Ana səhifə

Systematické zaradenie druhu: Kmeň: Chordata (chordáty)


Yüklə 48 Kb.
tarix26.06.2016
ölçüsü48 Kb.
Názov druhu: svišť vrchovský tatranský (Marmota marmota latirostris)
1. Základná charakteristika druhu

Systematické zaradenie druhu: Kmeň: Chordata (chordáty)


Trieda: Mammalia (cicavce)

Rad: Rodentia (hlodavce)

Čeľaď: Sciuridae (vevericovité)

Rod: Marmota (svišť)Rozšírenie druhu:

- celkový areál: Rozšírený je ako endemický poddruh len v Západných Karpatoch a to na slovenskej a poľskej strane Tatier a v ďumbierskej časti Nízkych Tatrách.

- rozšírenie na Slovensku: Vyskytuje sa na území Vysokých, Belianskych a Západných Tatier a v ďumbierskej časti Nízkych Tatier.

Hlavné biotopy výskytu: Žije v alpínskom a subalpínskom pásme vysokých pohorí na lokalitách, kde nie sú súvislé porasty kosodreviny.

Status ohrozenosti druhu: EN

Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b, 6b (24/2003 Z.z.), HD2, HD4


  1. Definovanie stavu:

Kritéria hodnotenia

Priaznivý stav

Nepriaznivý stav

A –


B –

C –

dobrý

priemerný

nepriaznivý

populácia

1.1.veľkosť populácie / priemerná početnosť v kolónii

Celková početnosť na území Tatier > 1600 jedincov resp. > 200 kolónií a priemerná početnosť > 8 jedincov v kolónii.

Celková početnosť na území Tatier 750-1600 jedincov resp. 150-200 kolónií a priemerná početnosť je 5-8 jedincov v kolónii.

Celková početnosť na území Tatier < 750 jedincov resp. < 150 kolónií a priemerná početnosť < 5 jedincov v kolónii.

Celková početnosť na území ďumbierskej časti Nízkych Tatier > 400 jedincov resp. 50 kolónií a priemerná početnosť > 8 jedincov/kolónia.

Celková početnosť na území ďumbierskej časti Nízkych Tatier 150-400 jedincov resp. 30-50 kolónií a priemerná početnosť je 5-8 jedincov v kolónii.

Celková početnosť na území ďumbierskej časti Nízkych Tatier < 150 jedincov resp. < 30 kolónií a priemerná početnosť < 5 jedincov v kolónii.

1.2. populačný trend

celoslovenský/na lokalitePopulácia resp. populačná hustota je progresívna, stúpa o viac ako 20%.

Populácia resp. populačná hustota je stabilná na úrovni prirodzenej fluktuácie so zmenami +20%.

Populácia resp. populačná hustota klesá o viac ako 20%.

1.3. veľkosť areálu

Veľkosť areálu v Tatrách je viac ako 2000 ha

Veľkosť areálu v Tatrách je 1000-2000 ha.

Veľkosť areálu v Tatrách je menej ako 1000 ha.

Veľkosť areálu v ďumbierskej časti Nízkych Tatrách je viac ako 500 ha.

Veľkosť areálu v ďumbierskej časti Nízkych Tatrách je 200-500 ha.

Veľkosť areálu v ďumbierskej časti Nízkych Tatrách je menej ako 200 ha.

1.4. areálový trend

Areál sa zväčšuje o viac ako 20%.

Areál je stabilný, mierne zmeny sú v rozsahu +20%.

Areál sa zmenšuje o viac ako 20%.

biotop

2.1. reprodukčný biotop

Alpínske lúky najmä úsypové až múrovo-náplavové kužele s možnosťou vyhrabania nôr a firnové morény, ktoré sú významným fenoménom pre zakladanie kolónií.

Prevládajú alpínske lúky najmä úsypové až múrovo-náplavové kužele s možnosťou vyhrabania nôr a firnové morény, ktoré sú významným fenoménom pre zakladanie kolónií.

Prevládajú iné biotopy.

2.2. potravný biotop

Trávnaté alpínske spoločenstvá okrem spoločenstiev so zapojeným porastom Calamagrostis villosae zriedkavejšie subalpínske biotopy s narušenou kosodrevinou.

Prevládajú trávnaté alpínske spoločenstvá okrem spoločenstiev so zapojeným porastom Calamagrostis villosae zriedkavejšie subalpínske biotopy s narušenou kosodrevinou.

Prevládajú iné biotopy.

ohrozenia

3.1. Vyrušovanie a prenasledovanie druhu

Žiadne vyrušovanie kolónií. Intenzita rekreačno-športových aktivít (turistika, horolezectvo, paragliding, skialpinizmus dlhodobo nízka. Žiadny výskyt domácich zvierat, najmä psov. Žiadne ilegálne odchyty jedincov.

Minimálne vyrušovanie kolónií. Intenzita rekreačno-športových aktivít (turistika, horolezectvo, paragliding, skialpinizmus dlhodobo priemerná. Žiadny výskyt domácich zvierat, najmä psov. Žiadne ilegálne odchyty jedincov.

Významné vyrušovanie kolónií. Intenzita rekreačno-športových aktivít (turistika, horolezectvo, paragliding, skialpinizmus dlhodobo vysoká. Výskyt domácich zvierat, najmä psov. Ilegálne odchyty jedincov.

3.2. reprodukčný a potravný biotop

Žiadne narušenie a likvidácia vhodných biotopov.

Takmer žiadne ( 10 %) narušenie a likvidácia vhodných biotopov, resp. kompenzácia podielu týchto biotopov.

Vážne narušenie a likvidácia vhodných biotopov na rozlohe > 10 %.
  1. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu

  • Kontrola a zabezpečenie dodržiavania návštevného poriadku NP v areáloch swvišťa vrchovského tatranského, regulácia intenzity resp. zamedzenie antropických vplyvov v areáloch: najmä bivakovanie po dolinách, neusmernená turistika, fotografovanie, pytliactvo.

  • Prísny zákaz vstupu na lokality, ktoré predstavujú dôležité reprodukčné habitaty.

  • Zlepšenie komunikácie a informovanosti návštevníkov NP, ktorí sa dostávajú do areálu svišťa.

  • Kontrola zdravotného stavu.

  • Sledovanie a kontrola výskytu a početnosti predátorov v areáloch svišťa a vyhodnotenie predácie svišťa.

  • Skvalitnie a zmodernizovanie metód a praktickej realizácie kontroly a vyhodnotenia stavu populácie, využívanie počítačovej a telemetrickej techniky a monitoring metódou GPS.
  1. Monitoring:

Priame sledovanie obsadenia kolónií a zisťovanie priemerného počtu jedincov v kolóniách priamym pozorovaním.


Spracoval:

Oponovali:

Rudolf Kropil

Barbara Chovancová a Stanislav Ondruš


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət