Ana səhifə

Soós István Hóvirágok a Kis Jézuskának


Yüklə 1.53 Mb.
səhifə13/13
tarix25.06.2016
ölçüsü1.53 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Kilencnapi ájtatosság a csodatevő Isteni Kisded Jézus tiszteletére


Első Nap – Egysülés

Isteni Szent Kisded! Engedd e szent kilencedet kegyelmeddel megkezdenünk, hogy azt Neked tetszően végezhessük, és megnyerjük azon jókat, melyeket mindenható kicsiny kezed számunkra tartogat. Engedj szent Szívedben élnünk; engedj szent szellemedben részesednünk; oltsad lelkünk szomját szentséges véreddel; táplálj minket szent kegyelmeddel; engedj járnunk a Te szent fényedben; add növekednünk szent szeretetedben; adj szenvednünk a Te szent erődben; Veled egyesülve engedj dolgoznunk! Üdítsed fel lelkünk szent ártatlanságoddal; ékesítsd azt fel szent tisztaságoddal; rejts el bennünket szent Istenségedben; alakíts át minket szent emberségedben; örvendeztess minket szent jelenléteddel; engedj elmerülnünk édességedben; engedd majd egykor kilehelni lelkünk szent szeretetedtől kicsiny karjaidban. Drága Isteni Kisded! Te vagy szeretetünk és mindenünk! Ámen.


Imádkozzunk:

Csodatevő Szent Isteni Kisded! Szeretetre méltó szent Gyermek! Mily boldogok lehettek azok, akik szerencsések voltak szent gyermeki arcodat saját szemeikkel látni; akik gyönyörködhettek a látványban Téged a Mindenható Istent, mint kicsiny Gyermeket szemlélni, amikor kicsiny karjaidat a pólyákból feléjük kitártad; amikor apró kicsi kezecskéddel drága Szűz Anyádat édes szeretettel cirógattad; amikor Szűz Anyád, édes anyai gondossággal Téged első tipegésedben támogatott; amikor a mennyei Atya akarata szerint édesen hangzó első próbálgatásodat a beszédben az Ő dicsőségére először hallattad. Imádunk Téged drága Isteni Kisded, szent Gyermekséged minden titkában. Leborulva szent képed előtt alázatosan elődbe tárjuk szükségeinket és kéréseinket. Induljon meg nyomorúságunkon résztvevő, minket gyöngéden szerető isteni Szived és hallgasd meg kéréseinket, melyek által e szent kilencedben magunk és mások részére kegyelmedért, segítségedért és csodatevő pártfogásodért könyörgünk. Legyen meg mindenben a Te szent akaratod. Isteni szent Gyermek, terjeszd fölénk áldó kicsiny kezed. Áldásod és pártfogásod legyen velünk most és maradjon velünk mindenkoron. Ámen.


Második Nap – Imádás

Alázattal imádunk Téged, Isteni Szent Gyermek, Aki oly csodálatos módon nyilvánítod mindenhatóságodat; Akinek bölcsessége fürkészve vizsgálja gondolatainkat; Akinek mindentudása átjárja szíveinket és veséinket, és Akinek végtelen jósága és szeretete mindenkor kész segíteni rajunk. Óh édes szent Gyermek! Tölts el bennünket szent lelkeddel; tisztogasd bűnös szívünket szent könnyeiddel; mosogasd szennyes lelkünket szent véreddel; ékesítsed azt szent erényeiddel; újítsd fel egész valónkat szent kegyelmeddel; alakíts át minket szent szereteteddel, hogy Hozzád mindig hasonlóbbak legyünk. Ámen.


Imádkozzunk:

Csodatevő Szent Isteni Kisded! Szeretetre méltó szent Gyermek! Mily boldogok lehettek azok, akik szerencsések voltak szent gyermeki arcodat saját szemeikkel látni; akik gyönyörködhettek a látványban Téged a Mindenható Istent, mint kicsiny Gyermeket szemlélni, amikor kicsiny karjaidat a pólyákból feléjük kitártad; amikor apró kicsi kezecskéddel drága Szűz Anyádat édes szeretettel cirógattad; amikor Szűz Anyád, édes anyai gondossággal Téged első tipegésedben támogatott; amikor a mennyei Atya akarata szerint édesen hangzó első próbálgatásodat a beszédben az Ő dicsőségére először hallattad. Imádunk Téged drága Isteni Kisded, szent Gyermekséged minden titkában. Leborulva szent képed előtt alázatosan elődbe tárjuk szükségeinket és kéréseinket. Induljon meg nyomorúságunkon résztvevő, minket gyöngéden szerető isteni Szíved és hallgasd meg kéréseinket, melyek által e szent kilencedben magunk és mások részére kegyelmedért, segítségedért és csodatevő pártfogásodért könyörgünk. Legyen meg mindenben a Te szent akaratod. Isteni szent Gyermek, terjeszd fölénk áldó kicsiny kezed. Áldásod és pártfogásod legyen velünk most és maradjon velünk mindenkoron. Ámen.


Harmadik Nap – Hódolat

Imádandó Szent Isteni Gyermek, Akinek gondviselése szeretettel vezet bennünket végső célunkhoz, mennyei hazánkba, szívünk teljes odaadásával hódolunk Előtted. Óh drága szent Gyermek, fogadj bennünket szent szolgálatodba, és segits minket, hogy azt mindenkor szíves készséggel teljesítsük. Tarts meg bennünket szent kegyelmedben, és engedd, hogy Téged teljes szívvel szerethessünk és szent szolgálatodban állhatatosan kitartsunk örömben és bánatban, életben és halálban, időben és örökkévalóságban.

Óh Szent Gyermek Jézus, Te vagy a mi Királyunk! Hűséget fogadunk Neked életben és halálban! Esedezve kérünk, drága Kiskirályunk, állítsd fel kegyelmed trónját szíveinkben és uralkodjál azokban minden fenntartás nélkül, mert Te vagy szíveink Királya mindörökre, szent Gyermek Jézus!
Imádkozzunk:

Csodatevő Szent Isteni Kisded! Szeretetre méltó szent Gyermek! Mily boldogok lehettek azok, akik szerencsések voltak szent gyermeki arcodat saját szemeikkel látni; akik gyönyörködhettek a látványban Téged a Mindenható Istent, mint kicsiny Gyermeket szemlélni, amikor kicsiny karjaidat a pólyákból feléjük kitártad; amikor apró kicsi kezecskéddel drága Szűz Anyádat édes szeretettel cirógattad; amikor Szűz Anyád, édes anyai gondossággal Téged első tipegésedben támogatott; amikor a mennyei Atya akarata szerint édesen hangzó első próbálgatásodat a beszédben az Ő dicsőségére először hallattad. Imádunk Téged drága Isteni Kisded, szent Gyermekséged minden titkában. Leborulva szent képed előtt alázatosan elődbe tárjuk szükségeinket és kéréseinket. Induljon meg nyomorúságunkon résztvevő, minket gyöngéden szerető isteni Szíved és hallgasd meg kéréseinket, melyek által e szent kilencedben magunk és mások részére kegyelmedért, segítségedért és csodatevő pártfogásodért könyörgünk. Legyen meg mindenben a Te szent akaratod. Isteni szent Gyermek, terjeszd fölénk áldó kicsiny kezed. Áldásod és pártfogásod legyen velünk most és maradjon velünk mindenkoron. Ámen.


Negyedik Nap – Áldozat

Isteni Szent Kisded, Akinek bőkezűsége gazdagítja szegénységünket, Akinek pártfogása vigasztalásunk megpróbáltatásainkban, Akinek irgalmassága megbocsájtja bűneinket, újólag Neked szenteljük magunkat testestül, mindennel amik vagyunk, amit bírunk és amit bírhatunk. Óh adj nekünk részt szent ártalanságodból: engedj merítenünk isteni szent Szíved édes forrásaiból! Áraszd el valónkat gyermekded egyszerűséggel, öntözgessed lelkünk tehetségeit kegyelmeddel és termékenyítsed azokat szent lelkeddel.

Óh Szent Gyermek, Te az örök élet és isteni erő kútfeje, engedj isteni szent Szívedtől tanulnunk gyermeki ártatlanságot, és segíts azt szent kegyelmeddel híven megőriznünk.

Nagyhatalmú Isteni Szent Gyermek, szégyeníts meg minden földi nagyságot határtalan kicsinységeddel; hallgattasd el a test és világ okosságát isteni bölcsességeddel; oszlasd el és szüntesd meg az ördög gonoszságát végtelen isteni jóságoddal, hogy Édesanyád a mi Szűzanyánk által uralkodhassál szíveinkben óh édes Isteni Kisded, Jézus, Istenünk és Királyunk! Ámen.


Imádkozzunk:

Csodatevő Szent Isteni Kisded! Szeretetre méltó szent Gyermek! Mily boldogok lehettek azok, akik szerencsések voltak szent gyermeki arcodat saját szemeikkel látni; akik gyönyörködhettek a látványban Téged a Mindenható Istent, mint kicsiny Gyermeket szemlélni, amikor kicsiny karjaidat a pólyákból feléjük kitártad; amikor apró kicsi kezecskéddel drága Szűz Anyádat édes szeretettel cirógattad; amikor Szűz Anyád, édes anyai gondossággal Téged első tipegésedben támogatott; amikor a mennyei Atya akarata szerint édesen hangzó első próbálgatásodat a beszédben az Ő dicsőségére először hallattad. Imádunk Téged drága Isteni Kisded, szent Gyermekséged minden titkában. Leborulva szent képed előtt alázatosan elődbe tárjuk szükségeinket és kéréseinket. Induljon meg nyomorúságunkon résztvevő, minket gyöngéden szerető isteni Szived, és hallgasd meg kéréseinket, melyek által e szent kilencedben magunk és mások részére kegyelmedért, segítségedért és csodátevő pártfogásodért könyörgünk. Legyen meg mindenben a Te szent akaratod. Isteni szent Gyermek, terjeszd fölénk áldó kicsiny kezed. Áldásod és pártfogásod legyen velünk most és maradjon velünk mindenkoron. Ámen.


Ötödik Nap – Szeretet

Óh imádandó Kisded Jézus, Akinek szeretettől lángoló Szíve lángra gyullasztja hideg szíveinket, add, hogy őszintén mondhassuk, „Szeretünk Téged;” Óh drága Kisded Jézus, gyógyítsd betegségeinket, erősítsed gyöngeségeinket mennyei Szent Atyád hatalma által. Óh Szent Gyermek Jézus pótold tudatlanságunkat Istenséged bölcsességével, tedd jóvá gonoszságainkat végtelen jóságoddal.

Óh áldott Szent Gyermek, szenteld meg szemeinket, hogy azokkal csak a jót lássuk; őrizzed ajkainkat, hogy szavainkkal soha se vétsünk; óvjad kezeinket, hogy azokkal csak dicsőséged előmozdításán munkálkodjunk; vezesd lépteinket, hogy azok mindig mennyei hazánk felé irányuljanak; tisztítsd meg lelkünk gondolatait, erősítsd akaratunk elhatározásait és szenteld meg szívünk érzelmeit. Óh áldott Kis Jézus, engedj szeretetedben élnünk; szeretetedben pihennünk; szeretetedben dolgoznunk; szeretetedben szenvednünk; és egykor szent szeretetedben nyugodtan meghalnunk. Ámen.
Imádkozzunk:

Csodatevő Szent Isteni Kisded! Szeretetre méltó szent Gyermek! Mily boldogok lehettek azok, akik szerencsések voltak szent gyermeki arcodat saját szemeikkel látni; akik gyönyörködhettek a látványban Téged a Mindenható Istent, mint kicsiny Gyermeket szemlélni, amikor kicsiny karjaidat a pólyákból feléjük kitártad; amikor apró kicsi kezecskéddel drága Szűz Anyádat édes szeretettel cirógattad; amikor Szűz Anyád, édes anyai gondossággal Téged első tipegésedben támogatott; amikor a mennyei Atya akarata szerint édesen hangzó első próbálgatásodat a beszédben az Ő dicsőségére először hallattad. Imádunk Téged drága Isteni Kisded, szent Gyermekséged minden titkában. Leborulva szent képed előtt alázatosan elődbe tárjuk szükségeinket és kéréseinket. Induljon meg nyomorúságunkon résztvevő, minket gyöngéden szerető isteni Szíved, és hallgasd meg kéréseinket, melyek által e szent kilencedben magunk és mások részére kegyelmedért, segítségedért és csodatevő pártfogásodért könyörgünk. Legyen meg mindenben a Te szent akaratod. Isteni szent Gyermek, terjeszd fölénk áldó kicsiny kezed. Áldásod és pártfogásod legyen velünk most és maradjon velünk mindenkoron. Ámen.


Hatodik Nap – Dicséret

Szeretetre méltó Kisded Jézus, Akinek édes szent neve gyönyörűséggel tölti el híveid szívét, dicsérünk és dicsőitünk Téged! Légy áldva és dicsérve szent megtestesülésedben; légy áldva és dicsérve meggsemmisülésedben; légy áldva és dicsérve alázatos alárendeltségedben; légy áldva és dicsérve tehetetlenségeidben; légy áldva és dicsérve elhagyatottságodban; légy áldva és dicsérve a magányban való elrejtettségedben; légy áldva és dicsérve szegénységedben; légy áldva és dicsérve százszor és ezerszer teljes isteni tökéletességeidben, messzámlálhatatlan erényeidben, kegyelem forrásaidban, melyeket Szent Gyermekséged titkai nyitottak meg lelkünk számára. Ámen.


Imádkozzunk:

Csodatevő Szent Isteni Kisded! Szeretetre méltó szent Gyermek! Mily boldogok lehettek azok, akik szerencsések voltak szent gyermeki arcodat saját szemeikkel látni; akik gyönyörködhettek a látványban Téged a Mindenható Istent, mint kicsiny Gyermeket szemlélni, amikor kicsiny karjaidat a pólyákból feléjük kitártad; amikor apró kicsi kezecskéddel drága Szűz Anyádat édes szeretettel cirógattad; amikor Szűz Anyád, édes anyai gondossággal Téged első tipegésedben támogatott; amikor a mennyei Atya akarata szerint édesen hangzó első próbálgatásodat a beszédben az Ő dicsőségére először hallattad. Imádunk Téged drága Isteni Kisded, szent Gyermekséged minden titkában. Leborulva szent képed előtt alázatosan elődbe tárjuk szükségeinket és kéréseinket. Induljon meg nyomorúságunkon résztvevő, minket gyöngéden szerető isteni Szíved, és hallgasd meg kéréseinket, melyek által e szent kilencedben magunk és mások részére kegyelmedért, segítségedért és csodatevő pártfogásodért könyörgünk. Legyen meg mindenben a Te szent akaratod. Isteni szent Gyermek, terjeszd fölénk áldó kicsiny kezed. Áldásod és pártfogásod legyen velünk most és maradjon velünk mindenkoron. Ámen.


Hetedik Nap – Esengés

Imádandó Gyermek Jézus, Akinek hatalma meggyőzi a poklot, Akinek ereje megeleveníti lelkeinket, Tehozzád fordulunk segítségért. Oh áldott szent Gyermek, légy beteg lelkünk orvosa és gyógyítsd annak sokféle betegségét; drága szent véred árán töröld el bűneinket; isteni szereteteddel olvaszd fel szívünk jegét, és gyullaszd fel szeretetét; alázatosságod tengerében merítsd el kevélységünket és hiúságunkat; szent könnyeiddel mossad fehérre szívünket és méltóztassál Magadnak abban lakást venni. Óh drága Isteni, Kisded, gazdagíts bennünket szegénységeddel, tégy bennünket nagylelkűekké kicsinységeddel, tölts el bennünket egyszerű igénytelenséged által bölcsességgeddel, és változtasd bajainkat, megpróbáltatásainkat szent akaratodban való tökéletes megnyugvással gyönyörűséggé értünk elviselt szenvedéseid érdemei által. Ámen.


Imádkozzunk:

Csodatevő Szent Isteni Kisded! Szeretetre méltó szent Gyermek! Mily boldogok lehettek azok, akik szerencsések voltak szent gyermeki arcodat saját szemeikkel látni; akik gyönyörködhettek a látványban Téged a Mindenható Istent, mint kicsiny Gyermeket szemlélni, amikor kicsiny karjaidat a pólyákból feléjük kitártad; amikor apró kicsi kezecskéddel drága Szűz Anyádat édes szeretettel cirógattad; amikor Szűz Anyád, édes anyai gondossággal Téged első tipegésedben támogatott; amikor a mennyei Atya akarata szerint édesen hangzó első próbálgatásodat a beszédben az Ő dicsőségére először hallattad. Imádunk Téged drága Isteni Kisded, szent Gyermekséged minden titkában. Leborulva szent képed előtt alázatosan elődbe tárjuk szükségeinket és kéréseinket. Induljon meg nyomoruságunkon résztvevő, minket gyöngéden szerető isteni Szíved és hallgasd meg kéréseinket, melyek által e szent kilencedben magunk és mások részére kegyelmedért, segítségedért és csodatevő pártfogásodért könyörgünk. Legyen meg mindenben a Te szent akaratod. Isteni szent Gyermek, terjeszd fölénk áldó kicsiny kezed. Áldásod és pártfogásod legyen velünk most és maradjon velünk mindenkoron. Ámen.


Nyolcadik Nap – Könyörgés

Szerető Kisded Jézusunk, Aki mindenható piciny kezedben tartod az egész nagy világot, alázatosan kérünk, segíts rajtunk! Add, hogy Téged mindig jobban és jobban szeressünk; add hogy Általad és csak Neked éljünk; add, hogy mindenkor és mindent Neked tetszően tegyünk; add hogy egykor látásod után epedve kegyelmeddel váljunk meg a földi élettől, hogy Téged boldogságban örökké bírhassunk majd az égben.

Kicsiny lényed lebilincselő kedvessége, szentséges arcod édes szépsége, bizalmat gerjesztő szemed ragyogása, mosolyt lehelő kicsiny ajkaid, szeretettől lángoló kicsiny Szíved olyannyira bíztat, hogy nem csalatkozhatunk Benned, Csodatevő szent Isteni Kisded. Tudjuk, meghallgatod kéréseinket kicsinységedben is oly hatalmas és mindenható Isten, Ki az Atyával és Szentlélekkel élsz es uralkodol mindörökké. Ámen.
Imádkozzunk:

Csodatevő Szent Isteni Kisded! Szeretetre méltó szent Gyermek! Mily boldogok lehettek azok, akik szerencsések voltak szent gyermeki arcodat saját szemeikkel látni; akik gyönyörködhettek a látványban Téged a Mindenható Istent, mint kicsiny Gyermeket szemlélni, amikor kicsiny karjaidat a pólyákból feléjük kitártad; amikor apró kicsi kezecskéddel drága Szűz Anyádat édes szeretettel cirógattad; amikor Szűz Anyád, édes anyai gondossággal Téged első tipegésedben támogatott; amikor a mennyei Atya akarata szerint édesen hangzó első próbálgatásodat a beszédben az Ő dicsőségére először hallattad. Imádunk Téged drága Isteni Kisded, szent Gyermekséged minden titkában. Leborulva szent képed előtt alázatosan elődbe tárjuk szükségeinket és kéréseinket. Induljon meg nyomorúságunkon résztvevő, minket gyöngéden szerető isteni Szíved, és hallgasd meg kéréseinket, melyek által e szent kilencedben magunk és mások részére kegyelmedért, segítségedért és csodatevő pártfogásodért könyörgünk. Legyen meg mindenben a Te szent akaratod. Isteni szent Gyermek, terjeszd fölénk áldó kicsiny kezed. Áldásod és pártfogásod legyen velünk most és maradjon velünk mindenkoron. Ámen.


Kilencedik Nap – Hálaadás

Imádandó Kisded Jézus, Akinek áldásra emelt piciny keze folytonosan új jótéteményekkel árasztja el lelkünket, fogadd imádó hálánkat. Leborulunk képed előtt, óh Kisded Jézus, s örök hálát mondunk a Tőled nyert kegyelemért. Szüntelenül magasztaljuk a Te kimondhatatlan irgalmadat és megvalljuk, hogy egyedül Te vagy a mi Istenünk, segítőnk és védelmezőnk. Beléd helyezzük ezentúl bizalmunkat, s a világ előtt hirdetjük jóságodat, hatalmadat, nagy szeretetedet és azon csodákat, melyeket kegyképed által mivelsz, hogy mindenki megismerje, s ezáltal szent Gyermekséged tisztelete a keresztény hívek szívében mindjobban mövekedjék, és mindazok, akik segítségedet tapasztalják, velünk együtt hálát mondjanak Neked, óh Kisded Jézus, ki most is élsz és uralkodol mindörökké. Ámen.


Imádkozzunk:

Csodatevő Szent Isteni Kisded! Szeretetre méltó szent Gyermek! Mily boldogok lehettek azok, akik szerencsések voltak szent gyermeki arcodat saját szemeikkel látni; akik gyönyörködhettek a látványban Téged a Mindenható Istent, mint kicsiny Gyermeket szemlélni, amikor kicsiny karjaidat a pólyákból feléjük kitártad; amikor apró kicsi kezecskéddel drága Szűz Anyádat édes szeretettel cirógattad; amikor Szűz Anyád, édes anyai gondossággal Téged első tipegésedben támogatott; amikor a mennyei Atya akarata szerint édesen hangzó első próbálgatásodat a beszédben az Ő dicsőségére először hallattad. Imádunk Téged drága Isteni Kisded, szent Gyermekséged minden titkában. Leborulva szent képed előtt alázatosan elődbe tárjuk szükségeinket és kéréseinket. Induljon meg nyomorúságunkon résztvevő, minket gyöngéden szerető isteni Szíved, és hallgasd meg kéréseinket, melyek által e szent kilencedben magunk és mások részére kegyelmedért, segítségedért és csodatevő, pártfogásodért könyörgünk. Legyen meg mindenben a Te szent akaratod. Isteni szent Gyermek, terjeszd fölénk áldó kicsiny kezed. Áldásod és pártfogásod legyen velünk most és maradjon velünk mindenkoron. Ámen.


Kis Korona vagy a Gyermek Jézus Rózsafüzére


Ez ájtatosság eredetét az Oltáriszentségről nevezett Tiszteletreméltó Margit Nővér, karmelita apácától veszi, aki a szentség hírében halt meg Beaune, Franciaországban, 1648. május 26-án, 27 éves korában.

Szent Teréziának ezen méltó leánya különös ájtatosságal viseltetett a Gyermek Jézushoz. Iratait, munkáit az Egyház jóváhagyta és az ő saját boldoggáavatásának ügye is a Szentszéknél folyamatban van.

Életrajza francia és angol nyelven jelent meg, és ennek olvasása sokakat nyert meg a Szent Gyermekség erényeinek követésére és gyakorlására, melyeknek az ő saját élete hűséges viszatükrözése volt.

A Szent Gyermekség iránti szeretetétől indíttatva egy kis rózsafüzerkét állított össze, mely állt 3 Miatyánkból a Szent Család tiszteletére és 12 Üdvözlégyből az Úr szent gyermeksége tiszteletére. A tizenöt szemből álló kis rózsafüzérre a Gyermek Jézus kis érmét csatolta. Tiszteletreméltó Margit nővér életében elöjárói jóváhagyták ezen imát és 1855. augusztus 9-én IX. Pius pápa 300 napi búcsút engedélyezett e kis rózsafüzér ájtatos elmondásához, mely búcsú a tisztítótűzben szenvedő lelkek javára is alkalmazható.

Az éremnél, a kis rózsafüzér kezdeténél a következő ima mondandó: „Isteni szent Gyermek, imádom szent keresztedet és készséggel fogadom mindazon kereszteket, melyeket Te jóságodban nekem küldeni kegyeskedel Imádandó Szentháromság, fölajánlom az Isten szentséges nevének dicsőségére az Isteni Szent Gyermek Szívének minden imádását.”

Minden Miatyánk és Üdvözlégy előtt a fohász mondandó: „És az Ige testté lőn és miköztünk lakozék.” A kis rózsafüzért e fohásszal fejezzük be: „Jézus, Isteni Gyermek, áldj és védj meg minket.”

Az Isteni Gyermek tudtára adta hűséges szolgálójának, mennyire kedves előtte e kis imádság. Megígérte neki, hogy mindazok, akik e kis rózsafüzért magukkal hordják, és azt az Ő Szent Gyermeksége tiszteletére elmondják, különös kegyelmekben részesülnek, különösen a szent tisztaság és ártatlanság kegyelmében. Mint különös tetszésének jelét, a kis rózsafüzérkét túlvilági fénnyel megvilágítva mutatta neki.

Hasonlóképen kinyilatkoztatta neki, hogy mindazok, akik e kis imát ájtatosan mondják az Ő Bethlehemben, Egyiptomban és Názáretben való megalázása emlékére, lelki és ideigvaló szükségeikben soha sem maradnak isteni segítség nélkül.1 Irgalmazz minekünk!

2 Ments meg minket Jézus!

3 Irgalmazz nerkünk, kik hozzád menekszünk!

4 Ments meg minket, óh kisded Jézus!

5 Hallgass meg minket Jézusunk.


1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət