Ana səhifə

Solicitude de inclusión na Asociación de Veciños “a loureira”


Yüklə 98.5 Kb.
tarix25.06.2016
ölçüsü98.5 Kb.Solicitude de inclusión na Asociación de Veciños “A Loureira”


D/Dª: ___________________________________________ con D.N.I. ________________

con domicilio na rúa ___________________________________________________ nº ________

piso _________ porta _________ da localidade _____________________________, concello de

____________________________________, provincia de ________________________, e código

postal ____________; data de nacemento __________________, teléfono __________________

__________________ e correo electrónico ____________________________________________.
Con capacidade de obrar, que reúne as condicións e que acepta o contido dos ESTATUTOS e do REGULAMENTO DE RÉXIME INTERNO da Asociación de Veciños “A Loureira” de Guamil, SOLICITA a súa inclusión en dita Asociación e asume a cota anual de socio de 5 €.Contrato de confidencialidade para asociados

En aplicación da Lei Orgánica 15/1999 de Protección de Datos, D/Dª. ___________________________________________ con D.N.I. _________________.


Polo presente documento autorizo e dou o meu consentimento expreso á entidade xurídica, Asociación de Veciños “A Loureira”, para que os datos persoais obtidos sexan tratados e incorporados en ficheiros automatizados, coa única e exclusiva finalidade de desenvolver a relación establecida entre as partes.
Igualmente comprométome a gardar estricta confidencialidade respecto aos mesmos e cumprir o deber de segredo establecido no ortigo 10 da Lai Orgánica 15/1999 de Protección de datos.
Ponse en coñecemento que os dereitos de acceso, rectificación, cancelación ou oposición que me asisten poderán ser exercidos ante o responsable do ficheiro.
Recibín e conforme. Sinatura:
Nome ____________________________________________.


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət