Ana səhifə

Teleradio-moldova


Yüklə 0.88 Mb.
səhifə2/7
tarix24.06.2016
ölçüsü0.88 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

* Structurarea serviciilor de programe pe tipuri de emisiuni conform indicatorilor din concepţia generală a serviciului de programe stabilită de Consiliul Coordonator al Audiovizualului.

** Emisiuni/programe difuzate în blocuri şi/sau în general de tip magazin (Matinal Naţional, Casa Radio – magazin socio-cultural, Nopţi albe ...) în care conţinuturile cuprind părţi însemnate din toate cele 3 tipuri.
1.2.1.2. Grila de program Radio Moldova Actualităţi ( Programul I )
Caracteristici generale

Grila de program a serviciul generalist al Radio Moldova (a se vedea grila de program a RMA în Anexa nr.1) este axată pe aşteptările ascultătorilor în materie de conţinut audiovizual, dar şi pe îndeplinirea celor 3 misiuni de bază ale radiodifuzorului public: • a informa (programe informative şi analitice – 40% din volumul anual de emisie);

 • a educa (programe educaţionale şi culturale – 23% din volumul anual de emisie);

 • a distra (divertisment şi programe muzicale – 37% din volumul anual de emisie).

Grila de program RMA a fost elaborată ţinându-se cont de misiunile care îi revin unui post generalist public şi luându-se în calcul următorii factori: • transferarea emisiunilor şi programelor pentru tineri, adolescenţi şi copii pe noul canal Radio Moldova Tineret;

 • necesitatea defragmentării unor segmente de emisie în scopul fluidizării programului radio prin trecerea la emisia în bloc, cel puţin pentru tronsonul orar matinal şi cel de după amiază;

 • programarea blocurilor în interior, precum şi a altor emisiuni în funcţie de tipurile de emisiuni/programe potrivite la orele respective;

 • nevoia de a alterna textul cu muzică, astfel încât să se ofere posibilitate ascultătorului să rămână cât mai mult timp conectat la postul de radio public;

 • păstrarea emisiunilor tradiţionale care au reuşit să-şi fidelizeze ascultătorul şi reformatarea celora pentru care există interes din partea publicului;

 • necesitatea dinamizării programului radio prin elaborarea conceptuală a unor noi emisiuni susceptibile să atragă public;

 • valorificarea patrimoniului din arhivele sonore şi utilizarea eficientă şi a altor puncte forte ale radiodifuziunii publice;

 • realizarea de transmisiuni directe din sălile de concerte în calitate de acţiune total neglijată de concurenţii radioului public pe unele segmente ale pieţei audiovizuale.

Grila de program RMA pentru anul 2013 păstrează tradiţia anilor precedenţi de a oferi publicului ştiri şi programe de actualităţi la orice oră, cu excepţia situaţiilor când acest lucru nu este posibil din cauza transmisiunilor directe din sălile de concert (ora 19.00) sau a programelor integre mai mari de 60 de minute care nu pot fi întrerupte, cum ar fi Teatru la microfon (23.00).


Programele informative Radiojurnalul amiezii, Panorama Zilei, Microfonul actual şi Sinteza Zilei rămân în grilă la orele la care ascultătorul are obişnuinţa de a le urmări.

Orarul de difuzare a ştirilor şi a programelor de actualităţi va comporta unele modificări. Este vorba, în particular, despre majorarea de până la 15 min. a jurnalelor de la orele 08.00, 10.00 şi 14.00. La fel, Buletinul de ştiri cu durata de 5 min. de la ora 16.00 va fi transformat în Radiojurnal de 10 min.

De menţionat de asemenea, introducerea unui Buletin de ştiri de 5 min. la ora 13.00 şi a unui Radiojurnal cu durata de 15 min. la ora 20.00 (aceste spaţii orare duceau lipsă de ştiri în schema de lucru de până acum).
Schimbările operate urmăresc un singur scop: informarea mai operativă şi mai detaliată a publicului despre evenimentele cotidiene.
Programul din orele dimineţii ( Matinal naţional ) va avea o cu totul altă faţă cu numeroase rubrici, servicii, cronici, etc şi va fi moderat de prezentatori cu personalitate astfel încât să devină un prim punct de reper al zilei.

De asemenea, ca noutate în grilă este introdus programul de dezbateri cu genericul Spaţiul Public. În cadrul acestei emisiuni, de luni până vineri, va fi discutat în contradictoriu (cu participanţi din diferite tabere) un subiect sau un fenomen de actualitate. Totodată vor fi păstrate emisiunile Cronica parlamentară şi Viaţa publică.


Schimbări de formă şi conţinut va suferi şi radiomagazinul socio-cultural Casa radio. Aici se va miza pe secvenţe scurte, interactivitate, concursuri cu premii pentru că este nevoie să atragi public în intervalele orare mai sărace în audienţă. De asemenea, se va trece la o nouă formă de prezentare a magazinului, astfel încât acesta să aibă identitate şi personalitate.
Emisiunile pentru vorbitorii limbilor etniilor conlocuitoare au suferit unele ajustări prin majorarea cu 10 minute a duratei acestora, dar cu o mai mare grijă de a asigura în interiorul acestora echilibrul necesar între text şi muzică. La fel, trebuie spus că s-a renunţat la situaţia în care o emisiune se da pe post o dată la 2 săptămâni, astfel că toate programele pentru etnii vor avea o periodicitate săptămânală.
Blocul seral va suferi unele schimbări prin intenţia de a realiza cu o frecvenţă mai intensă transmisiuni din sălile de concerte (Moldova muzicală, luni – vineri) cu menţinerea în acest interval şi a tradiţionalului spectacol muzical Prietenii Muzicii.
O altă noutate ar fi difuzarea în fiecare seară a unui spectacol radiofonic Teatru la microfon pe tot parcursul săptămânii cu începere de la ora 22.30. Programarea în emisie a unui număr impunător de spectacole radiofonice va avea loc în contextul în care 2013 a fost declarat Anul teatrului la Radio Moldova.
Cu excepţia zilelor de sâmbătă şi duminică, atunci când la după miezul nopţii va fi în continuare realizat programul interactiv Nopţi albe ..., emisia nocturnă se va baza pe emisiuni în reluare, programe produse pe baza creaţiilor şi înregistrărilor din arhivele sonore radio şi emisiuni muzicale oferite de Uniunea Europeană de Radio-Televiziune (UERT).
Trebuie menţionat şi faptul că în 2013 volumul de emisie rezervat magazinului sportiv Metronom va fi dublat, programul urmând a fi difuzat în ambele zile din week-end cu începere de la ora 21.00.


1.2.1.3. Grila de program a Radio Moldova Tineret ( RPT )
Caracteristici generale

Conceput ca un post destinat publicului tânăr, RMT va oferi radioascultătorilor o mare diversitate de programe, adaptate interesului şi nevoilor publicului-ţintă, şi anume tinerilor cu vârste cuprinse între 14 şi 24 de ani.


A se vedea grila de program a RMT în Anexa nr.2
RMT va aborda teme din toate domeniile vieţii: social, cultural, educaţie, instruire, sănătate, psihologie, de cultivare a limbii, istorie ş.a., dar din perspectiva tinerilor. Fiind primul post de radio public pentru tineri din Republica Moldova, programele RMT urmează să ofere o viziune actuală, de avangardă în toate domeniile pe care le abordează, în concordantă cu viziunea segmentului de public căruia i se adresează.

Genul programelor RMT va fi variat: radio-magazine informativ-muzicale, talk-show-uri, programe distractive, emisiuni informative scurte, programe muzicale ş.a.


Conţinutul, durata şi orientarea programelor:

RMT va emite 24/24, raportul vorbă/muzică – 40/60%. RMT va realiza programe autohtone, produse proprii, în limba română, oferind o oglindire echidistantă şi echilibrată a evenimentelor care vizează viaţa tinerilor.

RMT îşi propune să devină un post al tinerilor din toate grupurile sociale, inclusiv celor ce sunt neglijate de audiovizualul comercial, să respecte demnitatea fiinţei umane, egalitatea genurilor, să promoveze valorile europene, în special, cu referinţă la democraţie, pluralism, toleranţă şi cunoaştere a drepturilor şi libertăţilor omului. RMT va încuraja ascultătorii tineri să-şi formeze opinii personale într-un mod liber.
Structura grilei RMT.

Grila de program RMT are 7 segmente de emisie, primele 6 a câte 3 ore, iar al 7-lea – de 6 ore:

06.00 – Lumea liberă, magazin de divertisment;

09.00 - Liberalizarea, magazin informativ-muzical;

12.00 – Gândire liberă, magazin informativ-muzical;

15.00 – Liberi după ore, magazin informativ-muzical;

18.00 – Zonă liberă, magazin informativ-muzical;

21.00 – Liberi în doi, talk-show seral (de luni până duminică);

24.00 – Zbor liber, magazin nocturn (de luni până duminică).

06.00 - 09.00: Cucurigu, magazin de divertisment (sâmbătă – duminică);

09.00 - 12.00: Liber de dimineaţă, magazin de week-end (sâmbătă – duminică);

12.00 - 15.00: Radioactiv, magazin de week-end despre activitatea ONG (sâmbătă);

12.00 - 15.00: Bebemania, magazin pentru părinţii tineri (duminică);

15.00 - 18.00: Libertatea diversităţii, magazin de week-end (sâmbătă – duminică);

18.00 - 21.00: 3 ore libere, magazin de week-end (sâmbătă – duminică);

Ştirile vor fi preluate de la serviciul generalist de programe şi adaptate pentru RMT. Informaţiile vor fi prezentate în formulă concentrată – de maximum 3 minute, de luni până vineri, la fiecare jumătate de oră, de la 7.30 până la 19.30 ( 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30).

Formatul muzical al canalului RMT: muzică naţională – 30%; muzică europeană – 60%; muzică universală – 10%
1.2.1.4. Grila de program a Radio Moldova Muzical ( RMM )
Caracteristici generale

Canalul Radio Moldova Muzical va fi un suport cultural-emoţional şi informaţional pentru melomanii de toate vârstele, inclusiv pentru specialiştii în domeniu. Ascultătorii vor putea descoperi aici valori autentice ale artei sunetelor: muzică vocală, vocal-instrumentală, academică şi contemporană, pop, jazz, rock, folclorică, toate sub-genurile şi derivatele stilistice ( a se vedea grila de program RMM în Anexa nr. 3 ).


Dincolo de mediatizarea marilor evenimente artistice, de acum încolo la RMM publicul va putea audia şi în transmisiune directă cele mai importante spectacole muzicale ce au loc în sălile de concert. Radio Moldova Muzical este de fapt soluţia noastră de culturalizare a publicului ascultător, educarea şi instruirea lui estetică, dar şi distrarea lui.
Produsul RMM constituie o creaţie radiofonică în care sugestiile, emoţiile, cuvintele, sunetul sunt aşezate într-o structură coerentă. În 2013 va avea loc o restructurare fundamentală a grilei de program pe blocuri distincte: matinal, de zi, de seară şi nocturn.
Ştirile RMM vor fi preluate de la serviciul generalist de programe (Radio Moldova Actualităţi). Informaţiile vor fi prezentate la următoarele ore: 08.00, 10.00, 13.00 şi 17.00 în difuzare simultană pe ambele canale.

Mai multe emisiuni şi programe muzicale vor fi realizate cu difuzare simultană pe Radio Moldova Muzical şi pe Radio Moldova Actualităţi: magazinul muzical-distractiv Express Muzical; programele la solicitări O melodie pentru tine şi La vatra jocului; transmisiunile şi înregistrările din sălile de concerte (Moldova Muzicală); spectacolul cu genericul Prietenii muzicii transmis din Casa Radio (studioul-450); concertele cu înregistrări de la Uniunea Europeană de Radio-Televiziune ( MusiPOP ); emisiunile-concurs (top de muzică) 7 Top Studio şi Radio Moldova top 10; emisiunile de week-end Cântă un artist şi Meloritm duminical;

programele de popularizare a diverselor genuri muzicale ( Europa Muzicală, Univers Jazzistic, Rock Cancelaria, Port în suflet dor de cântec, Lăutarii Moldovei, Invitaţie la Operă şi Tezaur componistic).
1.2.1.5. Campanii media speciale şi acţiuni de parteneriat
Radio Moldova planifică mai multe acţiuni media speciale pe parcursul anului 2013:


 • 2013 – Anul Teatrului Radiofonic la Radio Moldova. Campanie de repunere în circuitul de valori a spectacolelor din dramaturgia naţională şi cea universală produse în ţară şi în afara ei prin difuzare în emisie şi de încurajare a producerii de noi creaţii teatrale radiofonice (pe tot parcursul anului).

 • Organizarea şi desfăşurarea Zilelor Ion Creangă (ediţia a III-a) în parteneriat cu Radio Iaşi (ianuarie).

 • Europa mea. Campanie de informare asupra proceselor din viaţa comunităţii europene organizate cu prilejul Zilelor Europei (mai).

 • Casa de pe strada Bucureşti. Campanie de informare despre Centrul istoric al capitalei şi colectare de fonduri pentru restabilirea clădirii de pe strada Bucureşti, care face parte din patrimoniul arhitectural al Chişinăului (ianuarie).

 • Radio Moldova Tineret în capitala Tineretului 2013. Ciclu de transmisiuni în direct din capitala Tineretului 2013. Acţiune organizată în parteneriat cu Ministerul Tineretului şi Sportului (mai).

 • Ars Adolescentina. Concurs de creaţie al tinerei generaţii ( în parteneriat cu Ministerul Tineretului şi Sportului, Ministerul Educaţiei, Ministerul Culturii

( pe parcursul anului).

 • Organizarea şi desfăşurarea concursului pentru tinerii interpreţi de muzică populară care se va finaliza cu spectacolul muzical În grădina cu flori multe (aprilie).

 • Organizarea şi desfăşurarea celeia de-a doua ediţii a Festivalului Doinei (în colaborare cu Uniunea Muzicienilor, Ministerul Culturii, Comisia naţională pentru salvgardarea patrimoniului cultural şi material, Centrul Naţional de Conservare şi Promovare a Patrimoniului Cultural şi material, Institutul Patrimoniului Cultural din cadrul Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, Filarmonica Naţională „Serghei Lunchevici”( iunie – octombrie);

 • Editarea celui de-al treilea volum din Colecţia de CD-uri Arhivele sonore ale istoriei, care conţine mărturii sonore, transmisiuni de la evenimente epocale, reportaje, declaraţii, interviuri, declaraţii din Fondul de Aur al radiodifuziunii naţionale (octombrie).


A se vedea devizul de cheltuieli pentru realizarea campaniilor media şi acţiunilor speciale în Anexa nr. 4.
1.2.1.6. Activitatea editorială a Radio Moldova în anul 2013
Redacţia Actualităţi

Şi în anul 2013 activitatea redacţiei va fi centrată pe necesitatea respectării următoarelor principii editoriale: informaţie veridică, echidistantă, multilaterală şi operativă. În acest scop printre sarcinile editoriale se numără: • Redactarea şi prezentarea în direct a radiojurnalelor şi buletinelor de ştiri conform grilei de emisie

 • Pregătirea emisiunilor de actualitate socio-politică şi a celor informativ-analitice

 • Realizarea de transmisiuni în direct de la sesiunile în plen ale parlamentului, şedinţele guvernului, de la alte reuniuni importante care prezintă interes major pentru populaţie

 • Realizarea rubricilor Info-sport, Sportmeridian, pregătite de jurnaliştii redacţiei Sport Radio/TV

 • Realizarea de transmisiuni în direct de la partidele selecţionatei Moldovei la fotbal, precum şi a meciurilor echipelor moldoveneşti în competiţiile europene inter-cluburi

 • Promovarea campaniilor de sensibilizare a opiniei publice faţă de problemele sociale, economice

 • Promovarea drepturilor omului (drepturilor copiilor), prin organizarea emisiunilor de dezbateri

 • Susţinerea informaţională a acţiunilor radio şi a celor comune (radio/TV), a campaniilor TRM, a proiectelor de parteneriat media

 • Susţinerea informaţională a manifestărilor de amploare de sărbătorile naţionale ale ţării.


În vizorul redacţiei în anul 2013 vor fi şi alte teme şi subiecte considerate importante pentru public:

 • Integrarea europeană

 • Investiţiile străine şi climatul investiţional

 • Familia – element de bază al societăţii

 • Combaterea sărăciei şi a şomajului

 • Piaţa forţei de muncă şi deficitul braţelor de muncă în economia naţională în contextul migraţiei

 • Combaterea şi eradicarea corupţiei.

SUMARUL FISELOR DE COST


Radiojurnalul amezii Median - Info

260

3772

Panorama zilei

260

4290

Microfonul actual

260

2194

Sinteza zilei

260

2214

Viaţa publică

52

3187

Cronica parlamentară

44

2007

Metronom

104

2178

Transmisiuni

20

4053

Duplex Chisinău-Bucureşti

2

6062

Duplex Chisinău-Bucureşti

50

2019

Panorama anului

1

17799Redacţia Dezbateri, Documentare, Coproducţii şi Investigaţii Actualităţi

Redacţia va activa în 2013 în condiţiile primului an întreg din punct de vedere calendaristic după aprobarea structurilor noi reformate în calitate de subdiviziune redacţională şi de aceea, pe lângă agenda sa de activitate, conform misiunilor şi sarcinilor ce-i revin, va trebui să găsească soluţii pentru o serie de probleme de ordin organizatoric şi editorial.


Redacţia urmează să continue în 2013 procesul de modernizare a emisiei sub aspectul îmbunătăţirii conţinutului, modului de prezentare şi promovare a emisiunilor. În particular, urmează a fi regândite modalităţile de prezentare a blocului matinal

( Matinal Naţional ) şi a celui de după-amiază ( Casa Radio , Magazin socio-cultural ).


Prin intermediul programului Spaţiul Public Radio Moldova va oferi teren de dezbatere a temelor majore din societate: integrarea europeană, dezvoltarea democratică, respectul faţă de lege şi faţă de valorile morale, culturale şi de altă natură, eradicarea corupţiei, dezvoltarea economică. Alte priorităţi tematice în activitatea editorială a redacţiei vor fi: piaţa forţei de muncă, acutizarea crizei demografice, migraţia forţei de muncă, violenţa familială, delincvenţa juvenilă, utilizarea raţională a remitenţelor, preţurile la petrol şi agenţii energetici, transportul public, investiţii străine, situaţia în domeniul sănătăţii, ecologia.
La fel, Redacţia urmează să pregătească emisiuni documentare şi de investigaţie pe probleme politice, sociale, culturale, ştiinţifice şi tehnice, etc, dar şi materiale referitoare la diverse aspecte ale vieţii profesionale şi economice.

SUMARUL FISELOR DE COST
Matinal national

260

5450

Matinal de week-end

104

6464

Spaţiul public

260

2119

Casa Radio

260

7460

Scutul patriei

52

2306

Obiectiv Europa

52

1800

Ţară de la ţară

260

2047

Nopţi albe de dor

104

9940Redacţia Cultură

Redacţia Cultură va activa în 2013 în condiţiile primului an întreg din punct de vedere calendaristic după aprobarea structurilor noi reformate în calitate de subdiviziune redacţională.


Printre sarcinile editoriale ale redacţiei se numără conceperea și realizarea emisiunilor de cultură și a celor cognitiv-educative.

Totodată Redacţia Cultură este responsabilă de conceperea şi realizarea producţiei teatrale radiofonice, de editare a cărţilor sonore. La fel, echipa redacţiei este antrenată în asigurarea transmisiunilor cu caracter liturgic.


Obiective în realizarea programelor culturale/emisiunilor literar-artistice:

 • reflectarea evenimentelor cele mai importante ale anului 2013

 • oglindirea fenomenului literar-artistic

 • colaborări cu uniunile de creaţie în realizarea unor proiecte proprii sau comune

 • promovarea ideii de integrare culturală europeană, mediatizarea exemplelor de succes, promovarea valorilor culturale naţionale şi universale, familiarizarea publicului cu procesele culturale noi

 • realizarea principiului multiculturalităţii prin susţinerea artiştilor amatori, aparţinând diferitor etnii

 • promovarea şi încurajarea tinerelor talente

 • omagierea personalităţilor artistice (85 de ani de la naşterea scriitorilor Ion Druţă şi Aureliu Busuioc, 20 de ani de la trecerea în nefiinţă a poetului Ion Vatamanu, ş.a.)

 • realizarea unor emisiuni de popularizare a celor mai valoroase creaţii artistice

 • educarea publicului prin intermediul lecturilor radiofonice selecte

 • montarea a 4 spectacole radiofonice – trei piese din dramaturgia naţională şi una din cea universală – (lista costurilor de producere se anexează).


În realizarea programelor publicistice şi cognitiv-formative Radio Moldova îşi propune în anul 2013 următoarele obiective:


 • reflectarea procesului de democratizare a societăţii, încurajarea activismului civic prin mediatizarea exemplelor de participare a cetăţenilor la adoptarea deciziilor, la implicarea lor în viaţa comunitară

 • promovarea valorilor statale, reflectarea problemelor diferendului transnistrean

 • promovarea strategiilor de integrare europeană a Republicii Moldova

 • realizarea unei campanii de informare cu genericul Europa mea cu prilejul Zilei Europei – 9 mai 2013

 • oglindirea pe larg a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului

 • susţinerea şi promovarea programelor sociale, identificarea soluţiilor de eradicare a sărăciei şi de ajutorare a categoriilor social-vulnerabile

 • mediatizarea procesului de reformare a ştiinţei, promovarea produsului intelectual, a inovaţiilor şi a noilor tehnologii

 • promovarea modului sănătos de viaţă, culturii fizice, culturii alimentaţiei

 • susţinerea instituţiei familiei, încurajarea activismului feminin în diverse domenii

 • mediatizarea problemelor oamenilor în vârstă, antrenarea acestora în viaţa socială şi culturală, susţinerea acţiunilor de caritate

 • promovarea valorilor creştine, toleranţei faţă de alte confesiuni, convingeri şi credinţe

 • reflectarea expediţiilor ecologice în zonele cu cel mai mare risc de poluare a mediului, organizate în comun cu Ministerul Ecologiei şi Construcţiilor, Inspectoratul Ecologic de Stat.

1   2   3   4   5   6   7


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət