Ana səhifə

Takimi I gjashtë vjetor I institutit alb-shkenca


Yüklə 137 Kb.
tarix26.06.2016
ölçüsü137 Kb.TAKIMI I GJASHTË VJETOR I INSTITUTIT ALB-SHKENCA

6TH ANNUAL MEETING OF INSTITUTE ALB-SHKENCA
Prishtinë, 1-4 shtator 2011

Prishtina, September 1-4, 2011
Konferenca e Shkencave Inxhinierike dhe e Teknologjisë së Informacionit

Conference of Engineering Sciences and Information Technology
Organizues / Organizers:
Musa Rizaj (Kosovë), Shpresa Caslli Tafaj (Shqipëri), Nebi Caka (Kosovë), Eshref Januzaj (Gjemani), Besnik Dobi (Shqipëri), Hysni Osmani (Kosovë), Mentor Hamiti (Maqedoni)
01.09.2011, E enjte / Thursday
Hotel Grand
07:00-09:30

Regjistrimi për Takimin e VI


09:30-11:00

Seanca Plenare e Takimit VI të IASH-së

11:00-11:30 Pushim kafeje
Seanca Plenare e Takimit VI të IASH-së – vazhdim
11:30-13:00
15:00 Dreka
15:00-18:00 Seanca Plenare e Takimit VI të IASH-së – vazhdim

02.09.2011, E premte / Friday
Salla 1 /Hall 1 (Fakulteti Ekonomik / Faculty of Economy)
Seanca Plenare e Konferencës

Moderatorë/Moderators: Musa Rizaj, Shpresa Caslli Tafaj, Nebi Caka, Eshref Januzaj, Besnik Dobi, Hysni Osmani


09:00-09:30 Fjala hyrëse

 1. Musa Rizaj, Nebi Caka, Shpresa Caslli Tafaj, Eshref Januzaj, Rëndësia e metodologjisë shkencore gjatë procesit të kërkimit shkencor në inxhinieri (Importance of scientific methodology in the process of scientific research in engineering)


Salla 1 / Hall 1 (Fakulteti Ekonomik / Faculty of Economy)
Seanca 1-A

Moderatorë/Moderators: Hasan Kuliçi, Naser Peci, Ahmet Bytyçi


9:45-10:00

 1. Ahmet Bytyçi, Nexhmi Krasniqi, Bashkim Xhigoli, Aplikimi i sistemeve bashkëkohore të monitorimit të pajisjeve në shfrytëzim sipërfaqësor (The application of contemporary (Systems of monitoring equipments in the exploitation surface)

10:00-10:15

 1. Nexhmi Krasniqi, Ahmet Bytyçi, Bashkim Xhigoli, Selim Cacaj, Aplikimi „Auto CAD civil 3D” për projektim në minierat sipërfaqësore (Application „Auto CAD civil 3D " for design in surface mining)

10:15-10:30

 1. Xhevdet Kastrati, Ahmet Tmava, Shaip Latifi, Aeroincizimi Gjeofizik në Kosovë (Airborne geophysical survey in Kosova)

10:30-10:45

 1. Naser Peci, Zenun Elezaj, Halime Hajra, Sali Mulaj, Analizë hapësinore e të dhënave nga matjet gjeokimike të lumenjëve për elemente të zgjedhura, kompleksi vullkanik Mitrovicë- Samadrexhë (Spatial analysis of stream sediment sampling geochemical data for selected elements, volcanic complex Mitrovicë – Samadrexhë)

10:45-11:00

 1. Hasan Kuliçi, Jakup Hoxhaj, Zaim Karanxha, Lulezim Guma, Petrit Llaveshi, Ferit Ukaj, Impakti mjedisor i erozionit detar në hapësirën bregdetare shqiptare (Environmental impact of the sea erosion on Albanian Coastal Space)

11:00-11:15

 1. Naim Baftiu, Shyqri Kelmendi, Treguesit teknikë dhe ekonomikë për transportin e qymyrit (Technical and economic indicators for transport coal)

11:15-11:30

 1. Nazmi Braha, Muhamet Zekaj, Fatmir Gerguri. Sistemi i largimit të ujërave dhe monitorimi në minierat sipërfaqësore të qymyreve (Removal of water system and monitoring in coal pit mine)

Salla 2 / Hall 2 (Fakulteti Ekonomik / Faculty of Economy)
Seanca 1-B

Moderatorë/Moderators: Myzafere Limani, Aida Spahiu, Ruzhdi Sefa


9:45-10:00

 1. Lutfije Dervishi, Llogaritja e humbjeve teknike të energjisë në NS 110/10 kV me metoda të ndryshme (The calculation of energy technical losses in SS 110/10 kV by different methods)

10:00-10:15

 1. Ruzhdi Sefa, Hysni Sejfijaj, Kushtrim Sejfijaj, Cilësia e furnizimit me energji elektrike në Kosovë - rasti i distriktit të Gjakovës (Quality of electricity supply in Kosovo - case of district Gjakova)

10:15-10:30

 1. Nexhmedin Shabani, Sabrije Osmanaj, Analiza e punës së pajisjeve mjekësore që ushqehen me anë të shndërruesit PWM-VSI më frekuencë të ndryshueshme (Analysis of the work of medical devices that are fed by PWM-VSI converter with variable frequency)

10:30-10:45

 1. Rifat Osmanaj, Ruzhdi Sefa, Zbatimi i minimizimit të hapësirës memoruese dhe i numrit të operacioneve me rastin e ekzekutimit të softuerit gjatë operimit me fusha të mëdha dhe të rralla në analizën e sistemeve elektroenergjetike (Implementing of minimizing memory space and the number of operations in execution of software during operation with large range and rare areas in power systems analysis)

10:45-11:00

 1. Sabrije Osmanaj, Nexhmedin Shabani, Analiza dhe modelimi i amplifikatorit biopotencial në pajisjen e EKG-së (Analysis and modelling of biopotential amplifier in the ECG devices)

11:00-11:15

 1. Aida Spahiu, Petrika Marango, Orion Zavalani, Kursimi i energjisë elektrike në sektorin e ujësjellësit me përdorimin e transmisioneve me rendiment të lartë (Energy saving in the water supply sector by using energy efficiency drive)

11:30-12:00 – Pushim


Salla 1 / Hall 1 (Fakulteti Ekonomik / Faculty of Economy)
Seanca 2-A

Moderatorë/Moderators: Afrim Dushi, Majlinda Alcani, Nushe Lajçi


12:00-12:15

 1. Ramiz Krasniqi, Vahdet Pruthi, Sala Berisha-Shala, Fadil Bajraktari, Shehribane Abazi, Gjeomonumentet dhe Hidro-monumentet e Komunës së Drenasit dhe trajtimi i tyre në të ardhmen (Geo-monuments and Hydro-monuments of the Municipality of Drenas and their treatment in the future)

12:15-12:30

 1. Sylejman Berisha, Islam Fejza, Naser Bajraktari, Agim Ramadani, Karakteristikat gjeologjike të rërës kuarcore në Sllovi dhe përdorimi në fabrikën “Xella”- Lipjan, Republika e Kosovës (The geological charachteristics of quartz gravel in Sllovi and explorations in “Xella” - Lipjan, Republik of Kosova)

12:30-12:45

 1. Rexhep Spahiu, Llogaritja e shpimit dhe minimit të xehes dhe sterilit në Minierën e Magnezitit “Strezoc (Calculation the drilling and blasting of ore and sterile in Mining Magnesium, Strezoc)

12:45-13:00

 1. Nushe Lajçi, Željka Petrović, Mirjana Metikoš – Huković, Mekanizmi i tretjes transpasive të çelikut austenit ass N25 në mesin e acidit sulfurik (The mechanism of transpassive dissolution of austenitic stainless steel ass N25 in acidic sulphate solution)

13:00-12:15

 1. Afrim Dushi, Modelimi matematikor i rezistencës së gomës ndaj zjarrit duke aplikuar kaolinin e Kosovës (Mathematical modeling of resistance to fire rubber using kaolin from Kosovo)


Salla 2 / Hall 2 (Fakulteti Ekonomik / Faculty of Economy)
Seanca 2-B

Moderatorë/Moderators: Besnik Dobi, Shkelzen Cakaj, Florina Pazari


12:00-12:15

 1. Fazli Shala, Ndikimi i brezit të frekuencës në dizajnimin e rrjeteve mobile me akses në shërbimet brezgjera (Impact of Frequency Band in the Design of Mobile Broadband Wireless Access Networks)

12:15-12:30

 1. Besnik Dobi, Sonila Dobi, Kontrolli i hapësirës ajrore të Shqipërisë me radar pasiv (The control of Albania’s airspace with passive radar)

12:30-12:45

 1. Shkelzen Cakaj, Kalimet e humbura satelitore te terminalet tokësore për satelitët e orbitave të ulëta të kërkim-shpëtimit (Missed passes at local user terminals for low earth orbiting search and rescue satellites)

12:45-13:00

 1. Halim Halimi, Zgjedhje rrugëzimi për kualitet të shërbimeve (QoS ) te rrjetat mobile ad-hoc (QoS routing solutions for mobile ad-hoc networks)

13:00-13:15

 1. Xhevahir Bajrami, Arbnor Pajaziti, Lokalizimi i robotit mobil me ndihmën e sensorëve ultrasonikë dhe optikë (Localization of the mobile robot by using the ultrasonic and optical sensors)

13:30-15:00 – DrekaSalla 1/ Hall 1 (Fakulteti Ekonomik / Faculty of Economy)
Seanca 3-A

Moderatorë/Moderators: Vladimir Kasemi, Blerim Baruti, Zana Gaçe


15:00-15:15

 1. Arsim Elshani, Renata Kongoli, Roli i oksigjenit në prodhimin dhe cilësinë e birrës (Role of oxygen in production and quality of beer)

15:15-15:30

 1. Nexhdet Shala, Bakir Kelmendi, Defrime Berisha, Ndikimi i filtrimit në produktin final të kthjelltësimit, stabilizimit dhe cilësisë së birrës (Impact of filtration in the final product of clarification, stabilization and quality of the beer)

15:30-15:45

 1. Xhemë Lajçi, Afërdita Lajçi, Përcaktimi i kohës së reduktimit decimal të mikroorganizmave gjatë dezinfektimit me acid peracetik (APA) në industrinë e birrës (Determination of decimal reduction time of microorganisms during disinfection with peracetik acid (PAA) in the beer industry)

15:45-16:00

 1. Vladimir Kasemi, Agron Dukaj, Suard Alizotit, Biokorrozioni në ujërat detare të gjirit të Vlorës, ndikimi i tij në shkatërrimin e mjeteve detare (Bio-corrosion – water sea in the Vlora bay, its impact on destruction of vessels)

16:00-16:15

 1. Ali Sadiku, Zana Gaçe, Alketa Lame, Eduard Andoni, Korrozioni i armaturës së çeliktë në betonarme dhe ndikimi në vetitë mekanike (Corrosion of steel rebar in concrete and impact in mechanical behavior)

16:15-16:30

 1. Blerim Baruti, Izet Zeqiri, Mensur Kelmendi, Ismet Muliqi, Berat Sinani, Musa Syla, Analizë e gjendjes në mjedis nga eksploatimi i rërës dhe zhavorrit në lumenjtë e Kosovës (Analysis on condition in environment from the exploitation of sand and gravel in the rivers of Kosova)

16:30-17:00 – Pushim


Salla 2 / Hall 2 (Fakulteti Ekonomik / Faculty of Economy)
Seanca 3-B

Moderatorë/Moderators: Mentor Hamiti, Blerim Rexha, Xhevdet Thaqi


15:00-15:15

 1. Zamir Dika, Mentor Hamiti, Agni Dika, Interneti, Etika dhe Sfidat e së Ardhmes (Internet, Ethics and Future Challenges)

15:15-15:30

 1. Ali Caka, Vehbi Neziri, Algoritmi i modelit kompjuterik të etiketuesit (tagerit) të gjuhës shqipes (Computer model Algorithm of the Albanian language tagger)

15:30-15:45

 1. Bexhet Kamo, Rozeta Miho, Vladi Kolici, Olimpjon Shurdi, Algenti Lala, Kërkesat për një infrastrukture fleksibël dhe me disponueshmëri të lartë për “Cloud Computing” (Requirements for a flexible and high availability cloud computing infrastructure)

15:45-16:00

 1. Xhevdet Thaqi, Joaquim Gimenez, EksperTIKa - Aftësitë specifike të zhvilluara nga zbatimi i Teknologjisë Informatike në procesin arsimor (ExperTICia - Specific skills developed by the application of Information Technology in learning processes)

16:00-16:15

 1. Lazim Kamberi, Bilall Shaini, Shpend Ismaili, Përdorimi i TIK nga studentët e universiteteve në Tetovë për qëllime studimi (Use of ICT by university students for study in Tetovo)

16:15-16:30

 1. Blerim Rexha, Vehbi Neziri, Ramadan Dervishi, Votimi elektronik - rasti i Kosovës (Electronic voting - Kosovo case)

16:30-17:00 – Pushim


Salla 1 / Hall 1 (Fakulteti Ekonomik / Faculty of Economy)
Seanca 4-A

Moderatorë/Moderators: Emil Lamani, Rrahim Maksuti, Ahmet Haxhiaj


17:00-17:15

 1. Ahmet Haxhiaj, Menaxhimi i sasisë termike të hidrogjenit dhe squfurit gjatë djegies se linjitit të Kosovës (The management of thermal quantity hydrogen and sulfur during combustion of Kosova’s lignite)

17:15-17:30

 1. Emil Lamani, Patrice Jouinot, Aspekte të sjelljes në lodhje të membranave metalike - ndikimi i hidrogjenit (Aspects of the fatigue behavior of metallic membranes - influence of the hydrogen)

17:30-17:45

 1. Rrahim Maksuti, Hamit Mehmeti, Mursel Rama, Basri Beqiri, Krijimi i shtresës së dekarbonizuar gjatë prodhimit të gypave me tegel gjatësor (Creation of decarbonization layer during production of the longitudinal seam pipe)

17:45-18:00

 1. Shpresa Caslli Tafaj, Elfrida Shehu, Dervish Elezi, Integrimi i metodave të përzgjedhjes së materialeve me koston e ciklit të jetës në projektimet e ndërtesave eko (The integration of materials selection and life cycle cost methods in eco buildings design)

18:00-18:15

 1. Enkelejda Sotja, Dhimitraq Sotja, Giuseppe Nardoni, Pietro Nardoni, Radiografia digitale në kontrollin pa shkatërrim të materialeve kompozite (Digital radiography at non destructive testing of composite material)

18:15-18:30

 1. Burim Musliu, Wagner Moulin Silva, Maik Siebert, Milajete Mehmeti, Hamit Mehmeti, Karakterizimi i një lënde të parë nga Karaçeva dhe mundësitë e përdorimit të saj në industrinë e qeramikës dhe të qelqit (Characterization of a Karaçeva raw material and possibilities of using it in ceramic and glass industry)

18:30-18:45

 1. Izet Ibrahimi, Musa Rizaj, Hanumshahe Ibrahimi, Mundësitë e shfrytëzimit të gomës së harxhuar si shtesë te përzierjet e asfaltit AC/11s (Possibility of use spent rubber to addition for asphalt mixtures AC/11s)


Salla 2 / Hall 2 (Fakulteti Ekonomik / Faculty of Economy)
Seanca 4-B

Moderatorë/Moderators: Florinda Imeri, Ariana Bejleri, Vullnet Kabashi


17:00-17:15

 1. Florinda Imeri, Gazmend Xhaferi, Analizimi i performansave të algoritmit kërkues “Chunk” te vektorët numerikë (Analysing the performances of the Search Chunk Algorithm on the Numerical Arrays)

17:15-17:30

 1. Vullnet Kabashi, Ismet Temaj, Analiza e zgjidhjes eficiente të problemit k-center duke përdorur algoritmin e bashkësive dominante (Analysis of efficiently solving the k-center problem with a dominating set algorithm)

17:30-17:45

 1. Dezdemona Gjylapi, Vladimir Kasemi, Algoritmat Gjenetikë në gjetjen e maksimumit të funksioneve (Genetic Algorithms in finding the maximum of functions)

17:45-18:00

 1. Ariana Bejleri, Majlinda Cenameri, Shpresa Shubleka, Një databazë GIS për përpunimin e të dhënave sizmike në zonën jugperëndimore të Kosovës (GIS database for seismological data processing in the southwest area of Kosovo)

18:00-18:15

 1. Florina Pazari, Gjeoinformacioni i bimëve mjekësore dhe aromatike të Shqipërisë (Geoinformation of medicinal and aromatic plants founded in Albania region)

18:15-18:30

 1. Arbnor Pajaziti, Artan Dermaku, Arianit Pajaziti, Zhvillimi i strukturës së diagrameve use case dhe sekuenciale për përmbushjen e kërkesave për sistemin e menaxhimit të pasaportave biometrikë (Development of a set of use case and sequence diagrams for understanding the requirements for the biometric passports management system)

20:00 – Darka03.09.2011, E shtunë / Saturday
Salla 1 / Hall 1 (Fakulteti Ekonomik / Faculty of Economy)
Seanca 5-A

Moderatorë/Moderators: Hysni Osmani, Klodian Gumeni, Ferit Idrizi


09:00-09:15

 1. Alketa Hyso, Agron Dukaj, Një këndvështrim i ri në kontrollin e sistemeve dinamike (New insight in the control of dynamic systems)

09:15-09:30

 1. Ferit Idrizi, Dizajnimi i një rregullatori intelegjent për mekanizmin e ushqimit te makinat CNC (An intelligent controller design for a CNC feed drive mechanism)

09:30-09:45

 1. Jorgaq Kaçani, Ferit Idrizi, Modelimi i mekanizmit të lëvizjes së ushqimit te Makina Frezuese CNC (Modeling the Feed Drive Mechanism of CNC Milling Machine)

09:45-10:00

 1. Blenard Xhaferaj, Elidon Hasanaj, Përdorimi i teknikave CAD/CAM dhe i makinave me kontroll numerik për prodhimin e prototipit të anijes (The use of CAD/CAM techniques and numerical control machines to manufacture the prototype of the ship)

10:00-10:15

 1. Donjeta Ademaj, Rexhep Selimaj, Proceset psikrometrike të klimatizimit të ajrit (Psychrometric processes of air conditioning)

10:15-10:30

 1. Klodian Gumeni, Jorgaq Kaçani, Odise Koça, Llogaritja e stabilitetit mekanik dhe hidraulik të veprave të marrjes së ujit në det të ndërtuara me material kompozit (Mechanical and hydraulical stability calculation of the sea water intake composite structure)

10:30-10:45

 1. Hysni Osmani, Bajrush Bytyqi, Hakif Zeqiri, Avdi Salihu, Kontrolli i bashkësisë së salduar të gypave nga PE 100 (Testing of Butt Fusion Welds of PE 100)


Salla 2 / Hall 2 (Fakulteti Ekonomik / Faculty of Economy)
Seanca 5-B

Moderatorë/Moderators: Naser Kabashi, Elfrida Shehu, Mentor Balilaj


09:00-09:15

 1. Naser Kabashi, Cenë Krasniqi, Vlora Shatri, Rritja e aftësisë mbajtëse për elementet e betonit duke përfshirë shtyllat, trarët, muret dhe pllakat me përdorimin FRP (Improved the bearing capacity of concrete elements, including columns, beams, walls and slabs using the FRP)

09:15-09:30

 1. Arbnor Morina, Rexhep Selimaj, Arsyetimi ekonomik i investimeve në instalimet e ngrohjes gjeotermale (Economic reasoning of investment in geothermal heating installations)

09:30-09:45

 1. Mentor Balilaj, Prova eksperimentale mbi sjelljen mekanike të ankerave metalikë të montuar mbas betonimit nën efektin e veprimeve ciklike (Experimental investigation on mechanical behavior of post-installed metal anchors in concrete subjected to cyclic loads)

09:45-10:00

 1. Alma Afezolli, Kontrolli dhe kapaciteti i kryqëzimeve rrugore (Control and capacity of road intersections)

10:00-10:15

 1. Ervin Paçi, Alma Afezolli, Përdorimi i maksimumit të rrezes në rrugën hyrëse për kontrollin e shpejtësisë në kryqëzime (Use of maximum entry path radii for speed control at roundabouts)

10:15-10:30

 1. Elfrida Shehu, Një përqasje e re në përcaktimin e pjesëmarrjes së truallit në vlerën e tregut të pasurive të paluajtshme (A new approach on determination of the land participation on real estate market value)

11:30-12:00 – PushimSalla 1/ Hall 1 (Fakulteti Ekonomik / Faculty of Economy)
Seanca 6

Moderatorë/Moderators: Andonaq Londo, Blenard Xhaferaj, Beqir Hamidi


12:00-12:15

 1. Shkelqim Sinanaj, Blenard Xhaferaj, Transporti i mallrave me konteiner dhe prespektivat në portet shqiptare (Transportation of goods with container and its perspectives in Albanian port)

12:15-12:30

 1. Gjergji Toskaj, Shkelqim Sinanaj, Zbatimi i teknologjive të reja në anije për rritjen e sigurisë në det (Application of new technologies to increase safety of ships at sea)

12:30-12:45

 1. Beqir Hamidi, Mundësitë e aplikimit të sistemit telematik bashkëkohor në transportin rrugor (Prospects of application of contemporary systems telematics in road transport)

12:45-13:00

 1. Ramadan Mazrekaj, Andonaq Londo, Hysen Merovci, Gjeostrategjia – rrugët dhe korridoret e transportit në Ballkan (Geostrategy – routes and transport corridors in Balkan)

13:00-13:15

 1. Dhimitraq Sotja, Enkelejda Sotja (Konda), Shkelqim Gjevori, Një metodë praktike për llogaritjen e rezistencave rrugore të një autoveture, në prani të erës (A practical aproach to calculate road resistance of a passenger car, in the presence of wind)

13:30-15:00 – Dreka03.09.2011, E shtunë / Saturday
Salla 2 / Hall 2 (Fakulteti Ekonomik / Faculty of Economy)
15:00-16:30

SEANCA E POSTERAVE

(Posterat vendosen nga ora 11:30, ndërsa autorët janë të obliguar të jenë të pranishëm afër posterit përkatës, prej orës 15:00-16:30, kur do të vizitohen nga një komision i Këshillit Organizues të Konferencës)


Moderatorë / Moderators: Miranda Kullolli, Mursel Rama, Efrosini Kokalari – Teli


 1. Berat Sinani, Zenun Elezaj, Naser Peci, Flurie Sheremeti, Blerim Baruti, Sali Mulaj, Analizë gjeostatikore e digës së Zhurit dhe interpretimi tredimensional (Geostatical analysis of Zhur dam and three dimensional interpretation)

 2. Shehribane Abazi, Sylejman Hyseni, Bedri Durmishi, Ramiz Krasniqi Perspektiva e hulumtimeve të mineralizimeve të hekurit oolitik në Kosovë (Exploration mineralisation and perspective of iron oolitic in Kosova)

 3. Hanumshahe Ibrahimi, Agim Ymeri, Isak Nika, Milaim Zhegrova, Litofaciet e pakos tavanore të fushës qymyrore Klinë-Tuçep dhe veçoritë petrografike të qymyreve (Litofacies of attic sediments coal field Kline-Tuçep and coal petrography characteristics)

 4. Agim Ymeri, Sabit Klinaku, Caktimi i faktorit të sigurisë (Fs) në argjilën e verdhë të M. S. “Sibovci Jugperëndimor” (Determination of stability factor (Fs) in the yellow clay in coal O. P.“Southwest Sibovc”)

 5. Naser Maliqi, Nasuf Mirena, Beqir Xhema, Parametrat teknologjik të bllokut të shfrytëzimit sipërfaqësor të xehes së nikelit në minierën “Çikatova” Drenas (Technological parameters of the block of surface exploitation of nickel ore in the mine "Çikatova" Drenas)

 6. Nasuf Mirena, Naser Maliqi, Naim Baftiu, Qymyri dhe burimet e tjera alternative të energjisë (Coal and other alternative energy sources)

 7. Zeqir Gashi, Korrozioni elektrokimik dhe veprimet në sistemin gypor në kaldajë në KEK (Electrochemical corrosion and actions in system at boiler pipe in “KEK”, Kosova)

 8. Alketa Lame, Efrosini Teli, Lindita Roda, Studimi i efektit mbrojtës sinergjik të inhibitorëve Tween 85 dhe PEG 6000 ndaj korrozionit në mjedis acid për çelikut 39 dhe 44 (Synergic protection effect study of inhibitors: Tween 85 and PEG 6000 in respect of corrosion in acid media, for steel 39 and 44)

 9. Edlira F. Mulla, Angjelin Shtjefni, Andonaq Londo, Efekti i mirëmbajtjes në uljen e shkarkimeve të monoksidit të karbonit (CO) dhe hidrokarbureve të padjegura (HC) nga makinat me benzinë (The effect of maintenance on lowering carbon monoxide (CO) and unburned hydrocarbon (HC) tailpipe emissions from gasoline cars)

 10. Efrosini Kokalari - Teli, Hajri Haxhi, Përmbajtja e acideve humike dhe e bitumeneve si shkallë e metamorfozës së qymyreve për shtresën V, VI dhe VII të vendburimit të Memaliajt (The content of humic acids and bitumens as the scale of metamorphosis of coal for the layer V, VI and VII of Memaliaj)

 11. Afërdita Lajçi, Xhemë Lajçi, Hulumtimi i vetive fiziko-kimike në lëngjet multivitamina (Physicalchemistry properties investigation in multivitamine juices)

 12. Zarife Gashi, Shefqet Mekaj, Hajdin Gashi, Nexhmedin Lohja. Hulumtimi i shkallës së parareduktimit të xeheve laterite që përdoren në uzinën e re të Ferronikelit në Drenas (Experimental research on pre-reduction of nickel laterite ore that are used in the new Ferronickel factory in Drenas

 13. Elton Grosha, Emil Lamani, Probleme të aderencës dhe të thyeshmërisë së veshjeve prej galvanizimi në të nxehtë në disa çeliqe konstruksioni (Problems of adhesion and fragility of hot dip galvanized coatings on some structural steels)

 14. Behram Halilaj, Trajtimi i mbetjeve të vajrave dhe yndyrave pas procesit të përdorimit. (Treatment of waste oils and fats after the process of using)

 15. Jahja Kokaj, Burim Kamishi, Nebi Caka, Fabrikimi dhe karakterizimi i qelizave solare Cds/CdTe (Fabrication and characterization of the Cds/CdTe solar cells)

 16. Frederik Dara, Përdorimi i rrjetave nervore artificiale në modelimin reshje-shkarkim (Using Artificial Neural Network in Rainfall-Runoff Modelling)

 17. Altin Dorri, , Analiza trepërmasore e fushave termofluidodinamike e një dhënësi ajri me vëllim variable (VAV) (3-D analysis of thermo-fluidynamics fields for an air diffuser of variable air volume (VAV))

 18. Miranda Kullolli, Arjan Bisha, Një metodë për projektimin kinematik të transmisioneve planetare me ndihmën e kompjuterit (A method for computer aided kinematic design of planetary gear trains)

 19. Etleva Bushati, Endrit Tuzi, Mjedisi i brendshëm në godinat e muzeve: analizë e kushteve mikroklimaterike të godines së Muzeut Historik Kombëtar, Tiranë. (Indoor environment in museum buildings: the microclimate analysis of National Historic Museum building of Tirana)

 20. Samedin Krrabaj, Bajrush Bytyqi, Hysni Osmani, Gjenerimi i parametrave teknologjikë dhe optimizimi i procesit për projektimin e veglave për shtancim dhe shpim (Generation of technological parameters and process optimization for the design blanking and punching tools)

 21. Gëzim Hoxha, Jeton Kyçyku, Liridon Cakolli, Fitim Lenjani, Analiza e faktorëve që ndikojnë në përmbysjen e automjetit gjatë kalimit nëpër kthesa (Analysis of affecting factors in the overthrow of vehicle during crossing throught the curves)

 22. Jeton Kyçyku, Nijazi Ibrahimi, Xhevat Perjuci, Gezim Hoxha, Analiza e kapacitetit dhe nivelit të shërbimit për udhëkryqet në disnivel (Analysis of capacity and level of service for interchanges intersections)

 23. Fisnik Osmani, Analiza e parametrave fiziologjikë të komforti termik të njeriut (Physiological parameters analysis of human thermal comfort)

 24. Valdete Vrajolli, Sistemet e kondicionimit të ajrit gjatë sezonit të verës (Air conditioning systems during the summer season)

 25. Majlinda Alcani, Angjelin Shtjefni, Rikuperimi i energjisë nga mbeturinat e ngurta urbane, bazuar në teknologjitë e djegies (Energy recovery from municipal solid waste based on combustion technologies)

 26. Mursel Rama, Ali Sadiku, Shyqyri Mjeku, Hulumtimi i mikrostrukturës dhe i fazave përbërëse në legurat AZ 91 dhe AM 50 (Study of microstructure and constituent phases of AZ 91 and AM 50 alloys)

17:00 Mbyllja e punimeve të KonferencësVerilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət