Ana səhifə

Søknad om oppreisning fra Lillehammer kommune


Yüklə 100.5 Kb.
tarix24.06.2016
ölçüsü100.5 Kb.

Søknad om oppreisning fra Lillehammer kommune


Søknad om oppreisning fra Lillehammer kommune for personer som i perioden 1945 – 1993 ble utsatt for seksuelle overgrep, grov vold eller omfattende omsorgssvikt under Lillehammers kommunes omsorg


Sendes til:

Oppreisningsutvalgets Sekretariat

Advokatene i Vølund

Postboks 2972302 HAMAR


Ved behov for veiledning i forbindelse med utfylling av søknaden vennligst kontakt Sekretariatet på telefon 62 51 18 00 – eller barneverntjenesten i Lillehammer kommune, telefon 61 22 17 46. For mer informasjon, se www.lillehammer.kommune.no
1. Opplysninger om søker (Fyll ut hvite felt med blokkbokstaver/evt maskin):


Søkers navn:

Evt. tidligere navn:

Fødselsnummer:

Adresse:

Postnummer:

Poststed:

Telefonnummer:

E-post:

Bankkontonummer:

Fødested:

Mors navn:

Mors fødselsdato:

Fars navn:

Fars fødselsdato:
2. Andre opplysninger:
Tidligere søknader om oppreisning (billighetserstatning)

JA:

NEI:

Hvis ja hvilket år og type ordning?Hva var bakgrunnen for søknaden?

Ved behov bruk eget ark. Kopi av vedtak vedlegges.Har du mottatt erstatning for det samme forholdet tidligere?

JA:

NEI:

Hvis ja, hvem utbetalte erstatning – og beløpets størrelse?


3. Søknadens grunnlag –

kritikkverdige omsorgsforhold/straffbar handling;

3.1 Beskriv hva du ble utsatt for (bruk gjerne eget ark)3.2 Når og hvor var du omsorgsplassert? (Navn på institusjon/fosterforeldre/sted)


3.3 Hvilken kommune hadde omsorgsansvaret for deg – ansvarlig for plasseringen?


3.4 Hvilke skader og konsekvenser mener du at du er blitt påført?

(Dersom legeerklæring eller psykologuttalelse kan opplyse om personskade, anbefales dette vedlagt.)3.5 Er evt straffbart forhold politianmeldt: (Dato og hvor)3.6 Andre aktuelle opplysninger:


4. Vedlegg til søknaden: (kryss av for hvilke vedlegg som følger søknaden)


Fødselsattest/dåpsattest _____
Egenerklæring på eget ark _____
Erklæring fra helsepersonell m. fl. _____
Uttalelse fra familie eller andre _____Tidligere vedtak om erstatning ______
Avslag på søknad om erstatning ______
Kopi av politianmeldelse ______
Annet ______5. Underskrift - samtykke

Jeg samtykker til at sekretariatet for Oppreisningsutvalget kan innhente opplysninger om meg knyttet til opphold i barneverninstitusjon eller fosterhjem, fra offentlige arkiv og register som Statsarkivet, Fylkesmannens arkiv, kommunale arkiv, fylkeskommunale arkiv, Justisdepartementets arkiv og lignende i forbindelse med behandlingen av søknad om erstatning. Eventuelle opplysninger hentet fra nevnte arkiv og registre vil bli behandlet i samsvar med personopplysningsloven. Jeg er kjent med at opplysningene vil bli lagret i Lillehammer kommunes arkiv etter avsluttende behandling av søknaden.
Sted:

Dato:

Underskrift:
Grunnlaget for å oppnå oppreisning

Momentliste til søknadsskjemaet pkt. 3
Aktuelle opplysninger til søknad om oppreisning.
Oppreisningsutvalget skal vurdere søknaden i forhold til de kriterier som er vedtatt for Oppreisningsordningen, jfr. Lillehammer kommunestyres sak nr. 16/10 og 36/10.
Det er derfor viktig at Oppreisningsutvalget får alle aktuelle opplysninger som kan ha betydning ved behandling av søknaden.
Lillehammer kommune ber om, dersom det er mulig, en beskrivelse av oppholdet i institusjon og/eller fosterhjem. Dette vil ha betydning for om erstatning skal gis og for utmåling av erstatning. Bruk egne ark, og husk nummerering av alle vedlegg.
Momentene som er listet opp nedenfor vil kunne ha betydning for erstatningsutmålingen, og bør derfor beskrives i vedlegg til søknaden:
Overgrep/avstraffelser/krenkende opplevelser

 • Fysiske

 • Psykiske

 • Seksuelle


Omsorgssvikt

 • Boforhold

 • Mat/måltider

 • Klær

 • Arbeid/plikter i institusjon/fosterhjemmet

 • Markering av høytider

 • Fritidsaktiviteter

 • Forhold til de andre barna

 • Personlig oppfølging

 • Hjelp til lekser

 • Tilsyn

 • Utdannelse

 • Annet

En påstand om å ha vært utsatt for seksuelle overgrep og/eller alvorlige fysiske overgrep, innebærer en alvorlig anklage mot en annen person. Personer som beskyldes for overgrep anses derfor som part i saken og har rett til å uttale seg om anklager om overgrep.


Søker vil bli spurt om han eller hun samtykker i at sekretariatet skriftlig kontakter den påståtte overgriperen. Sekretariatet vil respektere at søker ikke ønsker en skriftlig henvendelse til en påstått overgriper. Det kan imidlertid svekke en søknad dersom søkeren ikke ønsker at overgriperen skal kontaktes.

Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət