4. és 5. novellája, az V. nap 9. és a VI. nap 2. novellájaAz olasz irodalom kincsesháza, Bp., Athenaeum, 1942.

Világirodalmi antológia. Középkor és renaissance (II. kötet – egyetemi segédkönyv), Bp., Tankönyvkiadó, 1955.

Olasz költők, Bp., Franklin Társulat, 1930.

Olasz költők antológiája (A világirodalom gyöngyszemei), Bp., Kozmosz Könyvek, 1966.

Nyolc évszázad olasz költészete, Bp., Magvető, 1957.

Itália virágoskertje, Bp., Európa, 1964.

Manzoni, Alessandro: A jegyesek (bármely kiadás)


SzakirodalomÁltalános művek:

Delumeau, Jean: Reneszánsz, Bp., Osiris, 1997.

Garin, Eugenio: Reneszánsz és műveltség, Bp., Helikon, 1988.

Burke, Peter: Az olasz reneszánsz, Bp., Osiris, 1994.

Batkin, Leonid: Az itáliai reneszánsz, Bp., Gondolat, Bp., 1986.

Kristeller, Paul Oskar: Szellemi áramlatok a reneszánszban, Bp., Magvető, 1979.

Bán Imre: Eszmék és stílusok, Bp., Akadémiai K., 1976.

Szauder József: Olasz irodalom – magyar irodalom, Bp., Európa, 1963.

továbbá

a szövegeknél felsorolt kiadások bevezető tanulmányai és jegyzetei


Érdeklődőknek:

Girasoli, Nicola: Az első ég, Bp., Akadémiai K., 1996. – Dantéhoz

Magyar Ferenc: Boccaccio tizenegy novellája, Sopron, Magyar F., 1997.

Skinner, Quentin: Machiavelli, Bp., Atlantisz., 1996.

Sallay Géza, Kelemen János, Pál József újabb Dante-tanulmányai

Piliscsaba, 2007 február 18.Acél Zsuzsanna


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət