Ana səhifə

Tanulási képességek és készségek vizsgálata a szolgáltatás célja


Yüklə 114 Kb.
tarix27.06.2016
ölçüsü114 Kb.


Tanulási képességek és készségek vizsgálata

1. A szolgáltatás célja

1.1. Átfogó cél

A munkát kereső személyek képzésbe kerüléshez szükséges, a tanulás folyamatában döntő képességeinek, készségeinek vizsgálata, mérése azzal a céllal, hogy a vizsgálat hatására a számukra legmegfelelőbb képzés kerüljön kiválasztásra.1.2. Operatív cél

A szolgáltatás segítséget nyújt a megfelelő képzés, képzési forma, vagy a képzéshez vezető, arra felkészítő további szolgáltatás kiválasztásához. • Feltárja az ügyfél tanulási képességeit és készségeit, mely által hasznos információkat biztosít az ügyfél és a szolgáltató számára egyaránt,

 • segít a korábbi tanulási kudarcok feltárásában, megértésében, a konkrét lépések kidolgozásában ezek ismétlődésének megelőzése, csökkentése érdekében,

 • segít feltárni azt, hogy rendelkezik-e az ügyfél a tanuláshoz szükséges objektív feltételekkel (elérhető-e számára a tanuláshoz szükséges infrastruktúra, saját tér, stb.),

 • segítséget nyújt a szakmai célok és feladatok körültekintő megszervezéséhez, a megfelelő tanítási módszer kiválasztásához, a differenciált egyéni fejlesztés megteremtéséhez.

2. A szolgáltatás célcsoportja

2.1. Célcsoport, átfogóan

Aktív korú nem foglalkoztatottak, nem tanulók (álláskeresők és inaktívak, akik nem tanulnak) közül azok, akik képzésben kívánnak részt venni, illetve továbblépésükhöz képzésre van szükségük.2.2. Célcsoport, amelynek a szolgáltatás különösen ajánlott

 • Alacsony iskolai végzettségűek,

 • iskolarendszerű képzésből kimaradt, lemorzsolódott 25 évnél fiatalabb álláskeresők,

 • 50 év feletti álláskeresők

 • elavult szakmai képesítéssel rendelkezők,

3. A célcsoport tagjainak kiválasztására alkalmazott eljárások, módszerek

A munkát keresők közül a képzést keresők az alábbi módokon kerülhetnek be a szolgáltatásba. • A munkaügyi kirendeltség irányítja őket a szolgáltatásba, az első interjú illetve a közvetítői beszélgetés alapján.

 • Más szervezet, szolgáltató (pl. szociális vagy munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó szervezet, oktatási intézmény) javasolja számukra a szolgáltatás igénybevételét.

 • A szolgáltatást nyújtó szervezet javasolja az ügyfél számára a szolgáltatás igénybevételét.

 • A szolgáltatást az ügyfél maga kéri.

Azok számára ajánlott a szolgáltatás, akiknek a munkaerő-piaci elhelyezkedésükhöz képzésre lenne szükségük, de nagyon régen ültek iskolapadban, illetve korábbi képzési kísérleteik kudarcosnak, vagy eredménytelennek bizonyultak, képzésben való részvételük a lemorzsolódás veszélye miatt kockázatos.

4. A szolgáltatás tartalma, tevékenységek

4.1. A szolgáltatás tartalma

A szolgáltatás olyan egyéni és csoportos felmérések sorozata, mely a tanulásban kitüntetett szerepet játszó képességekre és készségekre összpontosít, tehát nem tudásanyagot, hanem tanulási alapképességeket és készségeket, a tanuláshoz szükséges mentális képességeket, egyéni tanulási stílust, tanulási motivációt, valamint a tanuláshoz szükséges objektív feltételeket vizsgálja4.2. Tevékenységek

A) Felmérés szakasza

Ajánlott lépései, amelyek az egyéni szükségletek felmérése alapján alkalmazhatók. 1. Tanulási alapképességek és készségek felmérése

 2. Tanuláshoz szükséges mentális képességek felmérése

 3. Egyéni tanulási stílus vizsgálata

 4. Tanulási motiváció vizsgálata

 5. Külső, tanulást befolyásoló tényezők vizsgálata

1. Tanulási alapképességek és készségek felmérése

  1. Nyelvi képességek, készségek felmérése

 • Helyesírás vizsgálata

 • Értő olvasás vizsgálata

  1. Számolási képességek, készségek vizsgálata

2. Tanuláshoz szükséges mentális képességek felmérése

 • Figyelem vizsgálat

 • Észlelés–észlelés vizsgálat

 • Gondolkodás, intelligencia -vizsgálat

 • Emlékezet – képzelet vizsgálata

3. Egyéni tanulási stílus vizsgálata

 • Auditív tanulási stílus

 • Vizuális tanulási stílus

 • Mozgásos tanulási stílus

 • “Egyedül tanuló” tanulási stílus

 • Társas tanulási stílus

 • Impulzív tanulási stílus

 • Mechanikus tanulási stílus

4. Tanulási motiváció vizsgálata

 • Az affektív motivációk a gondoskodás, a csoporthoz való tartozás, az elfogadottság szükségleteire építenek.

 • A kognitív motivációk a kompetencia-érzést (tudásszerzés szükségletét), az independenciát (a saját út követésének szükségletét) és az érdeklődést (kellemes közös aktivitás szükségletét) jelentik.

 • A morális motivációk a lelkiismeretet, rendszer-szükséglelet és felelősségtudatot ölelik fel.

 • A fenti területeken túl vizsgálandó a presszióérzés területe is, annak érzése, hogy a nevelők megértés nélkül és teljesíthetetlenül sokat követelnek.

5. Külső, tanulást befolyásoló tényezők vizsgálata; elemei pl.:

 • tanulásra rendelkezésre álló elkülönített tér (minimum tanulósarok),

 • a tanuláshoz szükséges eszközök beszerzése (rendekezésre áll-e megfelelő forrás),

 • a tanuláshoz szükséges eszközök tárolása (íróasztal, táska, tolltartó, stb.),

 • a tanuláshoz szükséges csend megteremtésének lehetősége (zajszint megállapítása),

 • látási, megvilágítási viszonyok íráshoz-olvasáshoz,

 • íróasztal, asztal-szék megléte, alkalmassága,

 • közlekedés az otthon és az oktatás helyszíne között.

B) Kiértékelés, összegzés szakasza

Tesztek, kérdőívek, feladatlapok kiértékelése, és ügyfelenként egy rövid összefoglaló értékelés készítése az ügyfél tanulási képességeiről, készségeiről, mely tartalmazza az esetleges javaslatokat a fejlesztendő képességeire, készségeire vonatkozóan és rendelkezik arról, hogy az ügyfél az esetleges adott képzésbe bevonható-e.C) Utánkövetés szakasza

Az utánkövetés regisztrálja a szolgáltatásban résztvevők további útját: azt, hogy megtörtént-e a képzésre történő fejlesztő felkészítés és/vagy a képzésbe lépés, illetve a képzést sikeresen elvégezte-e az ügyfél.5. Módszertan, a szolgáltatás formája

A szolgáltatás egyéni és csoportos formában zajló vizsgálatok sorozatát jelenti az alkalmazott vizsgálati módszertől függően (pl: az intelligencia vizsgálata kizárólag egyéni formában történik). A szolgáltatás során a tartalomban felsorolt valamennyi terület felmérésre kerül. Csoportos felmérés esetén maximum 12 fő vizsgálható egyidőben (pl.: tanulási alapképességek és készségek felmérésekor).

Az ügyfelek tanulási képességeinek és készségeinek vizsgálatakor használt technikák, módszerek:


 • tesztek (pl: intelligencia és a tanuláshoz szükséges mentális képességek vizsgálatához),

 • kérdőívek (pl.: tanulási motiváció és tanulási stílus felméréséhez),

 • feladatlapok ( pl.: nyelvi és számolási képességek vizsgálatához),

 • exploráció, interjú (pl.: Külső, tanulást befolyásoló tényezők feltérképezéséhez).

A felmérések eredményeit értékelő lapon rögzítik a szakemberek, melyről személyes visszajelzést adnak az ügyfeleknek verbálisan: szóban és írásban egyaránt.

6. Az elvárt eredmény (meghatározásának módja) (lehetséges kimeneti-, eredmény- és hatásindikátorok)

Szolgáltatás

Mutató

Mutató forrása

Tanulási képességek, készségek vizsgálata

Kimeneti indikátor

A szolgáltatást igénybevettek számaJelenléti ív

Eredményindikátor

Az elkészült értékelések számaÉrtékelő lapok

Hatásindikátor

 • Képzésre történő fejlesztő felkészítésre jelentkezők száma

 • A sikeres képzésbe helyezések száma • Jelentkezési lapok • Az ügyfél nyilatkozata (utánkövetés)

7. A szolgáltatás nyújtásához szükséges szakmai kapacitások

7.1. Humán kapacitások (létszám/munkaidő, végzettség, készségek, ismeretek, szakmai gyakorlat)

Végzettség: humán felsőfokú, szakirányú végzettség. A felmérések kiértékelésénél fontos annak jellege szerint differenciálni: A pszichológiai tesztek kiértékelését kizárólag pszichológus, a pedagógiai felmérések értékelését pedagógus végzettségű szakember végezheti.

Készségek: empátia, kommunikációs készség, precizitás, lényeglátás, nyitottság, előítélet mentesség, tolerancia.

Ismeretek: a felmérendő területekre, valamint az eszközök alakalmazására vonatkozó ismeretek.

Szakmai gyakorlat: legalább 1 éves, képesség- és készségvizsgálatok területén szerzett gyakorlat. Amennyiben a szakember rendelkezik a szükséges végzettséggel, de nincs meg az előírt gyakorlata, akkor olyan szakember közvetlen támogatása szükséges, aki a képesség- és készségvizsgálatok területén legalább 1 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik. A pszichológiai tesztek kiértékelését kizárólag pszichológus, a pedagógiai felmérések értékelését pedagógus végzettségű szakember végezheti.

7.2. Tárgyi, technikai feltételek (helyiség, irodatechnika, számítástechnikai eszközök, bútorzat, infokommunikációs eszközök stb.)

 • Berendezett irodahelyiség,

 • ügyfelekkel történő személyes elbeszélgetésre alkalmas külön helyiség,

 • csoportos szolgáltatások lebonyolítására alkalmas külön helyiség

 • nyomtatvány, irodaszerek,

 • a szolgáltatás nyújtásához szükséges tárgyi-irodai infrastruktúra (fénymásoló, munkatársanként számítógép konfiguráció, nyomtató, szkenner, szoftverek),

 • tesztek, felméréshez szükséges eszközök,

 • telefon, internetes kapcsolat, fax, e-mail.

7.3. Egyéb (referenciák, jártasság, térségi lefedettség, szervezeti kompetenciák stb.)

8. Monitoring

8.1. Az alkalmazandó mutatók és mérésük/értékelésük módja, értékelési szempontok

 • Az szolgáltatásban résztvevő ügyfelek száma (nem, kor, iskolai végzettség, és célcsoport szerinti bontásban)

 • Képességvizsgálatok száma és a résztvevők létszáma (nem, kor, iskolai végzettség, és célcsoport szerinti bontásban)

 • A felmérésekről készült, személyre szabott összesítő értékelés (hozzáférése korlátozott, csak a felmérő szakemberek és az ügyfél számára készül).

 • Képzésre történő fejlesztő felkészítésre jelentkezettek száma (nem, kor, iskolai végzettség, és célcsoport szerinti bontásban)

 • A szolgáltatást igénybe vettek közül képzésbe kerültek száma (mérés időpontja: a szolgáltatás igénybevétele utáni 180. napon)

 • Az ügyfelek elégedettsége, az elégedettségi kérdőívek alapján

8.2. A szolgáltatásról készülő dokumentáció, a megrendelőnek nyújtandó információk köre, gyakorisága

 • Jelentkezési lap / irányító lap (abban az esetben, ha az ügyfelet a munkaügyi kirendeltség küldi), amely tartalmazza az ügyfél nevét, elérhetőségét, azonosító adatait.

 • Az ügyfél nyilatkozata/ hozzájárulása az adatainak bizalmas kezelésére vonatkozóan.

 • Jelenléti ív (a csoportos felmérések esetén).A csoportos foglalkozás minden napjáról jelenléti ív készül.

 • Elégedettségi kérdőív.

 • Értékelő beszámoló. A szolgáltatást nyújtó szakember készíti el, elemei:

 • jelentkezési lap / irányító lap,

 • jelenléti ív,

 • az ügyfelek személyes és ügyfél-azonosító adatai és elérhetősége,

 • a program indikátorainak összesített adatai, a résztvevők munkaerő-piaci helyzete, a neme és életkora szerinti bontásban is, valamint az egyes résztvevők személyes, egyéni eredményessége,

 • értékelő lapok összesített eredménye,

 • a résztvevők elégedettség vizsgálatának számszerűsített eredménye.

 • Utánkövetés dokumentumai

Az indikátorokat igazoló dokumentumok: az ügyfél nyilatkozata, vagy az iskola illetve képző intézmény illetve a munkaügyi szervezet igazolása és nyilvántartása.

Szolgáltatásról nyújtandó információk gyakorisága: a megrendelővel kötött megállapodás szerint.9. A szolgáltatás költségei (költségfajták és az árképzés elvei)

A szolgáltatás díjának megállapításánál figyelembe vehető költségek a következők. • A megvalósításhoz igénybevett szolgáltatások, illetve a megvalósításban résztvevők költségei.

 • Kommunikációs költségek.

 • Egyéb általános költségek.

 • Ügyfelek utazási költségei.

 • Rezsi költségek (arányosítással számítva).

 • Amortizációs költségek.

 • A szolgáltató nyeresége.

 • A vissza nem térített áfa.

10. A szolgáltatás időtartama/gyakorisága

Az ügyfél képesség- és készségfelmérésének vizsgálata átlagosan 6 órát, a felmérések kiértékelése ügyfelenként 1 órát vesz igénybe, mely magában foglalja a felmérések írásos összegzését is. Az eredményekről történő személyes visszacsatolások időigénye ügyfelenként 20 perc.11. Kapcsolattartás a megrendelővel, a megrendelő által végzendő tevékenységek, adatszolgáltatás, visszacsatolás.

12. Célcsoport-specifikus elemek (plusz tartalmi, illetve eltérő módszertani elemek, költségtípusok)

A célcsoport-specifikus elemek az összes szolgáltatás leírását követően, a szolgáltatások célcsoportok szerinti csoportosítása után kerülnek kidolgozásra.A leírás melléklete

13. Jelenlegi szabályozás

13.1. Jogszabály

Ennek a munkaerő-piaci szolgáltatásnak nincs jogi szabályozása.13.2. Eljárásrend

A szolgáltatásnak nincsen kidolgozott eljárásrendje.13.3.Költségnormák

A szolgáltatásnak nincsen kidolgozott költségnormája.14. A szolgáltatás nyújtásának eddigi mennyiségi és minőségi tapasztalatai

Nem áll rendelkezésre információ.15. A szolgáltatást nyújtók köre

A szolgáltatást olyan egyéni vállalkozó, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság nyújthatja, amely legalább egy éve bejegyzett (szervezet).16. Kapcsolódó szolgáltatások köre

 • Pályaválasztási tanácsadás megelőzheti a szolgáltatást. A legmegfelelőbb pálya kiválasztása, továbbtanulás megválasztása történik.

 • Pályamódosítási tanácsadás megelőzi a szolgáltatást, keretében az ügyfél pályamódosításának elősegítése, számára az érdeklődésének, képességeinek, értékstruktúrájának, és a munkaerő-piaci igényeknek megfelelő pályaterv kialakítása történik.

 • Képzésre történő fejlesztő felkészítés követi a szolgáltatást, a szolgáltatás igénybevételével hatékonyabb a felkészítés. A vizsgálat eredményeinek megismerése segít meghatározni, hogy honnan induljon a fejlesztő felkészítés.

 • Képzésben tartás szolgáltatás megelőzheti a szolgáltatást abban az esetben, ha az ügyfél egyik egy korábbi képzése sikertelenül zárult.

17. Javasolt jogszabály-módosítások

A 30/2000 (IX.15) GM rendelet bővítése, amelyben szükséges ezt a szolgáltatást is szerepeltetni.18. A leírásban használt fogalmak definíciója

 • Nem tanulók (célcsoport)

 • Teszt: olyan mérőeszköz, amely az adott pszichikus tulajdonságo(ka)t megfelelő skálán méri. Ajánlott: figyelem, észlelés, gondolkodás, emlékezet vizsgálatánál.

 • Kérdőív: olyan eszköz, mely a tanulási képességeikről ad tájékoztatást. Ajánlott: általános tanulási képességek, nyelvi és számolási képességek vizsgálatakor.

 • Feladatlap: meghatározott témával, területtel kapcsolatos megoldásra váró feladatok sorozata, az ügyfél tudását méri fel. Ajánlott: nyelvi és számolási képességek vizsgálatakor.

 • Exploráció, interjú: kikérdezés, megkérdezés; az ügyfél tanulási képességeivel, tanulási módszereivel kapcsolatos irányított beszélgetés. Ajánlott: belső külső környezeti tényezők vizsgálatánál, általános tanulási képességek vizsgálatánál.

19. Rendelkezésre álló tananyagok és módszertanok

A vizsgálatoknál használható eszközök többek között: • figyelem vizsgálat: Toulouse - Pieron teszt, D2 teszt,

 • észlelés vizsgálat: Összehasonlítás-különbség teszt, Színlátás teszt,

 • gondolkodás, intelligencia teszt: MAWI teszt, Raven teszt,

 • emlékezet: Ranschburg - féle verbális emlékezet vizsgálat, IST teszt (látottak rugalmas feldolgozása, felhasználása),

 • tanulási motiváció vizsgálata: Kozéki-Entwistle-féle tanulási motivációs kérdőív.Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət