Ana səhifə

Sevinj Ismayilova aseu, Finance, Group 600


Yüklə 41.5 Kb.
tarix26.06.2016
ölçüsü41.5 Kb.
Sevinj Ismayilova
ASEU, Finance, Group 600
Privatization
Privatization is a process which can also be called as denationalization. In this process the government transfers the ownership and control of the property from the public sector to the private sector. It occurs when the government permits different individuals or corporations to manage the privatized property.
That term was first used in 1930 by the journal called the Economist which is a weekly news magazine in Great Britain. The antonym of this term is called
nationalization which occurs when the government transfers the ownership and control of the property from the private sector to the public sector.
Although some people think that privatization was first used in the twentieth century, its history goes back to the ancient times. For example in Roman Empire and Ancient Greece privatization had been used for a long time. However, it was not until the twenties century that the privatization became widely famous. For instance Ronald Reagan, the fortieth president of the United States of America was one of the American presidents who supported privatization in the second half of the twentieth century.
There has always been debate about if privatization really improves the economy of the country or not. For example, based on the opinion of Karl Marx privatization does not actually improve the economics of the country. However many economists consider that privatization is a very effective way to encourage the competition among the economic entities and it leads to the development of that country. For example, the United Kingdom is the country in which privatization has been supported by the government much more than any other countries in the world. Especially during the leadership of Margaret Thatcher privatization led to the increase in the national budget of the UK. It is an excellent example that privatization leads to the development if the government can regulate it efficiently.
In spite of the advantages of privatization in economy, there are also some disadvantages as well. For example, as the government does not control all of the economy because of the privatization, most people work in private companies. Furthermore, the owner of any company is trying to limit the number of workers and by this way to decrease the expenditure as much as possible. As a result, it leads to the high rate of unemployment in the country. There is another disadvantage which results in the social stratification among people. Because of that, some people who are poorer than others try to get wealthier by robbery or other criminals.
The Republic of Azerbaijan which declared its independence in 1991 faced some difficulties with privatization. These problems are common not only in Azerbaijan but also other Post-Soviet countries as well. In spite of all the problems with privatization, the Azerbaijani government is going on privatizing the public property and its role in development of the economy of our country is clear enough.

Özəlləşdirmə eyni zamanda dövlətsizləşdirmə adlandırıla biləcək prosesdir. bu prosesdə hökumət mülkiyyət üzərində sahibkarlıq və idarəetməni ictimai sektordan özəl sektora keçirir. Özəlləşdirmə dövlət ayrı-ayrı individuallara və komporasiyalara özəlləşdirilmiş mülkiyyəti idarə etmək hüququ verəndə (idarə etməyə icazə verəndə) baş verir.


Bu termin ilk dəfə Böyük Britaniyada Iqtisadçı adlı həftəlik jurnal tərəfindən 1930-cu ildə işlədilib. Bu terminin antonimi milliləşdirilmə adlanır və milliləşdirilmə dövlət özəl mülkiyyət üzərində sahibkarlıq və idarəetməni dövlətin ixtiyarına keçirdikdə baş verir.

Baxmayaraq ki, bəziləri hesab edir ki özəlləşdirilmə ilk dəfə iyirminci əsrdə istifadə olunub, amma onun tarixi qədim dövlərə gedib çıxır. məsələn Qedim Yunanıstanda, Qədim roma Imperiyasında özəlləşdirilmə uzun müddət istifadə olunub. Lakin iyirminci əsrə qədər özəlləşdirmə məşhurlaşmadı. Məsələn Amerika Birləşmiş Statlarının 40-cı prezidenti Ronald Reyqan iyirminci əsrin ikinci yarısında özəlləşdirməni dəstəkləyən Amerika prezidentlərindən biri idi.Özəlləşdirmənin dövlət iqtisadiyyatını inkişaf etdirib etdirməməsi barədə daim müzakirələr gedib. Məsələn Karl Marksın fikrinə görə özəlləşdirmə ölkənin iqtisadıyyatını inkişaf etdirmir. Lakin bir çox iqtisadçılar hesab edir ki, özəlləşdirilmə iqtisadi subyetklər arasında rəqabəti həvəsləndirmək üçün səmərəli üsuldur, hansı ki ölkənin inkişafına səbəb olur. Məsələn Böyük Britaniya özəlləşdirilmənin hökumət təəfindən digər ölkələrlə müqayisədə ən çox dəstəkləndiyi ölkədir. Xüsusilə də Marqaret Tetçerin dövründə özəlləşdirilmə ölkənin milli böyük britaniyanın milli büdcəsində artıma səbəb olmuşdur. Bu özəlləşdirilmənin dövlət tənzilməsi ilə həyata keçirilərlə inkişafa səbə olacağını göstərən əla nümunədir.
Özəlləşdirmənin üstünlüklərinə baxmayaraq onun mənfi cəhətləri də var. Məslən dövlət bütün iqtisadiyyatı idarə etmədiyi üçün əhalininin əksəriyyəti özəl şirkətlərdə işləyir. Və istənilən şirkətin sahibi şirkət işçilərinin sayının məhdudlaşdırmağa və bu yolla xərcləri mümkün qədər azaltmağa çalışır. Nəticə etibarilə bu işsizliyin azalmasına səbəb olur. Özəlləşdirmənin digər mənfi cəhəti də var, hansı ki əhali arasında təbəqələşməyə səbəb olur. nəticədə digərlərindən kasıb olanlar oğurluq və digər cinayətkarlıqla varlanmağa çalışırlar.
1991-ci ildə öz müstəqilliyini elan etmiş Azərbaycan Respublikası özəlləşdirilmə zamanı post-sovet nəinki Azərbaycan eləcə də digər Post-Sovet ölkələri üçün xas olan problemlərlə üzləşdi. Bu problemlərə baxmayaraq özəlləşdirilmə Azərbaycan hökuməti tərəfindən davam etdirilir və onun iqtisadiyyatın inkişafında rolu kifayət qədər aşkardır.


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət