Ana səhifə

Te u zagrebu filozofski fakultet


Yüklə 2.4 Mb.
səhifə1/28
tarix25.06.2016
ölçüsü2.4 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28


SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

FILOZOFSKI FAKULTET

Zagreb, Ivana Lučića 3
KLASA: 602-04/09-11/1

URBROJ: 3804-850-09-6

Zagreb, 23. lipnja 2009.

P O Z I V
Na osnovi članka 36. Statuta sazivam 9. sjednicu Fakultetskog vijeća Filozofskog fakulteta u Zagrebu, koja će se održati u utorak 30. lipnja 2009. s početkom u 11,00 sati u Vijećnici fakulteta.
Za sjednicu predlažem sljedeći
DNEVNI RED:


  1. Verifikacija zapisnika:
  • 7. sjednice Fakultetskog vijeća održane 29. travnja i 4. svibnja 2009.

  • 8. sjednice Fakultetskog vijeća održane 26. svibnja 2009.

  • izvanredne sjednice Fakultetskog vijeća održane 22. travnja 2009.

  • izvanredne sjednice Fakultetskog vijeća održane 15. svibnja 2009.2. Izbor prodekana za akad. god. 2009./2010., 2010./2011. i 2011./2012.

A. IZBORI
Prijedlozi za izbor u znanstveno-nastavna, znanstvena, nastavna i suradnička zvanja
3. Izbor dr. sc. Damira Agičića u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora za područje humanističkih znanosti, polje povijest, grana opća moderna i suvremena povijest, na Odsjeku za povijest.
Izvještaj za izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora prihvaćen je na sjednici Fakultetskog vijeća održanoj 27. ožujka 2009.

Odluka Matičnog odbora o izboru dr. sc. Damira Agičića u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje povijest, od 16. lipnja 2009.


4. Izbor dr. sc. Christine Magerski u znanstveno-nastavno zvanje docenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana germanistika, na Odsjeku za germanistiku.
Izvještaj za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta prihvaćen je na sjednici Fakultetskog vijeća održanoj 29. rujna 2008.

Odluka Matičnog odbora o izboru dr. sc. Christine Magerski u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području humanističkih znanosti – polje filologija, klasa: 640-03/08-08/0689, ur.br. 355-03-09-5 od 18. veljače 2009.


Ocjena nastupnog predavanja održanog 27. svibnja 2009.

str. 39


5. Izbor dr. sc. Ivane Franić u znanstveno-nastavno zvanje docenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana romanistika, na Katedri za francuski jezik, na Odsjeku za romanistiku.
Izvještaj za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta prihvaćen je na sjednici Fakultetskog vijeća održanoj 4. svibnja 2009.

Odluka Matičnog odbora o izboru dr. sc. Ivane Franić u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području humanističkih znanosti – polje filologija, broj: 01-1089/1-20056. od 11. travnja 2006.


Ocjena nastupnog predavanja održanog 8. lipnja 2009. godine.

str. 41


6. Izbor dr. sc. Hrvoja Gračanina u znanstveno-nastavno zvanje docenta za područje humanističkih znanosti, polje povijest, grana opća povijest srednjega vijeka, na Odsjeku za povijest.
Izvještaj za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta prihvaćen je na sjednici Fakultetskog vijeća održanoj 28. siječnja 2009.

Odluka Matičnog odbora o izboru dr. sc. Hrvoja Gračanina u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje povijest, od 16. lipnja 2009.


Ocjena nastupnog predavanja održanog 18. ožujka 2009.

str. 427. Izvještaj stručnog povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Deana Dude u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana teorija i povijest književnosti, na Odsjeku na komparativnu književnost. str. 43
8. Izvještaj stručnog povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Iskre Iveljić u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora za područje humanističkih znanosti, polje povijest, grana hrvatska povijest (srednjeg i novog vijeka te suvremena povijest), na Odsjeku za povijest. str. 71

9. Izvještaj stručnog povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Frane Dulibića u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora za područje humanističkih znanosti, polje povijest umjetnosti, grana povijest i teorija likovnih umjetnosti, arhitekture, urbanizma i vizualnih komunikacija, na Odsjeku za povijest umjetnosti. str. 81

10. Izvještaj stručnog povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Nataše Pavlović u znanstveno-nastavno zvanje docenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika, na Odsjeku za anglistiku.

str. 101


11. Izvještaj stručnog povjerenstva o izboru dr. sc. Lovorke Zergollern Miletić u nastavno zvanje višeg lektora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika, na Katedri za engleski jezik Odsjeka za anglistiku.

str. 11912. Izvještaj stručnog povjerenstva o izboru Lovre Škopljanca i Matijasa Bakovića za znanstvenog novaka u suradničkom zvanju asistenta za rad na znanstvenom projektu broj 130-0000000-0788, za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana poredbena književnost, na Odsjeku za komparativnu književnost. str. 122
13. Izvještaj stručnog povjerenstva o izboru Sanje Drljača Magić i Ive Alebića u stručno zvanje stručnog suradnika za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana slavistika, predmet ruski jezik, u Centru za strane jezike.

str. 125
B. MIŠLJENJE FAKULTETSKOG VIJEĆA O IZBORU U ZVANJA PREDLOŽENIKA VISOKIH UČILIŠTA


14. Mišljenje o izboru dr. sc. Majde Rijavec u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora za područje društvenih znanosti, polje psihologija, grana školska psihologija, na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu.

str. 127
15. Mišljenje o izboru dr. sc. Maje Žitinski u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora za područje humanističkih znanosti, polje filozofija, grana etika, na Sveučilištu u Dubrovniku. str. 135


16. Izvještaj stručnog povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Elvija Baccarinija u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora za područje humanističkih znanosti, polje filozofija, grana etika, na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. str. 137
17. Izvještaj stručnog povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Antuna Karamana u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora za područje humanističkih znanosti, polje povijest umjetnosti, grana povijest i teorija likovnih umjetnosti, arhitekture, urbanizma i vizualnih komunikacija, na Sveučilištu u Dubrovniku. str. 142
18. Izvještaj stručnog povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Nevia Šetića u naslovno znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora za područje humanističkih znanosti, polje povijest, grana hrvatska povijest (srednjeg i novog vijeka te suvremena povijest), na Odjelu za humanističke znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. str. 153
19. Izvještaj stručnog povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Lovorke Zergollern Miletić u znanstveno-nastavno zvanje docenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika, na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu.

str. 161
20. Izvještaj stručnog povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Šime Deme u znanstveno-nastavno zvanje docenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana klasična filologija, na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu.

str. 167
21. Izvještaj stručnog povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Jerice Ziherl u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta za područje humanističkih znanosti, polje povijest umjetnosti, grana povijest i teorija likovnih umjetnosti, arhitekture, urbanizma i vizualnih komunikacija, na Akademiji primijenjenih umjetnosti u Rijeci. str. 180
22. Mišljenje o izboru Mirne Jakšić u nastavno zvanje predavača ili višeg predavača za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika, na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu.

str. 192


C. IZVJEŠTAJI O RADU ZNANSTVENIH NOVAKA

(izvještaji su dostupni na web stranicama Fakulteta)
23. Izvještaj o radu dr. sc. Ive Polak, znanstvenog novaka na Odsjeku za anglistiku.
24. Izvještaj o radu Vladimira Brljaka, znanstvenog novaka na Odsjeku za anglistiku.
25. Izvještaj o radu Geriene Karačić, znanstvenog novaka na Odsjeku za germanistiku.
26. Izvještaj o radu Lane Molvarec, znanstvenog novaka na Odsjeku za kroatistiku.
27. Izvještaj o radu Ane Ćavar, znanstvenog novaka na Odsjeku za kroatistiku.
28. Izvještaj o radu Jane Willer Gold, znanstvenog novaka na Odsjeku za lingvistiku.
29. Izvještaj o radu Tene Gnjatović, znanstvenog novaka na Odsjeku za lingvistiku.
30. Izvještaj o radu Barbare Kerovec, znanstvenog novaka na Odsjeku za hungarologiju, turkologiju i judaistiku.
31. Izvještaj o radu Azre Abadžić Navaey, znanstvenog novaka na Odsjeku za hungarologiju, turkologiju i judaistiku.
32. Izvještaj o radu Marte Andrić, znanstvenog novaka na Odsjeku za hungarologiju, turkologiju i judaistiku.
33. Izvještaj o radu Ivana Andrijanića, znanstvenog novaka na Odsjeku za indologiju i dalekoistočne studije.
34. Izvještaj o radu dr. sc. Hrvoja Petrića, znanstvenog novaka u Zavodu za hrvatsku povijest.
35. Izvještaj o radu mr. sc. Marka Šarića, znanstvenog novaka u Zavodu za hrvatsku povijest.
36. Izvještaj o radu dr. sc. Jasenke Gudelj, znanstvenog novaka na Odsjeku za povijest umjetnosti.
37. Izvještaj o radu mr. sc. Mirjane Tonković, znanstvenog novaka na Odsjeku za psihologiju.
38. Izvještaj o radu Ize Kavedžija, znanstvenog novaka na Odsjeku za sociologiju.
39. Izvještaj o radu Dragana Bagića, znanstvenog novaka na Odsjeku za sociologiju.
40. Izvještaj o radu Vinka Kovačića, znanstvenog novaka na Odsjeku za talijanistiku.
41. Izvještaj o radu Etami Borjan, znanstvenog novaka na Odsjeku za talijanistiku.
42. Izvještaj o radu dr. sc. Tetyane Fuderer, znanstvenog novaka na Odsjeku za istočnoslavenske jezike i književnosti.
43. Izvještaj o radu Ivane Čagalj, znanstvenog novaka na Odsjeku za zapadnoslavenske jezike i književnosti.
44. Izvještaj o radu Ane Bunk, znanstvenog novaka na Odsjeku za zapadnoslavenske jezike i književnosti.
45. Izvještaj o radu Filipa Kozine, znanstvenog novaka na Odsjeku za zapadnoslavenske jezike i književnosti.


D. STJECANJE DOKTORATA ZNANOSTI
46. Zahtjev Gojka Ostojića za obustavu postupka ocjene doktorata znanosti.
47. Zahtjev mr. sc. Marka Šarića za privremenu obustavu postupka ocjene doktorskog rada pod naslovom Vlasi na Tromeđi: suživot u sukobima u graničnim društvima i kulturama Morlakije (16.-17. stoljeće).

Izvještaji stručnih povjerenstava za ocjenu doktorskog rada
48. Izvještaj stručnog povjerenstva za ocjenu doktorskog rada Tanje Gradečak-Erdeljić pod naslovom Analitičke glagolsko-imenske konstrukcije u engleskom, hrvatskom i njemačkom jeziku – kognitivni pristup.

str. 195
49. Izvještaj stručnog povjerenstva za ocjenu doktorskog rada mr. sc. Svena Cveka pod naslovom '9/11': događaj, trauma, nacija, globalizacija.

str. 199
50. Izvještaj stručnog povjerenstva za ocjenu doktorskog rada mr. sc. Saše Kovačevića pod naslovom Infrastruktura naselja starijeg željeznog doba u Podravini. str. 202
51. Izvještaj stručnog povjerenstva za ocjenu doktorskog rada mr. sc. Irene Miholić pod naslovom Zabavna glazba u Hrvatskoj. Etnomuzikološki i kulturnoantropološki pristup. str. 206
52. Izvještaj stručnog povjerenstva za ocjenu doktorskog rada mr. sc. Marka Vučetića pod naslovom Utemeljenje metafizičkog egzistencijalizma u filozofskoj koncepciji Cornelia Fabra. str. 211
53. Izvještaj stručnog povjerenstva za ocjenu doktorskog rada mr. sc. Daniele Sraga pod naslovom Katalog informacija u tijelima javne vlasti kao preduvjet ostvarivanja prava na pristup informacijama. str. 215

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət