Ana səhifə

T. C. ÜMraniye kaymakamliğI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü


Yüklə 3.15 Mb.
səhifə1/4
tarix25.06.2016
ölçüsü3.15 Mb.
  1   2   3   4
T.C.

ÜMRANİYE KAYMAKAMLIĞI

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Ümraniye Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi“Bu plan; İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Performans Değerlendirme Kriterleri" ışığında ‘Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 7.Maddesinin 2.Fıkrasına dayanılarak güncellenmiştir.”2015-2019 STRATEJİK PLANI
ÜMRANİYE – 2014
Geleceğin güvencesi sağlam temellere dayalı bir eğitime, eğitim ise öğretmene dayalıdır…
Mustafa Kemal ATATÜRKİSTİKLAL MARŞI
Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak. 
Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal!
Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl...

Hakkıdır, Hakk'a tapan, milletimin istiklâl!


Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.
Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar,
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,
Medeniyet!' dediğin tek dişi kalmış canavar?
Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma, sakın.
Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.
Doğacaktır sana va'dettiği günler Hak'ın...
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.
Bastığın yerleri "toprak!" diyerek geçme, tanı:
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:
Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı.
Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki fedâ?
Şühedâ fışkıracak toprağı sıksan, şühedâ!
Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Huda,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüdâ.
Ruhumun senden, İlâhi, şudur ancak emeli:
Değmesin mabedimin göğsüne nâmahrem eli.
Bu ezanlar-ki şahadetleri dinin temeli-
Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli.
O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım,
Her cerîhamdan, İlâhi, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır  ruh-ı mücerred gibi yerden na'şım;
O zaman yükselerek arşa değer belki başım.
Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl.
Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl:
Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet;
Hakkıdır, Hakk'a tapan milletimin istiklâl!

Mehmet Âkif ERSOY


SUNUŞ
Bir değişim,bize gelişme fırsatını sağlayacak bir sonraki değişime yol açar.''bu bakış açısı ile yola çıktığınızda değişmek ve yenilenmek elbette ki kaçınılmaz olacaktır.Fakat değişmek yenilenmek için ne kadar etkili olabilir tek başına,önemli olan bu yenilenmenin planlı ve istikrarlı olması değil midir?Akla ve bilime uygun, planlı ve amaçlı yapılan değişikliklerle hedeflere ulaşmamak mümkün değildir. İyiye ve güzele ulaşmak,doğru olanı yapmak insanoğlunun var olma sebebidir.

Biz Atatürk Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi olarak planlı çalışmanın programlı olmanın bizi başarıya ulaştıracağını biliyoruz.Amacımız planlı ve programlı şekilde yürüteceğimiz çalışmalarımızla bölgemizde alanımızda lider okul olmak.Bu liderlik yürüyüşümüzde Okulumuzun tüm çalışanları,öğretmen ve personellerimiz,öğrencilerimiz,velilerimiz ile bir bütün olmamız gerektiğini biliyoruz ve benimsiyoruz.

“Stratejik Planlama Uygulama Yönergesi” doğrultusunda, OGYE(Okul Gelişim ve Yönetim) Ekibimiz tarafından hazırlanan stratejik planımızda kurum olarak neredeyiz,neler yapıyoruz,neler yapabiliriz sorularına cevaplar oluşturmak için çeşitli analiz ve değerlendirmeler yaptık,tüm imkan ve yeteneklerimizle hedeflerimiz doğrultusunda amaçlarımıza ulaşacağımıza inanıyoruz

Amaçlarımıza ulaşmak için yaptığımız bu çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür eder,saygılarımı sunarım.

DURSUN YILMAZ

Okul MüdürüÜMRANİYE KAYMAKAMLIĞI

ÜMRANİYE ATATÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ OKUL MÜDÜRLÜĞÜ

2015-2019 STRATEJİK PLAN ÜST KURULU
Millî Eğitim Bakanlığının 16/09/2013 tarihli ve 2013/26 no’lu genelgesi doğrultusunda Stratejik Plan Hazırlama Ekibi tarafından hazırlanan Ümraniye Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planı incelenerek 28/10/2015 tarihinde Stratejik Plan Üst Kurulunca onaylanmıştır.

Dursun YILMAZ

MüdürKenan AKÇAKAYA

Muhsin BAŞ

Mustafa TURAN

Teknik Müdür Yardımcısı

Müdür Başyardımcısı

Makine Teknolojisi ÖğretmeniÖzlem KILIÇ

Fatma YENİL


Okul Aile Birliği Başkanı Okul Aile Birliği Muhasip ÜyesiAdres: Necip Fazıl Mah.Dilektaşı Sok. Kemerdere Mevkii

Y.Dudullu Ümraniye / İSTANBUL

Web: http://umraniyeataturkmeslek.meb.k12.tr/

e-posta: 342196@meb.k12.tr

ÖNSÖZ
Planlama; amaçların tanımlanması ve açıklanması, politikaların tespit edilmesi, programların düzenlenmesi, kullanılacak araçların ve yöntemlerin belirlenmesi gibi konularda verilecek çeşitli kararları kapsar. Planlama; kurumsal yapı içindeki işbölümünü belirleyen yönetsel bir süreçtir. 26.05.2006 tarih ve 26179 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile birlikte tüm kamu kurumlarında stratejik planlama çalışmalarının yapılması zorunlu hale getirilmiştir.

Okulumuz stratejik planlama çalışmasına önce durum tespiti, yani okulun GZFT analizi yapılarak başlanmıştır. GZFT analizi tüm idari personelin ve öğretmenlerin katılımıyla uzun süren bir çalışma sonucu ilk şeklini almış, varılan genel sonuçların sadeleştirilmesi ise Okul yönetimi ile öğretmenlerden den oluşan altı kişilik bir kurul tarafından yapılmıştır. Daha sonra GZFT sonuçlarına göre stratejik planlama aşamasına geçilmiştir. Bu süreçte okulun amaçları, hedefleri, hedeflere ulaşmak için gerekli stratejiler, eylem planı ve sonuçta başarı veya başarısızlığın göstergeleri ortaya konulmuştur. Denilebilir ki GZFT analizi bir kilometre taşıdır, okulumuzun bugünkü resmidir ve stratejik planlama ise bugünden yarına nasıl hazırlanmamız gerektiğine dair kalıcı bir belgedir. Stratejik Plan' da belirlenen hedeflerimizi ne ölçüde gerçekleştirdiğimiz, plan dönemi içindeki her yılsonunda gözden geçirilecek ve gereken revizyonlar yapılacaktır.Bu itibarla okulumuzda stratejik planlama çalışmalarımız şöyle şekillenmiştir:

  • Kurumumuzda hizmet alanlarımıza yönelik memnuniyet anketleriyle memnuniyet düzeylerini ölçerek ilk adım atıldı,

  • Bu anketler neticesinde GZFT analizimizi yaparak kurum içi bakış açısıyla “güçlü” ve “zayıf” yönlerimizi ortaya koyduk. Dış paydaşlarımızın bakış açısıyla da“fırsatlarımız” ve “tehditlerimiz” i tespit ettik,

  • İnsan kaynaklarımızı yönetebilmek için paydaşlarımızın analizini yaptık,

  • Hizmetlerimizi hangi yasal düzenlemeye göre, hangi araçları kullanarak, hangi amaçlara ulaşmak için yaptığımızı ortaya koyduğumuz süreçlerle tanımladık,

  • Hizmet birimlerimizin tümünün faaliyetlerinin dahil olduğu stratejik amaçlarımızı ve stratejik hedeflerimizi ortaya koyduk bunları üst belgelerle uyumlu şekilde belirledik,

  • Tüm hedeflerimiz için ölçülebilir performans göstergeleri belirledik,

  • Tüm projelerin maliyet hesabını yaptık,

  • Yapılan eleştiriler doğrultusunda stratejik amaç ve hedeflerimizi geliştirerek, planımızı olgunlaştırdık.

Saygılarımızla

Stratejik Plan Ekibi


KISALTMALAR

AB

Avrupa Birliği

AFAD

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

AR-GE

Araştırma, Geliştirme

FATİH

Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi

GZFT

Güçlü, Zayıf, Fırsat, Tehdit

HEMFEST

Halk Eğitimi Merkezleri Festivali

İBBS

Türkiye İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması

İKB

İnsan Kaynakları Bölümü

İPKB

İstanbul Proje Koordinasyon Birimi

İSG

İş Sağlığı ve Güvenliği

İSTKA

İstanbul Kalkınma Ajansı

İŞKUR

Türkiye İş Kurumu

LYS

Lisans Yerleştirme Sınavı

MEB

Millî Eğitim Bakanlığı

MEBBİS

Millî Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri

MEİS

Millî Eğitim Bakanlığı İstatistik Sistemleri

MEM

Millî Eğitim Müdürlüğü

MTE

Mesleki ve Teknik Eğitim

MTSK

Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu

ÖSYM

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

PEST

Politik, Ekonomik, Sosyolojik, Teknolojik

RAM

Rehberlik ve Araştırma Merkezi

SP

Stratejik Plan

STK

Sivil Toplum Kuruluşları

SWOT

Strenghts, Weaknesses, Opportunıtıes, Threats (Güçlü, Zayıf, Fırsat,Tehdit)

TBMM

Türkiye Büyük Millet Meclisi

TDK

Türk Dil Kurumu

TEOG

Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş

TKY

Toplam Kalite Yönetimi

TOKİ

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı

TOWS

Threats, Opportunıtıes, Weaknesses, Strenghts (Tehdit, Fırsat, Zayıf, Güçlü)

TÜİK

Türkiye İstatistik Kurumu

YGS

Yükseköğretime Geçiş Sınavı
  1   2   3   4


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət