Ana səhifə

Teknik soru anketi (technical questionaiRE) Başvuru tarihi


Yüklə 1.83 Mb.
tarix25.06.2016
ölçüsü1.83 Mb.


TEKNİK SORU ANKETİ*

(TECHNİCAL QUESTİONAİRE)
**Başvuru tarihi :

(Aplication date)

**Başvuru numarası :

(File number)

* Başvuru formu eksiksiz doldurulmalıdır. Lütfen bütün sorulara cevap veriniz aksi takdirde başvurunuz kabul edilemeyecektir.(To be completed in connection with an application. Please answer all question otherwise your application is not applicable)

** Başvuruyu kabul eden tarafından doldurulacaktır.

(Filled b y the applicant)

1.Botanik sınıflandırılması (Botanical taxon);
1.1.1 Botanik ismi (Botanical name): Lotus corniculatus L. ( )

1.1.2 Bilinen ismi (Common name): Gazalboynuzu (Bird’s Foot Trefoil)

1.2.1 Botanik ismi (Botanical name): Lotus pedunculatus Cav. ( )

1.2.2 Bilinen ismi(Common name): Büyük gazalboynuzu (Big Trefoil)

1.3.1 Botanik ismi (Botanical name): Lotus uliginosus Schkuhr ( )

1.3.2 Bilinen ismi(Common name): Bataklık gazalboynuzu (Broad leaf trefoil, Greater bird's-foot trefoil)

1.4.1 Botanik ismi (Botanical name): Lotus tenuis Waldst et Kit. ex Willd. (syn. L. glaber Mill.) ( )

1.4.2 Bilinen ismi(Common name): Dar yapraklı gazalboynuzu(Narrow leaf trefoil, Slender trefoil)

1.5.1 Botanik ismi (Botanical name): Lotus subbiflorus Lag. (syn. L. suaveolens) ( )

1.5.2 Bilinen ismi(Common name): Tüylü gazalboynuzu (Hairy Birdsfoot Trefoil)2. Başvuru yapan(Application) ;

Kişi veya Kuruluş :

(Person or institute-company)

Adresi (Address) :

Telefon ve fax numarası :

(Phone and fax number)

E-mail adresi (e-mail address) :


3. Çeşit adı (Variety denomination ):
Çeşidin önerilen adı (Where appropriate proposal for a variety denomation) :

Varsa geçici adı (ıslahçının onayı ile) (Provisional designation (breeders reference)):

Islah edildiği yer ve yılı (Breeding place and date) :

Islah eden kişi veya kuruluş (Breeding person or instution)4.Çeşidin ıslah programı ve çoğaltım metodu ile ilgili bilgiler;

(Information on the breeding scheme and propagation of the variety)


4.1 Islah programı (Breeding scheme)

Çeşit ıslah yöntemi (Variety resulting from);


4.1.1 Melezleme (Crossing) (please state parent varities))

(lütfen ana-baba çeşitlerin durumu) ( )


4.1.2.Mutasyon (mutation) ( )

(lütfen ana-baba çeşitlerin durumu) (please state parent varities)

4.1.3 Buluş ve gelişme(lütfen nerede, ne zaman ve nasıl geliştirildiğini belirtiniz) ( )(discovery and development (please state where and when discovered and how developed))
…………………………………………………………

4.1.4 Diğer( lütfen ayrıntılı belirtiniz) ( )(Other(please provide details))
………………………………………………………

4.2 Çeşidin çoğaltım metodu

(Method of Propagating the Variety
(a) Yabancı döllenme (cross-pollinated)
(i) Populasyon(population) [ ]

(ii) Sentetik çeşit (synthetic variety) [ ]


b) Diğeri (other) [ ]

Lütfen ayrıntılı belirtiniz (please provide details)

5. Çeşidin belirleyici karakterleri (UPOV ( TG/4/7) protokolündeki ilgili özellikleri ifade eder: lütfen durumu en iyi uyan ifadeyi işaretleyiniz)

(Characteristic of the variety to be given (the number in brackets refers to the corresponding characteristic in the Test Guidelines; please mark the state of expression which best corresponds))


Karakterler

(Characteristic)Açıklamalar

(Expanation)Not

(x)


Örnek Çeşitler

(Exampels varieties)5.1 Ploidi

(1)


Ploidy


Diploid
Tetraploid

2
4

Larrañaga (Lt),

Sunrise (Lp)

Grasslands Maku (Lp),

San Gabriel (Lc)5.2 bitki : Çiçeklenmeye başlama zamanı

(8)


Plant: time of beginning of flowering

Çok erken(very early)

Erken(early)

Orta(medium)

Geç(late)

Çok geç(very late)


1

3

57

9


Agrosan Trueno (Lc)

San Gabriel (Lc)

Estanzuela Ganador (Lc)

Rodeo (Lc)

Leo (Lc)


5.3 Yaprak: terminal yaprakçığın uzunluğu

(11)


Leaf: length of central leaflet


Kısa(Short)

Orta(Medium)

Uzun(Long)


3

5

7El Rincón (Ls)

Estanzuela Ganador (Lc)

Grasslands Maku (Lp)


5.4 Yaprak: terminal yaprakçığın genişliği

(12)


Leaf: width of central leaflet

Dar(Narrow)

Orta(Medium)

Geniş(Broad)


3

5

7Matrero (Lt)

San Gabriel (Lc)

Grasslands Maku (Lp)


6.Bu çeşidin benzer ve farklı çeşitler arasındaki farklılıkları;

(Similar varieties and differences from these varieties)

Aday çeşidinizin diğer çeşit (veya çeşitlerden) farklılıklarını belirten bilgileri sağlamak için lütfen aşağıdaki tabloyu kullanınız. Bu bilgiler inceleme yetkilisinefarklılık testlerinin etkin bir şekildeyürütülmesindeyardımcı olabilir.(Please use the following table and box for comments to provide information on how your candidate variety

differs from the variety (or varieties) which, to the best of your knowledge, is (or are) most similar. This

information may help the examination authority to conduct its examination of distinctness in a more efficient way.)


Aday çeşidinize benzeyen çeşitlerin adı

(Denomination(s) of variety(ies) similar to your candidate variety)

Aday çeşidinizin hangi karakterleri benzer çeşitlerden farklı*

(Characteristic(s) in Which your candidate variety differs from the similar variety(ies))

Benzer çeşitlerin karakterlerinin ifadesinin tanımı

(Describe the expression of the characteristic(s) for the similar variety(ies))

Aday çeşidinizin

karakterlerini

ifadesinin tanımı

(Describe the expression of

the characteristic(s) for your candidate variety(ies))


Yorumlar(Comments);*)her iki çeşidin ifadesinde benzer durumlar olduğunda, lütfen farklı büyüklükleri gösterin

(In the case of identical states of expressions of both varieties, please indicate the size of the difference)

7.Çeşidin ayırt etmeye yardımcı olabilecek ek bilgi;

(Additional information which may help to distinguish the variety)
7.1Bölüm 5 ve 6 daki bilgilere ek olarak, çeşidin ayırt edilmesine yardımcı olabilecek herhangi ilave bilgiler var mı?

(in addition to the information provided in section 5 and 6, are there any additional characteristics which may help to distinguish the variety.?)


Evet Yes ( ) Hayır No ( )


Eğer evetse lütfen detayları sağlayınız (ıf yes, please give details)

7.2 Denemenin yürütülmesi veya çeşidin yetiştirilmesi için herhangi bir özel şart var mı?(are there any special conditions for growing the variety or conducting the examination?)
Evet Yes ( ) Hayır No ( )
Eğer evet ise lütfen detayları veriniz.(ıf yes, please give details)
7.3 Yetiştirme süresi (Duration)

(i) annual [ ]

(ii) perennial [ ]
7.4 Diğer bilgiler (Other information);


8. Kullanım izni için yetki (Authorization for release);

(a)Çeşidin, insan, hayvan sağlığının ve çevre korunması açısından yasalara göre piyasaya sürülmesi için çeşidin ön yetkiye ihtiyacı var mı?(Does the variety regire prior authorization for release under legislation concerning the protection of the environment, human and animal health?)
Evet Yes ( ) Hayır No ( )
(b)Sorumlu yetkiliden veya kuruluştan böyle bir yetki alındı mı?

(Has such authorization been obtained?)
Evet Yes ( ) Hayır No ( )
Eğer cevabınız evet ise, lütfen yetkinin bir kopyasını ekleyiniz.

(If the answer to that question is yes, please attach a copy of such an authorization).


9.İnceleme için verilecek veya incelenecek bitki materyaline ait bilgiler;

(Information on plant material to be examined or submitted for examination)

9.1 Çeşidin; hastalık ve zararlı, kimyasal muamele(büyümeyi etkileyen veya pestisit) gibi faktörlerden etkilenebilecek özelliklerinin doku kültürüne, köklerine, bir ağacın farklı gelişme bölümlerinden alınan filizle gibi bölümler üzerine etkisinin açıklanması tamamlayıcı karakterleri veya çeşitli karakterler zararlılar ve hastalıkları kimyasal uygulamalar(veya pestisitler) gibi faktörlerden etkilenirler, bunlar doku kültürünü, farklı anaçları ve farklı büyüme evrelerinde alınan çelikleri etkilerler v.s.

(The expression of a characteristic or several characteristics of a variety may be affected by factors, such as pests and disease, chemical treatment (e.g. growth retardants or pesticides),effects of tissue culture, different rootstocks, scions taken from different growth phases of a tree, etc.)

9.2 bitki materyali, çeşidin özelliklerinin açıklanmasına etki edecek yetkililerin izin vermediği veya ihtiyaç duymadığı herhangi bir muameleye tabi tutulmamalıdır. Eğer bitki materyali böyle bir muameleye tabi tutulmuşsa, muamelenin tüm detayları açıklanmalıdır. Bu maksatla eğer bitki materyali böyle bir muameleye tabi tutulduysa, lütfen aşağıda işaretleyiniz.(The plant material should not have undergone any treatment which would affect the expression of the characteristics of the variety, unless the competent authorities allow or requestsuch treatment. If the plant material has undergone such treatment, full details of the treatmentmust be given. In this respect, please indicate below, to the best of your knowledge, if the plantmaterial to be examined has been subjected to
a) Mikroorganizmalar( virüs, bakteri, fitoplazma v.s.) Evet Yes [ ] Hayır No [ ]

(Microorganisms (e.g. virus, bacteria, phytoplasma) )
b) Kimyasal İşlemler (büyümeyi geciktirici, pestisitler v.s.) Evet Yes [ ] Hayır No [ ]

(Chemical treatment (e.g. growth retardant, pesticide) )
c)Doku Kültürü Evet Yes [ ] Hayır No [ ]

(Tissue culture )
d)Diğer faktörler Evet Yes [ ] Hayır No [ ]

(Other factors)

Evet dediğiniz konuyu tanımlayınız(detaylı olarak).(Please provide details of where you have indicated “yes”.)


Bu formda verilen bilgiler tam ve eksiksiz bir şeklide tarafımdan beyan edilmiştir

( I hereby declare that, to the best of my knowledge, the information provided in this from is correct)

Tarih İmza Başvuranın İsmi

(Date) (Signature) (Applicant’s name)
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət