Ana səhifə

T. C. Başbakanlik özelleşTİrme idaresi BaşkanliğI


Yüklə 1.14 Mb.
tarix24.06.2016
ölçüsü1.14 Mb.
T.C. BAŞBAKANLIK

ÖZELLEŞTİRME İDARESİ

BAŞKANLIĞI


577 ADA 10 NOLU PARSEL


BOLU İLİ MERKEZ İLÇESİ ÖSENEK MAHALLESİ

KÖYALTI MEVKİİ 577 ADA 10 NO’LU PARSEL

TANITIM DÖKÜMANI

Temmuz 2011


1 TAŞINMAZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

1.1TAŞINMAZ TAPU KAYDI


Ana Gayrimenkul

Bağımsız Bölüm

İli

BOLU

Pafta No

1

Blok No

-

İlçesi

MERKEZ

Ada No

577

Kat No

-

Bucağı

-

Parsel No

10

Bağ. Böl. No

-

Köyü

-

Niteliği

TARLA

Niteliği

-

Mahallesi

ÖSENEK

Sokağı

-

Eklentiler

-

Mevkii

KÖYALTI

Parsel Alanı(m2)

3.850,00 m2

Malik

Hisse Pay/Payda

m2

Edinme Sebebi – Tarihi

MALİYE HAZİNESİ

1/3

1.283,33

İntikal – 01/12/2008

Bilal DUMAN

2/24

320,83

Satış – 28/09/1960

Yakup HEVESKER

3/480

24,06

Satış – 03/05/1983

Emine HEVESKER

4/480

32,08

İntikal – 30/04/1993

Süleyman HEVESKER

3/480

24,06

İntikal – 30/04/1993

Hatice ÖZAK

3/480

24,06

İntikal – 30/04/1993

Reyhan BAYTOK

20/192

401,04

İntikal – 29/03/2006

Ceylan ÇAKIR

20/192

401,04

İntikal – 29/03/2006

Şükran ÇAKIR

20/192

401,04

İntikal – 29/03/2006

Nazile ÇAKIR

20/192

401,04

İntikal – 29/03/2006

Arife ARABACI

1/24

160,42

İntikal – 30.03.2006

Duman BİLAL

6/120

192,50

Satış – 07/10/1959

Mesut DANIŞAN

1/96

40,10

İntikal – 07/09/2007

Sevim DAĞDEMİR

1/96

40,10

İntikal – 07/09/2007

Şakire ERDOĞAN

1/96

40,10

İntikal – 07/09/2007

Hüseyin DANIŞAN

1/96

40,10

İntikal – 07/09/2007

Zehra HEVESKER

1/640

6,02

İntikal – 10/08/2009

Salih HEVESKER

3/1280

9,02

İntikal – 10/08/2009

Mustafa HEVESKER

3/1280

9,02

İntikal – 10/08/2009

Tapunun Türü

 Kat Mülkiyeti

 Kat İrtifakı

 Tarla

Takyidat Bilgisi

Bolu Valiliği Tapu Sicil Müdürlüğü’nde; 23.06.2011 – 09.46’da yapılan araştırmaya göre, yukarıda bilgileri yazılı olan gayrimenkulün üzerinde;

  • 03/08/1971 tarih 1912 yevmiye numarası ile beyan; “BİLAL DUMAN’IN 2/24 HİS.MUVAKKAT İNŞAAT”

  • 30/03/1972 tarih 1202 yevmiye numarası ile beyan; “412 KÜTÜK 1 ADA 15 PARSELİN BU PARSELE TECAVÜZÜ VARDIR” bulunmaktadır.

Ayrıca aynı tarihte yapılan incelemeye göre konu taşınmazın Maliye Hazinesi hissesi üzerinde;

  • 05/10/1976 tarih 2176 yevmiye numarası ile beyan; “DEVLET SU İŞLERİNCE İSTİMLAKE TABİDİR” bulunmaktadır.

Takyidat varsa taşınmazın teminat olarak alınmasına, alım-satımına engel teşkil etmekte midir?

Taşınmazın alım satımına engel teşkil etmemektedir.

1.2TAŞINMAZ ADRESİ VE ULAŞIMI


Konu taşınmaz Tabaklar Mahallesi Emniyet Sokak 577 Ada 10 Parsel Merkez/BOLU adresinde konumlanmaktadır.

Konu taşınmaz Bolu İli Merkez İlçesi’nin kuzeyinde konumlanmaktadır. Bolu İli Merkez İlçesi’nin tam ortasından geçen Atatürk Bulvarı’ndan devam edilerek sağ kolda bulunan Cumhuriyet Caddesi’ne devam edilir, yaklaşık 500 metre ileride Cumhuriyet İlköğretim Okulu geçildikten sonra sağ kolda kalan Emniyet Sokak’a dönülür, sol kolda kalan köşe parselin komşu parselidir.


2TAŞINMAZIN İMAR DURUMU

2-1) 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı


Bolu İli’nin 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı, İl Genel Meclisi’nce 07.09.2007 tarih 149 sayılı kararla onaylamış ve Bolu Belediyesi’nce de 08.10.2007 tarih 224 sayılı kararla aynen kabul edilmiştir. Plana göre, 577 Ada 10 Parsel kentsel yerleşik alan olarak planlanmıştır.1/100.000 Ölçekli Bolu İli Çevre Düzeni Planı

Konu planla ilgili notlar şu şekildedir;PLAN HÜKÜMLERİ

I. AMAÇ


2025 Yılını hedefleyen 1/100 000 ölçekli Bolu İli Çevre Düzeni Planı’nın amacı:İl’in planlama hedef ve stratejilerini belirlemek

• İl’in doğal, tarihsel ve kültürel değerlerini koruyarak; farklı sektörlerin gelişme hedeflerini, sürdürülebilirlik bağlamında sağlıklı bir çevrede geliştirmek,

• Bolu ili 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı plan hükümlerine göre Alt ölçeklerde hazırlanacak her türde fiziksel planlara girdi olacak planlama kararlarının temelini oluşturmak,

• Sosyal ve ekonomik nedenlerle yada herhangi bir afet nedeni ile ivedilikle planlanması zorunlu hale gelecek “Öncelikli Alanlar” için üretilecek planlama kararlarını yönlendirmektir.

II. KAPSAM

Bolu İli 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, İl’in yönetsel sınırları ile tanımlanan alanı kapsamaktadır. İl yönetsel sınırları bu planın onay sınırlarıdır. Plan hükümleri, plan sınırları içinde tüm arazi kullanım kararları ile mevcut ve yürürlükte bulunan tüm çevre düzeni planları ile nazım ve uygulama imar planlarının 1 / 100 000 ölçekli Bolu İli Çevre Düzeni Planı’na (BÇDP) uyarlanma koşullarını belirler

III. TANIMLAR

III.4.1.1. Kentsel Yerleşik Alanlar

Onaylı İmar Planı kararı ile kentsel kullanımlara ayrılan alanlar bütünüdür.

IV. İLKE, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Vali, 1/100 000 ölçekli plan doğrultusunda ilgili kurum ve kuruluşları yönlendirir. Bu yönlendirmeyi, plan hükümleri uyarınca yapar. Temel verileri III.1.1.ve maddesinde tanımlanmış bulunan alt ölçekli planların hazırlanması sırasında İl Genel Meclisi ve İlgili belediye meclislerinin görüşü alınır.

IV.1. Planlama İlkeleri

IV.1.1. Bolu İli sınırları içinde var olan tüm doğal ve kültürel değerler ; 1/100.000 ölçekli planda öngörülmüş genel ilke ve hedefler çerçevesinde korunacaktır.

IV.1.2. Mutlak Tarım arazileri, özel ürün arazileri ve ekonomik olarak verimli olan dikili tarım arazileri ile sulu tarım arazileri tarım dışı amaçla kullanılmayacak, ilgili yasa ve yönetmelikler gereğince korunacaktır.

IV.1.3. Meralar Mera Kanunu uyarınca korunacak ve kullanılacaktır.

IV.1.4. Orman olarak belirlenmiş alanların korunması esastır.

IV.1.5. İçme suyu ve tarımda sulama amacı ile kullanılan ve kullanılacak olan, yerüstü ve yer altı su kaynakları ile, barajların su kaynakları ve çevresindeki su toplama havzaları ile rezerv alanları korunacak, bu kaynakların kullanımında içmesuyu temini taleplerine öncelik verilecektir ve bu bölgelerde yapılaşmaya kesinlikle izin verilmiyecektir.

IV.1.6. Bolu İli genelinde 2025 yılı itibariyle tahmini toplam nüfus 479 000 kişi, kentsel nüfus 343 000 kişi, kırsal nüfus ise 136 000 kişi olarak belirlenmiştir. Afet riski dikkate alınarak 1/100.000 ölçekli planla belirlenmiş farklı bölgelerin gelişme potansiyellerine göre hedef nüfuslarının dengeli dağılımı sağlanacaktır.

IV.1.7. Yürürlükte bulunan imar planlarında yer alan mevcut ve / veya gelişme konut alanları, üst ölçek plan kararları ve uygulama hükümleri doğrultusunda tekrar ele alınacak, irdelenecek ve sağlıklılaştırılacaklardır.

IV.1.8. Sanayi yeri istemleri; gerektiğinde, planın ilkesel koruma kararlarını desteklemek amacıyla mevcut sanayi ve/veya organize sanayi bölgelerine yönlendirilecek, veya sanayi planlama alanlarında değerlendirilecektir.

IV.1.9. Olası istemleri bu plan koşulları uyarınca irdelemek, değerlendirmek ve kirletici sanayi türlerini denetim altına almak amacıyla; ilgili kurum ve kuruluşların görüşü doğrultusunda ve doğal eşikler dikkate alınarak ihtisaslaşmış sanayi bölgelerinin gerçekleşmesi, denetim düzeninin ve çevresel önlemlerin ayrıntılı olarak belirlenmesi sağlanacaktır.

IV.1.10. Mevcut organize sanayi bölgelerinde doğması olası çevre kirliliği sorunlarını önlemek amacıyla bu bölgelerde arıtma tesisi yapma zorunluluğuna ilişkin kararlar oluşturulacaktır.

IV.1.11. Yer seçimi yapılmış organize sanayi bölgelerinde hangi tesislerin kesinlikle yer almayacağı, bu bölgeleri içeren 1/25.000 ölçekli çevre düzeni planlarının hazırlanması aşamasında belirlenecektir.

IV.1.12. Organize sanayi bölgelerini destekleyecek küçük ve orta ölçekli sanayi bölgelerinin oluşturulması sağlanacaktır.

IV.1.13. Kentsel Gelişme Alanları’nda, yerleşmelerin nüfus projeksiyonu ve projeksiyon dönemlerine göre gerekli konut alanlarının etaplanarak açılması esastır.

IV.1.14. Belirlenen planlama bölgelerinde, bölgenin gereksinimine yönelik sosyal donatı alanları oluşturulacaktır.

IV.1.15. Bolu İli hizmet sektörünün, Türkiye ve bölge içindeki konumuna uygun olarak geliştirilmesi hedeflenecektir.

IV.1.16. İlçeler itibariyle, Bolu İli 2025 hedef yılı nüfus dengelerinin ilçelere göre dağılımını bozacak noktasal sanayi, konut ve turizm kullanım kararlarının oluşturulmaması esastır. Ancak nüfus dengeleri ihtiyaca bağlı istemlere göre yeniden belirlenir.

IV.1.17. Plan uygulanmasına ilişkin her ölçekteki kararların, planda önerilen devlet altyapı yatırım programları doğrultusunda uygulanmaları sağlanacaktır.

IV.1.18. Bolu İli’nde turizm sektörünün geliştirilmesi için kararlar ve uygulama stratejileri oluşturulacaktır.

IV.1.19. Tarihsel kimliği korunması gereken yerleşmelerde ve yakın çevresinde kimliğin bozulmasına neden olacak kararların alınması önlenecektir.

IV.1.20. Planlı kentsel alanların dışında kalan kırsal yerleşmelerde tarımsal faaliyetler ile yayla turizminin desteklenmesi esastır.

IV.1.21. Kentsel Gelişme Bölgesi’nde, henüz kullanıma açılmamış sanayi alanlarında, sanayinin ileri teknolojiye yönelmesi teşvik edilecek; sanayi ve yerleşimlerin belli noktalarda aşırı yığılmayı önlemeye ilişkin kararlar, yeni konut dışı kentsel kullanım alanları oluşturularak desteklenecektir. Mevcut sanayi alanlarının sağlıklılaştırılması, çevre kirliliğini önleyici önlemlerin alınması ve arıtma tesisleri oluşturulması zorunludur.

IV.1.22. Göynük ve Mudurnu’da tarıma dayalı sanayi alanları oluşturulabilecek ve bu ilçelerin tarımsal kimlikleri desteklenecektir.

IV.1.23. Göynük yerleşiminin mevcut tarihi ve turistik kimliği geliştirilecek ve bu kimliği bozmadan kültür ve turizm hareketlerine katkısı olabilecek, çevre kirliliği yaratmayan küçük sanayi özendirilecektir.

IV.1.24. Göynük, Mudurnu, Seben, Kıbrıscık ilçelerinde tarımsal faaliyetleri geliştirmeye yönelik tesisler oluşturulabilecek; ayrıca çevre kirliliği yaratmayan farklı iş kollarına da yer verilecektir.

IV.1.25. Kentsel Gelişme Bölgesi’nde hizmet sektörüne yönelik kullanımlar ile turizm ve sanayi desteklenecek, ancak, tarihsel yerleşim bölgelerinin kimlikleri korunacaktır.

IV.1.26. Planda öngörülen Turizm Planlama Alanlarının bir bütün halinde planlanması ve bu alanların geliştirilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteği sağlanacaktır.

IV.2. İdarelerin, Kurum ve Kuruluşların Planlama İlkeleri Açısından Görev ve Sorumlulukları:

Hiçbir alt ölçek plan ve planlarda bu planın ilke hedef ve kararlarına aykırı olarak karar üretilemez.

IV.2.1. Plan kapsamında bulunan tarım arazilerinin korunması, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı’nın görev ve yetki alanındadır. Tarım arazilerinin korunması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşların ve üniversitelerin ilgili birimlerinin katılımıyla Vali’ nin başkanlığında oluşturulacak komisyonda söz konusu koruma kararları ve yasal olanakların ilgili kurum ve kuruluşlara verdiği görev ve sorumluluklar irdelenecek ve uygulamada kurum ve kuruluşlar arası eşgüdüm sağlanacaktır.

IV.2.2. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Valilik, Üniversite, ve ilgili kurum ve kuruluşların işbirliği ile özel ürün arazilerinin saptanmasına yönelik çalışmalar yapılacak ve saptama işleminden sonra bu alanların geliştirilmesi ile ilgili yasal ve teknik önlemler alınacaktır.

IV.2.3. Tarım arazilerinde arazi kullanma kabiliyetlerinin iyileştirilmesi ve tarımsal verimliliğin artırılması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarca hazırlanan sulama projeleri ve bu projeler uyarınca yapılacak göletlerin, 1/100 000 ölçekli çevre düzeni planında öngörülen geliştirme stratejileri doğrultusunda öncelikleri belirlenerek alt ölçekli planlara işlenecektir.

Bu bağlamda mevcut sulama tesislerinin kullanılabilirliği irdelenerek gerekli iyileştirme, iptal vb. kararlar alınacaktır.

IV.2.4. Bolu İli’ndeki İçme suyu kaynaklarının kullanılması ve korunması amacıyla DSİ Genel Müdürlüğü, ilgili Belediyeler, Sulama Birlikleri, İçme Suyu Birlikleri ve diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları tarafından öneriler ve bunları destekleyecek projeler oluşturacak ve bu projelere öncelik verilecektir.

Ayrıca ilde mevcut yerüstü su kaynaklarının DSİ Genel Müdürlüğü tarafından il sınırları içerisinde veya dışında herhangi bir proje kapsamı içerisine alınması veya herhangi bir amaçla tahsisinin söz konusu olması durumlarında, bu su kaynaklarının ve havzalarının il içme suyu ve sulama suyu ihtiyacında kullanılabileceği esas alınarak, bukonuda DSİ Genel Müdürlüğü tarafından İl Genel Meclisi ve İl Belediye Meclisinin görüşü alınacaktır.

IV.2.5. Bolu İli’nde yer alan kırsal ve kentsel yerleşmelerde içme ve kullanma suyu gereksinimini karşılamak amacına yönelik olarak, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü sulama birlikleri, içme suyu birlikleri, ilgili belediyeler ve Bolu İli’ndeki su kaynaklarını kullanması olası diğer kuruluşların katılımıyla su kaynaklarının kullanımı ve tahsisisnde, su kirliliği ve su ürünleri ile ilgili mevzuat çerçevesinde oluşturulacak öncelikler Valilikçe belirlenecektir.

İl içersindeki su kirliliğinin azaltılmasına yönelik su kirliliği ve su ürünleriyle ilgili mevzuat çerçevesinde ilgili kurum ve kuruluşlarca yapılacak çalışmalar, özellikle, su kirliliğinin azaltılmasına ilişkin görev ve sorumluluklar Valilikçe izlenecektir.

IV.2.6. Ormanların korunması ve geliştirilmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluş görüşleri doğrultusunda İlgili Bakanlık ve taşra örgütünün katılımıyla, geliştirme ve koruma amaçlı sektörel planlar alt ölçekli planlara girdi olacaktır.

IV.2.7. İl sınırları içindeki sit alanları, kültür ve tabiat varlıkları, tam olarak belirlenecek ve ilgili Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun il düzeyindeki genel koruma kararlarını belirleyen veriler olarak kullanılacaklardır.

IV.2.8. Bu planda işaretlenen tüm kentsel yerleşme alanları, alt ölçek plan kararları ile ayrıntılandırılacak ve uygulamaya açılacaktır.

1/100 000 ve 1/25 000 ölçekli planlara uygun olarak hazırlanacak nazım ve uygulama imar planlarının yapımında “ Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik” hükümlerine uyulacaktır.

IV.2.9. Bu plan ile önerilen sanayi bölgelerinde ne tür sanayilerin yer alacağına ilişkin kararlar 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planı kararlarına ve uygulama hükümlerine aykırı olamaz. Mevcut Sanayi bölgeleri için verilmiş olan kullanım kararları irdelenerek güncelleştirilecektir.

IV.2.10. Tüm sektörlere ilişkin teşvik kararları, Bolu İli Gelişme Planı önerileri doğrultusunda, Başbakanlık ve ilgili Bakanlıkların işbirliği ile alınacaktır.

IV.2.11. Bolu İli sınırları içindeki sektörel planların İl Gelişme Planı önerileri doğrultusunda Bolu Valiliği’nin eşgüdümünde, ilgili kuruluşların işbirliği sağlanarak, bu planın ilke ve hedefleri çerçevesinde iki yılda bir güncelleştirilecektir.

IV.2.12. Bu planın ilke ve hedefleri uyarınca yapılması gereken altyapı uygulamalarında; Bolu Valiliği’nin eşgüdümünde, ilgili belediyelerin, kurum ve kuruluşların katılımı ile belirlenecek öncelikler, bu planın ilke ve hedefleri uyarınca yatırım programlarını ve uygulama zaman dilimlerini de içerecektir.

IV.2.13. Kentsel Gelişme Bölgesi içinde 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı kararlarına uygun olarak ilgili idarece oluşturulması olası toplu konut projelerinin, alt ölçekli planlarda yer alması, Toplu Konut İdaresi’nce yatırım programına alınması sağlanacaktır.

IV.2.14. Plan bütününde önerilmiş / önerilecek eğitim ve sağlık alanlarının ilgili kurum ve kuruluşlarca yatırım programlarına alınması sağlanacaktır.

IV.2.15. Kentsel Gelişme Bölgesi içinde kalan Kentsel Gelişme Alt Bölgelerinde 1/25 000 Ölçekli Çevre Düzeni Planları ; İlgili Bakanlığın eşgüdümünde, Bolu Valiliği ve Planlama Bölgesi içinde kalan ilgili tüm belediyelerin katılımı ve önerisi ile hazırlanıp / hazırlattırılıp İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi tarafından onaylanacaktır.

Çevre düzeni planları ile ilgili revizyon taleplerinde, Talep Bolu Valiliğine bildirilecek ve İl Genel Meclisi ve Bolu Belediye meclisi tarafından değerlendirilecek ve karara bağlanacaktır.

1/25 000 ve daha alt ölçekli çevre düzeni planları hazırlanıp onaylanıncaya kadar mevcut imar planları ve yönetmelikler geçerli olacak ve uygulamada kalacaktır.

Bu planlara, ilgili mevzuat uyarınca ve bu planın onay tarihinden başlayarak bir yıl içinde başlanır

IV.2.16. Kentsel Gelişme Bölgesi dışında, İlçe Planlama Bölgesi içinde kalan alanlarda 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı karar ve hükümlerine uygun olarak hazırlanacak 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planları, İlgili Bakanlığın eşgüdümünde, Kentsel Gelişme Alt Bölgesi içinde kalan ilgili belediyelerin katılımıyla ve Bolu Valiliği’nce hazırlanıp / hazırlattırılıp İlgili Bakanlıkça onanacaktır.

Çevre düzeni planları ile ilgili revizyon taleplerinde, Talep Bolu Valiliğine bildirilecek ve İl Genel Meclisi ve Bolu Belediye meclisi tarafından değerlendirilecek ve karara bağlanacaktır. 1/25 000 ve daha alt ölçekli çevre düzeni planları hazırlanıp onaylanıncaya kadar mevcut imar planları ve yönetmelikler geçerli olacak ve uygulamada kalacaktır.

IV.2.17. İlçe Planlama Alt Bölgeleri dışındaki planlama çalışmaları ile ilgili harcamalar 3360 sayılı “İl Özel İdaresi Kanunu” çerçevesinde İl Özel İdaresi bütçesinden karşılanır.

IV.3. Denetim

Bolu İli 2025 yılı 1/ 100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, plan kararları ve uygulama hükümleri uyarınca hazırlanacak alt ölçek planların ve uygulamaların ilgili yasalara ve plana uygunluğunu sağlamak, ilgili idarelere görev verilen konulardaki iş ve işlemleri zamanında tamamlamak amacıyla gerekli önlemleri almak ve denetimi sağlamak, bu amaçla yasal süreçleri işletmek, ilgili kurum ve kuruluşların, idarelerin ve İlgili Bakanlığın görevidir.

IV.3.1. Valilik, 3194 sayılı “İmar Kanunu “ , 5442 sayılı “İl İdaresi Kanunu“ ve diğer ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde alt ölçek planlamaları ve plan koşullarına uyumlu uygulamayı sağlamak amacıyla belediyelerin iş ve işlemlerini izler, denetimi sağlar; planlama ilkelerinde, IV.2. ve alt maddelerinde yer alan çalışmaları yapar.

IV.3.2. İlgili kurum ve kuruluşlar, 1 / 100 000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda yer alan farklı koruma alanlarında, kullanım türü ne olursa olsun, yapılan aykırı uygulamaları bildirmekle yükümlüdürler.

IV.3.3. 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı’na aykırı olarak yapılan alt ölçek planların ve uygulamaların saptanması halinde Bakanlık bu işlemlerin iptalini ve uygun hale getirilmesini ilgili idarelerden ister. Aykırı uygulamalarda ısrar halinde Valilik kanalı ile İçişleri Bakanlığı’na duyurulur.

IV.3.4. Merkezi Yönetim birimlerinin; Bolu İli sınırları içinde, ülke ve / veya İl kapsamında önemli etki ve değişiklikler oluşturacak nitelikteki yatırımların planlama aşamasında, Bolu Valiliği ve ilgili belediyelerle ortak çalışması zorunludur.

V. GENEL HÜKÜMLER

V.1. Bu plan; Uygulama Hükümleri ve Plan Raporu’yla bir bütündür. Bu belgelere dayanak olmak üzere hazırlık aşamasında ilgili kurum, kuruluş ve bakanlıklardan alınan sektörel bilgi paftaları; 1/100 000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı, Uygulama Hükümleri, ve Plan Raporu’ nun ekleridir.

V.2. 1/100 000 ve 1/25 000 ölçekli Çevre Düzeni Planları’nda yapılacak plan değişiklikleri ilgili mevzuat uyarınca, İl Genel Meclisi ve Bolu belediye meclisi tarafından ayrı ayrı onaylanacaktır.

V.3. Bu planın kararlarına aykırı olarak hiçbir ölçekte, imar planı, plan değişikliği, uyarlaması ve ilavesi yapılamaz.

V.4. Bolu İli sınırları içinde, onaylı 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planlarının, 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni plan kararları doğrultusunda uyarlamaları, ilgili kurum ve kuruluşlarca yapılacaktır. Farklı yasalara göre hazırlanmış Özel Planlama Bölgelerine ilişkin planların, plan kararları ve hükümleri gözden geçirilerek planlar arası uyum sağlanacaktır.

V.5. Bolu İli sınırları içinde daha önce hazırlanıp onaylanmış bulunan 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planları’nın, bu plan hükümlerine aykırı olmayan hükümleri, bu planların uyarlamaları yapılıncaya kadar geçerlidir.

V.6. Bolu ve Gerede Kentsel Gelişme Alt Bölgeleri’nin 1/100 000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı kararlarına uygun 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planları, öncelikle yapılacaktır. Ancak; 1 / 25000 ölçekli ÇDP yapılması öngörülen Kentsel Gelişme Alt Bölgelerinin, Mudurnu, Göynük, ve Taşkesti yerleşmelerinin hangilerinin öncelikle ele alınacağına ilgili idare karar verir.

1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planları yapıldıktan sonra bu planların kararları doğrultusunda alt ölçekli planlar ve mevcut planların uyarlamaları yapılacaktır.

V.7. Fiziksel verileri ve bu ölçekte gösterilebilir yerleşme, gelişme, koruma ve kullanma kararlarını ilke ve hedeflerini içeren 1/100 000 ölçekli plan üzerinden ölçü alınarak uygulama yapılamaz. 1/25 000 ölçekli Çevre Düzeni Planı olmayan ya da yapılmayacak yerlerde, ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri çerçevesinde, bu planda belirlenen kullanımların bütünlüğünü bozmamak koşuluyla, bu planın karar ve hükümlerine aykırı olmayacak şekilde mevcut uygulamaya devam edilecektir.

V.8. 1/100 000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda işaretlenen farklı arazi kullanım ve yerleşme alanlarına ilişkin sınırlar, kullanımların makroformunu ve gelişmesini şematik olarak belirleyen sınırlardır. Bu sınırlar; sözü geçen alanların, tamamının yerleşime açılacağını göstermez.

V.9. Devlet, belediye ve diğer kamu tüzel kişileri tarafından onanlı imar planları uyarınca kamulaştırılan, ancak, planlarda nedeni ne olursa olsun gösterilmemiş olan, tapu sicilinde bu idareler adına tescil veya tapu kayıtları terkin olunan sosyal ve teknik altyapı alanları ile yeşil alanlar saklıdır.

V.10. Bu planın bütünlüğünün ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla ilgili idarelerce onaylanan her tür ve ölçekteki plan, konusuna ve ilgisine göre, ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilir.

V.11. Bu plan ve planın uygulama hükümlerinde yer almayan konuların konumuna ve ilgisine göre, EK:1’deki mevzuat geçerlidir.

Arazi kullanma / planlama konuları ile doğrudan ya da dolaylı ilgili olan bu yasa ve yönetmeliklerde değişiklik yapan, yürürlükten kaldıran, yürürlük kazanacak olan tüm mevzuat hükümleri geçerli olacaktır.

V.12. 1/25.000 ölçekli plan yapılması öngörülen alanlarda 7269 Sayılı “Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun” ve ilgili yönetmelikler uyarınca afet sonrasında kullanılacak alanlar “Afet İskan Sahası” olarak ayrılacaktır.

V.13. İçme ve kullanma suyu kaynağı olarak belirlenmiş kaynakların kullanımı ile ilgili olarak “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği” ve “Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği” hükümlerinin “1/100 000 ölçekli Bolu İli Çevre Düzeni Planı’na ve Uygulama Hükümleri”ne aykırı olmayan hükümleri geçerli olup bu su kaynakları çevresindeki her türlü yapılaşma için Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün görüşünün alınması zorunludur.

V.14. Her türlü yapılaşma ve tesisler çerçevesinde gereksinimlere yanıt olabilecek ölçekte ve sağlık kurallarına uygun pissu kanalları ağı (şebekesi ) varsa, yapı ve tesislerin pissu kanalları bu ağa bağlanır, yoksa 19.03.1971 tarih ve 13783 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Lağım Mecrası İnşaatı Mümkün Olmayan Yerlerde Yapılacak Çukurlara Ait Yönetmelik”te belirtilen boyut, nitelik ve koşullara uygun olacak biçimde genel veya her yapı ve tesis için bağımsız pissu kanalları, tesis edilen çukurlara bağlanır.

V.15. Pissu çukurları kesinlikle göl ve akarsulara bağlanamaz ve boşaltılamaz .

V.16. Turistik tesislerin, kamu eğitim ve dinlenme tesislerinin ve toplu olarak gerçekleştirilecek konut yerleşmelerinin pissuları, varsa pissu şebekelerine bağlanacaktır. Pissu şebekesi olmayan yerlerde atık su arıtma sistemi kurulması ve işletilmesi zorunludur. Atık su % 90 oranında arıtılmadan deşarj yapılamaz ve söz konusu arıtma sistemi gerçekleştirilmeden yapı kullanma izni verilemez. Şebeke tesis edilmesi mümkün olmayan tek yapılarda da V.14. maddesi uyarınca hareket edilir.

V.17. Koruma alanları içinde kalan tüm kentsel ve kırsal yerleşmelerin altyapıları öncelikle ele alınıp iyileştirileceklerdir.

V.18. Her tür planlama bölgeleri içinde mevcut kirletici sanayilerle ilgili önlemler yürürlükteki mevzuat çerçevesinde alınacaktır.

V.19. Çevre Düzeni Planı sınırları içerisinde Atık Yönetim Planı çalışmaları, ilgili Bakanlıklar, Valilik ve Belediyeler tarafından tamamlanarak işlemler buna göre yürütülecektir. Mevcut vahşi katı atık depolama sahaları bu yönetim planı dahilinde rehabilite edilecektir.

V.20. Kış sporları potansiyeli olan alanlarda mekanik tesislerin yapılması, işletilmesi, kayakçı güvenliğinin sağlanması yönünde alınacak tedbirler vb. iş ve işlemler kurulacak birlikler tarafından ve alan bütününde gerçekleştirilmesi teşvik edilecektir.

V.21. Bolu ovası içinde ekli 1/25000 ölçekli Bolu ovasını gösteren planda belirlenen ve sınırları çizilen alanlarda, Bolu Çevre Düzeni planı onay tarihi itibarıyla, kesinlikle kalıcı ticari amaçlı ruhsata tabi kümes ve büyükbaş hayvancılık amaçlı yapı yapılmayacaktır

2-2) 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı


Bolu Merkez ve Yakın Çevresi 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda 577 Ada 10 parsel kentsel yerleşik alan olarak planlanmıştır.

oval 257 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı
    1. 1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planı


1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planı Bolu Belediyesi’nce onanmıştır. Plana göre, 877 ada 10 parsel konut alanı olarak planlanmıştır.1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planı
    1. 1/1.000 Ölçekli Uygulama İmar Planı


1/1.000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Bolu Belediyesi’nce onanmıştır. Plana göre, 577 ada 10 parsel konut alanı olarak planlanmıştır.1/1.000 Ölçekli Uygulama İmar Planı

Parselin bulunduğu bölge için yapılaşma koşulları; Ayrık Nizam, 5 kat, yoldan 5 metre, arka bahçeden h/2 çekme mesafelidir. Ayrıca taşınmazın imar uygulamasından sonra oluşacak iki parsel de 12 metre genişliğinde yoldan cephe aldığı için TAKS:0,40 ve KAKS (Emsal): 2,00+0,15 ile hmax: 15,50 metre olarak belirlenmiştir.

Konu taşınmaz için imar uygulamasından sonra iki adet konut parseli oluşmakta ve alanları yaklaşık;

A-1= 1.162,43 m2 ve A-2= 1.332,47 m2 olacağı Bolu Belediyesi’nden şifahi olarak öğrenilmiştir.

Konu Parsele ait İmar Durum Belgesi
  1. TAŞINMAZIN HUKUKİ DURUMU


Bolu İli Merkez İlçe Ösenek Mahallesi Köyaltı Mevkii’nde yer alan 577 ada 10 parselin Maliye Hazinesi’ne ait 1/3 hissesi üzerinde, Bolu 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 26.06.2008 tarihli kararı ve 22.09.2008 tebliğ tarihi sonucunda, kararın temyiz edilmemesi üzerine, parseldeki konu hisseye dair 08.10.2008 tarihinde “Kesinleşme Şerhi” konmuştur.
  1. GAYRİMENKULÜN ÖZELLİKLERİ


Taşınmaz “TARLA” niteliğinde ve yüzölçümü 3.850,00 m2’dir. Parselin 1/3 hissesi Maliye Hazinesi’ne aittir. Düzgün bir geometrik şekle sahip değildir. Hâlihazırda bir bölümü boş, bir bölümü ise diğer hissedarlar ve işgalciler tarafından kullanılmaktadır. Taşınmazın alanının maksimum %40’ı imar uygulaması ile DOP payı olarak alınabilir. Taşınmazın bulunduğu bölgede yeni yapılaşmalar mevcuttur. Konu taşınmazın Bolu Kent Merkezi’ne yaklaşık 700 metre, D-100 karayoluna yaklaşık 1 km ve küçük sanayi sitesine yaklaşık 3,5 km uzaklıktadır. Söz konusu parselin güneydoğusunda Cumhuriyet İlköğretim Okulu ve Bolu Kız Öğretmen Okulu yer almaktadır. Parselin kuzey, batı ve doğusunda yeni yapılan ve yapımı devam eden konut alanları bulunmaktadır. Taşınmazın bulunduğu bölge kent merkezine yaklaşık 1 km olup kentin gelişme bölgeleri arasındadır. Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü’nden elde edilen bilgilere göre, söz konusu taşınmaz mal, herhangi bir tahsis veya kiralamaya konu olmayıp, diğer hisse ve maliklerin de içerisinde yer aldığı muhtelif şahıslarca kullanılmakta olduğundan, Milli Emlak Müdürlüğü’nce ilgililerine Hazine payını kullanımlarından dolayı ecrimisil tahakkuk ettirilmiştir. Konu taşınmazın bulunduğu bölge 1.derece deprem kuşağında yer almaktadır.

FOTOĞRAFLAR

Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət