Ana səhifə

Sprawozdanie Dziekana Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu za rok 2010


Yüklə 1.55 Mb.
səhifə9/15
tarix25.06.2016
ölçüsü1.55 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   15

Prof. dr hab. Danuta Drozd

Członek Rady Redakcyjnej Acta AgrophysicaProf. dr hab. Jerzy Fabiszewski

Redaktor naczelny Acta Societatis Botanicorum PoloniaeProf. d hab. Michał Hurej

Członek rady programowej Journal of Plant Protection Research

Członek rady programowej Ziemniak Polski

Dr hab. Cezary Kabała prof. nadzw.

Członek Editional Board, Journal of Soil Science and Plant Nutrition

Członek Komitetu Redakcyjnego Civil and Environmental Engineering Reports

Członek Komitetu Redakcyjnego Roczniki GleboznawczeProf. dr hab. Eugeniusz Kamiński

Członek Rady Redakcyjnej Acta AgrophysicaProf. dr hab. Eugeniusz Kołota

Członek Kolegium Redakcyjnego Roczniki AR w Poznaniu Seria Ogrodnictwo

Członek Komitetu Redakcyjnego Vegetable Crops Research Bulletin

Wiceprzewodniczący Komitetu Redakcyjnego Folia HorticulturaeProf. dr hab. Andrzej Kotecki

Członek Rady Naukowej Acta Scientiarum Polonorum s. Agricultura

Członek Rady Naukowej Zeszytów Naukowych AR w Poznaniu.

Redaktor Naczelny Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Przyrodniczego we WrocławiuProf. dr hab. Barbara Kutkowska

Członek Rady Programowej Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Rzeszowskiego, seria Ekonomika RolnictwaProf. dr hab. Danuta Parylak

Członek Rady Redakcyjnej Fragmenta AgronomicaProf., dr hab. Zygmunt Owsiak

Redaktor merytoryczny Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Inżynieria RolniczaProf. dr hab. Zofia Spiak

Redaktor merytoryczny Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu ser. RolnictwoProf. dr hab. Józef Szlachta

Członek Rady Wydawniczej EJPAU

Członek Rady Naukowej Acta Scientiarum Polonorum Technica Agraria

Członek Rady Programowej Inżynieria Rolnicza

Członek Rady Programowej Problemy Inżynierii Rolniczej

Członek Rady Konsultaycjnej BydłoProf. dr hab. Jerzy Weber

Członek Komitetu Redakcyjnego Roczniki Gleboznawcze

Associated editor Eearth

Editor Journal of Environmental Research and Management

Członek Editorial Committee Pedosphere

Dr hab. Karol Wolski prof. nadzw.

Członek komitetu redakcyjnego Łąkarstwo w PolsceProf. dr hab. Lesław Zimny

Członek Rady Naukowej Annales UMCS Sectio E Agricultura

Członek Komitetu Redakcyjnego Fragmenta Agronomica

Prof. dr hab. Lesław Zimny

Członek Rady Naukowej Annales UMCS Sectio E Agricultura

Członek Komitetu Redakcyjnego Fragmenta Agronomica
Współpraca gospodarcza:


 • Arboretum Leśne im. Prof. dr hab. Stefana Białoboka w Sycowie,

 • BioAgris

 • Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Oddział w Brzegu,

 • DODR we Wrocławiu,

 • Dolnośląska Agencja Współpracy Gpspodarczej

 • Dolnośląskie Stowarzyszenie Spółdzielczości,

 • Eko-Gut

 • Ekoplon S.A,

 • Ekotech Sp. z o.o.

 • EM-World Polska,

 • GMSystem

 • Hodowla Roślin Rolniczych „Nasiona Kobierzyc” sp. z o.o.

 • Hodowla Roślin Smolice Sp. z.o.o.

 • IMS,

 • IUNG Puławy,

 • Izba Rolnicza we Wrocławiu,

 • KGHM Polska Miedź – Rudna,

 • Krajowa Rada Spółdzielcza,

 • Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego,

 • Lesaffre Polska S.A.

 • Lochow Petkus Polska,

 • MONSANTO Polska,

 • PPHiU Arenda Charbielin,

 • Profi,

 • Przedsiębiorstwem Produkcji Ogrodniczej „Siechnice” Sp. z o.o.

 • Renevis Sp. z o.o.

 • Siemens PLM

 • Stacja Doświadczalna Oceny Odmian – Zybiszów,

 • Stacja Doświadczalna Oceny Odmian Tomaszów Bolesławiecki,

 • Stacja Hodowli Roślin w Przebędowie – Hodowla Roślin Smolice Sp. z.o.o.

 • Sybase

 • Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu,

 • Urząd Miejski we Wrocławiu,

 • Urząd Gminy Męcinka,

 • Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa Wrocławiu,

 • Zakłady Azotowe Kędzierzyn,


Konferencje naukowe
Wykaz zorganizowanych przez jednostkę konferencji naukowych międzynarodowych i krajowych:

Lp.Tytuł konferencji

Data i miejsce

Liczba uczestników

Razem


w tym

goście z zagranicy1.

Gleby górskie - geneza, właściwości, zagrożenia

06-09.09. 2010

Wrocław-Karpacz87

-

2.

Metodyka badań populacji stawonogów

02-03.09.2010

Skierniewice30

-

3.

Problemy ochrony roślin na terenach zurbanizowanych

15-17.09.2010

Wrocław


80

-

4.

Warsztaty Naukowe dla młodych pracowników nauki i doktorantów „One Sipmple Massage”

27.09-1.10.2009 Wrocław

22

1

5.

„Warunki rozwoju obszarów wiejskich” – międzynarodowa konferencja studencka SKN Doradztwa Rolniczego

23-24.04.2010

Wrocław


50

10


Liczba i tytuły referatów zagranicznych przedstawionych na konferencjach międzynarodowych zorganizowanych przez jednostkę: 5

 1. Economical efficiency of hops growing in belarus: methological criteria, agenda, and system of forward contracts - Oksana Jaroszinskaja (Białoruś),

 2. New technologies and the development of border areas – Dmitrij Stupak (Białoruś)

 3. Influence of rapeseed (brassica campestris l.) In fattening broiller hybrid ross 308 – Nikola Puvaca (Serbia)

 4. The directions of the development of the belarus’s small farms on the basis of statistical data from 2000 to 2008 – Aleksandr Razalowski (Białoruś)

 5. Economical patterns of interregional policy concerning the international cooperation – Aleksandr Mialik – (Białoruś)


Liczba i tytuły referatów plenarnych na konferencjach międzynarodowych wygłoszonych przez pracowników jednostki na zaproszenie: 6

 1. Dr hab. Józef Cież – Aktualne problemy ergonomii w rolnictwie i przykłady ich rozwiązywania – I Kongres Ergonomii „Ergonomia dla przyszłości’, Warszawa, 20-22.09.2010 r.

 2. Dr hab. Józef Cież – Edukacja ergonomiczna w rolnictwie i szkolnictwie rolniczym – I Kongres Ergonomii „Ergonomia dla przyszłości’, Warszawa, 20-22.09.2010 r.

 3. Dr hab. Józef Cież - Zagrożenia Biologiczne w Rolnictwie w Świetle Dyrektywy Europejskiej i Literatury, XVII Międzynarodowe Seminarium Ergonomii, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy „Zagrożenia czynnikami biologicznymi w rolnictwie – dotychczasowe i nowe problemy”, Lublin, 18 – 20 października 2010.

 4. Prof. dr hab. Zygmunt Owsiak – „Logistyka w organizacji zrównoważonego rozwoju rolnictwa” – XXVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Inżynieria procesowa w ochronie środowiska” Opole-Turawa, 7-9.06.2010 r.

 5. Dr hab. Adam Figiel - ,,Instrumental evaluation ofood texture”- “Erasmus Intensive Programme Opoportunities for traditional food at the international markets” – Alicante, 8-15.05.2010 r.

 6. Dr inż. Grzegorz Kulczycki - Potrzeby rolnictwa w zakresie nawozów na tle nowych trendów w żywieniu roślin - Międzynarodowe Seminarium Naukowo-Techniczne - Nauka, Przemysł, Technologie, Marketing z cyklu Chemistry for Agriculture, Karpacz, 28.11 - 1.12.2010 r.


Liczba gości zagranicznych z poszczególnych krajów:

Lp.


Nazwa krajuLiczba i rodzaje przyjazdów

razem

w tym:

konferencje

inne

1.

Australia

2

-

2

2.

Białoruś

2

-

2

3.

Czechy

5

2

3

4.

Kanada

1

-

1

5.

Malezja

1

-

1

6.

Niemcy

5

-

5

7.

Norwegia

4

-

4

8.

Turcja

2

-

2

9.

Ukraina

2

-

2

10.

USA

1

-

1

11.

Węgry

1

-

1

Razem

26

2

24

Informacje o wyjazdach za granicę z podaniem liczby wyjazdów do poszczególnych krajów z podziałem na staże naukowe i staże szkoleniowe, konferencje i inne

Lp.


Nazwa kraju

Liczba i rodzaje wyjazdów

razemw tym:

staże naukowe i szkoleniowe

konferencje


wykładyinne

1.

Austria

4

2

1

-

1

2.

Belgia

5

1

3

-

1

3.

Chiny

1

-

-

-

1

4.

Czechy

8

5

1

1

1

5.

Dania

4

3

1

-

-

6.

Francja

1

-

1

-

-

7.

Grecja

2

1

1

-

-

8.

Hiszpania

5

1

4

-

-

9.

Irlandia

1

-

1

-

-

10.

Kazachstan

1

-

-

-

1

11.

Niemcy

22

5

6

4

7

12

Portugalia

4

-

4

-

-

13.

Rosja

1

-

1

-

-

14.

Słowacja

2

-

2

-

-

15.

Szwajcaria

1

1

-

-

-

16.

Turcja

1

1

-

-
17.

Uzbekistan

1

-

-

-

1

18.

Węgry

4

1

2

1

-

19.

Wielka Brytania

2

2

-

-

-

Razem

70

23

28

6

13


Nagrody i wyróżnienia


 1. Wykaz nagród krajowych i zagranicznych za działalność naukową, w tym:

  1. Prezesa Rady Ministrów,

  2. ministra właściwego do spraw nauki,

Prof. dr hab. Eugeniusz Kołota - Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego II stopnia za osiągnięcia organizacyjne
  1. Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej,

  2. Prezesa PAN;

 1. Wykaz nagród i wyróżnień za zastosowanie praktyczne wyników prac B+R, w tym:

  1. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,

  2. Prezesa Rady Ministrów,

  3. ministra właściwego do spraw nauki,

  4. krajowych izb gospodarczych, medali i wyróżnień przyznanych na targach krajowych i zagranicznych;
 1. Prof. dr hab. Stanisław Peroń, dr inż. Mariusz Surma - nagroda zespołowa II stopnia NOT „Za wybitne osiągnięcie w dziedzinie techniki” za „Sposób suszenia pyłku kwiatowego zwłaszcza obnóży pyłkowych”

 2. Dr inż. Marta Pasławska- nagroda II stopnia NOT „Za wybitne osiągnięcie w dziedzinie techniki” za „Suszenie drożdży z wykorzystaniem mikrofal”


Udział we władzach i komisjach Uczelni

Udział we władzach Uczelni:


 • Prof. dr hab. Józef Szlachta - Prorektor ds Nauki

 • Prof. dr hab. Danuta Parylak - Dziekan Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego

 • Dr hab. Józef Sowiński prof. nadzw. - Prodziekan Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego ds. kierunku Ochrona Środowiska

 • Prof. dr hab. Leszek Romański - Prodziekan Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego ds. kierunków: Technika Rolnicza i Leśna, Ekonomia

 • Prof. dr hab. Urszula Prośba-Białczyk - Prodziekan Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego ds. kierunku Rolnictwo

 • Dr. hab. Adam Szewczuk prof. nadzw. - Prodziekan Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego ds. Rozwoju Wydziału i kierunku Ogrodnictwo


Udział w komisjach senackich:


 • Prof. dr hab. Jan Banasiak - Senacka Komisja Finansowa

 • Dr inż. Piotr Chohura - Senacka Komisja Statutowa

 • Dr inż. Włodzimierz Kita - Senacka Komisja Statutowa

 • Prof. dr hab. Andrzej Kotecki – Senacka Komisja Kadry Naukowej

 • Prof. dr hab. Andrzej Kotecki - Senacka Komisja Badań Naukowych

 • Prof. dr hab. Andrzej Kotecki - Senacka Komisja Finansowa

 • Prof. dr hab. Jan Matuła - Senacka Komisja Spraw Studenckich i Nauczania

 • Prof. dr hab. Jan Matuła - Senacka Komisja Kadry Naukowej

 • Prof. dr hab. Danuta Parylak - Senacka Komisja Finansowa

 • Prof. dr hab. Danuta Parylak - Senacka Komisja Kadry Naukowej

 • Prof. dr hab. Danuta Parylak - Senacka Komisja Badań Naukowych

 • Prof. dr hab. Danuta Parylak – Doraźna Komisja ds. Strategii Rozwoju Uczelni

 • Mgr Tadeusz Sabiniewicz - Senacka Komisja Spraw Studenckich i Nauczania

 • Prof. dr hab. Ewa Sawicka-Sienkiewicz - Senacka Komisja Kadry Naukowej

 • Dr hab. Adam Szewczuk prof. nadzw. - Senacka Komisja Spraw Studenckich i Nauczania

 • Prof. dr hab. Józef Szlachta - Senacka Komisja Badań Naukowych

 • Prof. dr hab. Józef Szlachta - Senacka Komisja Kadry Naukowej

 • Prof. dr hab. Józef Szlachta - Senacka Komisja Finansowa

 • Prof. dr hab. Jerzy Weber - Senacka Komisja Badań Naukowych

 • Prof. dr hab. Jerzy Weber - Senacka Komisja Kadry Naukowej,

 • Prof. dr hab. Jerzy Weber - przewodniczący Senackiej Komisji StatutowejUdział w komisjach rektorskich


 • Dr inż. Hanna Adamska – Rektorska Komisja ds. Socjalnych i Mieszkaniowych

 • Dr hab. Zdzisław Klukowski prof. nadzw. - Rektorska Komisja ds. Współpracy z Zagranicą i Regionem oraz Stypendium im. Profesora Stanisława Tołpy

 • Dr inż. Włodzimierz Kita - Rektorsko-związkowa komisja ds. nagród dla pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu niebędących nauczycielami akademickimi

 • Prof. dr hab. Leszek Kordas – Rektorska Komisja ds. Rolniczych Zakładów Doświadczalnych

 • Prof. dr hab. Leszek Kordas - Uczelniana Komisja ds. Inwestycji, Remontów i Gospodarki Lokalami

 • Prof. dr hab. Andrzej Kotecki - Rektorska Komisja ds. Rolniczych Zakładów Doświadczalnych

 • Prof. dr hab. Danuta Parylak - Rektorska Komisja ds. Nagród i Odznaczeń

 • Dr inż. Zbigniew Perlak - Rektorska Komisja ds. Hoteli Asystenta.

 • Prof. dr hab. Zofia Spiak – Rektorska Komisja ds. Oceny Jakości Kształcenia i Akredytacji

 • Prof. dr hab. Józef Szlachta - przewodniczący Komisji ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

 • Prof. dr hab. Józef Szlachta - przewodniczący Komisji ds. Wynagrodzeń

 • Dr hab. Bożena Tańska-Hus prof. nadzw - Przewodnicząca komisji rektorskiej ds. Hoteli Asystenta

 • Prof. dr hab. Marian Wiercioch - Rektorska Komisja ds. Oceny Jakości Kształcenia i Akredytacji


Udział w komisjach wydziałowych


 • Dr hab. Katarzyna Adamczewska-Sowińska, prof. nadzw. - Wydziałowa Komisja ds. Oceny Jakości Kształcenia

 • Dr hab. Teresa Brej - Wydziałowa Komisja Kadry Naukowej

 • Dr hab. Teresa Brej - Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna na Studia Doktoranckie

 • Dr hab. Henryk Bujak, prof. nadzw. - Wydziałowa Komisja ds. Studenckich i Nauczania

 • Dr hab. Henryk Bujak, prof. nadzw. - Wydziałowa Komisja Finansowa

 • Dr inż. Piotr Chohura – sekretarz Komisji ds. Strategii i Rozwoju Wydziału

 • Dr hab. Barbara Chrzanowska-Drożdż prof. nadzw. - Wydziałowa Komisja Badań Naukowych

 • Dr inż. Andrzej Dyszewski – sekretarz Wydziałowej Komisji Kadry Naukowej

 • Dr inż. Krzysztof Gediga - Dziekańska Komisja ds. Inwestycji, Remontów i Gospodarki Lokalami

 • Dr hab. Maria Golinowska, prof. nadzw. - Wydziałowa Komisja ds. Studenckich i Nauczania

 • Prof. dr hab. Michał Hurej - Wydziałowa Komisja Badań Naukowych

 • Prof. dr hab. Michał Hurej - Wydziałowa Komisja Finansowa

 • Dr inż. Elżbieta Jamroz – sekretarz Wydziałowej Komisji Badań Naukowych

 • Dr hab. Cezary Kabała prof. nadzw. – sekretarz Wydziałowej Komisji ds. oceny adiunktów

 • Dr hab. Władysław Kadłubiec prof. nadzw. - Wydziałowa Komisja Badań Naukowych

 • Prof. dr hab.. Anna Karczewska - Wydziałowa Komisja ds. Studenckich i Nauczania

 • Dr hab. Maria Kelm, prof. nadzw. - Wydziałowa Komisja ds. Nagród i Odznaczeń

 • Prof. dr hab. Halina Kleszczyńska - Wydziałowa Komisja Kadry Naukowej

 • Prof. dr hab. Halina Kleszczyńska - Wydziałowa Komisja Finansowa

 • Prof. dr hab. Eugeniusz Kołota – Wydziałowa Komisja Kadry Naukowej

 • Prof. dr hab. Eugeniusz Kołota - Wydziałowa Komisja Finansowa

 • Prof. dr hab. Eugeniusz Kołota - Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna na Studia Doktoranckie

 • Prof. dr hab. Leszek Kordas – przewodniczący Wydziałowej Komisji ds. Inwestycji, Remontów i Gospodarki Lokalami

 • Prof. dr hab. Andrzej Kotecki - Wydziałowa Komisja ds. Nagród i Odznaczeń

 • Prof. dr hab. Andrzej Kotecki - Wydziałowa Komisja Finansowa

 • Prof. dr hab. Andrzej Kotecki - Komisja ds. Strategii i Rozwoju Wydziału

 • Prof. dr hab. Leszek Kordas - Wydziałowa Komisja ds. Nagród i Odznaczeń

 • Prof. dr hab. Leszek Kordas – przewodniczący Dziekańskiej Komisji ds. Inwestycji, Remontów i Gospodarki Lokalami

 • Prof. dr hab. Leszek Kordas – Wydziałowa Komisja Finansowa

 • Prof. dr hab. Leszek Kordas - Komisja ds. Strategii i Rozwoju Wydziału

 • Dr hab. Marcin Kozak, prof. nadzw. - Wydziałowa Komisja ds. Studenckich i Nauczania

 • Dr inż. Jan Krężel - Dziekańska Komisja ds. Inwestycji, Remontów i Gospodarki Lokalami

 • Dr inż. Irena Kropsz – sekretarz Wydziałowej Komisji ds. Studenckich i Nauczania

 • Prof. dr hab. Barbara Kutkowska - Wydziałowa Komisja Kadry Naukowej

 • Prof. dr hab. Barbara Kutkowska - Wydziałowa Komisja Badań Naukowych

 • Prof. dr hab. Barbara Kutkowska – przewodnicząca Wydziałowej Komisji ds. Nagród i Odznaczeń

 • Prof. dr hab. Barbara Kutkowska - Wydziałowa Komisja Finansowa

 • Prof. dr hab. Barbara Kutkowska - Komisja ds. Strategii i Rozwoju Wydziału

 • Prof. dr hab. Michał Licznar - Wydziałowa Komisja ds. Nagród i Odznaczeń

 • Prof. dr hab. Stanisława Licznar - Wydziałowa Komisja Badań Naukowych

 • Dr inż. Maria Licznar-Małańczuk – sekretarz Wydziałowej Komisji ds. Nagród i Odznaczeń

 • Dr hab. Władysław Malarz - Dziekańska Komisja ds. Inwestycji, Remontów i Gospodarki Lokalami

 • Prof. dr hab. Jan Matuła - Wydziałowa Komisja ds. Oceny Jakości Kształcenia

 • Prof. dr hab. Jan Matuła - Wydziałowa Komisja Finansowa

 • Prof. dr hab. Zygmunt Owsiak - Wydziałowa Komisja Badań Naukowych

 • Prof. dr hab. Danuta Parylak – przewodnicząca Wydziałowej Komisji Finansowej

 • Prof. dr hab. Danuta Parylak - przewodnicząca Wydziałowej Komisji Kadry Naukowej

 • Prof. dr hab. Danuta Parylak - Wydziałowa Komisja ds. Nagród i Odznaczeń

 • Prof. dr hab. Danuta Parylak – przewodnicząca Wydziałowej Komisji ds. oceny adiunktów

 • Prof. dr hab. Danuta Parylak - przewodnicząca Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na Studia Doktoranckie

 • Prof. dr hab. Danuta Parylak – Komisja ds. Strategii i Rozwoju Wydziału

 • Prof. dr hab. Stanisław Pietr - Wydziałowa Komisja ds. oceny adiunktów

 • Prof. dr hab. Stanisław Pietr - Wydziałowa Komisja Finansowa

 • Prof. dr hab. Urszula Prośba-Białczyk – przewodnicząca Wydziałowej Komisji ds. Studenckich i Nauczania

 • Prof. dr hab. Urszula Prośba-Białczyk - Wydziałowa Komisja ds. oceny adiunktów

 • Prof. dr hab. Urszula Prośba-Białczyk - Wydziałowa Komisja Finansowa

 • Prof. dr hab. Urszula Prośba-Białczyk - Komisja ds. Strategii i Rozwoju Wydziału

 • Prof. dr hab. Leszek Romański - Wydziałowa Komisja ds. Studenckich i Nauczania

 • Prof. dr hab. Leszek Romański - Wydziałowa Komisja ds. oceny adiunktów

 • Prof. dr hab. Leszek Romański - Wydziałowa Komisja Finansowa

 • Prof. dr hab. Leszek Romański. - Komisja ds. Strategii i Rozwoju Wydziału

 • Prof. dr hab. Bożena Różycka-Roszak - Wydziałowa Komisja ds. Nagród i Odznaczeń

 • Prof. dr hab. Ewa Sawicka Sienkiewicz - Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna na Studia Doktoranckie

 • Dr hab. Krystyna Skurjat - Wydziałowa Komisja Finansowa

 • Dr hab. Józef Sowiński, prof. nadzw. - Wydziałowa Komisja ds. Studenckich i Nauczania

 • Dr hab. Józef Sowiński, prof. nadzw. - Wydziałowa Komisja ds. oceny adiunktów

 • Dr hab. Józef Sowiński, prof. nadzw. - Wydziałowa Komisja Finansowa

 • Dr hab. Józef Sowiński prof. nadzw. - Komisja ds. Strategii i Rozwoju Wydziału

 • Prof. dr hab. Zofia Spiak – przewodnicząca Wydziałowej Komisji ds. Oceny Jakości Kształcenia

 • Prof. dr hab. Zofia Spiak - Wydziałowa Komisja Finansowa

 • Prof. dr hab. Stanisława Strączyńska - Wydziałowa Komisja ds. Oceny Jakości Kształcenia

 • Dr hab. Marian Szarycz, prof. nadzw. - Wydziałowa Komisja ds. Nagród i Odznaczeń

 • Dr hab. Adam Szewczuk prof. nadzw. – przewodniczący Wydziałowej Komisji Badań Naukowych

 • Dr hab. Adam Szewczuk, prof. nadzw. - Wydziałowa Komisja ds. Studenckich i Nauczania

 • Dr hab. Adam Szewczuk, prof. nadzw. - Wydziałowa Komisja ds. oceny adiunktów

 • Dr hab. Adam Szewczuk, prof. nadzw. - Wydziałowa Komisja Finansowa

 • Dr hab. Adam Szewczuk, prof. nadzw. – przewodniczący Komisji ds. Strategii i Rozwoju Wydziału

 • Prof. dr hab. Józef Szlachta – Wydziałowa Komisja Kadry Naukowej

 • Prof. dr hab. Józef Szlachta – Wydziałowa Komisja Finansowa

 • Prof. dr hab. Józef Szlachta – Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna na Studia Doktoranckie

 • Prof. dr hab. Józef Szlachta - Komisja ds. Strategii i Rozwoju Wydziału

 • Dr hab. Bożena Tańska-Hus prof. nadzw. - Wydziałowa Komisja ds. Oceny Jakości Kształcenia

 • Dr inż. Roman Wacławowicz – sekretarz Wydziałowej Komisji Finansowej

 • Dr inż. Łukasz Wall – sekretarz Wydziałowej Komisji ds. Oceny Jakości Kształcenia

 • Prof. dr hab. Jerzy Weber - Wydziałowa Komisja Kadry Naukowej

 • Prof. dr hab. Jerzy Weber - Wydziałowa Komisja Finansowa

 • Prof. dr hab. Jerzy Weber - Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna na Studia Doktoranckie

 • Prof. dr hab. Jerzy Weber - Komisja ds. Strategii i Rozwoju Wydziału

 • Prof. dr hab. Marian Wiercioch - Wydziałowa Komisja ds. Studenckich i Nauczania

 • Dr hab. Karol Wolski prof. nadzw. - Wydziałowa Komisja Badań Naukowych

 • Dr hab. Karol Wolski prof. nadzw. - Wydziałowa Komisja Finansowa

 • Prof. dr hab. Lesław Zimny - Wydziałowa Komisja ds. Studenckich i Nauczania


Pełnomocnicy Rektora


 • Dr inż. Bernard Gałka – ds. osób niepełnosprawnych


Pełnomocnicy Dziekana


 • Dr hab. Jerzy Bieniek prof. nadzw. - Pełnomocnik Dziekana ds. promocji i rekrutacji (przedstawiciel w zespole uczelnianym)

 • Dr inż. Gabriel Czachor - pełnomocnik Dziekana ds. Współpracy z Gospodarką, Wynalazczości i Wdrożeń

 • Dr inż. Andrzej Dyszewski - Wydziałowy Kurator SKN

 • Dr hab. Cezary Kabała prof. nadzw. - pełnomocnik Dziekana ds. Międzynarodowych Programów Edukacyjnych
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   15


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət