Ana səhifə

T. C. Başbakanlik özelleşTİrme idaresi BaşkanliğI 209 ada 4 parsel (1040 parsel)


Yüklə 1.51 Mb.
tarix27.06.2016
ölçüsü1.51 Mb.
T.C. BAŞBAKANLIK

ÖZELLEŞTİRME İDARESİ

BAŞKANLIĞI


209 ADA 4 PARSEL (1040 PARSEL)

218 ADA 1 PARSEL (1041 PARSEL)


MERSİN İLİ, ANAMUR İLÇESİ, ÇARIKLAR MAHALLESİ, KOCADUT KÖYÜ, KÖŞEKLİ MEVKİİ,

220 ADA 132 (ESKİ 209 ADA, 4 PARSEL, ESKİ 1040 PARSEL) VE 158 (ESKİ 218 ADA, 1 PARSEL, ESKİ 1041 PARSEL) NO’ LU PARSELLER

TAŞINMAZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

KONU TAŞINMAZ HAKKINDA BİLGİLER

Taşınmazın Tapu Kayıtlarına İlişkin Bilgiler
3.Tapu Sicil Kayıtları

Ana Gayrimenkulün

Bağımsız Bölümün

İli

MERSİN

Pafta No

-

Niteliği

-

İlçesi

ANAMUR

Ada No

220

Arsa Payı

-

BucağıParsel No

132-158

Blok NoMahallesi

ÇARIKLAR

Niteliği

ARSA

Kat No

-

Köyü

KOCADUT

Yüzölçümü

224.764,46

40.111,77m2

m2


Bağımsız Bölüm No

-

Sokağı

-

Yevmiye No

-

Eklentisi

 

Mevkii

KÖŞEKLİ

Cilt No

4

Tapu Belgesi Cinsi

Kat Mülkiyeti
Sınırı

PAFTASINDADIR

Sahife No

341-363

Kat İrtifakı

 

Tapunun edinme tarihi ve edinme sebebi

Cins tashihli

 

Tarih

25.05.2011

Edinme
sebebi


YENİLEME

Kadastro tespitli
Arsa tapusu

X

Sahibi

Malikin Adı&Soyadı - Ünvanı

Hisse

MALİYE HAZİNESİ

1/1

Önceki
mülk
sahipleri


Son 3 yıldaki el değiştirme bilgileri

 

Malik değişikliği bulunmamaktadır.

TAKYİDAT BİLGİLERİ

4.Takyidat Kayıtları

10.11.2014 tarihinde saat 09:30 itibarıyla yapılan incelemeye göre değerleme konusu taşınmazların her ikisinin üzerinde;

- Çarıklar Belediyesi’ nin lehdarı olduğu “ Turizm Hizmet Alanıdır. 26.02.2013 tarih” beyanı bulunmaktadır. (01.03.2013 tarih-1301 yevmiye ile)

0.1Taşınmaz Adresi Ve Ulaşımı


Konu taşınmazlar (220 ada 132 ve 158 no.lu parseller) Mersin İli, Anamur İlçesi, Çarıklar Mahallesi, Kocadut Köyü, Köşekli Mevkii adresinde konumludur.

Konu taşınmazlara ulaşmak için, Çarıklar girişinde kuzey istikametinde yaklaşık 2.8 km ilerlenir. Konu parseller Antalya-Mersin karayoluna yaklaşık 4 km, Akdeniz kıyı şeridine yaklaşık 5 km uzaklıkta bulunmaktadır.Söz konusu taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır. Bölgede genel anlamda boş parseller, tek katlı konutlar ve sera alanları bulunmaktadır. Taşınmazların yakın çevresinde Çarıklar Belediye hizmet binası yer almaktadır.

1TAŞINMAZIN YASAL DURUMU

1.1.11/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği


1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile Mersin İli, Anamur İlçesi, Çarıklar Beldesi, Köşekli mevkiinde bulunan 1040 nolu parsel Turizm Tesis Alanı ve Sosyo-kültürel tesis alanı, 1041 nolu parsel ise Turizm Tesis Alanı olarak planlanmıştır.


1.1.21/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği


1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile Mersin İli, Anamur İlçesi, Çarıklar Beldesi, Köşekli mevkiinde bulunan 1040 nolu parsel Turizm Tesis Alanı ve Sosyo-kültürel tesis alanı, 1041 nolu parsel ise Turizm Tesis Alanı olarak planlanmıştır.


1.1.31/1.000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği


1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile Mersin İli, Anamur İlçesi, Çarıklar Beldesi, Köşekli mevkiinde bulunan 1040 nolu parsel Turizm Tesis Alanı ve Sosyo-kültürel tesis alanı, 1041 nolu parsel ise Turizm Tesis Alanı olarak planlanmıştır.1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ HÜKÜMLERİ

  1. PLAN ONAMA SINIRI MERSİN İLİ ANAMUR İLÇESİ ÇARIKLAR BELDESİ KÖŞEKLİ MEVKİİ 1040 VE 1041 NO.LU PARSELLERİ KAPSAR.

  2. TURİZM TESİS ALANLARINDA 4957/2634 SAYILI ‘TURİZMİ TEŞVİK KANUNU’ VE İLGİLİ YÖNETMELİKLERİ DOĞRULTUSUNDA UYGULAMA YAPILACAKTIR.

  3. PLAN ONAMA SINIRI İÇERİSİNDE, 3194 SAYILI İMAR KANUNU VE İLGİLİ YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE VE İLGİLİ MEVZUAT HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.

1/5.000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ HÜKÜMLERİ

1. PLAN ONAMA SINIRI MERSİN İLİ ANAMUR İLÇESİ ÇARIKLAR BELDESİ KÖŞEKLİ MEVKİİ 1040 VE 1041 NO.LU PARSELLERİ KAPSAR.

2. 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANINDA ÇİZİLEN SINIRLAR ŞEMATİK OLARAK GÖSTERİLDİĞİNDEN BU PLAN ÜZERİNDEN PLAN ÖLÇEĞİ İLE ÖLÇÜ ALINAMAZ, YER TESPİTİ VE UYGULAMA YAPILAMAZ.

3. 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI ONANMADAN UYGULAMA YAPILAMAZ.

4. ENERJİ NAKİL HATTI ALTINDAKİ YAPILANMALARDA ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI’NIN “ELEKTRİK KUVVETLİ AKIM TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ” NE UYULACAKTIR.

5. YERLEŞME 5.DERECE DEPREM KUŞAĞINDADIR. BU NEDENLE “AFET BÖLGELERİNDE YAPILACAK YAPILAR HAKKINDA YÖNETMELİK” VE “DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİK” HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.

6. MERSİN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN 16.12.2011 TARİHİNDE ONAYLANAN 1040 NOLU PARSELE AİT İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK- JEOTEKNİK ETÜT RAPORUNDA VE 20.12.2011 TARİHİNDE ONAYLANAN 1041 NOLU PARSELE AİT İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK- JEOTEKNİK ETÜT RAPORUNDA BELİRTİLEN HUSUSLARA UYULACAKTIR. JEOLOJİK AÇIDAN ÖNLEM ALINMASI GEREKLİ ALANLAR(ÖA-2.1) İÇİN BELİRLENEN YAPILAŞMA KOŞULLARINA VE ÖNERİLERE UYULMASI ZORUNLUDUR. YAPILARA ESAS PROJELERİN YAPILMASINDAN ÖNCE PARSEL BAZINDA ZEMİN ETÜDÜ YAPILMASI, YAPILARIN ZEMİN ETÜT SONUÇLARINA GÖRE PROJELENDİRİLMESİ ESASTIR.

7. BU PLAN NOTLARINDA BELİRTİLMEYEN HUSUSLARDA 3194 SAYILI İMAR KANUNU VE İLGİLİ YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE VE İLGİLİ MEVZUAT HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.

1/1.000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ HÜKÜMLERİ

1. PLAN ONAMA SINIRI MERSİN İLİ ANAMUR İLÇESİ ÇARIKLAR BELDESİ KÖŞEKLİ MEVKİİ 1040 VE 1041 NO.LU PARSELLERİ KAPSAR.

2. UYGULAMA PLAN KARARLARI İLE KADASTRAL DURUM ARASINDA 3 METREYE KADAR OLAN KAYMALAR (ÇAKIŞMAMA HALİNDE) HATA KABUL EDİLEREK KADASTRAL İSTİKAMET ESAS ALINABİLİR.

3. ENERJİ NAKİL HATTI ALTINDAKİ YAPILANMALARDA ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI’NIN “ELEKTRİK KUVVETLİ AKIM TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ” NE UYULACAKTIR.

4. YERLEŞME 5.DERECE DEPREM KUŞAĞINDADIR. BU NEDENLE “AFET BÖLGELERİNDE YAPILACAK YAPILAR HAKKINDA YÖNETMELİK” VE “DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİK” HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.

5. MERSİN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN 16.12.2011 TARİHİNDE ONAYLANAN 1040 NOLU PARSELE AİT İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK- JEOTEKNİK ETÜT RAPORUNDA VE 20.12.2011 TARİHİNDE ONAYLANAN 1041 NOLU PARSELE AİT İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK- JEOTEKNİK ETÜT RAPORUNDA BELİRTİLEN HUSUSLARA UYULACAKTIR. JEOLOJİK AÇIDAN ÖNLEM ALINMASI GEREKLİ ALANLAR(ÖA-2.1) İÇİN BELİRLENEN YAPILAŞMA KOŞULLARINA VE ÖNERİLERE UYULMASI ZORUNLUDUR. YAPILARA ESAS PROJELERİN YAPILMASINDAN ÖNCE PARSEL BAZINDA ZEMİN ETÜDÜ YAPILMASI, YAPILARIN ZEMİN ETÜT SONUÇLARINA GÖRE PROJELENDİRİLMESİ ESASTIR.

6. TURİZM TESİS ALANLARINDA “TURİZM TESİSLERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK” TE BELİRTİLEN KONAKLAMA TESİSLERİ YAPILABİLİR. BU ALANDA YER ALACAK TURİZM TESİSLERİNDE YAPILAŞMA KOŞULLARI E=1.50 VE Hmax=SERBEST’TİR.

7. BİR İMAR PARSELİNDE TESİS BÜTÜNLÜĞÜ İÇİNDE BİRDEN FAZLA YAPI YAPILABİLİR. İNŞAAT CEPHESİ VE İNŞAAT DERİNLİĞİ, YAPI YAKLAŞMA MESAFELERİ İÇİNDE KALMAK KOŞULUYLA HERHANGİ BİR ÖLÇÜ İLE SINIRLI DEĞİLDİR.

8. TESİS BÜTÜNLÜĞÜ İÇİNDE BAĞIMSIZ OLARAK YAPILMIŞ ÜNİTELERİ BİRBİRİNE BAĞLAYAN GEÇİTLER, KORİDORLAR, BALKONLAR, AÇIK KORİDORLAR, ÜSTÜ KAPALI (ARKATLI) YÜRÜME YOLLARI, AÇIK TERASLAR, AÇIK MERDİVENLER, AÇIK OYUN ALANLARI, AÇIK YÜZME HAVUZU VE SABİT OLMAYAN TESİSLER, TÜM ELEKTRİK, MEKANİK VB. TEKNİK HACİMLER İLE PERGOLALAR, KOLONATLAR, YAPILARDA ÜSTÜ ÖRTÜLÜ, YANLARI AÇIK ALANLAR EMSALE DAHİL DEĞİLDİR.

9. BODRUM KATLARDA TESİSİN YATAK ÜNİTELERİ DIŞINDA TESİSE YÖNELİK EĞLENCE ÜNİTELERİ (BAR-DİSCO-GECE KULÜBÜ), RESTORAN, YÜZME HAVUZLARI, HAMAM-SAUNA-MASAJ-TOPLANTI SALONU VE JİMNASTİK SALONU, OTOPARK, İŞLİK, MUTFAK GİBİ ÜRETİM ALANI VE DEPO, ÇAMAŞIRHANE, KURU TEMİZLEME BİRİMİ, SOĞUK HAVA DEPOLARI, PERSONELE AİT BÜRO, KAFETERYA, SOYUNMA VE GİYİNME ÜNİTELERİ, SAĞLIK ÜNİTELERİ, DUŞ, WC, VB. TESİSİN BAKIM VE İŞLETME İHTİYAÇLARINI KARŞILAYACAK DİĞER KULLANIMLAR YER ALABİLİR. BU ALANLAR EMSALE DAHİL DEĞİLDİR.

10. TESİS GİRİŞLERİNDE YER ALACAK ANA GİRİŞ KAPILARI, BEKÇİ KULÜBESİ, TESİS GİRİŞ KONTROL ÜNİTELERİ, ANITSAL YAPILAR, AÇIK YÜZME HAVUZLARI, TRAFO, ARITMA TESİSİ MÜLKİYET SINIRI İLE YAPI YAKLAŞMA SINIRI ARASINDA YER ALABİLİR.

11. BU PLAN KAPSAMINDAKİ TÜM YAPILARDA MİN. SUBASMAN KOTU +0.50 M’DİR.

12. İNŞAAT EMSAL DEĞERLERİ EN YÜKSEK DEĞERLER OLUP, BU DEĞERLER DAHA ALT DEĞERLERDE KULLANILABİLİR.

13. BİNALARA KOT BİNANIN OTURDUĞU TABİİ ZEMİN ORTALAMASINDAN VERİLİR.-+0,00 KOTU, BİNA KÖŞE KOTLARI ORTALAMASI OLACAKTIR. BİRDEN FAZLA YAPI YAPILAN PARSELLERDE HER BİR BİNA KENDİ OTURDUĞU TABİİ ZEMİN ORTALAMASINDAN KOT ALIR.

14. BODRUM KATLAR YAPI YAKLAŞMA SINIRI İÇİNDE YAPILACAKTIR.

15. BU PLAN NOTLARINDA BELİRTİLMEYEN HUSUSLARDA 3194 SAYILI İMAR KANUNU VE İLGİLİ YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE VE İLGİLİ MEVZUAT HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.

İncelemeye konu olan Mersin İli, Anamur İlçesi, Çarıklar Mahallesi, Kocadut Köyü, Köşekli Mevkii’ nde bulunan 220 Ada 132 ve 158 Parsellerin alana ait 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından düzenlenmiş ve 3194 Sayılı İmar Kanunu’ nun Ek-3’ üncü maddesi kapsamında Özelleştirme Yüksek Kurulu’ nun 09.02.2012 tarih ve 2012/28 Sayılı Kararı ile onanmıştır.

Konu parselin bulunduğu alan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında “Turizm Tesis Alanı ”, “Sosyo-Kültürel Tesis Alanı” ve “Yol” olarak planlanabileceği tespit edilerek, yapılaşma koşulları Turizm Tesis Alanında KAKS:1.50, Hmaks: serbest, Sosyo-Kültürel Tesis Alanında KAKS:0.50, Hmaks: serbest olarak belirlenmiştir.

1.2TAŞINMAZIN YASAL DURUMU


Konu taşınmaz ile ilgili yapılan Resmi Kurumlardaki araştırmada yargıya intikalle ilgili herhangi bir sorun olmadığı görülmüştür.

2TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ


Konu taşınmazlar “ARSA” nitelikli, TURİZM TESİS ALANI imarlı olup, topografik olarak eğimli yapıya sahiptirler. Deniz manzarasına sahip taşınmazların yakınında boş parseller, tek katlı konutlar ve sera alanları mevcuttur. Konu taşınmazlar, geometrik olarak yamuk şeklinde olup, alan dağılımları turizm tesis alanı, sosyo-kültürel tesis alanı ve yol şeklindedir. Turizm Tesis Alanına düşen pay % 98,02 olup 259.631,68 m2’ ye, Sosyo-kültürel Tesis Alanına düşen pay % 1,91 olup 5.059,14 m2’ ye ve yol alanına düşen pay % 0,07 olup 185,41 m2’ ye tekabül etmektedir.

Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət