Ana səhifə

Sprawozdanie Dziekana Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu za rok 2010


Yüklə 1.55 Mb.
səhifə8/15
tarix25.06.2016
ölçüsü1.55 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   15

Wykaz wdrożeń udokumentowanych i wykorzystanych poza jednostką wyników badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w jednostce

Lp.

Tytuł przedsięwzięciaNazwa jednostki wdrażającej wyniki prac B+R

Forma prawna przekazania wyników prac B+R

(umowa sprzedaży, o realizację projektu celowego, przekazania, użyczenia)Opis efektów praktycznych, gospodarczych lub społecznych uzyskanych poza jednostką

1

2

3

4

5

1.

Ocena efektów wsparcia finansowego obszarów wiejskich

województwa dolnośląskiegoUrząd Marszałkowski woj. dolnośląskiego

DODR we WrocławiuUmowa pomiędzy DODR we Wrocławiu a UP we Wrocławiu 41/11/2010

Wyniki mogą posłużyć do planowania strategicznego rozwoju obszarów wiejskich województwa dolnośląskiego

Międzynarodowe programy naukowe


 1. Liczba i wykaz (nazwa, symbol, numer ewidencyjny) kontraktów w ramach projektów lub akcji Programu Ramowego UE, realizowanych z udziałem jednostki lub z udziałem pracowników jednostki, dla których jest ona podstawowym miejscem pracy: 1

Numer umowy: PERG05-GA-2009-248080, Grant w ramach 7. Programu Ramowego, Program Szczegółowy „Ludzie” – Marie Curie,

Temat: The role and functioning of the PTOX in stress tolerance in extremophile Thellungiella halophila. (realizowany w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, Katedra Żywienia Roślin)

Kierownik: dr Piotr Stępień

Okres umowy: 01.11.2009-31.10.2012.
 1. Liczba i wykaz (nazwa, symbol, numer ewidencyjny) realizowanych przez jednostkę kontraktów na koordynowanie projektów w Programie Ramowym UE;

 2. Liczba i wykaz (nazwa, symbol, numer ewidencyjny) realizowanych przez jednostkę kontraktów w ramach innych programów UE: 2

 1. CEEPUS, University of Natural Resources and Applied Sciences, Vienna-BOKU, 02-30.11.2010, Network no.: CII-HU-0003-06-1011 - mgr inż. Weronika Włodarczyk

 2. Erasmus- Uniwersytet Kopenhaski w Danii, 01.09.2009-31.01.2010 mgr inż. Aldona Zimoch
 1. Liczba i wykaz (nazwa, symbol, numer ewidencyjny) realizowanych przez jednostkę kontraktów w ramach programów spoza UE;

 2. Liczba i wykaz koordynowanych lub kierowanych przez pracowników jednostki Programów Ramowych;


Dane o dwustronnych umowach międzynarodowych zawartych przez wydział, instytut, katedrę
(Podać nazwę placówki, kraj, okres trwania umowy, liczba wyjazdów, wspólne osiągnięcia)

1) Dwustronna umowa z Saksońskim Urzędem Środowiska, Rolnictwa i Geologii (Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie) w Dresden-Pillnitz (Niemcy)

umowa na okres 3 lat : 2.09.2008 – 1.09.2011

Liczba wyjazdów w roku 2010: 3, w których uczestniczyło z Polski 7 pracowników oraz 12 studentów, a z Niemiec przyjechało 5 pracowników • wspólne osiągnięcia:

 • wyjazd szkoleniowy z zakresu produkcji ogrodniczej (18-20.08.2010,

 • wyjazd studyjny z zakresu doskonalenia kształcenia praktycznego (11-12.08.2010,

 • praktyka studencka z zakresu rolnictwa (23.08-4.09.2010 )

 • przyjazd szkoleniowy pracowników laboratoryjnych z Niemiec (29.11-1.12.2010),

 • wygłoszenie 2 wykładów naukowych w Polsce przez stronę niemiecką:dr Walter Schmidt - „Konservierende Bodenbearbeitung und Direktsaat - Wege zu einer bodenschonenden und wassersparenden“ oraz dr. Michael Grunert – „Alternative Kraftstoffe aus Biomasse - Hoffnungsträger für die Landwirtschaft?" (stała wymiana wyników badań naukowych (szczególnie w ramach doświadczalnictwa odmianowego),

2) Dwustronna wzajemna wymiana materiałów genetycznych z rodzaju Lupinus. Porozumienie podpisane pomiędzy Katedrą Genetyki, Hodowli Roślin i Nasiennictwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, a Departamentem Rolniczym w Zachodniej Australii (DAWA) w Perth – Bilateral Lupin Genetic Material Transfer Agreement. Porozumienie zawarto w 2003 roku na okres 10 lat. Wymiana doświadczeń i prowadzenie wspólnie oceny mieszańców międzygatunkowych


Udział w sieciach naukowych lub konsorcjach naukowo-przemysłowych


 1. Liczba sieci naukowych w których uczestniczy jednostka: 2

 2. Opis specjalności naukowej sieci;

 3. Wykaz jednostek naukowych tworzących sieć naukową;

Nazwa sieci i opis specjalności naukowej sieci

Jednostki naukowe tworzące sieć

Scientific Network AGRORISKS
eliminowanie rolniczych zagrożeń zdrowia konsorcjów środowiska

1.University of Agricultural Sciences Vienna, Austria

2. Catholic University Leuven Belgium

3. South-Western University”Neofit Rilsky” Bulgaria

3. Estonian Agricultural University Tartu, Estonia

4. Institut of Agricultural a. Environmental Engineering, Wageningen, Holandia

5. Lithuanian University of Agriculture, Kaunas, Litwa

6. Institute of Agricultural Engineering, Bornim, Niemcy

7. North-West Research Institute of Agricultural Engineering a. Electrification, St. Petersburg, Rosja

8. Scottish Agricultural College, Ayr,

9. Swedish University of Agricultural Science, Alnarp, Szwecja

10. Ukrainian Research Institute on testing a. Forecasting of machinery a. technologies for Agricultural Protection, Kiev, Ukraina

11. Akademia Rolnicza w Lublinie

12. Akademia Rolnicza im. H. Kołłątaja w Krakowie, Wydział Agroinżynierii

13.Akademia Rolnicza w Poznaniu, Instytut Inżynierii Rolniczej, Instytut Technologii Miesa,

14. Akademia Rolnicza w Szczecinie, Instytut Inżynierii Rolniczej,

15. Instytut Weterynarii w Puławach,

16. Instytut Nawożenia i Gleboznawstwa, Puławy,

17. Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa, Warszawa, Poznań

18. Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa,

19. Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Budownictwa i Inzynierii Środowiska,

19. Instytut Zootechniki, Kraków

20.Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, PoznańAgEngPol
rozwój zrównoważonego rolnictwa, przemysłu rolno-spożywczego, konsorcjów obszarów wiejskich


 1. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

 2. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 3. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

 4. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

 5. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 6. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 7. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

 8. Politechnika Koszalińska

 9. Politechnika Opolska

 10. Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk  w Lublinie

 11. Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie

 12. Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach

 13. Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu

Liczba konsorcjów naukowo-przemysłowych, w których skład wchodzi jednostka naukowa: 1 1. Nazwa konsorcjum;

 2. Zakres działania konsorcjum;

 3. Wykaz jednostek naukowych wchodzących w skład konsorcjum;
Nazwa konsorcjum i zakres działania konsorcjum

Jednostki naukowe wchodzące w skład konsorcjum

Konsorcjum Polski Synchrotron

Koordynacja działań przy utworzeniu pierwszego w Polsce centrum naukowego (Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego) wokół dużego urządzenia badawczego – synchrotronu.
 1. Politechnika Warszawska

 2. Instytut Fizyki PAN w Warszawie

 3. Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie

 4. Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie

 5. Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie

 6. Instytut Energii Atomowej – Świerk

 7. Instytut Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie

 8. Instytut Tele- i Radio-techniczny w Warszawie

 9. Instytut Problemów Jądrowych – Świerk

 10. Uniwersytet Jagielloński

 11. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 12. Politechnika Krakowska

 13. Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie

 14. Akademia Pedagogiczna w Krakowie

 15. Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie

 16. Uniwersytet Wrocławski

 17. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

 18. Akademia Medyczna we Wrocławiu

 19. Uniwersytet Śląski w Katowicach

 20. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

 21. Politechnika Rzeszowska

 22. Uniwersytet Rzeszowski

 23. Politechnika Szczecińska

 24. Uniwersytet Szczeciński

 25. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 26. Katolicki Uniwersytet Lubelski

 27. Politechnika Lubelska

 28. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 29. Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu

 30. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 31. Politechnika Gdańska

 32. Uniwersytet Gdański

 33. Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi

 34. Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach

 35. Uniwersytet w Białymstoku

 36. Akademia Podlaska w Siedlcach


Członkostwo z wyboru w międzynarodowych organizacjach naukowych i komitetach redakcyjnych czasopism naukowych o zasięgu światowym

Lp.

Nazwisko i imię

Nazwa organizacji/czasopismaRodzaj organizacji

/PAN, PAU, międzynarodowa organizacja naukowa, inne/


Rok wyboru
1.

Jamroz Elżbieta

IHSS, International Humic Substances Society; członek Nomination Committee

międzynarodowa organizacja naukowa

2009

2.

Kabała Cezary

Journal of Plant Nutrition and Soil Science, członek Editional Board

czasopismo międzynarodowe na liście JCI

2008


3.

Kołota Eugeniusz

International Society for Horticultural Science


międzynarodowa organizacja naukowa

1986


4.

Kołota Eugeniusz

Working Group of ISHS: Timing of Field Production of Vegetables

międzynarodowa organizacja naukowa

1993


5.

Kołota Eugeniusz

Working Group of ISHS: Vegetable Nutrition and Fertilization

międzynarodowa organizacja naukowa

1998

6.

Kozak Marcin

Journal of Agrobiology Journal University of South Bohemia in České Budějovice

Członek Rady Redakcyjnejczasopismo międzynarodowe na liście JCI

2010

7.

Pietr Stanisław

Komisja Europejska (Ekspert)

Research & Technology Department

2010

8.

Sawicka-Sienkiewicz Ewa

International Lupin Association

międzynarodowa organizacja naukowa

2005, 2008

9.

Szlachta Józef

Research in Agricultural Engineering

Komitet Redakcyjny (republika Czeska)

2006

10.

Tomaszewska Klara

Polish National Committee of International Peat Society (IPS)

międzynarodowa organizacja

2007

11.

Weber Jerzy

IHSS, International Humic Substances Society, Vice-President IHSS

międzynarodowa organizacja naukowa

2010

12.

Weber Jerzy

ISEB, International Symposia of Environmental Biogeochemistry, Vice-chair ISEB

Member of International Committeemiędzynarodowa organizacja naukowa

1991, 1998,

2005, 200713.

Weber Jerzy

EGU, European Geosciences Union, Chairman of Philippe Duchaufour Medal Committee

międzynarodowa organizacja naukowa

2008

Współpraca z placówkami krajowymi
Współpraca naukowa z placówkami PAN, PAU i innymi organizacjami naukowymi:
Dr hab. Jerzy Bieniek prof. nadzw.

Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa AgrofizycznegoDr hab. Adam Bogacz prof. nadzw.

Przewodniczący Komisji III (Rolnicze i Ogrodnicze Zagospodarowanie Torfu) - Polskiego Towarzystwa Torfowego

Skarbnik Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego Oddział Wrocław

Dr hab. Henryk Bujak prof. nadzw.

Członek Komisji Rejestrowej Odmian Kukurydzy przy COBORU w Słupi Wielkiej

Członek Dolnośląskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego

Prof. dr hab. Tadeusz Chodak

Członek Komitetu Gleboznawstwa i Chemii Rolnej PANProf. dr hab. Jerzy Drozd

Członek Rady Naukowej Zakładu Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu .

Członek Rady Naukowej Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie

Członek Rady Nauki przy MNiSWProf. dr hab. Jerzy Fabiszewski

Członek rzeczywisty PAN

Członek Komitetu Botaniki PAN

Członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów NaukowychDr hab. Maria Golinowska prof. nadzw.

Członek Komitetu Ochrony Roślin PANDr inż. Jan Gawęcki

Przewodniczący Polskiego Towarzystwa ŁąkarskiegoProf. dr hab. Michał Hurej

Członek Komitetu Ochrony Roślin PAN

Przewodniczący Komisji do spraw rejestracji odmian ziemniaka przy Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych

Członek Rady Konsultacyjnej Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych

Członek Rady Naukowej Instytutu Ochrony Roślin PIB w Poznaniu

Dr inż. Elżbieta Jamroz

Skarbnik Polskiego Towarzystwa Substancji HumusowychProf. dr hab. Zofia Jasińska

Członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów NaukowychDr hab. Cezary Kabała prof. nadzw.

Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego

Przewodniczący Zespołu Klasyfikacji Uziarnienia Gleb przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego

Prof. dr hab. Jan Kaczmarek

Członek Rady Naukowej Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin

Członek Rady Naukowej Instytutu Genetyki Roślin PAN

Członek Komitet Fizjologii, Genetyki i Hodowli Roślin PAN

Przewodniczący Rady Konsultacyjnej Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej

Zastępca przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Hodowli Roślin i Nasiennictwa w Radzikowie

Zastępca przewodniczącego Dolnośląskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego

Prof. dr hab. Eugeniusz Kołota

Członek Komitetu Nauk Ogrodniczych PAN

Członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych

Członek Zespołu Ekspertów przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego w zakresie nauk rolniczych

Wiceprzewodniczący Rady Naukowej Instytutu Warzywnictwa w Skierniewicach

Przewodniczący Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych

Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych

Członek Zespołu Recenzentów Projektów Badawczych w ramach Dyscypliny Naukowej N 310 – Nauki o Roślinach Uprawnych i GlebieProf. dr hab. Andrzej Kotecki

Wiceprzewodniczący Komitetu Uprawy Roślin PAN w kadencji 2007 – 2010.Prof. dr hab. Barbara Kutkowska

Członek Komitetu Ekonomiki Rolnictwa PAN

Członek Rady Naukowej Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa

Członek Prezydium Komitetu Zagospodarowania Ziem Górskich PAN, Przewodnicząca Sekcji SudeckiejProf. dr hab. Michał Licznar

Członek Rady Naukowej Instytutu Melioracji i Użytków Zielonych w FalentachProf. dr hab. Danuta Parylak

Wiceprzewodnicząca Komitetu Uprawy Roślin PAN w kadencji 2007-2010

Przewodnicząca Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Agronomicznego

Vice-przewodnicząca Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Agronomicznego

Członek Wydziału VII Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego

Członek Rady Naukowej IUNG PIB w Puławach

Członek Rady Programowej Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie

Członek Zespołu ds. Badań nad Odpornością Chwastów IUNG PIB

Członek Rady Naukowej Dolnośląskiego Centrum Studiów Regionalnych

Prof. dr hab. Stanisław Przestalski

Członek honorowy Komitetu Cytobiologii PAN

Członek honorowy Komitetu Agrofizyki PAN

Dr hab. Piotr Sobkowicz prof. nadzw.

Członek Rady Koordynacyjnej Projektu: „Program unowocześniania kształcenia w SGGW dla zapewnienia konkurencyjności oraz wysokiej kompetencji absolwentów” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013Dr hab. Józef Sowiński prof. nadzw

Członek Komitetu Zagospodarowania Ziem Górskich PAN

Członek Rady Naukowej Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin

Prof. dr hab. Zofia Spiak

Członek Komitetu Gleboznawstwa i Chemii Rolnej PANDr hab. Adam Szewczuk prof. nadzw.

Członek Rady Naukowej Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w SkierniewicachProf. dr hab. Józef Szlachta

Vice-przewodniczący Komitetu Techniki Rolniczej PAN

Członek Rady Naukowej IBMER Warszawa

Członek Rady Naukowej Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego FalentyDr hab. Bożena Tańska-Hus prof. nadzw.

Przewodnicząca sekcji Ekonomiki Rolnictwa, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział we WrocławiuProf. dr hab. Jerzy Weber

Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego

Członek Komitetu Gleboznawstwa i Chemii Rolnej PAN

Dr hab. Karol Wolski prof. nadzw.

Sekretarz Polskiego Towarzystwa Łąkarskiego
    • Arboretum Leśne w Ślizowie

    • Arboretum Leśne im. Prof. dr hab. Stefana Białoboka w Sycowie

    • Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych

    • Hodowla Roślin – Nasiona Kobierzyce

    • Hodowla Roślin Smolice

    • Hodowla Roślin Szalejewo

    • Inspektorat Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu

    • Instytut Agrofizyki PAN im. B. Dobrzańskiego w Lublinie

    • Instytut Chemii – Uniwersytet Wrocławski

    • Instytut Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

    • Instytut Genetyki Roślin PAN Poznań

    • Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie

    • Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa

    • Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB

    • Instytut Warzywnictwa

    • Instytutu Ochrony Roślin Oddział Sośnicowice

    • Katedra Fizyki Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

    • Katedra Elektroniki i Fotoniki Politechnika Wrocławska

    • KWS Lochow Polska sp. z o.o.

    • Polska Akademia Nauk w Warszawie,

    • Polska Akademia Umiejętności w Krakowie.

    • Polskie Towarzystwo Biofizyczne,

    • Polskie Towarzystwo Biologii Komórki

    • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

    • Polskie Towarzystwo Kalorymetrii i Analizy Technicznej.

    • SGGW w Warszawie

    • Stacja Doświadczalna Oceny Odmian Zybiszów

    • Stacja Doświadczalna Oceny Odmian Tomaszów Bolesławiecki

    • Stacja Hodowli Roślin w Kościelnej Wsi

    • Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu

    • UMCS w Lublinie.

    • Uniwersytet Jagielloński

    • Uniwersytet Przyrodniczo-Techniczny w Bydgoszczy

    • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

    • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

    • Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

    • Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

    • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

    • Uniwersytet Wrocławski

    • Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN Poznań

    • Zakład Biologii Molekularnej Roślin UAM w Poznaniu

    • Zakład Zasobów Genowych w Radzikowie


Prace w redakcjach i kolegiach wydawniczych:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   15


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət