Ana səhifə

Tallinna ülikooli üLIÕpilaskonna juhatuse tegevusaruanne


Yüklə 1.38 Mb.
tarix27.06.2016
ölçüsü1.38 Mb.

TALLINNA ÜLIKOOLI ÜLIÕPILASKONNA JUHATUSE TEGEVUSARUANNE

Jaanuar 2013 – veebruar 2014
ÜLDJUHTIMINE- vastutab esimees Enelin Paas
Kantselei
Kommunikatsioonivaldkond

Kommunikatsiooni- ja turundusjuht on tegelenud koostöös kujundajaga tekli-ja sõrmusekampaania ettevalmistamisega. Kommunikatsioonijuht aitas tudeng.tv-l kirjutada KÜSK-i arenguhüppe projekti. Kommunikatsioonijuht panustas tudeng.tv kommunikatsiooni-ja turundusstrateegia loomisse, arendas suhteid teiste ülikoolidega tudeng.tv levitamiseks ja koostööpunktide leidmiseks (sh toimus koostöö arutelu kohtumine Sisekaitseakadeemia turundus-ja kommunikatsiooni-

osakonnaga).

Toimusid iganädalased kohtumised koos ÜK esimehe ja Toomas Sääsi Üliõpilaskonnast filmi tegemise teemal. Koos esimehega toimusid iganädalased kohtumised ülikooli turundus-ja kommunikatsiooniosakonnaga reklaamihinnakirja, teistel ülikooli ja Üliõpilaskonna turundus-ja kommunikatsiooni teemadel. Toimus TLÜ ajakirja kolleegium ajakirja kevad-ja sügisnumbri teemadel. Kommunikatsioonijuht osales uue peasekretäri leidmiseks toimunud töövestlustel.Peasekretär

Üliõpilaskonnas on tööd alustanud uus peasekretär, kes on peaasjalikult tegelenud paari nädala jooksul sisseelamisega (tutvunud ÜK alusdokumentidega, kohtunud varasemate peasekretäridega, kohtunud personali liikmetega jms). Uute töötajatega on sõlmitud korrektsed töövõtulepingud ning üle on vaadatud koormused ning vastavalt sellele on korrigeeritud palganumbreid. Uuendamisel on ametijuhendid vastavalt vajadusele.


Sekretär-juhiabi

Lisaks igapäevastele jooksvatele tegevustele on sekretär-juhiabi tegelenud teklitseremoonia organiseerimisega (100 parima tudengi valimise kriteeriumite protokoll, sündmuse tehniline organiseerimine). Koostatud on arveid sõrmustele ja tehnika rendile, tehtud on teklite inventuur tellitud on uus kogus.


Spordiklubi

ÜK Spordiklubi juhataja koos Karikaturniiri peakorraldajaga koostasid ja esitasid projektitaotluse rahastuse saamiseks Tallinna Spordi- ja Noorsooametile. 10. jaanauril toimus traditsiooniline EASL õppejõudude turniir, mille delegatsiooni kokkupanemise ning infolevitaja oli ÜK spordiklubi juhataja. Selgus SELLi mängude projektijuht- Lisbeth Vinter. Talle on kätte antud tööülesanded ja kohtutud on SK juhataja Viktor Saaroniga. Koostöös Curlingu alaliiduga koostas ja esitas ÜK Spordiklubi juhataja projektitaotluse Hasartmängumaksunõukogule Karikaturniiri curlingu etapi rahastuseks. Lisaks on tegeletud ettevalmistustega Mäng mäluga etappideks ning Karikaturniiri etappideks. ÜK Sprodiklubi juhataja on aidanud koostada SK arengukava.


International Club
Korraldati tuutorkoolitus, mis toimus 13.-14. jaanuar. Juurde saadi aktiivseid tuutoreid, keda nüüd on kokku 28. Kinnitatud on ürituste plaan ja eelarve. Valmis tudengitega semestri üritusi ja tuutoreid tutvustav video.

IC aitas kaasa eelnädala (välistudengitele) korraldamisele, kus tuutorid jagasid välja tudengikotte ja tegid kampse tuuri. IC esindajad osalesid ESN Tallinna poolt korraldatud Sponsorkoolitusel, mis toimus 25.-26 jaanuaril.

27. jaanuaril toimus Kochi aitades välistudengitele semestri avapidu, mis oli väga edukas, tagasiside oli väga positiivne. Toimus pubiralli (30. jaanuaril), osa võttis 60 osalejat.
Kultuuriklubi

Kultuuriklubis on alustanud tööd uus juhataja Liisa Koppel. Üleandmine on toimunud. Kultuuriklubi on koos ajaloo instituudi üliõpilasnõukoguga tegelenud Vabariigi aastapäevale pühendatud filmiöö organiseerimisega. Kultuuriklubi on alustanud ka Peda Folgi korraldamisega. Lisaks koostöös ülikooli turundus- ja kommunikatsiooniosakonnaga oleme alustamas ülikooli Kevadpeo korraldamist.


Tudeng.tv

Tudeng TV andis välja korraliselt iganädalaselt saateid. Lisaks toimus uudisteankrutele päevane koolitus mida viis läbi Katrin Saks. Tudeng.tv korraldas turunduslikel eesmärkidel Teadlaste Foorumis flashmobe'i.


Fotoklubi

Fotoklubi on tegelenud eelarve ja tegevuskava koostamisega. Fotoklubi käis pildistamas Hiina uue aasta tähistamist Astra maja aatriumis.Üliõpilaskonna suhete korraldamine ülikooliga
27. jaanuaril toimus Senati istung ja sellele eelnesid Senati komisjonid, milles meie esindajad osalesid. Päevakorras oli ülikooli eelarve kinnitamine. Üliõpilaskonna jaoks muudatusi ei tulnud, eelarve jäi samas. See on positiivne uudis, sest erinevalt meist, teistel keskteenistustel eelarveid kärbiti. Kinnitati kevadsemestri tööplaan ja tehti väiksemaid muudatusi instituutide lõikes. Osadel inglisekeelsetel magistri õppekavadel tõsteti õppemaksu, mille peale Üliõpilaskonna poolt esitasime Senati liikmetele pöördumise, milles palusime õppemaksud külmutada, kuniks on loodud maksustamise süsteem. Ehk seniks, kui pole kindel, mille alusel õppemaksude summad edaspidi kujunevad, siis ei saa neid ka mitte millegi alusel muuta. Sellepeale tekkis arutelu, kus lõpuks selgitati, et õppemaksu suurendamine antud instituutides on vajalik kvaliteedi tõstmiseks ning sellega võis juba rahule jääda.
Toimunud on regulaarsed kohtumised turundus-ja kommunikatsiooni osakonnaga.

Toimus kohtumine vilitlaskogu teemal. Lepiti kokku, et Üliõpilaskonna poolt loodakse vilistlaste koondamiseks MTÜ. Seda on plaanis teha hiljemalt veebruarikuu jooksul. Kui vilistlaskogu MTÜ-na on loodud, hakkame leidma sinna inimesi ning juba sel suvel on plaanis korraldada esimesed vilistlaskogu suvepäevad.


Toimus kohtumine Üliõpilaskonna juhatuse ja rektoraadi vahel. Arutasime koos selle semestri suuremaid plaane ja eesmärke. Vaatasime üle lähenevad suuremad sündmused ning leppisime kokku tudengi-ja teadusprojektide summad, mis jäid sama suureks.
Üliõpilaskonna välissuhete korraldamine

Toimus TÜÜLi üldkogu ITK-s. Teemadeks olid TÜÜLi esimehe tööplaan ja selle aasta kevadised Tudengipäevad. Selle aasta Tudengipäevad toimuvad 6.-10.mai. Läbivaks teemaks on meri. TLÜ poolt toimub Tudengite Kevadpäevade raames Peda Folk, filmimuusika kontsert Nova maja esisel laval ja pakume filmiparemikku Supernova kinos.Esimees ja aseesimees sotsiaalpoliitika valdkonnas osalesid ka TÜÜLi arengupäeval.
Esimees on tegelenud EÜLi põhikirja teemadega. Toimunud on kohtumisi TLÜ EÜLi volinike ja teiste kõrgkoolide esindajatega. Pühapäeval, 16.veebruaril toimub istung Tartus. Esimees ja aseesimees osalesid arutelul EÜLi kontoris, kus arutleti põhikirja töörühma tulemusi.
Toimus kohtumine koos kommunikatsiooni-ja turundusjuhiga Eesti Noorteühenduste Liidu projekti League of Young Voters´i projektijuhiga koostöövõimaluste teemadel.

Esimees kohtus DHL-i esindajatega koostöö ja sponsorluse teemadel.

Üliõpilasnõukogud

Toimus JUHE koosolek, kus arutati Teadusnädala ja Tudengivarju kavasid. Arutati üliõpilasnõukogude tegevuskavasid ja eelarveid. Ühiselt vaadati üle üliõpilasnõukogude koordinaatori ametijuhend. Peale JUHE koosolekut toimus üliõpilasnõukogudele kodulehtede teemaline koolitus.

Tööd on alustanud üliõpilasnõukogude koordinaator, kelleks sai valitud Eveli Jõesaar. Järgmisel nädalal toimub uus JUHE koosolek, kus vaadatakse üle ÜN koordinaatori tööplaan, et see oleks JUHE liikmetele sobilik. Juba kuu jooksul on plaanis korraldada üks motivatsioonisündmus ja üks koolitus üliõpilasnõukogudele.

MTÜ Tallinna Ülikooli Üliõpilaskond ja Oaas Catering OÜ

Toimunud on regulaarsed kohtumised Oaasi juhatajaga. Oaasiga seotud plaane ja arenguid on arutatud ka rektoraadiga. Oaasiga seotud asjad liiguvad positiivses suunas.

Toimus MTÜ koosolek kus juhatuse täiendavaks liikmeks valiti Reivo Maasik.
Personal

Juhatus korraldas personalile motivatsioonisündmuse mille tagasiside oli positiivne. Edaspidi on plaanis vähemalt kord kuus sarnaseid sündmusi korraldada.

Toimusid tööintervjuud kultuuriklubi ja peasekretäri leidmiseks. Uued töötajad on leitud, üleandmised on toimunud ning nad on edukalt alustanud enda ametiülesannete täitmist.
Muud tegevused

Esimees on tegelenud palkade väljamaksmise, arvete tasumise ja muu sellisega.

Toimus eestseisuse koosolek.

Iga kahe nädala järel on toimunud meeskonnakoosolekud.

Iga nädal toimuvad kohtumised ülikooli turundus-ja kommunikatsiooniosakonnaga ning kohtumised filmi loomise teemal.

Esimees osales ajakirja kolleegiumil.

Peagi on valmimas ülikooli Spordiklubi arengukava, mille koostamist Üliõpilaskond eest veab.
Peale spiikri ootamatut tagasiastumist toimus juhatuse koosolek. Koos arenduskomisjoni esimehega koostati samal päeval tegevusplaan. Koheselt kuulutati välja spriikri valimised. Järgmisel päeval sai välja saadetud Volikogu kutse ja valiti Volikogu valimiste projektijuht, kelleks sai volinik Anne May Kaldoja. Koheselt alustati Volikogu valimiste korraldamisega,


SOTSIAALVALDKOND- vastutab aseesimees Raiko Puustusmaa
Sotsiaalpoliitika nõuniku valimised

Jaanuaris kuulutati välja konkurss sotsiaalpoliitika nõuniku kohale. Kandideerijaid oli kokku viis ja toimus viis töövestlust. Töövestlustel osalesid sotsiaalpoliitika nõunik, peasekretär ja aseesimees sotsiaalpoliitikas. Teise vooru jõudis kaks kandidaati, kellele anti lisaülesanded: koostada koosoleku kutse erivajadustega tudengite listi ja tegevusplaan, kuidas avada mängutuba TLÜPSis.


Uus sotsiaalpoliitika nõunik on Kristjan Maalt, kes alustab tööd 17. veebruarist. Eelneval nädalal toimub üleandmise periood.
Erivajadusega tudengid

20. jaanuar toimus kohtumine Karjääri- ja Nõustamiskeskusega. Arutelu punktideks oli kogemusnõustaja, õppejõudude teadlikkus ja erivajadustega tudengite murede välja selgitamine. Kohtumise tulemusel otsustati, et kutsutakse kokku erivajadusega tudengite ümarlaud vajaduste välja selgitamiseks.

10. veeruaril toimus erivajadustega tudengite ümarlaud. Kohtumisel osales üheksa inimest ja esindatud oli KNK ja kogemusnõustaja TTÜ-st. Arutelu teemasid oli palju, toon välja peamised: erivajadusega tudengite tugiisik; õppimisega seotud kitsaskohad; kooskäimise tihedus. Tuli ühtlasi välja, et ülikooli sisse astudes saab küll märkida, et on erivajadus aga pärast seda info läheb kaduma ning õppejõud ei arvesta erivajadusega tudengitega. 3.-21. märtsini toimub koolitus õppejõududele erivajadustega tudengite õpetamise teemal


  1. Erivajadustega tudengite tugiisik on esimene samm kogemusnõustamise suunal. Inimese kontaktid lähevad erivajadusega tudengite kontaktisiku kõrvale, et võimalusel saab otse erivajadusega tudengilt küsida nõu. Oma valmisolekut panustada sellesse valdkonda näitas üles Tom Rüütli, kes osaleb sellel semestril toimuval tuutorkoolitusel ja teda saab toetada TTÜ kogemusnõustaja. Pikemas perspektiivis peab sellest kohast välja kasvama kogemusnõustaja ametikoht.

  2. Õppimisega seoses tuli välja palju erinevaid probleeme. Kõikidest vajadustest koostatakse tegevuskava ilma tähtaegadeta, mis läheb märtsikuu arenduskomisjoni ja pärast seda Volikokku kinnitamisele. Seejärel esitame tegevuskava rektoraadile ja soovime nende poolt tähtaegu eesmärkide täitmiseks. Ühtlasi valmistatakse ette materjale Tallinna Ülikooli Avatud uste päevaks ja pannakse üles eraldi laud, et erivajadusega tudengitele tutvustada võimalusi TLÜ-s.

  3. Kooskäimise vajadusena nähti, et peaks tihedamini kohtuma kui kord aastas. Järgmine planeeritud kohtumine toimub aprilli lõpus ja edaspidised kohtumised hakkavad toimuma semestrite lõpus kaks korda aastas, et oleks võimalik ette valmistuda enne järgmise semestri algust.


TLÜ Lastetuba

Lastetuba avati peale talvepuhkust 5. Jaanuaril ja esimesed jaanuari nädalad olid Lastetoas väga vaiksed. Enamus vabatahtlikke olid veel puhkusel ning ei tulnud Lastetuppa. Lapsi käis esimese kahe nädala jooksul vaid mõnel päeval.

Terve jaanuarikuu reklaamiti Lastetuba ning Lastetoas läbitavat ainet "Pedagoogiline tegevus lapsehoius". Lastetoa flaiereid jaotati laiali üle Tallinna Ülikooli ning viidi erinevatesse loengutesse. Jaanuari lõpus näidati Lastetoa vastu üles palju huvi erinevate tudengite poolt. Palju lisandus Lastetoa vabatahtlike hulka Erasmuse tudengeid.

Lastetoas hakkas jaanuarist käima 2 last, kes tulevad Lastetuppa oma hoidjatega (kuna ei kvalifitseeru Lastetoa laste vanustele - liiga noored). Lisaks hakkasid Lastetoas külmade ilmadega mängimas käima ka teised lapsevanemad oma lastega (kuna õues oli väga kare ilm ning ei tahetud külmetada).

30. jaanuaril toimus esimene kohtumine lastetoa arengukava teemal. Arengukava koostajateks on Lastetoa juhataja Regina Aava, volinik Ariina Haug ja ÜK aseesimees sotsiaalpoliitikas. Veebruari Volikogu komisjonis koguti sisendit arengukavasse ja mustand esitatakse märtsis toimuvale komisjonile. Eesmärk on luua võimalikult konkreetne arengukava ilma mullideta.

Lastetoal oli 5. veebruaril ka sünnipäev ja personaliga tähistasime Lastetoa 7 aastaseks saamist.TLÜPSi Lastetuba

Praegu käib aktiivne ettevalmistus TPSi Lastetoa avamiseks. 28. jaanuar käisid nõunik ja aseesimees sotsiaalpoliiitikas reklaamimas kunstitudengitele võimalust katta lastetoa igav sein rõõmsate tegelastega. Hetkel ei ole keegi veel huvi üles näidanud. Välja on pandud mänguasjade ja raamatute kogumiskastid TLÜPSis ja Üliõpilaskonnas ning välja on saadetud kuulutus, et otsime vabatahtlike koordinaatorit ja vabatahtlikke. Lisaks ootame kujundajalt plakatit. Kuna TLÜ Lastetoas on hetkel piisavalt praktikante ja vabatahtlikke, siis on võimalik esialgu neile pakkuda võimalust ka TLÜPSis lapsi hoida.

TLÜPSi Lastetoa avamine on planeeritud märtsi alguseks.
Lauatennise lauad

Tööõpetuse tudengite poolt on kokku pandud tiim täies koosseisus ja välja on neil valitud esimesed kujundused. Ootame veel sponsorluse kirjadele vastust. Kui 14. veebruariks pole positiivset vastust, siis katame kulud oma eelarvest.

Kohtumine on toimunud Krista Areniga(õppejõud Kunstide Instituudis), kellega koostöös valmistati ette ülesanne kunstitudengitele, et luua disainilauad. Nende poolt on oodata tulemusi veebruari lõpuks.

Kokku tehakse esialgu kaks ilmastikukindlat lauda, millest ühe disain on tööõpetuse tudengite poolt ja teine kunstitudengite poolt. Lauad kaetakse TLÜ Üliõpilaskonna logodega ja värvilahendusega. Tähtaeg laudade valmimiseks on hetkel aprillikuu, peale vahenädalat.


Negavatt

7. veebruar toimus koosolek, kus käsitleti TLÜ jäätmemajanduse projekti, mis sai Negavatti konkurssil otse teise vooru. Plaanis on tudengitel luua jäätmejaamad ülikooli peale, kus on võimalik 3-e liiki sorteerimine. Praeguses faasis toimub neil idee katsetus ja testimise voor. Kahjuks jäid teisest voorust välja napilt kaks rahvahääletusel osalenud TLÜ ideed.Üliõpilaskonna struktuurkaart

Üliõpilaskonna struktuurkaart on nüüdseks valmis.


HARIDUS-JA TEADUSPOLIITIKA VALDKOND- vastutab aseesimees Reivo Maasik
Üleandmine

Poole kuu pealt vahetunud aseesimehe amet ning ka värskelt ametisse asunud uus haridusnõunik on toonud kaasa tutvumise haridusvaldkonna hetke tegevustega ning tööülesannetega tutvumise. Proovitud on leida kontakti eelmiste töötajatega ning tutvutud mahajäätud dokumentide ja materjalidega. Üleandmine on sujunud üpriski edukalt ning peagi on haridus-ja teaduspoliitika valdkond täies tööjõus!


Tuutorkoolitus

Nõunik on kohtunud KNK-ga uude tuutorkoolituse registreerimise ning reklaamimise teemadel. Teostatud on täiendavat reklaami kohe algavale tuutorkoolitusele. Tuutorkoolituse hetkeseis pole küll veel täiuslik. Jaanuarilõpu seisuga oli uusi tuutoreid juurde tulemas 10, kuid hetkel on kindlasti juba rohkem tuutorkoolituse alustajaid. Registreerimine lõppes 04.02.


Õppekavaarendus

29. jaanuaril toimus kolme tunnine õppekava arenduse koolitus, kus osales 15 inimest ning oli täismaja. Koolitajaks oli Tallinna Ülikooli kvaliteedijuht Kätlin Vanari. Õppekava arendusega vähem kokkupuutunud tudengitele suunatud koolituse võib lugeda õnnestunuks ning sellele on kindlasti tulemas järjekoolitus aprillis.


Veebruari kuu jooksul saavad aseesimees ning nõunik kokku võimalikult paljude Ünidega, et kaardistada õppekava arenduse hetke olukord ning leida edasiminemiseks võimalikult hea tee.
Rahvusvahelistumine

Igal esmaspäeval on toimunud kokkusaamised rektoraadi ning ülikooli erinevate üksustega kokkusaamised, kus on räägitud ülikooli mobiilsuse tulevikust. Aseesimees on osalenud ning kaasarääkinud aktuaalsetel mobiilsusega seotud problemidest. Üheskoos oleme jõudnud järeldusele, et instituuditasanditele oleks vaja tudengitest erasmus koordinaatoreid, kes toetaksid ja nõustaksid välismaal õppimise peale mõtlevaid üliõpilasi.


Haridusnõunik käis Üliõpilaskonda tutvustamas selle semestri välistudengite infotunnis.
Teadusnädal

Läbi on viidud teadusnädalale projektijuhi konkurss(ametijuhendite koostamine, konkurssi väljakuulutamine ning valimisprotsess), kelleks sai bioloogia magistritudeng Evelin Laanest. Teadusnädala tarbeks on tehtud ajurünnakud 5. ja 11.veebruaril, et leida võimalikult sisukas kava. Kohtutud on ka teadusosakonnaga, et rääkida nende panusest selles ürituses. Kokku on kogutud materjali ning peetud pikalt plaani, kuidas teadusnädal sel aastal ära korraldada.


Tudengivarju nädal

Läbi on viidud tudengivarju nädala projektijuhi konkurss(ametijuhendite koostamine, konkurssi väljakuulutamine ning valimisprotsess), kelleks sai riigiteaduste instituudist Vanessa Vorteil. Tudengivarju nädala tarbeks on kohtutud korduvalt ülikooli eelõppekeskusega ning tehtud valmis koduleht ülikooli lehel. Kokku on kogutud materjali ning peetud pikalt plaani, kuidas tudengivarju nädal sel aastal ära korraldada.


Kohtumine TKO-ga

Kohtutud on ülikooli turundus-ja kommunikatsiooniosakonnaga, et uurida, kuidas külastab Ülikool üldhariduskoole ning kuidas saaks sinna kaasata tudengeid. On plaan leida meeskond tudengeid, kes koolitatakse välja ning kellel on võimalik käia üldhariduskoolides ülikooliharidust tutvustamas. Täpsem kontseptsioon ning info on väljatöötamisel.


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət