Ana səhifə

Tečajnim prirastom od 17255 m


Yüklə 1.49 Mb.
səhifə7/8
tarix24.06.2016
ölçüsü1.49 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Obračun etata glavnog prihoda

Visina etata glavnog prihoda ovisna je o stanju sastojina, zapravo o stanju najstarijeg dobnog razreda propisanih ophodnji kao i ostalih smjernica gospodarenja. Ovom obnovljenom osnovom propisan je etat glavnog prihoda za I/1 polurazdoblje, te orjentaciono za I/2 polurazdoblje i II razdoblje.

Pri detaljnom određivanju etata po odsjecima uzeti su u obzir starost, obrast, kvaliteta i opće stanje šume.

Obračunati etat glavnog prihoda prikazan je za svaki odsjek u obrascu O-2, a po uređajnim razredima i kumulativno za gospodarsku jedinicu na obrascu O-6.

Vrsta

drveta


O S N O V A S J E Č A G L A V N O G P R I H O D A

I. Gospodarsko razdoblje 1999. - 2018.

II. Gospodarsko razdoblje

2019. – 2038.I/1 Polurazdoblje 1999. - 2008.

I/2 Polurazdoblje

2009. - 2018.

Površina

Drvna

zaliha


5 - god.

prirast


Etat

Površina

Etat

Površina

Etat

ha

m3

ha

m3

ha

m3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Lužnjak
10372

909

11281
15815
25611

P.jasen
7491

1458

8949
14667
27880

A.jasen
0

0

0
16
0

Grab
0

0

0
40
4

OTB
249

80

329
407
1394

C. joha
2314

505

2819
0
109

D.topole
0

0

0
84
17

OMB
124

15

139
6
140

Ukupno:

103,35

20550

2967

23517

85,38

31035

152,66

55155

Prosječni godišnji etat glavnog prihoda iznosi 2352 m3, ili 0,4% cjelokupnog inventara drvne zalihe gospodarske jedinice. U polurazdoblju sječe se 14% od godišnjeg tečajnog prirasta.


Kontrola etata


Obračun etata glavnog prihoda za I/1 polurazdoblje upoređen sa etatom dobivenim po formuli prof. Klepca prikazuje slijedeća tabela:


Uređajni razred

Oph.

Po formuli

I/1 polurazdoblje 1994 - 2003

Eg = (3,6 * V3 / u)*O

Eg

Površina

Eg

propisani10-god

Eg


7:4

god.

m3

ha

m3

%

1

2

3

4

5

6

7

8

1.Hrast lužnjak iz sjemena

140

3,6*148904/140*0,83

3140

84,58

15629

1563

50

2.Poljski jasen

80

3,6*65840/80*0.85

2518

18,75

7888

789

31

Ukupno: G. J.

120

V3 = 214744

5658

103,33

23517

2352

42

Po formuli prof. Klepca za Eg = 3,6 * V3 / u, gdje je V3 drvna zaliha sastojina starijih od 2/3 ophodnje. Godišnji etat glavnog prihoda obračunat po uređajnim razredima i reduciran s obrastom iznosi 5658 m3 što je za 3306 m3 prosječno godišnje više od stvarno propisanog etata glavnog prihoda.

Eg obračunat za gospodarsku jedinicu kao cjelinu, s prosječnom ophodnjom 120 godina, po formuli prof.Klepca i reduciran s prosječnim obrastom gospodarske jedinice iznosi:
Eg = (3.6 * 214744/120) * 0.83 = 5347 m3
što je više od propisanog etata za 2994 m3 prosječno godišnje.
Etat glavnog prihoda u gospodarskoj jedinici propisan je u sastojinama koje su dosegle ophodnju ili će tijekom polurazdoblja doseći ophodnju, pa je stvarni etat manji od mogućeg. Zbog nesrazmjera dobnih razreda veća drvna zaliha ulazi u obračun sastojina starijih od 2/3 ophodnje.
Obračun etata glavnog prihoda prema Jedinstvenoj općoj formuli prof. Križanca
Eg = K * Vx/u
gdje je:
u - ophodnja

(x) - dobna granica za koju se računa etat

Cx - 1 + 0.0053 * x - 1.0065 * x2 = faktor za određivanje dijela drvne zalihe iznad dobne granice (x)

Vx - dio od ukupne drvne zalihe, za koji će se uz dobnu granicu (X) računati etat glavnog prihoda

K - 2 / Cx - konstanta Opće formule

V - drvna zaliha gospodarske jedinice

Uređajni razred

u

V

x

2/3


Cx

K

2/Cx


Vx

Cx*V


Eg

K*Vx/u


Propisani

Eg- god.


Oph.

god.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.Hrast lužnjak iz sjemena

140

451356

0,554

0,694

2,882

313241

6448

1563

2.Poljski jasen

80

103179

0,567

0,679

2,946

70059

2580

789

Ukupno: G. J.
554535


383300

9028

2352

Ukupno: G.J.

120

554535

0,554

0,694

2,882

384847

9243

2352

Ako za (x) uzmemo 2/3 ophodnje dobivamo prema Jedinstvenoj općoj formuli etat glavnog prihoda 9028 m3, reduciran s obrastom po uređajnim razredima, što je za 6676 m3 više od stvarno propisanog etata.


Ako za gospodarsku jedinicu uzmemo prosječnu ophodnju od u = 120 godina, a dobnu granicu za koju će se računati etat glavnog prihoda 2/3 ophodnje dobit ćemo Eg = 9243 m3. Stvarno propisani etata glavnog prihoda manji je za 6891 m3 prosječno godišnje.

Zbog nesrazmjera dobnih razreda velika drvna zaliha ulazi u obračun sastojina starijih od 2/3 ophodnjem, ali dozrelih sastojina je vrlo malo, pa je i propisani etat manji od računski dobivenog etata.


Prema članku 50. Pravilnika za jednodobne šume ustanovljeni etat redovnog glavnog prihoda obvezan je po površini kod dovršnog sijeka i čiste sječe , a ± 15 % od utvrđenog etata po vrsti drveća kod pripravnog i naplodnog sijeka u odsjeku.

Nakon dovršne sječe i izvoza drvnih sortimenata potrebno je obaviti čepovanje oštećenog pomlatka, a popunjavanje treba obaviti najkasnije treće godine iza sječe, ukoliko prirodno pomlađenje nije uspjelo na dijelu površine u odsjeku. Popunjavanje vršiti samo na cjelovitim površinama neuspjelog pomlađenja iznad 2 ara.1   2   3   4   5   6   7   8


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət