Ana səhifə

T. C. GİResun üNİversitesi tip faküLtesi sağlik uygulama ve araştirma hastanesi


Yüklə 238 Kb.
tarix27.06.2016
ölçüsü238 Kb.T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ


DÖK. KOD: 1/2014

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

MAVİ KOD TALİMATI

REV. TRH/NO:27.03.2015/1

YÜRÜR TRH: 01/10/2014

SAYFA NO:1/5


1) Amaç

Hastanemizde kardio-pulmoner arrest (kalp ve solunum durması) olması durumunda, sorumlu ekibin hastaya gerekli ilk müdahalenin yapılması için en kısa zamanda olay yerine ulaşmasını temin etmektir.2) Mavi Kod Denetim Ekibi

Başhekim Yardımcısı (Sorumlu): Yard. Doç. Dr. Özlem KESKİN

Hem. Hizmetleri Müdürü: Başhemşire Songül BARIŞ

Network Sorumlusu: Sezer DEMİR

Hastane Güvenlik Sorumlusu: Nuri TURAN

3) Mavi Kod Müdahale Ekibi

Görevli Hekim (Mesai saatlerinde)

Nöbetçi Hekim

Ebe/Hemşireler

Görevli Anestezi Teknisyeni (Mesai saatlerinde)

Nöbetçi Anestezi TeknisyeniGüvenlik Görevlisi

4) Uygulama


 1. Mavi Kod Müdahale Ekibi; hastane sınırları içerisinde kalp ve solunumu duran hasta, hasta yakını ve çalışanların yaşama döndürülmesi için gerekli ilk müdahaleyi yapar.

 2. Mavi Kod Müdahale Ekibinin lideri hekimdir.

 3. Hastanemizde 2 ayrı binada hizmet verildiğinden Debboy Mevkii’nde bulunan bina ek bina, Nizamiye Yerleşkesi’ndeki bina ise ana bina olarak tanımlanmıştır.

 4. Mesai saatleri içerisinde ek bina ve ana bina için ayrı olarak hekim ve anestezi teknisyeni mavi kod nöbet listesi hazırlanacaktır.


T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ


DÖK. KOD: 1/2014

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

MAVİ KOD TALİMATI

REV. TRH/NO:27.03.2015/1

YÜRÜR TRH: 01/10/2014

SAYFA NO:2/5
 1. Mesai saatleri içerisindeki mavi kod hekim nöbeti Başhekimlik tarafından nöbet listesinde belirtilen uzman hekimler tarafından tutulacaktır.

 2. Mavi Kod Müdahale Ekibinde görevli olanlar, görevli oldukları saatlerde görev alanını terk etmeyecektir. Görev alanından ayrılmak zorunda kalanlar, Mavi Kod Denetim Ekibi Sorumlusuna bilgi verecektir.

 3. Mesai saatleri içerisinde görev yapacak Anestezi teknisyenin mavi kod nöbet listesi her ay düzenli olarak ,ayın 25’ine kadar Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından Mavi Kod Denetim Ekibi Sorumlusuna bildirilir.

 4. Mesai saatleri içerisinde görev yapacak Hekim, anestezi teknisyeni ve güvenlik görevlilerin mavi kod nöbet listesi her ay düzenli olarak, ayın 27’sine kadar Mavi Kod Denetim Ekibi Sorumlusu tarafından başhekimliğe bildirilir.

 5. Mesai saatleri içerisindeki mavi kod nöbet listesi Başhekimlik tarafından ayın 30’una kadar tüm birimlere imza karşılığı tebliğ edilir.

 6. Mesai saatleri dışındaki mavi kod müdahale ekibinde nöbetçi personeller görevlidir.

 7. Mavi Kod Müdahale Ekiplerinin çalışma saatleri, mesai saatleri içerisinde ana binada 08.00–16.30, ek binada 08:00-16:00 saatleri arasında / mesai saatleri dışında ise nöbetçi personel için başhekimlik tarafından belirlenen çalışma saatleri arasındadır.

 8. Mavi Kod Müdahale Ekibi’nde görevli olan hekim, anestezi teknisyeni ve güvenlik görevlisine birer adet pager cihazı verilir. Tüm personel görev süresi tamamlandığında nöbeti devralan personele pager cihazını teslim eder. Ana binadaki pager cihazları mesai saatleri içinde Acil Müdahale/Gözlem odasındaki görevliden teslim alınır ve teslim edilir.

 9. Ek binada mesai saatleri içindeki ve mesai saatleri dışındaki Mavi Kod Müdahale Ekibi görevlileri arasında nöbet değişiminde Mavi Kod Malzeme Devir Teslim Tutanağı imzalanır. Ana binada ise mesai saatleri dışında Mavi Kod Müdahale Ekibi olmadığından Acil Müdahale/Gözlem odasında bulundurulan tutanak Mavi Kod Müdahale Ekipleri tarafından mesai saatlerinin başlangıcında ve bitiminde imzalanır. Hekimler, anestezi teknisyenleri ve güvenlik görevlileri arasında ayrı olarak Mavi


T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ


DÖK. KOD: 1/2014

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

MAVİ KOD TALİMATI

REV. TRH/NO: 27.03.2015/1

YÜRÜR TRH: 01/10/2014

SAYFA NO:3/5

Kod Malzeme Devir Teslim Tutanağı imzalanır. Hekimler ve güvenlik görevlileri kendi aralarında pager cihaz teslimi, anestezi teknisyenleri ise kendi aralarında pager cihazı ve acil müdahale seti tesliminden sorumludur. Ay sonunda tüm Mavi Kod Malzeme Devir Teslim Tutanakları Mavi Kod Denetim Sorumlusuna teslim edilir. 1. Pager cihazının arızalanması durumunda, Mavi Kod Müdahale Ekibi Lideri tarafından, mesai saatleri içinde hastane müdürlüğüne, mesai saatleri dışında nöbetçi/icapcı idari memura Mavi Kod Müdahale Ekibi Lideri veya onun görevlendireceği başka bir ekip elemanı tarafından bilgi verilir. Arıza giderilemediği takdirde hastane danışma sekreterliğine durum iletilerek mobil telefon ile mavi kod hizmet devamlılığı sağlanır. Bu durum Mavi Kod Müdahale Ekibi tarafından tutanakla başhekimliğe iletilir.

 2. Mavi kod uygulamasına yönelik olarak yılda en az iki kez tatbikat yapılır.

 3. Mavi Kod Denetim Ekibi en az 3 ayda bir toplanır. Gerektiğinde olağanüstü de toplanır.

 4. CPR uygulamaları ile ilgili eğitimin verilmesi sağlar. CPR eğitimi Anesteziyoloji, Kardiyoloji veya Acil Tıp Uzman hekimleri tarafından verilir.

 5. Tüm çalışanlara konuyla ilgili eğitim verilir.


5) Mavi Kodu Başlatma

 1. Hastane içerisinde kardio-pulmoner arrest olduğunda olay yerine yakın sağlık personeli (hekim/hemşire), sağlık personelinin bulunmadığı zamanlarda tüm hastane personelleri (Tıbbi sekreter ve temizlik personelleri dahil) 2222’i arayarak 1’e basıp mavi kod’u başlatır.

 2. Mavi Kod Müdahale Ekibi gelene kadar olay yerine en yakın sağlık görevlileri (hekim/hemşire) acil müdahaleyi başlatır.

 3. 2222 arandıktan sonra Mavi Kod ekibindeki tüm personelin pager cihazlarına olay yerinin adı ve dahili telefon numarası mesaj olarak gider.T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ


DÖK. KOD: 1/2014

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

MAVİ KOD TALİMATI

REV. TRH/NO: 27.03.2015/1

YÜRÜR TRH: 01/10/2014

SAYFA NO:4/5
 1. Aramalar hastane içindeki sabit telefonlardan yapılmalıdır. Hasta odalarından arama yapılmaz.

 2. Olay yerinin neresi olduğu mesajını alan Mavi Kod Müdahale Ekibi en fazla 3 dakika içerisinde Acil Müdahale setini alarak olay yerine gider.

 3. Hastane servislerinde yatan hastalarda acil müdahale edilmesi gereken bir durum olduğunda Mavi Kod Müdahale Ekibinin dışında hastanın servis doktoru ve servis hemşiresi de ekibe katılır. Polikliniklerde acil müdahale edilmesi gereken bir durum olduğunda Hastane Başhemşireliği tarafından önceden görevlendirilmesi yapılan görevli hemşire mavi kod uygulamasına katılır.

 4. Servis hemşiresi acil arabasını, defibrilatör, monitor, aspiratörü hastanın başında hazır bulundurur.

 5. Acil müdahale işlemi tamamlandıktan sonra, hasta ek binada Acil Servise, ana binada ise poliklinikteki Acil Müdahale/Gözlem odasına alındıktan sonra Mavi Kod Müdahale Ekip Lideri tarafından hastanın nakline karar verilirse, Mavi Kod Müdahale Ekibi tarafından 112 aranılarak hastanın nakli sağlanacaktır.


6) Mavi Kodu Sonlandırma
Ekibin olay yerine gitmesinden sonra Mavi Kod’u başlatan kişi 2222 numarayı aradığı telefondan tekrar 2222 numarayı arayarak 2’ye basıp mavi kodu sonlandırır.
7) Yapılan Müdahale ile İlgili Kayıtlar

 1. Olay sonrası hastaya yapılan bütün işlemler servis hemşiresi/hekimi ve Mavi Kod Müdahale Ekibi tarafından Mavi Kod durumu müdahale formuna kayıt edilir. Bu formda;

 1. Müdahale edilen kişiye ait bilgiler,

 2. Yapılan uygulama,

 3. Müdahalenin yeri,

 4. Çağrının yapıldığı zamanı,


T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ


DÖK. KOD: 1/2014

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

MAVİ KOD TALİMATI

REV. TRH/NO: 27.03.2015/1

YÜRÜR TRH:01/10/2014

SAYFA NO:5/5
 1. Ekibin olay yerine ulaşma zamanı,

 2. Müdahalenin sonucu,

 3. Müdahale ekibinde yer alan kişilerin bilgileri yer almaktadır.
 1. Kayıtlar 2 nüsha doldurulur. 1 nüshası Mavi Kod Denetim Sorumlusu’na gönderilir. Diğer nüshası Mavi Kod Müdahale Ekibinde kalır.

 2. Acil arabasının içeriği ve ilaçların miat kontrolü müdahale sonrası servis hemşiresi tarafından, periyodik olarak haftanın her pazartesi günü ise servis sorumlu hemşiresi tarafından yapılır.

 3. Anestezi Acil Müdahale seti anestezi teknisyeni tarafından her müdahale sonrasında kontrol edilir ve varsa eksikleri giderilir.

 4. Kasıtlı yanlış mavi kod ihbarı yapılan durumlar Mavi Kod Müdahale Ekibi tarafından rapor edilir ve durum Başhekimlik tarafından incelemeye alınır.HAZIRLAYAN


KONTROL EDEN

ONAYLAYAN

Yard. Doç. Dr. Uğur KESİCİ


Yard. Doç. Dr. Uğur KESİCİ
Yard. Doç. Dr. Özlem KESKİN

Yard. Doç. Dr. Uğur KESİCİ
BAŞHEKİM


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət