Ana səhifə

Тарифа за таксите, които се събират от изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол по закона за закрила на новите сортове растения и породи животни и по закона за посевния и посадъчния материал


Yüklə 0.67 Mb.
səhifə4/4
tarix27.06.2016
ölçüsü0.67 Mb.
1   2   3   4

Чл.10. За извършване на последващ контрол на партиди семена се събират следните такси:

No по
ред

Вид на услугата

Мярка

Такса
(в лв.)

1.

Грунтов контрол на проби от семена на зърнено-житни култури (пшеница, ръж, тритикале, ечемик, овес и просо)

проба

56,80

2.

Грунтов контрол на проби от семена от царевица, сорго, метла (самоопрашени линии, сестринско-линейни кръстоски, прости и двойнолинейни хибриди)

проба

125,60

3.

Грунтов контрол на проби от семена от полски и зеленчукови зърнено-бобови (фасул, грах, соя, бакла, бамя, леща, лупина, еспарзета, люцерна, детелина, фий, фацелия), житни и фуражни треви, репко и др.

проба

87,10

4.

Грунтов контрол на проби от семена на технически култури (ориз, слънчоглед, памук, фъстъци, лен, коноп, тютюн, етеричномаслени, цветни и лекарствени култури)

проба

127,70

5.

Грунтов контрол на проби от семена на кореноплодни полски и зеленчукови култури (захарно цвекло, кръмно цвекло, салатно цвекло, лук, праз, моркови, магданоз, пащърнак, ряпа, репички и др.)

проба

70,90

6.

Грунтов контрол на проби от семена от полски и зеленчукови тиквени култури (тикви - полски, бели, фуражни, мускатни, тиквички, дини, пъпеши, краставици и др.)

проба

91,20

7.

Грунтов контрол на проби от семена на домати

проба

141,80

8.

Грунтов контрол на проби от семена на пипер и патладжан

проба

107,40

9.

Грунтов контрол на проби от семена на главесто зеле, цветно зеле и алабаш

проба

81,10

10.

Грунтов контрол на проби от семена на листни и зеленчукови култури (салати, спанак, ендивия, цикория, копър, чубрица и др.)

проба

56,80

11.

Тест "Милдиу" на хибриден слънчоглед*

проба

55,10

12.

Тест електрофореза*

проба

165,00

13.

Тест "Елайза"

проба

58,00

14.

Грунтов контрол на картофи

 

 

14.1.

до 10 декара

проба

28,00

14.2.

от 10 до 20 декара

проба

36,40

14.3.

от 20 до 50 декара

проба

47,40

14.4.

над 50 декара и от внос

проба

61,70

* Тестовете се правят на проби от посеви, одобрени при полско обследване.
Чл.11. За извършване на полска инспекция на посеви за производство на предбазови и базови семена таксата се увеличава с 50 на сто.
Чл.12. При арбитражен преглед, потвърждаващ заключението на акта за полска инспекция, заявителят заплаща сумата, определена за всеки вид, и фактически извършените транспортни разходи.
Чл.13. При окачествяване след презаготовка заявителят заплаща определената такса за брой или проба и фактически извършените транспортни разходи.
Чл.14. При арбитражно окачествяване, потвърждаващо първоначалните резултати, заявителят заплаща съответните такси и фактически извършените транспортни разходи.
Чл.15. При вземане на проба от предбазови и базови семена таксата се увеличава с 50 на сто.
Чл.16. При вземане на проба от третирани семена таксата се увеличава със 100 на сто.
Чл.17. При вземане на проба от семена в насипно състояние таксата се увеличава с 30 на сто.
Чл.18. При вземане на проба за проверка на кълняемостта таксата е 70 на сто от определената за съответната група култури.
Чл.19. При лабораторен анализ на третирани семена таксата се увеличава със 100 на сто.
Чл.20. При вземане на проба от посеви, бракувани при полско обследване, таксата за електрофореза се увеличава два пъти.
Чл.21. При анализ на тревни смески от житни треви, от бобови треви и от житни и бобови треви таксата за анализа за кълняемост се определя като сбор от таксите за анализ за кълняемост на всеки компонент с повече от 10 на сто участие в смеската.
Чл.22. За други дейности, извършвани от Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС), се събират следните такси:

No по
ред

Дейност

Такса
(в лв.)

1

2

3

1.

Провеждане на курс по програма, утвърдена от изпълнителния директор на ИАСАС, за лица, желаещи да извършват сортоизпитване за биологични и стопански качества

Две минимални работни заплати за страната

2.

Провеждане на изпит за издаване на разрешение за сортоизпитване за биологични и стопански качества

Две минимални работни заплати за страната

3.

Извършване на проверка относно спазването на изискванията, при които е издадено разрешението за сортоизпитване за биологични и стопански качества

370,00

4.

Вписване на заявка за сортоизпитване в регистрационната книга на ИАСАС

34,00

5.

Разглеждане на искане за вписване на промяна в заявеното наименование след приключване на експертизата (преди издаването на документ за закрила)

45,00

6.

Издаване на заключение за признаване на сорт, включително изпращане на доклад, описание и реферат в Патентното ведомство

50,00

7.

Предоставяне на официално сортоописание на регистрирани български, чужди, местни и общоизвестни сортове

300,00

8.

Провеждане на курс по програма, утвърдена от изпълнителния директор на ИАСАС, за лица, желаещи да бъдат регистрирани като представители по интелектуалната собственост

Две минимални работни заплати за страната

9.

Провеждане на изпит за придобиване на права на представител по интелектуална собственост

Две минимални работни заплати за страната

10.

Провеждане на изпит за издаване на разрешение за провеждане на полска инспекция с цел сертификация на определени категории семена

Две минимални работни заплати за страната

11.

Извършване на проверка за съответствието на лаборатория с изискванията на чл.9 от Закона за посевния и посадъчния материал за одобряване на лаборатории за извършване на анализи

2000,00

12.

Издаване на разрешение за производство на посевен и посадъчен материал

160,00

13.

Издаване на разрешение за заготовка на посевен и посадъчен материал

220,00

14.

Вписване в регистъра на лицата, които търгуват с посевен и посадъчен материал в големи опаковки

350,00

15.

Вписване в регистъра на лицата, които търгуват с посевен и посадъчен материал в малки опаковки

100,00

16.

Издаване на сертификат

15,00

17.

Издаване на документ за търговия със семена от внос

15,00

18.

Издаване на документ за търговски семена

15,00

19.

Издаване на акт за апробация

2,50

20.

Издаване на акт за вземане на проба

2,00

21.

Издаване на документ от последващ контрол

2,50

22.

Издаване на документ от лабораторен анализ

3,00

23.

Издаване на свидетелство за качество на сертифициран лозов и овощен посадъчен материал

5,00

24.

Издаване на свидетелство за качество на стандартен лозов материал

5,00

25.

Издаване на свидетелство за качество на посевен материал от картофи

5,00

26.

Издаване на свидетелство за качество на посадъчен материал от медицински и ароматни култури

5,00

27.

Издаване на международен сертификат (оранжево свидетелство)

75,00

28.

Издаване на международен OECD сертификат

45,00

Заключителна разпоредба

Параграф единствен. Тарифата се приема на основание чл.42, ал.1 от Закона за закрила на новите сортове растения и породи животни и чл.22 от Закона за посевния и посадъчния материал.

* край на документа *

dir.bg | за реклама | обратна връзка | потребителско споразумение | добави сайт | какво ново | класации

© 2005 Dir.bg
1   2   3   4


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət