Ana səhifə

Tanima mektubu ile vize başvurusu


Yüklə 38.5 Kb.
tarix25.06.2016
ölçüsü38.5 Kb.
MACARİSTAN “TANIMA MEKTUBU İLE VİZE BAŞVURUSU” İÇİN GEREKLİ BELGELER 1. ODA’YA DİLEKÇE:

Oda’ya hitaben, seyahat maksadını belirterek, Macaristan’da gerçekleştirilen veya gerçekleştirilecek ticari ilişkilerin özellikleri hakkında bilgi veren, firma başlıklı kâğıdına yazılmış, şirket yetkilisince imzalanmış ve kaşelenmiş yazı. (Lütfen başlıklı kâğıdınızdaki adres, telefon, faks numaralarınızın güncel olmasına dikkat ediniz.)

 1. GEÇERLİ PASAPORT:

Hamilince imzalanmış, geçerlilik süresi talep edilen vize süresinin bitiş tarihinden 3 ay fazla süreli ve vize tatbik edilecek sayfası olan, tahrip edilmemiş ve tahrifata uğramamış pasaport (Varsa, eski pasaportların eklenmesi). Pasaportunuzun son 10 sene içinde çıkartılmış olması ve en az 2 adet boş vize sayfasının bulunması gerekmektedir. Pasaportun vize sayfalarıyla birlikte fotokopisi.
 1. FOTOĞRAF:

2 adet arkası beyaz fonlu vesikalık fotoğraf.

 1. FORM:

Oda’mızdan ve web sitemizden temin edilebilir. Formdaki bütün soruların cevaplandırılması gereklidir. Lütfen dikkat formun 37. sorusunda ve en son sayfasında yer alan 2 imza bölümünü de imzalayınız.
 1. GEÇERLİ DÖNÜŞ BİLETİ VE OTEL REZERVASYON (2 SURET):

Söz konusu belgelerin fotokopisi.
 1. SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI (2 SURET):

Tüm Schengen ülkeleri için geçerli, acil tıbbi müdahale ve hastanede acil yatılı tedavi masraflarını içeren ve en az 30.000 Euro teminat bedelli sigorta poliçesinin fotokopisi.
 1. SSK İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ, SSK HİZMET CETVELİ VE ÜCRET BORDROSU (2 SURET):

Şirkette çalışan üst düzey yöneticilere (Genel Müdür,Genel Müdür Yrd.,Genel Koordinatör vb., Ticaret Sicil Gazetesinde kayıtlı şirketi temsile yetkili müdür) ait SGK İşe Giriş Bildirgesi fotokopisi, SGK Hizmet Cetveli Fotokopisi ve ücret bordrosu (Söz konusu belgelerde SGK onayı ve şirket kaşesi ile imza yetkilisinin imzası bulunmalıdır) veya ilgili Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi.

 1. SEYAHAT AMACINI KANITLAYAN BELGELER (2 SURET):

Macaristan ile mevcut iş ilişkilerini (Fatura / A.TR / EUR.1/ FORM A / ATA Karnesi/ TIR Karnesi/ Menşe Şahadetnamesi/ ithalat-ihracat ilişkilerini belgeleyen banka yazıları /bayilik/ temsilcilik/ distribütörlük/ tek satıcılık/ acente sözleşmeleri vb.) veya olası iş ilişkilerini kanıtlayan belgeler (davet mektubu / fuar katılım belgesi ya da stand sözleşmesi vb.).
 1. ORTAKLIK PAY DEFTERİ FOTOKOPİSİ:

Anonim Şirketler için gereklidir (Sonradan hissedar olunmuşsa, hissedar olduğu ve şirketin en son Genel Kurul Kararını gösteren pay defteri fotokopileri).
 1. VİZE HARÇLARI:

Oda Hizmet Bedeli: 25.00 TL’dir. Konsolosluk Vize Harcı: 60,00 Euro’dur. Banka işlem ücreti 10.50 TL’dir.
 1. ÖNEMLİ NOTLAR:


Macaristan Başkonsolosluğu, yukarıda sayılan belgelere ilaveten, dosya özelliklerine göre, istisnai olarak daha fazla belge isteme hakkını saklı tutmuştur.

TANIMA MEKTUBU İÇİN ODA’YA VERİLECEK DİLEKÇE ÖRNEĞİ

(Dilekçe, aşağıda örneği gösterildiği gibi düzenlenmelidir.)

İstanbul, --/--/--

İstanbul Ticaret Odası

Genel Sekreterliği’ne;

Ş E H İ R

Kurumunuzun --------- sicil no.lu üyesi olan ve ----------- sektöründe faaliyet gösteren firmamızın ---ortağı/sahibi/yönetim kurulu üyesi/genel müdürü/.., müdürü olan -------------Adı-Soyadı---------‘nın, --------------------- amacıyla ------------- tarihlerinde, Macaristan’da -------- şehir adı ziyaret edecektir.
Bu kapsamda, ---------Adı-soyadı-------‘ın yukarıda açıklanan nedenlerle Macaristan’i ziyaret edeceğini ve süresi içinde döneceğini, Macaristan’da bulunduğu süre içerisinde meydana gelebilecek her türlü kaza, hastalık vb. acil durumlarla, adına vize istenen şahsın hukuki sorumluluğunu doğurabilecek her türlü eyleminden firmamızın müteselsilen sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederiz.
Bu itibarla, kendisine uzun süreli ve çok girişli vize alabilmek için Macaristan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’na verilmek üzere bir tanıma mektubu hazırlanmasını takdirlerinize sunarız.
İMZA YETKİLİSİNİN

Adı-Soyadı

Ünvanı

İmzası


Firma Kaşesi


ADINA TANIMA MEKTUBU VERİLECEK KİŞİNİN:
ADI-SOYADI :
DOĞUM YERİ VE TARİHİ :
FİRMADAKİ KONUMU :

(Firma Sahibi, Şirket Ortağı, Yönetim

Kurulu Üyesi, Çalışanın görevi)
SEKTÖR/SEKTÖRLER :

(Yukarıda belirtilecek olan sektör/

sektörler firmanın halen faal olduğu

ve seyahat amacıyla ilgili olmalıdır.)


MACARİSTAN’A SEYAHAT AMACI :
NOT: Vize işlemleri sonuçlanmış pasaportu, firmamız personeli --------Adı-Soyadı --------- teslim alacaktır.


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət