Ana səhifə

Семинарска библиотека Одсека за англистику Преводилачки рад чланова Одсека за англистику од 1994. до 2014. године


Yüklə 368 Kb.
səhifə1/3
tarix26.06.2016
ölçüsü368 Kb.
  1   2   3


Филозофски факултет, Нови Сад

Библиотека Филозофског факултет

Семинарска библиотека Одсека за англистику


Преводилачки рад чланова Одсека за англистику

од 1994. до 2014. године

каталог изложбе

Ауторка каталога и изложбе мр Љиљана Матић

Увод

Изложба Преводилачки рад чланова Одсека за англистику од 1994. до 2014. године настала је из идеје да се на се на једном месту обједини и понуди на увид обимност и разноликост преводилачког рада који се негује на Одсеку за англистику.

Селекцију библиографске грађе примењена је на основу три критеријума: период преводилачког рада од 1994. до 2014. године, припадност Одсеку за англистику и постојање публикације у фондовима Библиотеке Филозофског факултета.

Методологија рада обухватила је преглед грађе по одређеним параметрима за претраживање који нуди COBISS3 систем (AU= аутор, AC= код за врсту ауторства, PY= година издања, TO= наслов оригинала, LA= језик текста, LO= језик изворног дела) у локалном електронском каталогу Библиотеке Филозофског факултета, затим преглед BISSIS система и лисног ауторског каталога. Потом је уследило обележавање библиографских јединица и на крају формирање каталога изложбе.

Каталог има 234 библиографске јединице и садржи књижевне, научне и стручне преводе у форми монографских публикација и чланка из часописа. Јединице су сложене по презименима преводилаца.

Уколико је дело превод више преводилаца, оно се нашло под презименом и именем свакога од њих.

Монографске публикације описане су по ISBD(M), а чланци у часописима по ISBD(CP) стандарду.

Дела у којима се особе појављују као редактори превода нису ушла у каталог.

Енглески језик је најчешће језик оригинала, а српски језик, језик превода, али преводи се и са српског на енглески језик. Поред ова два језика појављују се, у мањој мери, француски и немачки језик као језици оригинала.

Највећи број превода су књижевни преводи, али разноликост преводилачког рада чланова Одсека за англистику у протеклих 20 година видљива је и кроз стручне преводе из резличизих области и наука као што су: наука о књижевности, наука о језику, социологија, социологија комуникације, историја, културна историја, филозофија, педагогија, библиотекарство, феминизам, филмска, позоришна, ликовна уметност, етномузикологија, религија и митологија...

Посебно су лепе и битне специјалне монографије посвећене појединим научницима, уметницима, градовима, догађајима, манастирима, манифестацијама...

На изложби су приказане само књиге. Чланци су видљиви у каталогу. Уколико нешто није изложено, то је зато што је књига издата, због ограничености простора или је Библиотека не поседује у својим фондовима. Тежиште изложбе је на преводима из уметничке књижевности уз преводе из других друштвених наука.

Многе од ових књига су поклон преводилаца Семинарској библиотеци Одсека за англистику.

Захвалљујем се свима који су саветом или искуством допринели уобличавању и формирању каталога и изложбе.

Захваљујем се проф. др Ивани Ђурић Пауновић, проф. др. Владислави Гордић Петковић и проф. др. Зорану Пауновићу што су употпунили изложбу својим плакетама поводом добијања награда за преводилачки рад.

Захваљујем се Слободанки Дачић и Марији Радоњић што су уступиле из својих приватних збирки предмете и слике за ову прилику. Забележивачи су из приватне колекције Љиљане Матић.

Ауторка каталога мр Љиљана Матић

Bjelica, Maja
1
VALIĆ-Nedeljković, Dubravka,
        Predstavljanje siromaštva u tradicionalnim i novim medijima / Dubravka Valić Nedeljković i Jelena Kleut ; [prevod na engleski jezik Maja Bjelica]. - Novi Sad : Filozofski fakultet, Odsek za medijske studije, 2012. - 92 str. : graf. prikazi ; 25 cm. - (Biblioteka Medijska istraživanja ; knj. 4).

COBISS.SR-ID 274211335


Bodrič, Radmila
2
        РОМАН као пешчаник : приповедачка уметност Данила Киша : зборник радова / [превод на енглески Радмила Сокић]. - [1. изд.]. - Нови Сад : Културно-просветна заједница града Новог Сада : Светови, 1998 - 193 стр. : слике Д. Киша ; 21 cm. - (Посебна издања).

COBISS.SR-ID 130945031


Đergović Joksimović, Zorica
3
ABBOT, Elizabeth
        Istorija celibata / Elizabet Abot ; prevele sa engleskog Zorica Đergović ... [et al.]. - Beograd : Geopoetika, 2007 . - 499 str. ; 24 cm. - (Edicija Intimna istorija).

Prevod dela: A History of Celibacy / Elizabeth Abbot.


COBISS.SR-ID 1457011324
ARMSTRONG, Karen
        Kratka istorija mita / Karen Armstrong ; prevela s engleskog Zorica Đergović-Joksimović. - Beograd : Geopoetika, 2005. - 115 str. ; 17 cm. - (Edicija Mitovi).

Prevod dela: A Short History of Myth. .


COBISS.SR-ID 1256550525
BOORSTIN, Daniel J.
        Amerikanci. [Tom 2], Državotvorno iskustvo / Danijel Dž. Borstin ; prevela sa engleskog Zorica Đergović-Joksimović. - Beograd : Geopoetika, 2005. - 551 str. ; 23 cm. - (Edicija Geopoetika).

Prevod dela: The Americans. The National Experience.

COBISS.SR-ID 122193676

6
BOORSTIN, Daniel J.
        Svet stvaranja : istorija junaka mašte / Danijel Dž. Borstin ; preveli sa engleskog Vladimir Ignjatović ... [et al.]. - Beograd : Geopoetika, 2002. - 814 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Edicija Geopoetika).

Prevod dela: The Creators : a History of Heroes of the Imagination .


COBISS.SR-ID 183246087

7
BOORSTIN, Daniel J.
        Svet traganja : istorija čovekovih neprestanih težnji da razume svoj svet / Danijel Dž. Borstin ; prevela sa engleskog Zorica Đergović-Joksimović. - Beograd : Geopoetika, 2003. - 315 str. ; 21 cm. - (Edicija Geopoetika).

Prevod dela: The Seekers, The Story of Man's Continuing Quest to Understand His World / Daniel J. Boorstin.

COBISS.SR-ID 108226828

8
BURGESS, Anthony
        Одслужио си своје / Ентони Барџис ; превела Зорица Ђерговић. - Одломак из романа.

U: Polja. - ISSN 0032-3578. - Год. 42, бр. 403/404 (1997), стр. 38-39.


COBISS.SR-ID 1871892559
HEARDER, Harry
        Европа у деветнаестом веку : 1830-1880 / Хари Хердер ; превеле с енглеског Александра Јовановић, Зорица Ђерговић-Јоксимовић. - Београд : Clio, 2003. - 543 стр. : геогр. карте ; 21 cm.

Превод дела: Europe in the Nineteenth Century / Harry Hearder.


COBISS.SR-ID 10304231610
        ИСТОРИЈА Русије / приредили Димитрије Оболенски, Роберт Оти ; превели с енглеског Владимир Манчић ... [и др.]. - Београд : Clio, 2003. - 516 str. : геогр. карте, генеал. табле ; 22 cm. - (Полис).

Prevod dela: An Introduction to Russian History / edited by Robert Auty and Dimitri Obolensky.


COBISS.SR-ID 10768180411
LONGWORTH, Philip
        Стварање Источне Европе : од преисторије до посткомунизма / Филип Лонгворт ; превела с енглеског Зорица Ђерговић-Јоксимовић. - Београд : Clio, 2002. - 467 стр. : геогр. карте ; 22 cm.

Превод дела: The making of Eastern Europe / Philip Longworth.

COBISS.SR-ID 182103303

12
        ŽENSKO veče u hotelu Finbar / [Miv Binši ... [et al.] ; prevod Zorica Đergović-Joksimović ... et al.] ; osmislio i priredio Dermot Bolger ; izdanje na srpskom jeziku priredila Ivana Đurić-Paunović. - Beograd : Clio, 2004. - 253 str. ; 20 cm. - (Gral).

Prevod dela: Ladies' Night at Finbar's Hotel.


COBISS.SR-ID 116610060Đurić Paunović, Ivana

13
AUSTER, Paul
        Bruklinska revija ludosti / Pol Oster ; prevela s engleskog Ivana Đurić-Paunović. - Beograd : Geopoetika, 2005. - 275 str. ; 20 cm. - (Edicija Svet proze).

Prevod dela: The Brooklyn Follies / Paul Auster.

COBISS.SR-ID 125180428

14
AUSTER, Paul
        Čovek u mraku / Pol Oster ; prevela s engleskog Ivana Đurić Paunović. - Beograd : Geopoetika, 2008 (Beograd : Čigoja štampa). - 185 str. ; 20 cm. - (Edicija Svet proze).

Prevod dela: Man in the Dark / Paul Auster.

COBISS.SR-ID 150311948

15
AUSTER, Paul
        Knjiga opsena / Pol Oster ; preveli s engleskog Ivana i Zoran Paunović. - Beograd : Geopoetika, 2003. - 249 str. ; 20 cm. - (Edicija Svet proze).

Prevod dela: The Book of Illusions / Paul Auster.

COBISS.SR-ID 109121036

16
AUSTER, Paul
        Levijatan / Pol Oster ; prevela sa engleskog Ivana Đurić Paunović. - Beograd : Geopoetika, 2002. - 227 str. ; 20 cm. - (Edicija Svet proze).

Prevod dela: Leviathan / by Paul Auster.

COBISS.SR-ID 183500807

17
AUSTER, Paul
        Mesečeva palata / Pol Oster ; prevela sa engleskog Ivana Đurić-Paunović. - Beograd : Geopoetika, 1999. - 268 str. ; 20 cm. - (Edicija Svet proze ; 10).

Prevod dela: Moon Palace / Paul Auster.

COBISS.SR-ID 150735623

18
AUSTER, Paul
        Nevidljivi / Pol Oster ; prevod sa engleskog Ivana Đurić-Paunović. - Beograd : Geopoetika izdavaštvo, 2010 (Novi Sad : Art-print). - 231 str. ; 21 cm. - (Edicija Svet proze).

Prevod dela: Invisible / Paul Auster.


COBISS.SR-ID 178662668

19
AUSTER, Paul
        Njujorška trilogija / Pol Oster ; preveli sa engleskog Ivana Đurić Paunović, Zoran Paunović, Svetlana Spaić. - Beograd : Geopoetika, 1998. - 283 str. ; 20 cm. - (Edicija Svet proze).

Prevod dela: The New York Trilogy / Paul Auster.

COBISS.SR-ID 139397895

20
AUSTER, Paul
        Otkrivanje samoće / Pol Oster ; prevod sa engleskog Ivana Đurić Paunović. - Beograd : Geopoetika, 2000. - 171 str. ; 20 cm. - (Edicija Krug).

Prevod dela: The Invention of Solitude / Paul Auster.

COBISS.SR-ID 164342535

21
AUSTER, Paul
        Proročka noć / Pol Oster ; prevela s engleskog Ivana Đurić Paunović. - Beograd : Geopoetika, 2004. - 206 str. ; 20 cm. - (Edicija Svet proze)

Prevod dela: Oracle Night / Paul Auster.

COBISS.SR-ID 117211660

22
AUSTER, Paul
        Proročka noć / Pol Oster ; sa engleskog prevela Ivana Đurić Paunović. - Odlomak iz romana.

U: Polja. - ISSN 0032-3578. - God. 49, br. 430 (okt-nov. 2004), str. 55-59.

COBISS.SR-ID 198441991

23
AUSTER, Paul
        Putovanja u skriptorijum / Pol Oster ; prevela s engleskog Ivana Đurić Paunović. - Beograd : Geopoetika, 2006 (Beograd : Čigoja štampa). - 140 str. ; 20 cm. - (Edicija Svet proze).

Prevod dela: Travels in the Scriptorium / Paul Auster.

COBISS.SR-ID 133951756

24
AUSTER, Paul
        Zimski dnevnik / Pol Oster ; prevela s engleskog Ivana Đurić Paunović. - Beograd : Geopoetika izdavaštvo, 2012 (Beograd : Čigoja štampa). - 143 str. ; 24 cm. - (Edicija Intimna istorija).

Prevod dela: Winter Journal / Paul Auster.

COBISS.SR-ID 192601868

25
BARNES, Julian
        Artur & Džordž / Džulijan Barns ; prevele s engleskog Ivana Đurić Paunović, Nina Ivanović. - Beograd : Geopoetika, 2006. - 473 str. ; 20 cm. - (Edicija Svet proze).

Prevod dela: Arthur & George / Julian Barnes.


COBISS.SR-ID 13306932426
BARNES, Julian
        Ljubav, itd. / Džulijan Barns ; prevela sa engleskog Ivana Đurić Paunović. - Beograd : Geopoetika, 2001. - 185 str. ; 20 cm. - (Edicija Svet proze).

Prevod dela: Love, etc. / Julian Barnes.

COBISS.SR-ID 176118279

27
BARNES, Julian
        Sto od limunovog drveta / Džulijan Barns ; preveli s engleskog Zoran Paunović, Ivana Đurić-Paunović, Nina Ivanović. - Beograd : Geopoetika, 2005 (Beograd : Čigoja štampa). - 212 str. ; 20 cm. - (Edicija Svet proze)

Prevod dela: The Lemon Table / Julian Barnes.

COBISS.SR-ID 122742540

28
BARNES, Julian
        Troje / Džulijan Barns ; prevela sa engleskog Ivana Đurić-Paunović. - Beograd : Geopoetika, 2000. - 204 str. ; 20 cm. - (Edicija Svet proze).

Prevod dela: Talking It Over / Julian Barnes.

COBISS.SR-ID 164351495

29
BOOTH, Wayne C.
        Где сам био, и где смо "ми" данас у овој професији / Вејн Бут ; превод с енглеског Ивана Ђурић.

U: Polja. - ISSN 0032-3578. - Год. 41, бр. 401/402 (1996), стр. 25-28.

COBISS.SR-ID 167484679

30
CARTER, Angela
        Sadovska žena / Anđela Karter ; sa engleskog prevela Ivana Đurić-Paunović. - Odlomak iz eseja "Pornografija u službi žena".

U: Polja. - ISSN 0032-3578. - God. 48, br. 423 (jan-feb. 2003), str. 59-67.

COBISS.SR-ID 188683271

31
CONRAD, Joseph
        Двобој / Џозеф Конрад ; превела Ивана Ђурић Пауновић. - Београд : Нолит, 1999. - 111 стр. ; 21 cm. - (Библиотека Џепна књига ).

Превод дела: The Duel / Joseph Conrad.

COBISS.SR-ID 77961740

32
HOWARD, Jean E.
        Нови историзам у проучавању ренесансе / Џин И. Хауард ; са енглеског превела Ивана Ђурић Пауновић. -Преузето из зборника The New Historicism and Renaissance Drama, 1992.

U: Домети. - ISSN 0351-0425. - Год. 29, бр. 108/111 (пролеће-лето-јесен-зима 2002 [шт. 2003]), стр. 69-85.

COBISS.SR-ID 192802311

33
NABOKOV, Vladimir Vladimirovič
        Dobri čitaoci i dobri pisci / Vladimir Nabokov ; prevod s engleskog Ivana Đurić Paunović. - Nadređeni stv. nasl.: 100 godina od rođenja Vladimira Nabokova.

U: Polja. - ISSN 0032-3578. - God. 44/45, br. 412/414 (1999/2000), str. 13-14.

COBISS.SR-ID 197508103

34
NABOKOV, Vladimir Vladimirovič
        Istrebljivanje tirana : (autobiografska i druge proze) / Vladimir Nabokov ; priredio Zoran Đerić ; preveli Veselin Marković, Srđan Vujica, Zoran Đerić, Ivana Đurić, Zoran Paunović. - Novi Sad : Solaris, 1994. - 162 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Cult).

COBISS.SR-ID 7788672735
TREVOR, William
        Пријатељство / Вилијам Тревор ; превела с енглеског Ивана Ђурић-Пауновић.

U: Летопис Матице српске. - ISSN 0025-5939. - 177, 467, 4 (апр. 2001), стр. 472-487.

COBISS.SR-ID 168273159

36
TREVOR, William
        Felisijino putovanje / Vilijam Trevor ; preveli s engleskog Ivana i Zoran Paunović ; predgovor Zoran Paunović. - Beograd : Nolit, 1997. - 282 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Nolit. Proza).

Prevod dela: Felicia's Јourney / William Trevor.

COBISS.SR-ID 121720071

37
WILSON, Richard
        Историјат новог историзма / Ричард Вилсон ; са енглеског превела Ивана Ђурић Пауновић. - Преузето из зборника The New Historicism and Renaissance Drama, 1992.

U: Домети. - ISSN 0351-0425. - Год. 29, бр. 108/111 (пролеће-лето-јесен-зима 2002 [шт. 2003]), стр. 86-106.

COBISS.SR-ID 192802567

38
        ŽENSKO veče u hotelu Finbar / [Miv Binši ... [et al.] ; prevod Zorica Đergović-Joksimović ... et al.] ; osmislio i priredio Dermot Bolger ; izdanje na srpskom jeziku priredila Ivana Đurić-Paunović. - Beograd : Clio, 2004. - 253 str. ; 20 cm. - (Gral).

Prevod dela: Ladies' Night at Finbar's Hotel.

COBISS.SR-ID 116610060
Eraković, Borislava

39
        BELIEF Narrative Genres = Жанрови предања = Жанры преданий / [urednici Зоја Карановић, Willem de Blécourt : translation from Serbian into English Borislava Eraković]. - Novi Sad : Filozofski fakultet, 2012. - 258 str. ; 25 cm.

COBISS.SR-ID 27610727140
BNN Symposium Belief Narrative Genres (3 ; 2012 ; Novi Sad)
        Programme and abstracts = Програм и апстракти = Программа и тезисы докладов / The Third BNN Symposium Belief Narrative Genres, Жанрови предања, Жанры преданий, Novi Sad, August 28-30, 2012 ; [translators & rewiewers Borislava Eraković ... [et al.] ; editor Zoja Karanović]. - Novi Sad : Filozofski fakultet, 2012. - 86 str. ; 25 cm.

COBISS.SR-ID 272716295

41
SEIFER, Marc Jeffrey
        Čarobnjak : život i vreme Nikole Tesle : biografija jednog genija / Mark Dž. Sajfer ; preveli Maja Marković, Aleksandar Kavgić, Boba Eraković, Igor Cvijanović. - 3. izd. - Novi Sad : Stylos art, 2012 (Novi Sad : AMB grafika). - XIV, 599 str. : ilustr. ; 24 cm.

Prevod dela: Wizard / Marc J. Seifer.


COBISS.SR-ID 25888384742
SHREE, Geetanjali
        Mai / Gitandžali Šri ; s engleskog prevela Boba Eraković. - 1. izd. - Novi Sad : Stylos, 2002. - 239 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Soma ; knj. 3).

Prevod dela: Mai / Geetanjali Shree.

COBISS.SR-ID 181050631

43
TAN, Amy
        Klub radosti sreće / Ejmi Ten ; s engleskog prevela Boba Eraković. - 1. izd. - Novi Sad : Stylos, 2005. - 300 str. ; 21 cm. - (Biblioteka 4 vetra ; knj. 2).

Prevod dela: The Јoy Luck Club / Amy Tan.

COBISS.SR-ID 206294279

44
TAN, Amy
        Žena kuhinjskog boga / Ejmi Ten ; prevela Boba Eraković. - Novi Sad : Stylos, 2004. - 373 str. ; 21 cm. - (Biblioteka 4 vetra ; knj. 1).

Prevod dela: The Kitchen God's Wife / Amy Tan.

COBISS.SR-ID 197473031
Felbabov, Vladislava
45
GRAFF, Džerald
        Кооптирање / Џералд Граф ; са енглеског превела Владислава Фелбабов. - Преузето из зборника The New Historicism, 1989.

U: Домети. - ISSN 0351-0425. - Год. 29, бр. 108/111 (пролеће-лето-јесен-зима 2002 [шт. 2003]), стр. 132-148.

COBISS.SR-ID 192803335

46
        HAIKU konkurs "AN4 - 2001" : zbornik = Haiku competition "AN4 - 2001" : anthology / [urednik Nebojša Simin ; prevod na engleski Vladislava Felbabov ; ilustracije Bogdanka Stojanovski]. - 1. izd. - Novi Sad : Društvo prijateljstva Jugoslavija - Japan, Univerzitetska sekcija : Haiku klub "Aleksandar Nejgebauer", 2001 [i. e.] 2002 . - 104 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Biblioteka Elipsa).

COBISS.SR-ID 17602125547
KEELEY, Edmund
        Школа за паганске љубавнике / Едмунд Кили ; превод Владислава Фелбабов. - Београд : Рад, 2000. - 325 стр. ; 20 cm. - (Библиотека Балкан).

Превод дела: School for Pagan Lovers / Edmund Keeley.

COBISS.SR-ID 167532551

48
MEĐUNARODNA konferencija "Feministička teologija: od teorije u praksu" (1998 ; Novi Sad)
        Feministička teologija : zbornik referata sa Međunarodne konferencije "Feministička teologija: od teorije u praksu", Novi Sad, 6-7. 11. 1998. / priredila Svenka Savić ; [prevodi na nemački Reinhardt Eckert, sa nemačkog Lidija Dmitrijev, na engleski Ruth Lehotsky, Vladislava Felbabov, sa slovačkog Ana Palik-Kunčak, sa mađarskog Ana Bu, sa francuskog Milica Kozić]. - Novi Sad : Futura publikacije, 1999. - 245 str. : ilustr. ; 23 cm.

COBISS.SR-ID 14959693549
MEĐUNARODNI trijenale Pozorište u fotografskoj umetnosti (11 ; 2005 ; Novi Sad)
        [Jedanaesti međunarodni trijenale]
        11. međunarodni trijenale Pozorište u fotografskoj umetnosti, [Novi Sad], Srpsko narodno pozorište, 26. maj - 5. jun 2005. = 11e Trienale Internationale Le théâtre dans l'art photographique = 11th International Tri-annual Exhibition Theatre in the Photographic Art, [Novi Sad], Serbian National Theatre, May 26 - Jun 5, 2005 = 11. Inernationale Trienale Theater in der Photokunst / [urednik Katarina Ćirić-Petrović ; uvodnik preveli Vladislava Felbabov (en anglais), Katarina Ćirić-Petrović (en serbe)]. - Novi Sad : Sterijino pozorje, 2005. - [71] str. : fotogr. ; 21 cm.

COBISS.SR-ID 20353639150
NAUČNI skup Prosveta i školstvo u narodnooslobodilačkom ratu i revoluciji naroda i narodnosti Jugoslavije (1983 ; Novi Sad)
        Prosveta i školstvo u narodnooslobodilačkom ratu i revoluciji naroda i narodnosti Jugoslavije : radovi sa naučnog skupa Novi Sad 7-9. septembra 1983 / redakcioni odbor Mihailo Apostolski...[et al.] ; redaktor Čedomir Popov ; [organizator Vojvođanska akademija nauka i umetnosti ; prevodilac Vladislava Felbabov]. - Novi Sad : Akademija, 1984. - 592 str. ; 24 cm.

Превод дела: Education and the School System During the National Liberation War and Revolution of Yugoslav Nations and Nationalites.

COBISS.SR-ID 37350151

51
PECHTER, Edward
        Нови историзам и његова незадовољства : политизација ренесансне драме / Едвард Пехтер ; са енглеског превела Владислава Фелбабов. - PMLA, vol 102, no. 3, May 1987, 292-303.

U: Домети. - ISSN 0351-0425. - Год. 29, бр. 108/111 (пролеће-лето-јесен-зима 2002 [шт. 2003]), стр. 107-131.

COBISS.SR-ID 192803079

Gerlod, Akoš
52
DURANCI, Bela
        Pechán József = Jožef Pehan : (1875-1922) / [a tanulmányt írta és a képanyagot válogatta Bela Duranci, Bordás Győző ; a fényképészeti rész szerzője Németh Ferenc ; fotó Boldizsár József, Csernik Előd ; fordítók Gerold Ákos ... [et al.]]. - Újvidék = Novi Sad : Forum, 2008 (Újvidék : Forum). - 177 str. : ilustr. ; 23 cm.

COBISS.SR-ID 231105287Gordić Petković, Vladislava
53
BURGESS, Anthony
        Modus diaboli : izabrane priče / Entoni Bardžis ; izabrao Svetislav Jovanov ; prevela Vladislava Gordić. - Beograd : Vreme knjige, 1995. - 154 str. ; 17 cm. - (Biblioteka Minut ; knj. 6).

Prevod dela: The Devil's Mode / Anthony Burgess.

COBISS.SR-ID 95236103

54
ELIOT, Thomas Stearns
        Вергилије и хришћански свет / Томас Стернс Елиот ; [превела с енглеског Владислава Гордић].

U: Летопис Матице српске. - ISSN 0025-5939. - 171, 455, 2 (феб. 1995), стр. 314-324.

COBISS.SR-ID 95177479

55
FEDERMAN, Raymond
        Недокучиви покрет ; Пбс / Рејмонд Федерман ; са енглеског превела Владислава Гордић.

U: Златна греда. - ISSN 1451-0715. - Бр. 1 (2001), стр. 11.

COBISS.SR-ID 91738626

56
FEDERMAN, Raymond
        Писање као трагање за мртвима / Рејмонд Федерман ; [разговор водила] Владислава Гордић.

U: Златна греда. - ISSN 1451-0715. - Бр. 1 (2001), стр. 8-10.

COBISS.SR-ID 89128706

57
FOX-Genovese, Elizabeth
        Књижевна критика и политика новог историзма / Елизабет Фокс-Џеновезе ; са енглеског превела Владислава Гордић. - Преузето из зборника The New Historicism, 1989.

U: Домети. - ISSN 0351-0425. - Год. 29, бр. 108/111 (пролеће-лето-јесен-зима 2002 [шт. 2003]), стр. 149-163.

COBISS.SR-ID 192803847

58
GIORDANO, Christian
        Ogledi o interkulturnoj komunikaciji / Kristijan Đordano ; preveli sa nemačkog i engleskog Tomislav Bekić i Vladislava Gordić. - Zemun : Biblioteka XX vek ; Beograd : Čigoja štampa : Knjižara Krug, 2001. - 250 str. ; 17 cm. - (Biblioteka XX vek ; 121).

COBISS.SR-ID 17369242359
HEMINGWAY, Ernest
        Издаја / Ернест Хемингвеј ; превела с енглеског Владислава Гордић.

U: Летопис Матице српске. - ISSN 0025-5939. - 172, 457, 5 (мај 1996), стр. 641-651.

COBISS.SR-ID 104353543

60
HEMINGWAY, Ernest
        Bregovi kao beli slonovi : nove i zaboravljene priče / Ernest Hemingvej ; izbor, prevod i pogovor Vladislava Gordić. - Novi Sad : Solaris, 1996. - 178 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Cult ; 12).

COBISS.SR-ID 10896231161
HORWATH, Peter
        Симболика у филму "Византијско плаво" (1993) / Питер Хорват ; с енглеског превела Владислава Гордић.

U: Летопис Матице српске. - ISSN 0025-5939. - 173, 459, 1-2 (јан.-феб. 1997), стр. 103-120.

COBISS.SR-ID 117083911

62
LOWDER Newton, Judith
        Историја по старом? : феминизам и "нови историзам" / Џудит Лаудер Њутн ; са енглеског превела Владислава Гордић. - Преузето из зборника The New Historicism, 1989.

U: Домети. - ISSN 0351-0425. - Год. 29, бр. 108/111 (пролеће-лето-јесен-зима 2002 [шт. 2003]), стр. 164-183.

COBISS.SR-ID 192804615

63
MEEHAN, Paula
        Две песме / Пола Мијан : превела с енглеског Владислава Гордић.

U: Летопис Матице српске. - ISSN 0025-5939. - 178, 469, 1-2 (јан-фебр. 2002), стр. 61-62.

COBISS.SR-ID 177797639

64
MILLS, William
        Јога у Оклахоми / Вилијам Милс ; превела Владислава Гордић.

U: Кровови. - ISSN 0353-6351. - Год. 9, бр. 33/35 (1995), стр. 70-71.

COBISS.SR-ID 201830919

65
MILLS, William
        Одлазећи из Сентандреје / Вилијам Милс ; превела с енглеског Владислава Гордић.

U: Летопис Матице српске. - ISSN 0025-5939. - 171, 455, 1 (јан. 1995), стр. 51-56.

COBISS.SR-ID 95140359

66
MUZEJ Vojvodine (Novi Sad)
        Музеј Војводине : стална поставка : [водич] = The museum of Vojvodina : permanent exhibition : [guide] / [уредници Младенко Кумовић, Милутин Смиљанић ; превод на енглески језик Марица Николић, Милан Вурдеља, Владислава Гордић, Драган Вујанић ; редактори текстова на енглеском језику Рендал Мејџор, Владислава Фелбабов]. - Нови Сад : Музеј Војводине, 1997. - 393 стр. : илустр. ; 27 cm.

COBISS.SR-ID 11362842367
PAUL, De Man
        Хајдегерове егзегезе Хелдерлина / Пол Де Ман ; превела с француског Владислава Гордић.

U: Летопис Матице српске. - ISSN 0025-5939. - 462, 174, 5 (1998), стр. 646-665.

COBISS.SR-ID 65136642

68
PRAGA, Ines
        Живот у сенци лирике : разговор са Полом Мијан / Инес Прага ; превела с енглеског Владислава Гордић.

U: Летопис Матице српске. - ISSN 0025-5939. - 178, 469, 1-2 (јан-фебр. 2002), стр. 184-188.

COBISS.SR-ID 177811975

69
        РУСИНСКИ - руски писнї / вибрала Наталия Дудаш ; [преклад уводного слова на русински Ана Плишкова, на анґлийски Владислава Ґордич ; преклад з мадярского на руски Ева Хуберт и Гелена Медєши, преклад з анґлийского на руски Нада Михайлович и Наталия Дудаш]. - Нови Сад : Руске слово ; [б. м.] : Орґанізація Русинів у Мадярску, 1997. - 270 стр. : илустр. ; 32 cm.

COBISS.SR-ID 11984359170
        ШТА није у реду са (не)критичком теоријом? : интервју са Кристофером Норисом / разговарали Роман Алварес и Кармен Фрика Видал ; прев. с енг. Владислава Гордић.

U: Летопис Матице српске. - ISSN 0025-5939. - Год. 173, књ. 459, св. 4 (1997), стр. 583-594.

COBISS.SR-ID 56856588

71
        VIRTUELNA kultura : identitet i komunikacija u kiber-društvu / Stiven Džouns (ur.] ; prevela s engleskog Vladislava Gordić. - Zemun : Biblioteka XX vek ; Beograd : Čigoja štampa, 2001. - 398 str. ; 17 cm. - (Biblioteka XX vek ; 115).

Prevod dela: Virtual Culture / Steven G. Jones.

COBISS.SR-ID 167569415

Halas, Ana
72
        DIGITALNE medijske tehnologije i društveno-obrazovne promene. 2 / [urednici] Dubravka Valić Nedeljković, Vladimir Barović ; [prevod Ana Halas]. - Novi Sad : Filozofski fakultet, Odsek za medijske studije, 2012. - 254 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Medijska istraživanja ; 4).

COBISS.SR-ID 276169479Izgarjan, Aleksandra
73
BEN-Yishai, Ayelet
        Dijalektika sramote: predstavljanje u metanaraciji Sramote Salmana Ruždija / Ajelet Ben-Jišaji ; s engleskog prevela Aleksandra Izgarjan.

U: Polja. - ISSN 0032-3578. - God. 52, br. 448 (nov-dec. 2007), str. 50-64.

COBISS.SR-ID 237149959

74
BRENNAN, Timothy
        Edvard Said i komparativna književnost / Timoti Brenan ; s engleskog prevela Aleksandra Izgarjan. - Tekst preveden iz časopisa Journal of Palestine Studies, vol. 33, no. 3.

U: Polja. - ISSN 0032-3578. - God. 53, br. 452 (jul-avg. 2008), str. 77-90.

COBISS.SR-ID 236073479

75
HONG Kingston, Maxine
        Bezimena žena / Maksin Hong Kingston : s engleskog prevela Aleksandra Izgarjan. - Odlomak iz romana Ratnica.

U: Polja. - ISSN 0032-3578. - God. 53, br. 454 (nov.-dec. 2008), str. 44-52.

COBISS.SR-ID 239302407

76
LUKIĆ, Jasmina
        Feminističke perspektive metoda pažljivog čitanja / Jasmina Lukić, Adelina Sančez Espinosa ; [prevela sa engleskog Aleksandra Izgarjan]. - [Novi Sad : Filozofski fakultet, 2010] . - Str. 169-184 ; 24 cm.

P. o.: Diskurs i diskursi: zbornik u čast Svenki Savić, 2010.

COBISS.SR-ID 515292516

77
        ROMANI women : oral histories of Romani women in Vojvodina / Svenka Savić and Marija Aleksandrović, Stanka Dimitrov, Jelena Jovanović ; translation coordinator and editor Aleksandra Izgarjan ; translators Aleksandra Izgarjan, Diana Stankić-Prodanović, Anka Vidačić, Edita Jankov, Tatjana Perić. - Novi Sad : Futura publikacije, 2002. - 221 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Serie Oral histories ; 5).

COBISS.SR-ID 18017383178
        SAVREMENE američke književnice : antologija / priredila i prevela sa engleskog Aleksandra Izgarjan. - 1. izd. - Zrenjanin : Agora, 2009. - 356 str. ; 23 cm. - (Biblioteka Pogled preko svega ; knj. 5).

COBISS.SR-ID 24263834379
TAN, Amy
        Izbor moje bake / Ejmi Ten : s engleskog prevela Aleksandra Izgarjan.

U: Polja. - ISSN 0032-3578. - God. 53, br. 454 (nov.- dec. 2008), str. 53-56.

COBISS.SR-ID 239302663

Kampmark, Nataša

80
ABBOT, Elizabeth
        Istorija celibata / Elizabet Abot ; prevele sa engleskog Zorica Đergović ... [et al.]. - Beograd : Geopoetika, 2007. - 499 str. ; 24 cm. - (Edicija Intimna istorija).

Prevod dela: A History of Celibacy / Elizabeth Abbot.

COBISS.SR-ID 145701132

81
ABBOTT, Elizabeth
        Istorija ljubavnica / Elizabet Abot ; prevele s engleskog Zia Gluhbegović ... [et al.]. - Beograd : Geopoetika, 2006. - 491 str. ; 23 cm. - (Edicija Intimna istorija).

Prevod dela: A History of Mistresses / Elizabeth Abbott.

COBISS.SR-ID 134478348

82
BLAU-Duplessis, Rachel
        Razmatranje modernističke muškosti: kako se Paund izborio s muzom / Rejčel Blau Duplezi ; s engleskog prevela Nataša Karanfilović.

U: Polja. - ISSN 0032-3578. - God. 55, br. 461 (jan.-feb. 2010), str. 52-67.

COBISS.SR-ID 254292743

83
CULLER, Jonathan
        Sveznanje / Džonatan Kaler ; s engleskog prevela Nataša Karanfilović. - Tekst preveden iz časopisa "Narrative", sv. 12, 2004.

U: Polja. - ISSN 0032-3578. - God. 56, br. 472 (nov.-dec. 2011), str. 59-69.

COBISS.SR-ID 269861895

84
        ИСТОРИЈА Русије / приредили Димитрије Оболенски, Роберт Оти ; превели с енглеског Владимир Манчић ... [и др.]. - Београд : Clio, 2003. - 516 str. : геогр. карте, генеал. табле ; 22 cm. - (Полис).

Prevod dela: An Introduction to Russian History / edited by Robert Auty and Dimitri Obolensky.


COBISS.SR-ID 10768180485
MANGUEL, Alberto
        Biblioteka noću / Alberto Mangel ; prevele s engleskog Nataša Karanfilović, Nina Ivanović, Danijela Mihić. - Beograd : Geopoetika, 2008 (Beograd : Čigoja). - 273 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Edicija Intimna istorija).

Prevod dela: The Library at Night / Alberto Manguel.


COBISS.SR-ID 147723788

86
MCMAHON, Darrin
        Istorija sreće / Darin Mekman ; prevele s engleskog Nataša Karanfilović, Nina Ivanović ; [fotografija Jovan Čekić]. - Beograd : Geopoetika, 2007. - 435 str. : fotogr. ; 24 cm. - (Edicija Intimna istorija).

Prevod dela: Happiness / Darrin M. McMahon.

COBISS.SR-ID 139690252

87
        МЕЛАНХОЛИЧНИ скептик / с енглеског превела Наташа Кампмарк.

U: Polja. - ISSN 0032-3578. - Год. 58, бр. 484 (нов.-дец. 2013), стр. 114-124.

COBISS.SR-ID 283319815

88
        PRIČE iz bezvremene zemlje : antologija savremene australijske proze / priredili Majkl Vajlding i Nataša Kampmark ; prevela sa engleskog Nataša Kampmark. - 1. izd. - Zrenjanin : Agora, 2012. - 248 str. ; 23 cm. - (Biblioteka Pogled preko svega ; knj. 8).

COBISS.SR-ID 27543066389
SPIVAK, Gaytari Chakravorty
        Mogu li podređeni da govore / Gajatri Čakravorti Spivak ; s engleskog prevele Nataša Karanfilović i Arijana Luburić-Cvijanović.

U: Polja. - ISSN 0032-3578. - God. 56, br. 468 (mart-april 2011), str. 91-132.

COBISS.SR-ID 264801287

90
WILDING, Michael
        Критичарска дистанца / Мајкл Вајлдинг ; превела са енглеског Наташа Каранфиловић.

U: Београдски књижевни часопис. - ISSN 1452-2950. - Год. 4, бр. 12 (2008), стр. 57-63.

COBISS.SR-ID 153506060

91
        ŽENSKO veče u hotelu Finbar / [Miv Binši ... [et al.] ; prevod Zorica Đergović-Joksimović ... et al.] ; osmislio i priredio Dermot Bolger ; izdanje na srpskom jeziku priredila Ivana Đurić-Paunović. - Beograd : Clio, 2004. - 253 str. ; 20 cm. - (Gral).

Prevod dela: Ladies' Night at Finbar's Hotel.


COBISS.SR-ID 116610060Kavgić, Aleksandar
92
OSTLER, Nicholas
        Carstva reči : jezička istorija sveta / Nikolas Ostler ; preveo s engleskog Aleksandar Kavgić. - Beograd : Geopoetika, 2008. - 699 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Edicija Krug).

Prevod dela: Empires of the Word.

COBISS.SR-ID 152305420

93
SEIFER, Marc Jeffrey
        Čarobnjak : život i vreme Nikole Tesle : biografija jednog genija / Mark Dž. Sajfer ; preveli Maja Marković, Aleksandar Kavgić, Boba Eraković, Igor Cvijanović. - 3. izd. - Novi Sad : Stylos art, 2012 (Novi Sad : AMB grafika). - XIV, 599 str. : ilustr. ; 24 cm.

Prevod dela: Wizard / Marc J. Seifer.


COBISS.SR-ID 258883847Krombholc, Viktorija
94
BARANAY, Inez
        Drugarica za izlaske / Inez Baranej ; s engleskog prevela Viktorija Krombholc.

U: Polja. - ISSN 0032-3578. - God. 55, br. 466 (nov.-dec. 2010), str.68-72.

COBISS.SR-ID 263652871

95
BIRKERTS, Sven
        Vrtoglavica / Sven Birkerts ; sa engleskog prevela Viktorija Krombholc.

U: Polja. - ISSN 0032-3578. - God. 57, br. 477 (sept.-okt. 2012), str. 72-81.

COBISS.SR-ID 277116167

96
DŽAGI, Maja
        Poslednja reč / V. G. Zebald i Maja Džagi ; s engleskog prevela Viktorija Krombholc. - Intervju sa Vinfridom Georgom Zebaldom.

U: Polja. - ISSN 0032-3578. - God. 55, br. 462 (mart-april 2010), str. 90-93.

COBISS.SR-ID 256252935

97
GANDHI, Leela
        Edvard Said i njegovi kritičari / Lila Gandi ; s engleskog prevela Viktorija Krombholc. - Odlomak preveden iz knjige "Postcolonial Theory: a Critical Introduction".

U: Polja. - ISSN 0032-3578. - God. 53, br. 452 (jul-avg. 2008), str. 104-114.

COBISS.SR-ID 236079879

98
HIRSCH, Marianne
        Generacija postsećanja / Merijen Hirš ; s engleskog prevela Viktorija Krombholc. - Tekst preveden iz časopisa Poetics Today, 29:1, 2008.

U: Polja. - ISSN 0032-3578. - God. 56, br. 469 (maj-jun 2011), str. 149-169.

COBISS.SR-ID 265454087

99
JEFFREYS, Peter
        Kavafi, Forster i istočno pitanje / Piter Džefriz ; sa engleskog prevela Viktorija Krombholc.

U: Polja. - ISSN 0032-3578. - God. 57, br. 475 (maj-jun 2012), str. 137-156.

COBISS.SR-ID 273113095

100
        KREATIVNE industrije / priredio Džon Hartli ; preveli s engleskog Viktorija Krombholc, Danijela Mihić, Tomislav Bukatarević. - Beograd : Clio, 2007. - 624 str. ; 21 cm. - (Agora ).

Prevod dela: Creative Industries.

COBISS.SR-ID 143866124

101
LANDEROS, Tina
        Odraz vrline / Tina Landeros ; s engleskog prevela Viktorija Krombholc.

U: Polja. - ISSN 0032-3578. - God. 55, br. 466 (nov.-dec. 2010), str.96-97.

COBISS.SR-ID 263654151

102
LEHAN, Richard Daniel
        Od mita do misterije / Ričard Lehan ; sa engleskog prevela Viktorija Krombholc. - Odlomak iz knjige The City in Literature.

U: Polja. - ISSN 0032-3578. - God. 53, br. 453 (sept.-okt. 2008), str. 89-100.

COBISS.SR-ID 237055495

103
NUSSBAUM, Felicity A.
        Politika subjektivnosti i ideologija žanra / Felisiti A. Nusbaum ; s engleskog prevela Viktorija Krombholc. - Odlomak iz knjige The Autobiografical Subjekt.

U: Polja. - ISSN 0032-3578. - God. 54, br. 459 (sept.-okt. 2009), str. 81-89.

COBISS.SR-ID 249459719

104
PIHLAINEN, Kalle
        Pouka istorijske priče: tekstualne razlike u fakciji i fikciji / Kale Pilajnen ; s engleskog prevela Viktorija Krombholc. - Tekst preveden iz časopisa New Literary History. sv. 33, br. 1.

U: Polja. - ISSN 0032-3578. - God. 56, br. 473 (jan.-feb. 2012), str. 113-130.

COBISS.SR-ID 277992455

105
SCAPPETTONE, Jennifer
        Protiv neprekinutosti: arhitektonika pseudosaučesništva u poetici ambijenta Tana Lina / Dženifer Skapetone ; s engleskog prevela Viktorija Krombholc. - Tekst preveden iz časopisa Boundary 2.

U: Polja. - ISSN 0032-3578. - God. 55, br. 461 (jan.-feb. 2010), str. 121-132.

COBISS.SR-ID 254449159

106
SCHNEIDER, Matthew
        Problematične razlike: konfliktni mimezis u Lesingovom Laokonu / Metju Šnajder ; sa engleskog prevela Viktorija Krombholc. - Tekst preveden iz časopisa Poetics today, vol. 20, no. 2, 1999.

U: Polja. - ISSN 0032-3578. - God. 54, br. 457 (maj-jun 2009), str. 103-115.

COBISS.SR-ID 247534343

107
STURROCK, John
        Pisati između redova : jezik prevoda / Džon Starok ; s engleskog prevela Viktorija Krombholc. - Tekst preveden iz časopisa New literary history, br. 4, 1990.

U: Polja. - ISSN 0032-3578. - God. 54, br. 460 (nov.-dec. 2009), str. 57-72.

COBISS.SR-ID 250713607

Luburić Cvijanović, Arijana
108
BERNSEIN, Charles,
        Poetska praksa / Čarls Bernstin ; s engleskog prevela Arijana Luburić-Cvijanović.

U: Polja. - ISSN 0032-3578. - God. 55, br. 461 (jan.-feb. 2010), str. 46-51.

COBISS.SR-ID 254292231

109
CLANCY, Laurie
        Kultura i običaji Harbistana / Lori Klensi ; s engleskog prevela Arijana Luburić-Cvijanović.

U: Polja. - ISSN 0032-3578. - God. 55, br. 466 (nov.-dec. 2010), str.63-67.

COBISS.SR-ID 263644679

110
MANGUEL, Alberto
        Biblioteka kao stanje / Alberto Mangel ; s engleskog preveli Arijana Luburić i Igor Cvijanović.

U: Polja. - ISSN 0032-3578. - God. 53, br. 451 (maj-jun 2008), str. 20-28.

COBISS.SR-ID 237165063

111
MARROUCHI, Mustapha Ben T.
        Kritičar kao iz/s meštena inteligencija: slučaj Edvarda Saida / Mustafa Ben T. Maruči ; s engleskog prevela Arijana Luburić. - Tekst preveden iz časopisa Diacritics, vol. 21, no. 1. -

U: Polja. - ISSN 0032-3578. - God. 53, br. 452 (jul-avg. 2008), str. 91-103.

COBISS.SR-ID 236079111

112
OLIVER, Kelly
        Alfred Hičkok: pernata igra i odomaćivanje horora / Keli Oliver ; s engleskog prevela Arijana Luburić-Cvijanović. - Odlomak iz knjige Cinematic Thinking.

U: Polja. - ISSN 0032-3578. - God. 54, br. 455 (jan.-feb. 2009), str. 51-63.

COBISS.SR-ID 239633927

113
PARKS, Tim
        Nobelovac i paradoksi "međunarodne" književnosti : Tim Parks / sa engleskog prevela Arijana Luburić-Cvijanović. - Tekst preveden iz časopisa The Times Literary Supplement, 20. april 2011.

U: Polja. - ISSN 0032-3578. - God. 56, br. 470 (jul-avg. 2011), str. 124-127.

COBISS.SR-ID 266984967

114
PIKE, Burton
        Grad u stalnim promenama / Barton Pajk ; sa engleskog prevela Arijana Luburić-Cvijanović. - Odlomak preveden iz knjige The Image of the City in Modern Literature.

U: Polja. - ISSN 0032-3578. - God. 53, br. 453 (sept.-okt. 2008), str. 71-88.

COBISS.SR-ID 237050631

115
RUSHDIE, Salman
        Utočište sveta / Salman Ruždi ; s engleskog prevela Arijana Luburić-Cvijanović. - Tekst preveden iz časopisa New Yorker, 25 Feb. 2009.

U: Polja. - ISSN 0032-3578. - God. 54, br. 458 (jul-avg. 2009), str. 134-145.

COBISS.SR-ID 247669255

116
SAMANT, Vanashree
        Olovka kao uspomena na Sarajevo / Vanašri Samant ; s engleskog prevela Arijana Luburić-Cvijanović.

U: Polja. - ISSN 0032-3578. - God. 55, br. 465 (sept.-okt. 2010), str. 167-173.

COBISS.SR-ID 258146055

117
SEBOLD, Alice
        Za živu glavu / Alis Sibold ; s engleskog prevela Arijana Luburić-Cvijanović. - Odlomak iz knjige.

U: Polja. - ISSN 0032-3578. - God. 55, br. 462 (mart-april 2010), str. 56-61.

COBISS.SR-ID 255807239

118
SMITH, Sidonie
        Performativnost, autobiografske praksa, otpor / Sidoni Smit ; s engleskog prevela Arijana Luburić-Cvijanović. - Odlomak iz knjige Women, Autobiography, Theory.

U: Polja. - ISSN 0032-3578. - God. 54, br. 459 (sept.-okt. 2009), str. 99-106.

COBISS.SR-ID 249461255

119
SPIVAK, Gayatri Chakravorty
        Politika prevođenja / Gajatri Čakravorti Spivak ; s engleskog prevela Arijana Luburić-Cvijanović.

U: Polja. - ISSN 0032-3578. - God. 54, br. 460 (nov.-dec. 2009), str. 73-90.

COBISS.SR-ID 250714887

120
SPIVAK, Gaytari Chakravorty
        Mogu li podređeni da govore / Gajatri Čakravorti Spivak ; s engleskog prevele Nataša Karanfilović i Arijana Luburić-Cvijanović.

U: Polja. - ISSN 0032-3578. - God. 56, br. 468 (mart-april 2011), str. 91-132.

COBISS.SR-ID 264801287

  1   2   3


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət