Ana səhifə

T. c ilkadim kaymakamliğI İLÇe miLLİ EĞİTİm müDÜRLÜĞÜ “Çanakkale geziSİ…”


Yüklə 179 Kb.
tarix18.07.2016
ölçüsü179 Kb.
T.C

İLKADIM KAYMAKAMLIĞI

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

ÇANAKKALE GEZİSİ…”SBS MOTİVASYON PROJESİİLKADIM

ŞUBAT 2010Proje Adı

ÇANAKKALE GEZİSİ

Proje Konusu

İnanıyorum Başaracağım Projesinin devamı niteliğinde yapılan deneme sınavlarında başarılı olmuş ve okul yönetimi tarafından da örnek davranışlar sergilediği onaylanmış, maddi açıdan yetersiz 6,7 ve 8. sınıflarda eğitimini sürdüren 50 öğrencinin, tüm masrafı proje kapsamında karşılanmak üzere Çanakkale’ye götürülmesi ve öğrencilerimizde Türk kültürünün, tarihinin, milli şuurunun ve memleket sevgisinin yükseltilmesi, öğrencilerin hedeflerine odaklanmalarının sağlanması.
Projenin Amacı

İlçemizin SBS Başarısını Yükseltmeye Katkı Sağlamak, Öğrencilerimize Türk kültürünü ve tarihini hissettirmek, milli şuuru ve bilinci vermek.
Projeyi Düzenleyen Kurum

İLKADIM KAYMAKAMLIĞI

Projeyi Düzenleyen Kurum Yetkilisi:

Zafer ORHAN, İlkadım Kaymakamı

Proje Kaynak Birimi

İlkadım Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı,
Proje Uygulama Birimi

İlçe Milli Eğitim MüdürlüğüKapsam

İlkadım İlçesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 18 İlköğretim Okulundan 50 adet 6.7.8.sınıf öğrencisi

Proje Danışmanı

Tel

Web/Mail

Fikret ERTAŞ

fertas55@windowslive.comİlçe Proje Yürütme Kurulu

İlçe ARGE Birimi


Proje Uygulama Süresi

2009- 2010 ÖĞRETİM YILIGİRİŞ
Son yıllardaki SBS istatisklerine bakıldığında SBS sınavlarında ilimizin başarısının istenilen seviyede olmadığı gözlenmekte ve il genelinde eğitimde çok önemli bir konuma sahip olup il başarısını sürükleyici potansiyele sahip ilçemizde bina, okul, donanım öğretmen ihtiyacı giderilmiş olmasına rağmen SBS başarısının daha üst düzeyde sağlanması gerektiği hissi ağırlık kazanmaktadır.

Fiziki altyapı iyileştirilmiş olmasına rağmen ilçemizin SBS başarısı henüz istenilen seviyede değildir. Bu durumun sebepleri arasında öğrencilerin sınav sistemi hakkında yeterince bilgi sahibi olmamaları, sınav stratejileri hakkında yetersiz olmaları, öğrencilerin kendilerine güvenlerinin az olmaması, hedeflerinin olmayışı, öğrencilerin sınav sonucunun hayatlarında meydana getireceği değişiklikten habersiz olmaları, velilerin SBS hakkında yeterli bilgiye sahip olmaması ve özellikle ilçemizin yeni gelişmekte olan veya gelişimini tamamlayamamış bölgelerindeki okullarda bulunan öğrencilerin moral ve motivasyonlarının düşük olması şeklinde sıralanabilir.

Bu proje İlçemizde SBS başarısını artırmaya yönelik uygulanmakta olan veya uygulanacak diğer projelere destek olma niteliği taşımaktadır. Proje sonunda kendilerine güvenen, hedeflerini belirlemiş, yaşadığı bölgenin olumsuzluklarından zihnen arınmış ve motivasyonu yükselmiş, sınav stratejileri ve verimli ders çalışma yöntemleri hakkında bilgi sahibi ve artık bir birey olarak kendini değerli gören öğrenciler projenin çıktıları olacak. Bu değişiklik projenin hedef grubunu oluşturan öğrencilerin hem okul derslerinde bir iyileşmeye hem de SBS başarılarında bir artışa neden olacaktır.

1- PROJENİN GEREKÇESİ

1. Ulusal düzeyde yapılan SBS sınavlarında İlimiz ve İlçemizin başarısının istenilen seviyede olmaması,

2. Ben zaten başaramam düşüncesini taşıyan öğrencilerin kendilerini değersiz görmeleri ve özgüvenlerinin eksik olması,

3. Maddi yetersizlik çeken öğrencilerin bu tür gezilere katılamaması,

4. Çanakkale ruhunun ve tarih bilincinin çocuklarımızda yetersiz olması,

5. Tarihteki başarıların gelecekteki başarıları da etkileyeceği düşüncesi,

6.Öğrencilere sunulan bu tür gezilerin bir ödül olduğu ve bu ödüllerin öğrenci başarısını olumlu yönde etkileyecek olması,

7. Bu tür gezilerin örnek teşkil edeceği ve çevredeki okullarımızda da yaygınlaştırılacağı düşüncesi,2- PROJENİN KONUSU

İnanıyorum Başaracağım Projesinin devamı niteliğinde yapılan deneme sınavlarında başarılı olmuş ve okul yönetimi tarafından da örnek davranışlar sergilediği onaylanmış, maddi açıdan yetersiz 6,7 ve 8. sınıf öğrencilerinden 50 öğrencinin, tüm masrafı proje kapsamında karşılanmak üzere Çanakkale’ye götürülmesi ve öğrencilerimizde Türk kültürünün, tarihinin, milli şuurunun ve memleket sevgisinin yükseltilmesi, öğrencilerin hedeflerine odaklanmalarının sağlanması.


3- AMAÇ

1. Öğrencilerimize Türk kültürünü ve tarihini hissettirmek, milli şuuru ve bilinci vermek

2. İlçemizin SBS başarısını yükseltmeye katkı sağlamak
4- HEDEFLER:

1. Öğrencilerimizde milli şuur ve tarih bilinci oluşturmak,

2. Ulusal seviyede ilçemizin eğitimdeki başarı ve kalitesini yükseltmek,

3. Eğitim niteliğini yükseltmede okul, aile, çevre iş birliğini arttırmak,

4. Öğrencilerin kendilerine güvenlerini artırmak ve değerli olduklarını hissettirmek,

5. Öğrencilerde “Ben yapabilirim” bilinci oluşturmak,

6. Öğrencilerin sınav kaygılarını azaltmak,

7. Eğitimin önemi konusunda bilinç ve duyarlılığı geliştirmek,

8. Eğitimde yöresel ve bölgesel seviye farkını azaltmak,

9. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak,

10. Eğitim paydaşlarının ekip ruhu içinde çalışmalarını sağlamak,

11. Okul yönetimi, öğretmenleri, velileri, öğrencileri kısacası toplumu eğitime daha duyarlı hale getirmek,

12. Proje ortakları ve iştirakçilerinin proje geliştirme ve uygulama kapasitelerini geliştirmek,

13. Eğitim paydaşlarında farkındalık yaratmak,

14.Öğrencilere Çanakkale’nin ruhunu verebilmek.

5- HEDEF GRUBU:

Yapılan deneme sınavlarında başarılı olmuş ve okul yönetimi tarafından da örnek davranışlar sergilediği onaylanmış, maddi açıdan yetersiz 6,7 ve 8. sınıf öğrencilerinden 50 öğrenci.


Projenin Uygulanacağı Okullar Ve Öğrenci Sayıları

Okullar

Erkek Öğrenci

Sayısı

Kız Öğrenci

Sayısı

1

75.Yıl İ.Ö.O

1

1

2

Adnan Ölmez İ.Ö.O

1

1

3

Çatalarmut İ.Ö.O

1

1

4

Çatkaya İ.Ö.O

1

1

5

Derebahçe İ.Ö.O

1

1

6

Derecik İ.Ö.O

1

1

7

Karadeniz İ.Ö.O

1

1

8

Kazım Özdemir İ.Ö.O

1

1

9

Kazımpaşa İ.Ö.O

1

1

10

Kışla-Yaşardoğu İ.Ö.O

1

1

11

Kubilay İ.Ö.O

1

1

12

Mehmet Akif Ersoy İ.Ö.O

1

1

13

Mehmetçik İ.Ö.O

1

1

14

Muzaffer Barışyurt İ.Ö.O

1

1

15

Necatibey İ.Ö.O

1

1

16

Toybelen İ.Ö.O

1

1

17

Yeşilyurt Demir Çelik İ.Ö.O

1

1

18

Yunus Emre İ.Ö.O

1

1

19

İlyasköy Türk-İş İÖO

1

1

20

Bozkurt İÖO

1

1

21

50.Yıl İÖO

1

1

22

30 Ağustos İÖO

1

1

23

Şehit Cengiz Topel İÖO

1

1

24

Arıburnu İÖO

1

1

25

Kalkancı İÖO

1

1

Toplam

50


6- İLKELER:

1. Proje, İlkadım Kaymakamlığının talimatları doğrultusunda, İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, İlkadım Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde uygulanacaktır.

2. Proje bir plan ve program çerçevesinde yürütülecek ve uygulanacaktır.

3. Proje, İlkadım İlçesi genelinde projenin hedef grubuna yönelik İlçe Proje Yürütme Kurulu tarafından belirlenen öğrencilere yönelik olarak uygulanacak.

4. Projenin uygulanmasından; İlçe MEM Proje Yürütme Kurulu, Eğitim-Öğretim Bölümü ve proje okulları birinci derecede sorumlu olacaktır.

6.Gerçekleştirilen faaliyetlerin tanıtımı ve paylaşımı Kaymakamlık talimatları doğrultusunda ilgili paydaş birimler tarafından yapılacaktır.

7. Üniversite, sivil toplum örgütü ve araştırma kurumlarından projeye destek olabileceklerle işbirliği yapılacaktır.

9. İlçe Proje Yürütme Kurulu tarafından proje sonunda nihai rapor hazırlanacaktır.7- UYGULAMA:

Sorumluluklar ve İşbirlikleri:

Proje uygulaması, İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün sorumluluğunda, Sosyal Yardımlaşma Vakfınca sağlanacak kaynaklarla yürütülecektir. Bu kapsamda İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görevli kurul, bölüm ve birimlerin sorumlulukları aşağıda açıklanmıştır.Proje Yürütme Kurulu ( PYK): Proje Yürütme Kurulu başkanı İlçe Milli Eğitim Müdürü olup proje İlçe Milli Eğitim Müdürünün belirleyeceği İlçe Proje Koordinatörünce yürütülür. Kurul, PYK başkanının gerekli gördüğü zamanda toplanır.

PYK Üyeleri: Proje okulu müdürleri.

PYK Görevleri: Projenin, izlenmesi, geliştirilmesi, projeyle ilgili eğitim programları ve sürelerinin belirlenmesi, planlanması, bu kapsamda üniversite ve sivil toplum örgütleri ile işbirliklerinin sağlanması, gezinin sağlıklı bir şekilde tamamlanması için gerekli tedbirlerin alınması ve gerekli gördüğünde toplantılar tertip etmesi sorumluluk alanına girer. Proje ile ilgili getirilen önerilerin incelenmesi, uygulama kararlarının alınması, bölümler arasında faaliyetlerin koordine edilmesi, projenin gelişimini ve sonuçlarını izleyerek değerlendirmek ve rapor halinde yayınlamak ve projenin etkili gerçekleştirilmesinden PYK sorumludur. Projenin amaçları, sorumluları, hedefleri, beklentilerinin İlköğretim 6,7 ve 8. sınıf öğrencileri ile öğretmen ve idarecilerine ayrıca İlkadım İlçesinin tamamında tanıtılmasına ve uygulanmasına yönelik planlamada bulunur.

Okul: Proje ile ilgili olarak proje okulundaki öğretmenler, öğrenciler ve veliler bilgilendirilecektir. Geziye katılacak öğrencilerin belirlenmesinden doğrudan sorumludur. Katılımcı öğrencilerin veli muvafakatleri ilgili okul müdürlüğünce sağlanacaktır.

8- PROJEDEN SORUMLU MÜDÜR YARDIMCILARININ GÖREVLERİ:

1. Proje kapsamında ve yönergede belirtilen görev ve sorumlulukları yerine getirmek,

2. Proje ortakları arasında koordinasyonu sağlamak,

3. Proje ile ilgili eğitim paydaşlarını bilgilendirmek,

4. Rehberlik ve danışmanlık yapmak,

9- UYGULAMA SÜRECİ VE AŞAMALARI

1. Valilik makamı tarafından onaylandıktan sonra projenin PYK tarafından okulların Proje Koordinasyon Ekiplerine tanıtılması,

2. Gezinin gerçekleştirilmesi,

3. Proje nihai raporunun hazırlanması.10- EYLEM PLANI

1. Yapılan deneme sınavlarının sonuçlarını da dikkate alarak örnek gösterilebilecek davranışlar sergileyen öğrencileri hedef grubundaki okul müdürlükleri belirleyecek. Öğrencilerin belirlenmesinde aşağıdaki hususlara dikkat edilecektir:

a) İnanıyorum Başaracağım Projesi kapsamında yapılan deneme sınavlarında başarılı olmak.

b) Proje kapsamında yapılan deneme sınavlarında başarılı olmuş maddi imkânsızlıkları okul idaresi ve Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı tarafından belirlenmiş öğrencilerden olmak.

c) Daha önce Çanakkale gezisine hiç katılmamış olmak.

d) Okulda gerek dersler yönünden gerek sosyal yönden üstün başarı gösteren öğrenci olmak.

2. Katılımcı öğrencilerin veli muvafakatleri ilgili okul müdürlüğünce sağlanacaktır.

3. Gezinin başlangıcından bitişine kadar yapılacak iş ve işlemlerden sorumlu yönetici ve öğretmenler belirlenecek.

4. Gezi için otobüs ve kalacak yer ayarlanacak.

5. Çanakkale gezisi gerçekleştirilecek ve Samsuna dönülecek.

6. Proje nihai raporu hazırlanacak ve ilgili makamlara sunulacak.

11- PROJE YÖNETİMİ

Bu proje, İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Proje Yürütme Kurulu (PYK) tarafından yürütür. Proje, PYK başkanı olan İlçe Milli Eğitim Müdürü’nün görevlendireceği Proje Koordinatörü tarafından yönetilir.12- DEGERLENDİRME

Bu proje 2009–2010 eğitim öğretim yılı 2. dönemde uygulanır ve ortaya çıkan sonuçlar raporlaştırılarak duyurulur. Rapor doğrultusunda projenin değerlendirilmesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılır.13-UYGULAMA TAKVİMİ

S.NO

YAPILACAK FAALİYETLER

TARİHLERİ


1

Projenin hazırlanması onaya sunulması
2

İlçe Proje Yürütme Kurulu oluşturulması
3

Okullara duyurulması ve öğrencilerin belirlenmesi
4

Çanakkale gezisinin gerçekleştirilmesi

14-FİNANSMAN:

Proje giderleri Vakıf Mütevelli heyeti kararına istinaden İlkadım Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca sağlanacaktır. Tahmini gider:
SN
Maliyet

1

Otobüs Kiralama

5.000 TL

2

1 Gece Konaklama (50 Öğrenci)

1.200 TL

3

Yeme-İçme

1.200 TL

4

Toplam

7.400 TL15-YÜRÜRLÜK:

Bu Proje yönergesi 16 maddeden ibaret olup, 2009–2010 eğitim öğretim yılında yapılacak “ÇANAKKALE GEZİSİ” projesi için hazırlanmıştır ve Samsun Valiliğince onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.16-YÜRÜTME:

Bu Yönergenin hükümlerini İlçe Proje Yürütme Kurulu yürütür.


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət