Ana səhifə

T. C. Kandira kaymakamliğI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü


Yüklə 0.51 Mb.
səhifə2/5
tarix26.06.2016
ölçüsü0.51 Mb.
1   2   3   4   5

Taşıma Merkezi Okullarda taşımalı öğrencilerin yemek yiyecekleri yerlerin hazırlanması, düzenlenmesi, çatal, kaşık, bardak tabldot ve benzeri malzemeler ile servis ve sonrası hizmetleri yüklenici firmaya ait olacaktır. Tablo-1 deki yemek menüsü Milli Eğitim Bakanlığının öğrenci başına belirlediği Tablo-3’teki gramajlarda olacaktır.


PERSONEL

Madde 4-1.Gıda ve gıda ile temas eden Madde ve malzemeleri üreten iş yerlerinde, sorumlu yönetici aşağıdaki esaslara göre istihdam edilir.

a) Gıda üreten ve 60 beygir gücünün üzerinde motor gücü bulunan veya 10 ve üzerinde işçi çalıştıran veya et ve et ürünlerini üreten veya süt ve süt ürünlerini üreten veya su ürünlerini işleyen veya hazır yemek üreten iş yerleri veya her türlü gıda katkı karışımları üreten iş yerlerinde; en az 4 yıllık lisans eğitimi almış ziraat, gıda, kimya mühendisleri, veteriner hekimler, kimyagerler, su ürünleri mühendisleri ve biyologlar ile gıda bilimi konusunda en az yüksek lisans yapmış diğer meslek gruplarına mensup kişilerin eğitim dallarına ve üretimin niteliğine göre sorumlu yönetici olarak istihdam edilmeleri her bir iş yeri için zorunludur.

En az 4 yıllık lisans eğitimi almış Ev Ekonomisi Yüksek Okulu Beslenme Bölümü mezunları ve Diyetisyenler hazır yemek üreten her bir iş yeri için sorumlu yönetici olarak istihdam edilebilirler.Buna göre istihdam edilen personelin diploma ve SGK primlerinin ödendiğini gösterir belgelerin tevsik edilmesi gerekir.b) Çalıştırılan aşçı veya aşçıların aşçılık belgelerini ve SGK primlerinin ödendiğini gösterir belgelerin tevsik edilmesi gerekir.
Madde 4-2. Okullara götürülen yemeklerin dağıtımı ve dağıtım sonrası temizlik işleri, Yüklenici firma tarafından yapılacaktır. Yüklenici firma her taşıma merkezi okulda bir servis elemanı bulunduracaktır.
TEMİZLİK

Madde 5-1.Yemeğin, taşıma merkezi okullara taşınmasında, yemek servisinin yapılmasında, yemek sonrası temizlik hizmetlerinin yapılmasında görevlendirilecek personel yüklenici firma tarafından temin edilecek, bu hususta yapılacak tüm giderler (maaş, SGK pirimi ve vergi vb) yüklenici firma tarafından karşılanacaktır. Bu personellerin sabıka kaydı, sağlık raporları, kimlik bilgileri yüklenici firma tarafından kuruma ibraz edilecektir. Personellerin sağlık raporları ( Portör muayenesi) 6 ayda bir yenilenecek ve ilgili kuruma verilecektir. Yemeğin hazırlanması, servis edilmesi ve dağıtımında çalışan personel görev başında iken kişisel bakımına özen gösterecek, tırnaklar kesilmiş, eller temiz ve açıkta yara olmayacaktır. Çalışırken bone, maske ve eldiven takacaklardır.
Madde 5-2. Yemek hizmetlerini temiz ve sağlıklı koşullarda yapılıp yapılmadığının tespit edilmesi ve görülmesi için idare firmaların yemek pişirdiği yemek fabrikasını istediği gün ve saatte denetlemeye her zaman yetkilidir.
NUMUNE ALMA ve MUAYENE KABUL İŞLEMLERİ

Madde 6-

a) Numune alma ve numune tutma işlemleri yürürlükte bulunan 5179 sayılı gıdaların üretimi, tüketimi ve denetlenmesine dair Kanun Hükmünde kararnamenin değiştirilerek kabulü hakkındaki kanunun esasları dâhilinde yapılacaktır.

b) Muayene kabul işlemleri Hizmet alımları Muayene Kabul Yönetmeliğine göre yapılacaktır.

c) İdare yemek numunelerini gerekirse halk sağlığı ve biyokimya laboratuarlarında inceletebilir ve buna ait tüm masraflar firma tarafından karşılanır.

d) Gıda zehirlenmelerinde alınan numunenin zehirlenme sebebi olması halinde de bu kişilerin konu ile ilgili tüm sağlık giderleri ile tazminat giderleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.

e) Yüklenici firma her taşıma merkezi okula numune saklamak için mini buzdolabı koymak zorundadır. Numune alma kaplarının (cam kavanoz veya steril numune poşetlerinin) temini Yüklenici firmaya aittir.

BEDELİN ÖDENMESİ

Madde 7-

a) Yemek verilmesi gereken günlerde, herhangi bir nedenle öğretime ara verilmesi gerektiğinde (hava koşulları ve sınavlar nedeni ile tatil edilmesi vb.) bu durum bir gün öncesi mesai saati bitimine kadar yükleniciye bildirildiğinde, o gün için yemek çıkmaz ve para ödenmez.

b) İhale konusu hizmete ilişkin ödeme, Kandıra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce, Bakanlık’ dan ödenek intikal ettikten sonra yapılacaktır. Yüklenici firma Öğle yemeği sevk irsaliyesini, yemek dağıtım listelerini aylık olarak kuruma verecektir. Tahakkukun yapılması için fatura ile SGK prim borcu ve vergi borcu yoktur yazıları ile beraber kuruma müracaat edecektir.

c) Yüklenici firma ödeneğin gecikmesinden dolayı idare ve bağlı bulunduğu bakanlıktan hiçbir hak ve fiyat farkı talebinde bulunamaz.
İŞİN YÜRÜTÜLMESİ

Madde 8-Sözleşmenin imzalanmasından sonra yüklenici üstlenmiş olduğu iş için gerekli her türlü makine, araç, gereç ve işçileri sağlamak zorundadır.

Madde 9-

a) Taşımalı İlkokul ve ortaokul uygulaması kapsamında yemek verilen öğrenci sayısında % 20 artış veya azalma olacağı yüklenici firma tarafından peşinen kabul edilecektir. Artış durumunda öğrencilere aynı fiyat üzerinden yemek verilecektir.

b) Herhangi bir nedenle devamsızlık yapan, izin alan veya raporlu olan öğrenciler en az bir gün önceden idare tarafından yüklenici firmaya bildirilmesi durumunda bu öğrenciler için yemek çıkarılmayacak ve ödeme yapılmayacaktır.

c) Taşıma merkezi okulun herhangi bir nedenle taşımadan kaldırılması veya herhangi bir sebeple ikili öğretime geçilmesi durumunda o merkez de bulunan öğrencilere yemek verilmez , yüklenici bu durumda hak talebinde bulunamaz.

d) Taşıma Merkezi Okullarda yapılan/yapılacak olan onarım, tadilat açma/kapama vb. nedenlerle eğitim-öğretim sürdürülemiyor ise öğrenci taşıma işi ikinci en yakın ve müsait taşıma merkezi okula yapılacaktır. Yüklenici yemek teslim ve dağıtımına yeni merkez okula devam edecektir. Bundan dolayı ayrıca ücret talep etmeyecektir.

e) Geçerli sebebe dayalı olarak (yangın, deprem, su baskını, ağır kış koşulları, sel ve genel salgın hastalık vb. nedenlerden dolayı) yemek hazırlanamayacağı zamanlarda öğrenciler için kahvaltı, sandviç gibi çabuk hazırlanıp sunulabilecek yiyecek ve içecekler verilmesi sağlanacaktır.

f) Yüklenici firma taahhüt ettiği ihale konusu işi yerine getirmediğinde yazılı uyarıya gerek olmadan doğrudan, işi zamanında yerine getirmediği, kısmen yerine getirdiği, temizlikle ilgili şartlara uymadığı tespit edildiği vb durumlarda ise ikinci yazılı uyarı sonrası, sözleşme tutarı üzerinden 5/1.000’i kadar cezai işlem uygulanır.


SERVİS SAATLERİ:

Madde 10- Yüklenici hijyenik şartlarda hazırladığı yemekleri küvetler içerisine koyarak, Thermobox taşıma kaplarında okullara 09:00-11:00 saatleri arasında teslim edecektir. Yemekler 12:00 ile 13:00 saatleri arasında servis edilecektir.


GRAMAJLAR:
Kahvaltı ve normal yemekler T.C.Milli Eğitim Bakanlığının ilköğretim öğrencileri için belirlemiş olduğu gıda ve gramajlara uygun olarak, yüklenici firma tarafından Tablo-3 e uygun olarak 1. sınıf kaliteli, TSE standartlarına uygun Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca izinli üretilmiş malzemelerden üretilecektir.
Ancak bu listede olmayan yemekler idare tarafından menüye yazıldığı takdirde yüklenici firma tarafından itiraz edilmeden yapılacaktır. Bu yemekler için verilen gramaj listesindeki benzer yemekler baz alınarak hazırlanır.

Tablo -3: Normal yemeklerin ihtiva edeceği malzemelerin (Çiğ olarak) cins ve miktarlarını gösterir listedir.


YEMEĞİN CİNSİ

MALZEMENİN CİNSİ

MİKTARI (Öğün)

Orman Kebabı (200Cal)

Kuş başı Dana eti

80 gr

Patates

100 gr

Salça

05 gr

Kuru Soğan

10 gr

Sıvı Yağ

10 gr

Havuç

25 gr

Kekik (Baharat)

05 gr

Patlıcan karnıyarık : (270kal)

Kuşbaşı Dana eti (kemikli)

60 gr

Patlıcan

200 gr

Domates

25 “

Çiçekyağı

25”

Salça

10 “

Kuru soğan

25 “

Tuz

5 “

Maydanoz

5 “

Karabiber

1.2 “

Kırmızıbiber

1.2 “İmam bayıldı : (150 kal)

Patlıcan

200 gr

Domates

50 “

Çiçek yağı

40 “

Kırmızıbiber

1,2 “

Salça

10 “

Kuru soğan

25 “

Tuz

5 “

Sivri biber

25 “

Maydanoz

5 “

Sarımsak

5 “

Karabiber

1,2 “

Şeker (toz)

5 “

Tas Kebabı (200 Cal)

Kuşbaşı Dana eti

100 gr

Patates

50 gr

Yağ

10 gr

Salça

05 gr

Kuru soğan

10 gr

Etli Taze Fasulye (139 Cal)

Taze Fasulye

150 gr

Domates

40 gr

Kuru soğan

10 gr

Margarin

0 4 gr

Kuşbaşı Sığır Eti

25 gr

Domates Salçası

01 gr

Etli Kış Türlüsü (176 Cal)

Kuşbaşı Sığır eti

25 gr

Havuç

20 gr

Kuru soğan

10 gr

Margarin

10 gr

Patates

30 gr

Pırasa

49 gr

Kabak

10 gr

Salça

05 gr

Etli kuru fasulye (296 Cal)

Kuşbaşı Sığır Eti

20 gr

Kuru fasulye

50 Gr

Kuru soğan

15 gr

Domates Salça

03 gr

Margarin

10 gr

Tavuk Kavurma (250 Cal)

Tavuk et

100 gr
Yağ

10 gr

Etli Nohut (306 Cal)

Kuşbaşı Sığır Eti

20 gr

Nohut

50 gr

Kuru soğan

15 gr

Domates Salça

03 gr

Margarin

10 gr

Etli Patates (201)

Kuşbaşı Sığır Eti

20 gr

Patates

120 gr

Kuru soğan

15 gr

Domates Salça

04 gr

Margarin

10 gr

Mantı (275 Cal)

Dondurulmuş Mantı

75 gr
Yoğurt

100 gr
Tereyağı

10 gr
Pulbiber

1.2gr
Sarımsak

5 gr
Nane

2 gr

Kıymalı Ispanak (166 Cal)

Kemiksiz sığır eti (kıyma)

25 gr.

Ispanak

150 gr

Margarin

05 gr.

Domates Salça

01 gr

Pirinç

05 gr.

Kuru soğan

05 gr

Kıymalı Bezelye (200 Cal)

Dana eti

30 gr

Tane Bezelye

100 gr

Patates

25 gr

Domates Salça

05 gr

Kuru soğan

10 gr

Maydanoz

02 gr

Yağ

10 gr

Havuç

25 gr

Etli Lahana Sarması (135 Cal

Lahana

90 gr
Domates

10 gr

Kuru Soğan

07 gr

Margarin

03 gr

Pirinç

10 gr

Sığır Eti

25 gr

Etli Biber –Kabak Dolması (135 Cal)

Kabak-Biber

90 gr
Domates

10 gr
Kuru Soğan

07 gr
Margarin

03 gr
Pirinç

10 gr
Sığır Eti

25 gr
Maydanoz

05 gr

Keşkek (225 Cal)

Buğday

70 gr
Tavuk

30 gr
Tereyağı

10 gr
Tuz

4 gr

Kıymalı Pide (500 Cal)

Kıyma (sığır eti)

50 gr
Un

80 gr
Yumurta

30 gr
Maya

5 gr
Süt

40 gr

Kıymalı Kapuska-Karnabahar (160 Cal)

Lahana-Karnabahar

200 gr

Kıyma

25 gr

Kuru Soğan

10 gr

Yağ

10 gr

Salça

05 gr

Ispanak (Yoğurtlu): (200 kal)

Ispanak

200 gr

Çiçek yağı

15 “

Salça

15 “

Pirinç

10 “

Kuru soğan

25 “

Tuz

5 “

Yoğurt

50 “

Kırmızıbiber

1,2 “

KÖFTELER

Sulu Köfte (482 Cal)

Kıyma (sığır eti)

80 gr
Maydanoz

5 gr
Baharat

5 gr
Un

5 gr
Salça

10 gr

Kuru Köfte (250 Cal)

Kıyma (sığır eti)

80 gr

Ekmek içi

80 gr

Kuru Soğan

10 gr

Baharat

05 gr

Yumurta

05 gr

Dalyan Köfte Püreli (498+105 Cal)

Kemiksiz sığır eti (kıyma)

125 gr
Patates

100 "
Havuç

20 "
Bezelye

20 "
Kimyon

1.2 "
Karabiber

1.2 "
Süt

30 "
Dereotu

10 "
Soğan

25 "
Salça

7.5 "
Maydanoz

10 "
Tuz

10 "
Çiçek yağı

20 "
Margarin

20 "
Yumurta

¼ Ad.
Un

10 gr

Tavuk köfte: (210 kal)

Tavuk

150 gr

Un

10 gr

Karabiber

1.2 gr

Pul Biber

1.2 gr

Maydanoz

5 gr

Sarımsak

5 gr

Patates

100 gr

Sıvıyağ

40 gr

Domates

50 gr

Yeşilbiber

25 gr

Marul

50 gr

Kuru soğan

25 gr

Kadın Budu Köfte (286 Cal)

Pirinç

20 gr

Maydanoz

02 gr

Kuru Soğan

10 gr

Ayçiçek Yağı

10 gr

Un

05 gr

Sığır eti

40 gr

Yumurta

05 gr

İzmir Köfte (280 Cal)

Dana Eti

80 gr

Patates

50 gr

Domates

50 gr

Soğan

10 gr

Salça

05 gr

Baharatlar

01 gr

Yeşil Biber

10 gr

Izgara Köfte (210 Cal)

Sığır Eti

40 gr

Margarin

58 gr

Pirinç

20 gr

Kuru Soğan

10 gr

Maydanoz

02 gr

Yumurta

05 gr

Limon

02 gr

Tavuk Şiş (240 kal)

Tavuk

100 gr

Tuz

5 gr

Karabiber

1.2 gr

Sıvıyağ

40 gr

Şiş

2 adet

Et Sote (200 Cal)

Kuşbaşı Dana Eti

80 gr

Kuru Soğan

15 gr
1   2   3   4   5


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət