Ana səhifə

Semeljc I godišnji plan I program građanskoga odgoja I obrazovanja za školsku godinu 2014./2015


Yüklə 0.78 Mb.
səhifə1/8
tarix24.06.2016
ölçüsü0.78 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8
OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA KOZARCA

S E M E L J C IGODIŠNJI PLAN I PROGRAM GRAĐANSKOGA ODGOJA I OBRAZOVANJA

ZA ŠKOLSKU GODINU 2014./2015.

OŠ SEMELJCI (1.- 4.)

Razred: __1.___ Učiteljica: Elizabeta Moskalj

Plan integriranja Programa međupredmetnih i interdisciplinarnih sadržaja Građanskoga odgoja i obrazovanja u postojeće predmete i izvanučioničke aktivnosti u I. – IV. razredu osnovne škole u sklopu svih nastavnih predmeta.


MEĐUPREDMETNO

Navedeni broj sati ne znači povećanje sati, već integraciju i korelaciju sadržaja s ciljem istodobnog razvijanja i predmetne i građanske kompetencije.
15 sati

Predmet

Sat

Dimenzije*

Tema

Realizacija

HRVATSKI JEZIK

1.

P

LJ-P


D

K


  1. JEZIČNO IZRAŽAVANJE

GLAS, SLOVO, RIJEČ-SLUŠANJE I GOVORENJE

Glas, slovo riječ-ong


studeni


HRVATSKI JEZIK

2.

LJ-P


D


  1. KNJIŽEVNOST

PJESMA

Mamina ljubav- interpretacija pjesme

PRIČA

Moja sestra- interpretacija priče


svibanj


travanj

HRVATSKI JEZIK

3.

D

  1. MEDIJSKA KULTURA

ANIMIRANI FILM

Hrabri krojač


veljača


LIKOVNA KULTURA

4.

EPovršina ,vizualna komunikacija Likovni problem: primijenjeno oblikovanje – dizajn

nevizualni-ekološke porukeožujak

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

5.

K

LJ-P


SLOBODNO PRETRČAVANJE PREPREKA DO 20 cm VISINE

svibanj

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

6.

D

LJ-P


SLOBODNA IGRA SA SMANJENIM BROJEM IGRAČA U OZNAČENOM PROSTORU (3:3,4:4)

lipanj

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

7.

D

LJ-P


ELEMENTARNE IGRE

lipanj

MATEMATIKA

8.

G, D

ZADATCI RIJEČIMA

MATEMATIKA:Zadatci riječima - Potrebno je pokazati znanje da je učenik ovladao postupkom rješavanja zadataka zadanim riječima. Zadaci će sadržajno uključiti članove obitelji i situacije u kojima dijele ono što imaju i uvažavaju međusobne razlike.

veljača

PRIRODA I DRUŠTVO

9.

D

Lj-P


P

ŠKOLA

Život i rad u školi-ong
rujan

PRIRODA I DRUŠTVO

10.


D

UČENIK/UČENICA U PROMETU

Ponašanje u prometuveljača

PRIRODA I DRUŠTVO

11.


K

LJ-P


D

BLAGDANI

Dan neovisnosti-onglistopad

GLAZBENA KULTURA


12.


K

PJEVANJE, SLUŠANJE, POKRET

Robert Schuman: Divlji jahač Konjičke utrke, glazbena igra Kočija, tradicijska iz Indonezije
svibanj

GLAZBENA KULTURA


13.


K

Pjevanje, sviranje, slušanje, elementi glazbene kreativnosti
Zavičaju moj, tradicijska iz Italije;


Antun Mihanović i Josip Runjanin: Lijepa naša Navijacčki ritmovi, glazbena igratravanj

ENGLESKI JEZIK

14.

D

Hello, Goodbye

rujan

ENGLESKI JEZIK
P,

K


Colour (red, blue, yellow, pink, orange, green)

prosinac

VJERONAUK

15.

D,

LJ-P


NAŠI VJERONAUČNI SUSRETI

Imam svoje ime i svoje mjestorujan

VJERONAUK16.

D,

LJ-P


NAŠI VJERONAUČNI SUSRETI

Svi smo vrijedni poštovanjarujan

*Dimenzije: LJ-P: ljudsko-pravna, D: društvena, P: politička, G: gospodarska, E: ekološka, K: kulturološka

Sat razrednika


Navedeni broj sati uključuje teme predviđene planom sata razrednika i Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13) – izbori za predsjednika razreda i Vijeće učenika, donošenje razrednih pravila, komunikacijske vještine i razumijevanje razreda i škole kao zajednice učenika i nastavnika i uređene na načelima poštovanja dostojanstva svake osobe i zajedničkog rada na dobrobit svih.

10 sati


Predmet


Sat


Dimenzije*


TemaRealizacija

Sat razrednog odjela

1.

K

1. Upoznavanje

rujan

2.

P

2. Pravila ponašanja

rujan

3.

K

3. Svečanost kruha

listopad

4.

D

4. Moj razredni prijatelj

studeni

5.

E

5. Eko-patrola razreda

studeni

6.

K

6. Moje želje

prosinac

7.

K

7. Maskenbal u školi

veljača

8.

D

8. Sukob i rješenje

ožujak

9.

E

9. Dan planeta Zemlje

travanj

10.

LJ-P

10. Prava djece

travanj
Izvanučioničke aktivnosti

Ostvaruju se suradnjom škole i lokalne zajednice. U njih trebaju biti uključeni svi učenici prema njihovim interesima i mogućnostima škole. Oblici uključivanja mogu biti različiti: na razini cijele škole, pojedinog razreda ili skupine učenika. Obuhvaćaju istraživačke aktivnosti (npr. projekt građanin, zaštita potrošača), volonterske aktivnosti (npr. pomoć starijim mještanima, osobama s posebnim potrebama, djeci koja žive u siromaštvu), organizacijske aktivnosti (npr. obilježavanje posebnih tematskih dana), proizvodno-inovativne aktivnosti (npr. zaštita okoliša, rad u školskoj zadruzi i/ili zajednici tehničke kulture) i druge srodne projekte i aktivnosti

10 sati


Aktivnost


Sat


Dimenzije*


TemaRealizacija
1.

E

Jesen u zavičaju

listopad
2.

E

Zimske radosti i opasnosti

prosinac
3.

E

Proljeće u zavičaju

ožujak
4.

E

Čišćenje parka i okoliša škole

lipanj
5.

E

Akcija skupljanja starog papira

travanj
6.

D

Tolerancija

studeni
7.

G, LJ-P

Božićni sajam

prosinac
8.

G, LJ-P

Božićni sajam

prosinac
9.

E

Svjetski dan voda

ožujak
10.

E

Spasimo planet Zemlju

svibanj
*Dimenzije: LJ-P: ljudsko-pravna, D: društvena, P: politička, G: gospodarska, E: ekološka, K: kulturološka

Osnovna Škola Josipa Kozarca

S E M E LJ C I

Izvedbeni plan i program građanskog odgoja i obrazovanja za 1. razred

Učiteljica: Elizabeta Moskalj

NASTAVNA TEMA/JEDINICA

DIMENZIJA GOO

Prava, slobode, dužnosti i odgovornosti

LJUDSKO-PRAVNA DIMENZIJA POVEZANA S OSTALIM DIMENZIJAMA

SVRHA

Učenik nabraja neka od najvažnijih prava i odgovornosti koje ima kao učenik, aktivno i odgovorno sudjeluje u upoznavanju s dječjim pravima te provodi ravnopravnost u odnosu na dob, spol, etničke, vjerske i rasne razlike

ISHODI

-Učenik nabraja neka od najvažnijih prava i odgovornosti koje ima kao učenik i ponaša se u skladu s njima

-opisuje da prava koja ima kao učenik jednako pripadaju svakome drugom učeniku bez obzira na spol, nacionalnu ili vjersku pripadnost, sposobnosti i imovinsko stanjeKRATKI OPIS AKTIVNOSTI

PRIRODA I DRUŠTVO: Život i rad u školi

Učenik primjenjuje pravila pristojnoga ponašanja u ophođenju s učenicima i učiteljima.SAT RAZREDNOG ODJELA: Prava djece

Učenik upoznaje važnost dječjih prava bitnih za izgradnju demokratske zajednicePrava i odgovornosti

Učenik razvija svijest o važnosti prava i odgovornosti svakog pojedinca u svrhu dobrobiti zajednice.Ravnopravnost

Učenici razvijaju razumijevanje i odgovorno ponašanje među ljudima u odnosu na dob, spol, nacionalnu , vjersku pripadnost, sposobnosti i imovinsko stanje.IZVANUČIONIČKA NASTAVA: Božićni sajam

Učenik priprema prodaju predmeta s radionice, sudjeluje u prodaji, uči se biti odgovoran građanin sudjelujući u humanitarnim akcijamaCILJANA GRUPA

1. razred, Semeljci

NAČIN PROVEDBE

MODEL

Međupredmetni

IzvanučioničkiMETODE I OBLICI RADA

Metode: razgovor, rad na tekstu, demonstracija, usmeno izlaganje, pisanje

Oblici: frontalno, individualno, rad u paru, rad u skupiniRESURSI

Za učenike: udžbenici, radne bilježnice, fotografije, crteži, plakati, ppt prezentacije,glazbeni instrumenti

Za učitelje: program međupredmetnih i interdisciplinarnih sadržaja GOOVREMENIK

SRZ-1 sat/ lipanj

PID-1 sat/ 1 sat

IZVANUČIONIČKA NASTAVA-2 sata/ prosinac


TROŠKOVNIK

-

NOSITELJ

Elizabeta MoskaljNASTAVNA TEMA/JEDINICA

DIMENZIJA GOO

Razred – demokratska zajednica

SVRHA

Učenik koji aktivno donosi i provodi pravila te postaje građanin razredne, školske i lokalne zajednice

ISHODI

Učenik razred i školu kao zajednicu učenika, školskih djelatnika i roditelja, koja djeluje po određenim pravilima kojima se štiti dobrobit svih

-navodi najvažnija pravila i objašnjava zašto su pravila važna za ponašanje učenika u razredu

-aktivno sudjeluje u donošenju razrednih pravila i prihvaća odgovornost za njihovo provođenje

-aktivno sudjeluje u izboru za predsjednika razreda i člana Vijeća učenika

-navodi da je učenik građanin razreda i škole po tome što ima pravo na sudjelovanje u donošenju razrednih pravila, dijeli odgovornost za njihovo provođenje te ima pravo birati i biti biran za predsjednika razreda i člana vijeća učenika


KRATKI OPIS AKTIVNOSTI

SAT RAZREDNOG ODJELA: Pravila ponašanja

Učenik objašnjava zašto se razred i škola razvijaju kao demokratska zajednica ukoliko svi djeluju prema dogovorenim zajedničkim pravilima.Stvaranje demokratske, razredne i školske zajednice

Učenici analiziraju i raspravljaju o postignućima svoje zajednice koja su rezultat zajedničke suradnje i uvažavanja.HRVATSKI JEZIK: SLUŠANJE I GOVORENJE- Glas, slovo riječ

Na satu hrvatskog jezika učenici slušaju sugovornika, govore,razvijaju osnovne tehnike rada u paru,

pokazuju vještinu pravilnog oslovljavanja i razmatraju prihvatljiva i neprihvatljiva ponašanja

PRIRODA I DRUŠTVO: Život i rad u školi

Učenik primjenjuje pravila pristojnoga ponašanja u ophođenju s učenicima i učiteljima.CILJANA GRUPA

  1. razred

NAČIN PROVEDBE

MODEL

Međupredmetni, sat razrednog odjela,

METODE I OBLICI RADA

Oblici: individualni, frontalni, rad u paru, rad u skupinama

Metode: razgovora, izlaganja, rada na tekstu, kritičkog mišljenja, suradničko učenje, demonstracijaRESURSI

  1. Za učenike: udžbenik PiD-a, HJ, pribor za pisanje

Za učitelje: Program međupredmetnih i interdisciplinarnih sadržaja građanskog odgoja i obrazovanja za osnovne i srednje škole (Narodne novine 104/14), papiri, flomasteri, laptop, projektor, plakat s ispisanim dječjim pravima, internet, enciklopedije, V. Spajić Vrkaš: “Poučavati prava i slobode“,

VREMENIK

HRVATSKI JEZIK – 1/studeni

PRIRODA I DRUŠTVO –1/rujan

SAT RAZREDNOG ODJELA- 1 / rujan


TROŠKOVNIK

----------

NOSITELJ

Elizabeta MoskaljNASTAVNA TEMA/JEDINICA

DIMENZIJA GOO

Socijalne vještine i društvena solidarnost

DRUŠTVENA DIMENZIJA POVEZANA S OSTALIM DIMENZIJAMA

SVRHA

Razviti kod učenika svijest o poštivanju ljudskih prava, sloboda i dužnosti i prihvatiti odgovornost za svoje postupke; aktivan i odgovoran član razreda s razvijenim sposobnostima komuniciranja u javnim nastupima, akcijama i volontiranju.

ISHODI

-učenik pokazuje vještinu pravilnog predstavljanja, pozdravljanja, oslovljavanja

-pronalazi načine pomaganja učenicima s posebnim potrebama

-razumije da učenici s posebnim potrebama imaju ista prava kao i svi drugi

-razmatra prihvatljiva i neprihvatljiva ponašanja (tužakanje, vrijeđanje)

-razvija osnovne tehnike timskog rada

-svojim riječima opisuje značenje dostojanstva svake osobeKRATKI OPIS AKTIVNOSTI


SAT RAZREDNIKA: Maskenbal u školi

-Učenici će kroz maskenbal u školi će razvijati osnovne tehnike timskog rada


SAT RAZREDNIKA: Moj razredni prijatelj

-Učenik pokazuje privrženost načelima dostojanstva svake osobe, oblikuje umnu mapu kroz ključne riječi i simbole


SAT RAZREDNIKA: Sukob i rješenje

-učenik razmatra prihvatljiva i neprihvatljiva ponašanja sukoba i pokušava naći rješenje

HRVATSKI JEZIK: Moja sestra

Kroz priču Moja sestra će učenici spoznati, iskazati, doživjeti kratku priču stilski i sadržajno, naučit će poštivati različitosti, upravljati i izražavati emocije


HRVATSKI JEZIK: Glas, slovo, riječ
Na satu hrvatskog jezika učenici slušaju sugovornika, govore,razvijaju osnovne tehnike rada u paru,

pokazuju vještinu pravilnog oslovljavanja i razmatraju prihvatljiva i neprihvatljiva ponašanja


HRVATSKI JEZIK: Mamina ljubav Na satu Hrvatskog jezika učenici će spoznati, doživjeti i iskazati doživljaj kratke pjesme. Svojim riječima će iskazati emocije, poštivati i slušati sugovornika u izražavanju vlastitih misli.

HRVATSKI JEZIK: ANIMIRANI FILM- Hrabri krojač-lutkarski film

Na satu Hrvatskog jezika učenici će spoznati, doživjeti i iskazati doživljaj animiranog filma. Svojim riječima će iskazati emocije, poštivati i slušati sugovornika u izražavanju vlastitih misli.


LIKOVNA KULTURA

Oblikovanje na plohi – slikanje Boja-Tonovi boje Likovni problem: Tonovi boje Vrsta poticaja (NEVIZUALNI)- Sreća i tuga kapljice LIKOVNI MATERIJALI I TEHNIKE- gvaš Na satu Likovne kulture tonovima boje naslikat će tugu i sreću kapljice te tako osvijestiti važnost izražavanja emocija


MATEMATIKA:

Zadatci riječima - Potrebno je pokazati znanje da je učenik ovladao postupkom rješavanja zadataka zadanim riječima. Zadaci će sadržajno uključiti članove obitelji i situacije u kojima dijele ono što imaju i uvažavaju međusobne razlike.

NAŠI VJERONAUČNI SUSRETI

Imam svoje ime i svoje mjesto


NAŠI VJERONAUČNI SUSRETI

Svi smo vrijedni poštovanja


PRIRODA I DRUŠTVO: UČENIK/UČENICA U PROMETU-Ponašanje u prometu

Samostalno se i sigurno kreće obilježenim pješačkim prijelazom i ponaša se prihvatljivo u prometu


TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA:

ELEMENTARNE IGRE

Kroz elementarne igre učenici se uče timskom radu, pronalaze načine pomaganja učenicima s posebnim potrebama, uče se upravljati emocijama
TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA:

SLOBODNA IGRA SA SMANJENIM BROJEM IGRAČA U OZNAČENOM PROSTORU (3:3,4:4)

Kroz slobodne igre učenici se uče timskom radu, pronalaze načine pomaganja učenicima s posebnim potrebama, uče se upravljati emocijama
ENGLESKI JEZIK: Hello, Goodbye!
IZVANUČIONIČKA NASTAVA: Tolerancija

Kroz projekt tolerancija učenik će osvijestiti važnost prihvaćanja sebe i drugih ljudi s različitim stavovima, interesima i vrijednostima.
CILJANA GRUPA

1. razred, Semeljci

NAČIN PROVEDBE

MODEL

Sat razrednika

Međupredmetni

Izvanučionički


METODE I OBLICI RADA

Metode: razgovor, rad na tekstu, demonstracija, usmeno izlaganje, pisanje

Oblici: frontalno, individualno, rad u paru, rad u skupiniRESURSI

Za učenike: udžbenici, radne bilježnice, fotografije, crteži, plakati, ppt prezentacije,glazbeni instrumenti

Za učitelje: program međupredmetnih i interdisciplinarnih sadržaja GOOVREMENIK

SR – 3 sata/ studeni, veljača, ožujak,

HJ – 4 sata/studeni, veljača, travanj, svibanj

MAT-1 sat/veljača

TZK- 2 sata/lipanj

EJ-1 sat/ rujan


TROŠKOVNIK
NOSITELJ

Elizabeta Moskalj, učiteljica engleskog jezika: Suzana Cvitković i vjeroučiteljica: Zorica AščićNASTAVNA TEMA/JEDINICA

DIMENZIJA GOO

Osobni identitet, kulturni identitet, međukulturni dijalog
Međukulturna dimenzija

SVRHA

Učenik koji objašnjava da različite kulture obogaćuju zajednicu ako su pripadnici većinske kulture i manjinskih kultura, razumiju, poštuju i podupiru jedni druge te tako zajednički pridonose razvoju zajednice kao cjeline.

ISHODI

-navodi svoj identitet i opisuje neka od njegovih najvažnijih obilježja

-nabraja kulturne razlike koje postoje u razredu

-opisuje kulturne razlike koje obogaćuju razredni odjel

-prihvaća druge učenike te tako pridonosi razvoju razredne zajednice kao cjelineKRATKI OPIS AKTIVNOSTI

SAT RAZREDNIKA: Moje želje

Na satu razrednika učenik opisuje tradicijske običaje koje obogaćuju razredni odjel; prihvaća druge učenike te tako pridonosi razvoju razredne zajednice kao cjeline . Učenik imenuje blagdan Božića, objašnjava što se tim danom obilježava, što Božić znači za njih (vrijednosti i stavovi), logički zaključuje, doživljava blagdansku radost

SAT RAZREDNIKA: Maskenbal u školi

Učenici će kroz maskenbal u školi doživjeti tradicijske običaje koji će ih obogatiti.SAT RAZREDNIKA: Svečanost kruha

Učenici razvijaju pravilan stav prema kruhu kao osnovnoj čovjekovoj hrani, uvažavaju napore ljudi koji rade noću , opisuju i doživljavaju tradicijske običaje koji ih obogaćujuSAT RAZREDNOG ODJELA: Upoznavanje

Učenik opisuje što je razred kao demokratska zajednica te opisuje svoj identitet i neka od njegovih obilježja.PRIRODA I DRUŠTVO: BLAGDANI-Dan neovisnosti

Na satu Prirode i društva kroz nastavnu jedinicu Dan neovisnosti Republike Hrvatske učenici de naučiti što je to RH i što to slavimo.GLAZBENA KULTURA: Robert Schuman: Divlji jahač Konjičke utrke, glazbena igra Kočija, tradicijska iz Indonezije

Učenici će upoznati kulturne razlike koje će ih obogatiti slušajući tradicijsku glazbenu igru iz IndonezijeGLAZBENA KULTURA: Lijepa naša domovino Na satu Glazbene kulture učenici će upoznati

himnu RH, te ju naučiti pjevati i pristojno se ophoditi za vrijeme slušanja himneTJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA: Slobodno pretrčavanje prepreka do 20 cm visine

HRVATSKI JEZIK: Glas, slovo, riječ

Na satu hrvatskog jezika učenici slušaju sugovornika, govore,razvijaju osnovne tehnike rada u paru,

pokazuju vještinu pravilnog oslovljavanja i razmatraju prihvatljiva i neprihvatljiva ponašanja, prihvaća druge učenike iako su različiti

ENGLESKI JEZIK: Colour (red, blue, yellow, pink, orange, green)


CILJANA GRUPA

1. razred, Semeljci

NAČIN PROVEDBE

MODEL

Sat razrednika

Međupredmetni

Izvanučionički


METODE I OBLICI RADA

Metode: razgovor, rad na tekstu, demonstracija, usmeno izlaganje, pisanje

Oblici: frontalno, individualno, rad u paru, rad u skupiniRESURSI

Za učenike: udžbenici, radne bilježnice, fotografije, crteži, plakati, ppt prezentacije,glazbeni instrumenti

Za učitelje: program međupredmetnih i interdisciplinarnih sadržaja GOOVREMENIK

SR – 4 sata / rujan, listopad, prosinac, veljača

HJ – 1 sat / studeni

PiD – 1 sata / listopad

GK 2 sata / travanj, svibanj

TZK-1 sat/ svibanj

EJ-1 sat/ prosinacTROŠKOVNIK
NOSITELJ

Elizabeta Moskalj i učiteljica engleskog jezika: Suzana CvitkovićNASTAVNA TEMA/JEDINICA

DIMENZIJA GOO

Gospodarstvo, poduzetnost, upravljanje financijama i zaštita potrošača

GOSPODARSKA DIMENZIJA POVEZANA S OSTALIM DIMENZIJAMA

SVRHA

Učenik zna što je poduzetnost i kako se postaje poduzetan a da se pri tome ne ugroze prava drugih te svojim zalaganjem, radom i poštenjem postaje poduzetan i koristan građanin

ISHODI

-učenik ocjenjuje svoje učenje kao rad

-prepoznaje svoje sposobnosti, opisuje u čemu se sastoje i nabraja primjere iz vlastitog iskustva u školi i obitelji

-objašnjava što je za njega novac i kako se stječe, kako se planira potrošnja i štednja (džeparac)

-opisuje što je za njega reklama i kako utječe na njega

-nabraja neka prava koja ima kao potrošač


KRATKI OPIS AKTIVNOSTI

MATEMATIKA:

Zadatci riječima - Potrebno je pokazati znanje da je učenik ovladao postupkom rješavanja zadataka zadanim riječima. Zadaci će sadržajno uključiti članove obitelji i situacije u kojima dijele ono što imaju i uvažavaju međusobne razlike.

IZVANUČIONIČKA NASTAVA: Božićni sajam

Učenik priprema prodaju predmeta s radionice, sudjeluje u prodaji,CILJANA GRUPA

1. razred, Semeljci


NAČIN PROVEDBE


MODEL

Međupredmetni

IzvanučioničkiMETODE I OBLICI RADA

Metode: razgovor, rad na tekstu, demonstracija, usmeno izlaganje, pisanje

Oblici: frontalno, individualno, rad u paru, rad u skupiniRESURSI

Za učenike: udžbenici, radne bilježnice, fotografije, crteži, plakati, ppt prezentacije,glazbeni instrumenti

Za učitelje: program međupredmetnih i interdisciplinarnih sadržaja GOOVREMENIK

MAT-1 sat/veljača

IZVANUČIONIČKA NASTAVA-2 sata/ prosinacTROŠKOVNIK
NOSITELJ

Elizabeta MoskaljNASTAVNA TEMA/JEDINICA

DIMENZIJA GOO

Zaštita okoliša i održiv razvoj

Ekološka dimenzija

SVRHA

Učenik koji određuje što je zdravi okoliš, zašto je važan za očuvanje života i sudjeluje u njegovoj zaštiti.ISHODI

-razumije važnost održavanja osobne higijene

-opisuje neke postupke za očuvanje prostora, predmeta i okoliša

-pokazuje odgovornost za održavanje čistoće u razredu i školi

-sudjeluje u akcijama prikupljanja staroga papira, limenki, odjeće i sličnoKRATKI OPIS AKTIVNOSTI


SAT RAZREDNIKA: Dan planeta Zemlje

- učenici će donijeti gotove materijale s interneta i napraviti plakat koji će ih svakodnevno podsjetiti da je Zemlja naš modro

zeleni planet i jedino mjesto na kojem žive ljudi
SAT RAZREDNIKA: Ekopatrola razreda

Učenici opisuju neke postupke za očuvanje prostora, predmeta i okoliša,

pokazuju odgovornost za održavanje čistoće u razredu i školi te sudjeluje u akcijama prikupljanja staroga papira, limenki, odjeće i slično
LIKOVNA KULTURA Površina ,vizualna komunikacija

Likovni problem: primijenjeno oblikovanje – dizajn

Motiv : nevizualni-ekološke poruke

Likovni materijali i tehnike: kolaž,časopisi Učenici će izraziti i objasniti svoju ekološku poruku na likovnom radu.


IZVANUČIONIČKA NASTAVA: Jesen u zavičaju / Proljeće u zavičaju

- učenici će promatrati promjene u prirodi uvjetovane godišnjim dobima, ponašat će se u skladu s ekološkim načelima koja su

naučili


- igraju se na svježem zraku svjesni važnosti svakodnevnog boravka u prirodi
IZVANUČIONIČKA NASTAVA: Zimske radosti i opasnosti

- učenici će upoznati obilježja zime, promatrati promjene u prirodi

- razgovarat ćemo o zimskim radostima, boravku na snijegu, svježem zraku, ali i o opasnostima koje prijete zimi

- učenici će dobiti upute kojih se moraju pridržavati kako bi izbjegli opasnosti koje im prijte zimi


IZVANUČIONIČKA NASTAVA: Čišćenje parka i okoliša škole

- učenici će sudjelovati u akciji čišćenja i uređenja okoliša te sadnji biljaka u školskom parku


IZVANUČIONIČKA NASTAVA: Akcija skupljanja staroga papira

- uključivanjem učenika u akciju skupljanja starog papira učenici će odgovornim ponašanjem pridonijeti očuvanju okoliša


IZVANUČIONIČKA NASTAVA: Svjetski dan voda

- učenici će razumjeti važnost vode za život ljudi, biljaka i životinja te upoznati različite načine vodoopskrbe i uočiti utjecaj

čovjeka na onečišćenje i potrošnju vode

- učenici će uočiti važnost zaštite okoliša i očuvanja pitkih i čistih izvora vode
IZVANUČIONIČKA NASTAVA: Spasimo planet Zemlju

- na plakatu prikazuju pozitivna i negativna ponašanja prema prirodi

- ispisat će eko poruke o očuvanju planeta Zemlje na recikliranom papiru


CILJANA GRUPA

1. razred, Semeljci

NAČIN PROVEDBE

MODEL

Sat razrednika

Međupredmetni

Izvanučionički


METODE I OBLICI RADA

Metode: razgovor, rad na tekstu, demonstracija, usmeno izlaganje, pisanje, metoda likovnh radova, rasprave

Oblici: frontalno, individualno, rad u paru, rad u skupinamaRESURSI

Za učenike: udžbenici, radne bilježnice, fotografije, crteži, plakati, ppt prezentacije, film, bojice, škare, kolaž, ljepilo

Za učitelje: program međupredmetnih i interdisciplinarnih sadržaja GOOVREMENIK

SR – 2 sata / travanj

LK-1 sat/ ožujak

IZVANUČIONIČKA – 7 sati / tijekom godine


TROŠKOVNIK

-

NOSITELJ

Elizabeta Moskalj

Osnovna Škola Josipa Kozarca

S E M E LJ C I Predmet: __Vjeronauk 1.r


NASTAVNA TEMA/JEDINICA

DIMENZIJAImam svoje ime i svoje mjesto

Svi smo vrijedni poštovanja

Društvena dimenzijaCILJ

Upoznavanje obiteljske i školske zajednice.

ISHODIImenovanje članova svoje obitelji

Upoznavanje i imenovanje članova razredne zajednice i

Isticanje važnosti međusobnoga uvažavanja.


KRATKI

OPIS AKTIVNOSTI

Izdvojiti uloge pojedinih članova obitelji uz pomoć obiteljskih

Fotografija,

Otkriti važnost poznavanja imena članova raz. zajednice

ali i uloge svakoga člana.


ZADATAK/CI ZA UČENIKA/ESlušanje, promatranje, uočavanje, zaključivanje, isticanje

crtanje, bojanje, prepoznavanje, razlikovanje…


CILJANA GRUPA

Prvi razred

NAČIN

PROVEDBE


MODEL

Međupredmetno -- Vjeronauk

METODE I OBLICI RADA

Razgovor, izlaganje, rad na tekstu

Oblici:Individualni, čelni, rad u paruRESURSI

Udžbenik, radna bilježnica, GO

VREMENIK

Rujan, 2014.

TROŠKOVNIK
NOSITELJ/I

Zorica Aščić

  1   2   3   4   5   6   7   8


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət