Ana səhifə

Teleradio-moldova


Yüklə 0.88 Mb.
səhifə7/7
tarix24.06.2016
ölçüsü0.88 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

2.4. Proiecte de dezvoltare tehnologică şi de dotare cu echipamente tehnice
2.4.1. Radio Moldova

La Radio Moldova sunt planificate un şir de acţiuni de modernizare şi reutilare tehnologică strict necesare pentru funcţionarea normală a procesului de producţie şi realizarea în volum deplin şi calitativ a emisiei. Necesităţile de dezvoltare tehnologică a Radio Moldova în perspective principalelor proiecte sunt redate în Tabelul nr. 5, iar descifrarea acestora, cu nomenclatorul şi preţurile orientative, le puteţi vedea în Anexa nr. 9.


Tabelul nr. 5

Proiectele de tehnologizare la Radio Moldova

Radiodifuziunea

Etape

Suma(USD)

Suma (lei)

1

Digitalizarea Blocul de Emisie nr.1

Proiect I

133974,42

1.607693,10

2

Digitalizarea locurilor de muncă :

Patri Patrimoniu, Blocurile de emisi RMM,

RMT, RAR,


Proiect II

78516,00

942192,00

3

Retehnologizarea blocului de înregistrări muzicale s-450 (parţial).

Proiect III

30450,00

365400,00

4

Programul radio naţional. Rezervarea emisiei.

Proiect IV

9625,00

115500,00

5

Digitalizarea Arhivei

Proiect V

24000,00

288000,00

6

Recepţia semnalelor audio de la Casa Radio la Î. S. Radiocomunicaţii

Proiect VI

8970,00

107640,00

7

Echipament pentru plasarea imaginii din studioul Radio şi la eveniment

Proiect VII

5770,00

69240,00

8

Generator autonom

Proiect VIII

37700,00

452400,00
TOTAL 2011
329005,42

3.948065,51


Proiectele tehnice pentru Radio Moldova prevăd de asemenea achiziţionarea pieselor de schimb atât pentru tehnica din dotare, cât şi pentru cea care urmează a fi achiziţionată. din veniturile comerciale 2012 .( Preţ total – 251 510, 11 LEI . ).

A se vedea Anexa nr. 10.


2.4.2. Televiziunea Moldova 1
La TV Moldova 1 necesităţile de retehnologizare şi modernizare pentru anul 2013 sunt evaluate la 43 839 985 LEI.

Specificarea echipamentelor şi costurile sunt incluse în Anexa nr. 11.


2.5. Investiţii capitale


Nr. d/o

Denumirea lucrărilor

Suma, mii lei
Construcţia unui edificiu nou pe teritoriul televiziunii
1.

Elaborarea studiului de fezabilitate

350,0

2.

Elaborarea proiectului de execuţie şi a documentaţiei de deviz

8130,0

 

Total lucrări

8480,0CAPITOLUL III. FINALITĂŢILE PRECONIZATE CĂTRE 1 IANUARIE 2014 ALE ACTIVITĂŢII IPNA COMPANIA “TELERADIO-MOLDOVA”
Transformarea TRM într-o instituţie audiovizuală publică modernă ca misiune, viziune, principii de activitate, structură şi produse reprezintă indicatorul de performanţă definitoriu care urmează a fi realizat pe parcursul acestui an în temeiul:

 1. convergenţei editoriale şi instituţionale a serviciilor de programe radio şi TV;

 2. diversificării produselor audiovizuale şi multimedia prin dezvoltarea serviciilor de nişă;

 3. valorificării noilor platforme de distribuire a produselor audiovizuale şi multimedia;

 4. finalizării procesului de digitalizare a ciclului tehnologic radio – TV;

 5. sporirii capacităţii digitale de arhivare şi utilizare a informaţiei;

 6. fortificării poziţiei de lider al TV Moldova 1 şi Radio Moldova pe piaţa audiovizuală naţională;

 7. diversificării surselor de venit prin aplicarea taxei de abonament şi excluderea comercializării excesive a radiodifuzorului public;

 8. implementării structurii organizatorice integrate;

 9. implementării noului sistem de remunerare şi motivare a angajaţilor;

 10. reducerii personalului cu 20 %,

 11. construcţiei edificiului nou, adecvat tehnologiilor digitale (adaptarea celor din dotare), etc.


1. Finalităţi de ordin instituţional:

1.1. realizarea în volum deplin, conform obiectivelor strategice, a reformei instituţionale a IPNA Compania „Teleradio-Moldova”;

1.2. aplicarea totală la TRM a managementului performant în baza realizării priorităţilor noii organigrame şi noilor sarcini din fişele de post.
2. Finalităţi de ordin editorial:

2.1. realizarea misiunii de serviciu public al audiovizualului în strictă conformitate cu prevederile Codului Audiovizualului şi conţinutul prezentului Caiet de sarcini;

2.2. dezvoltarea ofertei multimedia, perfecţionarea procesului de convergenţă funcţională a producelor radio, tv şi on-line;

2.3. diversificarea ofertei de programe radio şi televiziune prin deschiderea Radio Moldova Tineret, pregătirea pentru lansarea unui post de televiziune de nişă – TV Moldova Cultural, prin producerea unor noi proiecte de emisiuni şi achiziţionarea programelor de la producătorii independenţi autohtoni, conform indicelor, preconizaţi în Caietul de sarcini pentru anul 2013;

2.4. asigurarea volumului stabilit de CA de emisiuni pentru etnii şi în limba română şi a celui cu interpretare mimico – gestuală pentru persoanele cu deficienţe de auz;

2.5. realizarea proiectelor sociale preconizate şi a campaniilor de imagine Anul Teatrului la Radio Moldova şi Prima ta televiziune la 55 de ani ai TVM;

2.6. menţinerea poziţiilor prioritare în lupta pentru audienţă în piaţa audiovizuală naţională.
3. Finalităţi de ordin tehnologic:

3.1.digitalizarea continuă a procesului de producţie la Radio Moldova şi TV Moldova 1;

3.2. continuarea procesului de modernizare a site-ului Companiei;

3.3.digitalizarea în proporţie de 15% a patrimoniului audiovizual arhivat al Companiei, extinderea platformei de digitalizare a producţiei pentru copii din Fondul Radio;

3.4. modernizarea şi retehnologizarea studiourilor de televiziune şi centralei de emisie.

3.5. difuzarea programelor TV Moldova în formast digital (arenda multiplexului)


4. Finalităţi de ordin financiar:

4.1. diversificarea surselor şi modalităţilor de finanţare, inclusiv prin asigurarea bugetului IPNA Compania „Teleradio-Moldova” cu resurse proprii în proporţie de cel puţin 15 la sută şi promovarea ideii de taxă de abonament;

4.2. accesarea resurselor financiare ale donatorilor externi (10% din bugetul total al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”);

4.3. aplicarea în volum deplin a noilor principii de salarizare, de normare a muncii, de evaluare şi promovare profesională a angajaţilor în temeiul noii organigrame;4.4. stingerea completă a datoriilor istorice ale IPNA Compania „Teleradio-Moldova” către Î.S. „Radiocomunicaţii”.

1   2   3   4   5   6   7


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət