Ana səhifə

Sách mới số 04/2015


Yüklə 357 Kb.
səhifə1/5
tarix26.06.2016
ölçüsü357 Kb.
  1   2   3   4   5

Thông báo sách mới nhập Số 04/2015


Sách mới số 04/2015


Chính trị


Ethnic Chinese in contemporary Indonesia/ Leo Sumryadinata ed. . - [s.l.]: Chinese Heritage Centre, 2008 . - xiv, 209 p.

Ký hiệu kho : LSS1400893/ TVKHXHHCM / Mfn: 8664

Từ khoá : Dân tộc; Vấn đề dân tộc;

Toàn cầu hoá; Hiện đại; Indonesia


Ethnography and the city: readings on doing urban fieldwork / Richard E. Ocejo ed. . - N.Y. : Routledge, 2013 . - ix, 254 p.

Ký hiệu kho : LSS1400907/ TVKHXHHCM / Mfn: 8676

Từ khoá : Xã hội học đô thị; Đô thị; Nghiên cứu xã hội học;

Nghiên cứu thực địa; Chính sách phát triển;

Tiểu luận; Thế giới
India and Southeast Asia: strategic convergence in the twenty-first century / T. Nirmala Devi, Adluri Subramanyam Raju ed. . - New Delhi : Manohar Publishers, 2012 . - 361 p.

Ký hiệu kho : LSS1400892/ TVKHXHHCM / Mfn: 8666

Từ khoá : Quan hệ kinh tế quốc tế; Hợp tác kinh tế quốc tế;

Chiến lược phát triển; Thế kỉ 21; ấn Độ;

Đông Nam á
Local governance and poverty in developing nations/ Nicky Pouw, Isa Baud ed. . - N.Y. : Routledge, 2012 . - xii, 274 p.

Ký hiệu kho : LSS1400876/ TVKHXHHCM / Mfn: 8647

Từ khoá : Nghèo đói; Xã hội học nghèo đói;

Chính sách xã hội; Chính quyền địa phương;

Nước đang phát triển
The Asia-Pacific century: challenges and opportunities / Adam B. Lowther ed. . - Lond., N.Y. : Taylor & Francis, 2014 . - xii, 269 p.

Ký hiệu kho : LSS1400878/ TVKHXHHCM / Mfn: 8650

Từ khoá : Quan hệ quốc tế; Hợp tác quốc tế;

Quan hệ kinh tế quốc tế; Hợp tác an ninh;

Châu á Thái Bình Dương; Mỹ
The Routledge companion to race and ethnicity/ Stephen M. Caliendo, Charlton D. Mcllwain ed. . - Lond. : Routledge, 2011 . - xxvi, 246 p.

Ký hiệu kho : LSS1400902/ TVKHXHHCM / Mfn: 8667

Từ khoá : Dân tộc; Vấn đề dân tộc; Quan hệ dân tộc;

Chủng tộc; Tiểu luận


ASEAN trong chính sách hướng Đông của ấn Độ/ Võ Xuân Vinh . - H. : KHXH, 2013 . - 346 tr.

Ký hiệu kho : VB 2583/ TV-VKTVN / Mfn: 8834

Từ khoá : Quan hệ quốc tế; Chính sách đối ngoại;

ấn Độ; ASEAN


Chiến lược, chính sách của các quốc gia và vùng lãnh thổ ở Đông Bắc á về một số vấn đề nổi bật của khu vực giai đoạn 2011-2020/ Nguyễn Xuân Thắng, Trần Quang Minh ch.b. . - H. : KHXH, 2013 . - 323 tr.

Ký hiệu kho : VB 2568/ TV-VKTVN / Mfn: 8842

Từ khoá : Chiến lược phát triển; Xu hướng phát triển;

Chính sách đối ngoại; Mô hình tăng trưởng;

2011-2020; Đông Bắc á
Chính sách công nghiệp của Việt Nam: Thiết kế chính sách để phát triển bền vững / Dwight H. Perkins; Vũ Thành Tự Anh d. . - H. : [k.nxb.], 2010 .- 54 tr.

Ký hiệu kho : VA 1684/ TV-VKTVN / Mfn: 8860

Từ khoá : Kinh tế công nghiệp; Chính sách kinh tế;

Chính sách công nghiệp; Phát triển bền vững;

Số liệu thống kê; Việt Nam
Cơ chế hợp tác phát triển giữa các tỉnh Tây Bắc (Việt Nam) và Vân Nam (Trung Quốc) / Đỗ Tiến Sâm ch.b. . - H. : KHXH, 2013 . - 171 tr.

Ký hiệu kho : VB 2528/ TV-VKTVN / Mfn: 8826

Từ khoá : Quan hệ quốc tế; Phát triển kinh tế xã hội;

Chính sách phát triển; Hợp tác quốc tế;

Tỉnh Vân Nam; Tỉnh Tây Bắc;

Trung Quốc; Việt Nam


Cộng hoà dân chủ nhân dân Algeria và khả năng hợp tác với Việt Nam đến năm 2020: Sách tham khảo / Nguyễn Thanh Hiền ch.b. . - H. : KHXH, 2013 . - 255 tr.

Ký hiệu kho : VB 2542/ TV-VKTVN / Mfn: 8823

Từ khoá : Đất nước con người; Điều kiện tự nhiên;

Tình hình chính trị; Tình hình kinh tế;

Quan hệ quốc tế; Hợp tác quốc tế;

Việt Nam; Algeria


Đảng Cộng sản lãnh đạo quá trình đổi mới tại Việt Nam: Cập nhật hoá mô hình phát triển kinh tế - xã hội tại Cu Ba. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn / Hội đồng Lý luận Trung ương . - H. : Chính trị quốc gia, 2013 . - 219 tr.

Ký hiệu kho : VB 2616/ TV-VKTVN / Mfn: 8817

Từ khoá : Đảng Cộng sản; Phát triển kinh tế xã hội;

Mô hình phát triển; Việt Nam; Cu Ba


Hiện thực hoá cộng đồng ASEAN: Bối cảnh tác động và những vấn đề đặt ra / Trương Duy Hoà ch.b. . - H. : KHXH, 2013 . - 302 tr.

Ký hiệu kho : VB 2611/ TV-VKTVN / Mfn: 8832

Từ khoá : Quan hệ quốc tế; Hợp tác kinh tế quốc tế;

Cộng đồng kinh tế; ASEAN; Đông Nam á


Hiện thực hoá cộng đồng chính trị - an ninh ASEAN: Vấn đề và triển vọng / Trần Khánh ch.b. . - H. : KHXH, 2013 . - 223 tr.

Ký hiệu kho : VB 2562/ TV-VKTVN / Mfn: 8839

Từ khoá : Quan hệ quốc tế; Hợp tác an ninh;

Cộng đồng chính trị; APSC; ASEAN;

Đông Nam á
Trung Đông và khả năng mở rộng quan hệ hợp tác với Việt Nam/ Đỗ Đức Định ch.b. . - H. : Chính trị quốc gia, 2013 . - 447 tr.

Ký hiệu kho : VB 2607/ TV-VKTVN / Mfn: 8858

Từ khoá : Quan hệ quốc tế; Chính sách đối ngoại;

Triển vọng hợp tác; Trung Đông; Việt Nam


Trung Quốc và ấn Độ trỗi dậy: Tác động và đối sách của các nước Đông á / Phạm Thái Quốc ch.b. . - H. : KHXH, 2013 . - 355 tr.

Ký hiệu kho : VB 2643/ TV-VKTVN / Mfn: 8850

Từ khoá : Phát triển kinh tế; Chính sách kinh tế;

Quan hệ quốc tế; Trung Quốc; ấn Độ; Việt NamViệt Nam - Lào: 50 năm hợp tác và phát triển / Nguyễn Xuân Thắng ch.b..- H. : [k.nxb.], 2012 . - 141 tr.

Ký hiệu kho : VA 1338/ TV-VKTVN / Mfn: 8864

Từ khoá : Lịch sử ngoại giao; Hợp tác quốc tế;

Quan hệ kinh tế quốc tế; Việt Nam; Lào


Việt Nam, ấn Độ và Tây Nam á: Những mối liên hệ trong lịch sử và hiện đại . - H. : [k.nxb.], 2012 . - 374 tr.

Ký hiệu kho : VA 1259/ TV-VKTVN / Mfn: 8869

Từ khoá : Quan hệ quốc tế; Chính sách đối ngoại;

Lịch sử ngoại giao; Việt Nam; ấn Độ;

Tây Nam á
Văn kiện Đại hội XI của Đảng: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn / Nguyễn Xuân Thắng, Vũ Văn Phúc, Phạm Văn Đức . - H. : KHXH, 2013 . - 535 tr.

Ký hiệu kho : VB 2554/ TV-VKTVN / Mfn: 8840

Từ khoá : Đảng Cộng sản; Văn kiện; Đại hội Đảng;

Đại hội 11; Việt Nam


Chủ nghĩa mác lênin
Hồ Chí Minh những mạch nguồn văn hoá: Chuyên luận / Nguyễn Thanh Tú . - H. : QĐND, 2013 . - 459 tr.

Ký hiệu kho : Vv 33908/ VVANHOC / Mfn: 8919

Từ khoá : Nhân vật lịch sử; Chủ tịch nước;

Danh nhân văn hoá; 1890-1969;

Hồ Chí Minh; Việt Nam
Một số vấn đề lý luận và thực tiễn mới về định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam giai đoạn hiện nay/ Phạm Văn Đức ch.b. . - H. : KHXH, 2013. - 271 tr.

Ký hiệu kho : VB 2582/ TV-VKTVN / Mfn: 8828

Từ khoá : Tư tưởng Hồ Chí Minh; Chủ nghĩa xã hội;

Định hướng XHCN; Việt Namdân tộc học
Ethnic Chinese in contemporary Indonesia/ Leo Sumryadinata ed. . - [s.l.]: Chinese Heritage Centre, 2008 . - xiv, 209 p.

Ký hiệu kho : LSS1400893/ TVKHXHHCM / Mfn: 8664

Từ khoá : Dân tộc; Vấn đề dân tộc; Toàn cầu hoá;

Hiện đại; Indonesia


Mapping nationals anxieties: Thailand's Southern conflict / Duncan McCargo . - Conpenhagen S. : NIAS Press, 2012 . - xii, 213 p.

Ký hiệu kho : LSS1400881/ TVKHXHHCM / Mfn: 8644

Từ khoá : Xung đột tôn giáo; Xung đột dân tộc; Hồi giáo;

Giải quyết xung đột; Miền Nam; Thái Lan


Chân dung con người qua cái nhìn Việt Nam/ Ngô Văn Ban . - H. : Thanh niên, 2011 . - 516 tr.

Ký hiệu kho : Vv 2869/ VDIALINHANVAN / Mfn: 8704

Từ khoá : Văn học dân gian; Tác phẩm văn học dân gian;

Tục ngữ; Ca dao; Thành ngữ; Câu đố;

Phong tục tập quán; Người Việt; Việt Nam
Chất biển trong văn hoá ẩm thực Phú Yên/ Trần Sĩ Huệ . - H. : Văn hoá Thông tin, 2014 . - 226 tr.

Ký hiệu kho : Vv 6625/ BTDTHVN / Mfn: 8763

Từ khoá : Văn hoá truyền thống; Văn hoá ẩm thực;

Làng nghề biển; Tỉnh Phú Yên; Việt Nam


Công nông ngư cụ và đồ gia dụng vùng sông nước Kiến Giang - Nhật Lệ/ Đỗ Duy Văn . - H. : Thời đại, 2014 . - 302 tr.

Ký hiệu kho : Vv 6648/ BTDTHVN / Mfn: 8785

Từ khoá : Văn hoá sông nước; Văn hoá vật chất; Công cụ;

Nông cụ; Ngư cụ; Đồ gia dụng; Sông Kiến Giang;

Sông Nhật Lệ; Huyện Quảng Ninh; Huyện Lệ Thủy;

Tỉnh Quảng Bình; Việt Nam
Di sản văn hoá văn nghệ dân gian Hội An/ Trần Văn An . - H. : Văn hoá Thông tin, 2014 . - 414 tr.

Ký hiệu kho : LSS1400923/ TVKHXHHCM / Mfn: 8687

Từ khoá : Văn hoá dân gian; Phong tục tập quán; Tục lệ;

Tín ngưỡng dân gian; Văn nghệ dân gian; Hội An;

Tỉnh Quảng Nam; Việt Nam
Diện mạo văn hoá tín ngưỡng và lễ hội dân gian Trà Vinh/ Trần Dũng, Đặng Tấn Đức . - H. : Văn hoá Thông tin, 2012 . - 458 tr.

Ký hiệu kho : Vv 2867/ VDIALINHANVAN / Mfn: 8702

Từ khoá : Văn hoá truyền thống; Phong tục tập quán;

Tín ngưỡng; Lễ hội; Làng nghề truyền thống;

Văn học dân gian; ẩm thực; Xã Mỹ Long;

Huyện Cầu Ngang; Tỉnh Trà Vinh; Việt Nam


Đá trong đời sống văn hoá dân gian ở Phú Yên/ Trần Sỹ Huệ . - H. : Lao động, 2011 . - 219 tr.

Ký hiệu kho : Vv 2922, Vv 2969/VDIALINHANVAN / Mfn: 8756

Từ khoá : Đá; Đời sống văn hoá; Văn hoá vật chất;

Văn hoá tinh thần; Văn hoá dân gian;

Phong tục tập quán; Tỉnh Phú Yên; Việt Nam
Đặc sản và ẩm thực Hà Tây - Quảng Bình - Hội An/ Đặng Văn Tu, Yên Giang, Nguyễn Văn Tăng s.t., gi.th. . - H. : Văn hoá dân tộc, 2012 . - 561 tr.

Ký hiệu kho : Vv 2871/ VDIALINHANVAN / Mfn: 8706

Từ khoá : ẩm thực; Văn hoá ẩm thực; Món ăn;

Tỉnh Quảng Bình; Hội An; Việt Nam


Hát thờ trong lễ hội đình của người Việt vùng đồng bằng, trung du Bắc Bộ/ Lê Cẩm Ly . - H. : Văn hoá Thông tin, 2014 . - 343 tr.

Ký hiệu kho : LSS1400928/ TVKHXHHCM / Mfn: 8686

Từ khoá : Phong tục tập quán; Lễ hội; Hát thờ;

Văn hoá dân gian; Đồng bằng Bắc Bộ;

Trung du Bắc Bộ; Việt Nam
Hôn nhân và gia đình các dân tộc thiểu số ở Việt Nam/ Nguyễn Hùng Khu, Lâm Nhân, Nguyễn Thị Ngân . - H. : Văn hoá dân tộc, 2012 . - 874 tr.

Ký hiệu kho : Vv 2870/ VDIALINHANVAN / Mfn: 8705

Từ khoá : Phong tục tập quán; Hôn nhân; Gia đình; Văn hoá;

Bản sắc văn hoá; Dân tộc thiểu số; Việt Nam


Khám xúng phi tai (Lời tiễn hồn người chết lên trời)của người Thái trắng ở Lai Châu. Q. 2 / Đỗ Thị Tấc . - H. : Văn hoá Thông tin, 2014 . - 559 tr.

Ký hiệu kho : Vv 33841-Q.2/ VVANHOC / Mfn: 8872

Từ khoá : Phong tục tập quán; Tang lễ; Nghi thức tang lễ;

Bài cúng; Dân tộc Thái; Người Thái trắng;

Tỉnh Lai Châu; Việt Nam
Khám xúng phi tai (Lời tiễn hồn người chết lên trời)của người Thái trắng ở Lai Châu. Q. 3 / Đỗ Thị Tấc . - H. : Văn hoá Thông tin, 2014 . - 555 tr.

Ký hiệu kho : Vv 33843-Q.3/ VVANHOC / Mfn: 8873

Từ khoá : Phong tục tập quán; Tang lễ; Nghi thức tang lễ;

Bài cúng; Dân tộc Thái; Người Thái trắng;

Tỉnh Lai Châu; Việt Nam
Làng Đa Sỹ sự tích và truyền thống văn hoá dân gian/ Hoàng Thế Xương . - H. : Dân trí, 2010 . - 308 tr.

Ký hiệu kho : Vv 2908/ VDIALINHANVAN / Mfn: 8743

Từ khoá : Văn hoá truyền thống; Di tích lịch sử; Tín ngưỡng;

Lễ hội; Phong tục tập quán; Làng nghề truyền thống;

Làng Đa Sỹ; Hà Nội; Việt Nam
Lễ hội của người Chăm/ Sakaya . - H. : KHXH, 2014 . - 606 tr.

Ký hiệu kho : LSS1400927/ TVKHXHHCM / Mfn: 8685

Từ khoá : Đời sống xã hội; Phong tục tập quán;

Lễ hội; Dân tộc Chăm; Việt Nam


Lễ hội nông nghiệp Việt Nam: Lễ hội nông nghiệp Việt Nam, Lễ hội nông nghiệp của người Bahnar / Lê Văn Kỳ, Thu Loan . - H. : Văn hoá dân tộc, 2012 . - 558 tr.

Ký hiệu kho : Vv 2880/ VDIALINHANVAN / Mfn: 8715

Từ khoá : Lễ hội; Lễ hội nông nghiệp; Dân tộc Bahnar;

Tỉnh Lào Cai; Việt Nam


Lễ tục lễ hội truyền thống xứ Thanh. Q. 1 / Hoàng Anh Nhân, Lê Huy Trâm . - H. : Văn hoá Thông tin, 2014 . - 619 tr.

Ký hiệu kho : Vv 6638/ BTDTHVN / Mfn: 8776

Từ khoá : Phong tục tập quán; Tín ngưỡng; Lễ tục;

Lễ hội; Tỉnh Thanh Hóa; Việt Nam


Lễ tục lễ hội truyền thống xứ Thanh. Q. 2 / Hoàng Anh Nhân, Lê Huy Trâm . - H. : Văn hoá Thông tin, 2014 . - 595 tr.

Ký hiệu kho : Vv 6639/ BTDTHVN / Mfn: 8777

Từ khoá : Phong tục tập quán; Tín ngưỡng; Lễ tục;

Lễ hội; Tỉnh Thanh Hóa; Việt Nam


Lệ làng Thăng Long - Hà Nội/ Đỗ Thị Hảo d., gi.th. . - H. : Thời đại, 2010. - 320 tr.

Ký hiệu kho : Vv 2901/ VDIALINHANVAN / Mfn: 8736

Từ khoá : Lịch sử pháp luật; Lệ làng; Tục lệ; Hương ước;

Phong tục tập quán; Thăng Long; Hà Nội; Việt Nam


Lời khấn thần trong nghi lễ nông nghiệp của người M'nông Nong/ Trương Bi s.t.; Điểu Kâu d. . - H. : Thời đại, 2014 . - 163 tr.

Ký hiệu kho : Vv 6645/ BTDTHVN / Mfn: 8782

Từ khoá : Phong tục tập quán; Tín ngưỡng;

Nghi lễ nông nghiệp; Bài cúng; Người Mnông;

Dân tộc Mnông; Tỉnh Đắc Lắc; Việt Nam
Luật tục các dân tộc thiểu số Việt Nam. Q. 1 / Phan Đăng Nhật ch.b.; Phan Lan Hương, Lê Thị Phượng b.s. . - H. : KHXH, 2014 . - 511 tr.

Ký hiệu kho : Vv 6664/ BTDTHVN / Mfn: 8799

Từ khoá : Luật tục; Tục lệ; Phong tục tập quán;

Chế độ xã hội; Dân tộc thiểu số; Việt Nam


Luật tục các dân tộc thiểu số Việt Nam. Q. 2 / Phan Đăng Nhật ch.b.; Phan Lan Hương, Lê Thị Phượng b.s. . - H. : KHXH, 2014 . - 365 tr.

Ký hiệu kho : Vv 6665/ BTDTHVN / Mfn: 8801

Từ khoá : Luật tục; Tục lệ; Chế độ xã hội;

Hôn nhân; Việt Nam


Luật tục các dân tộc thiểu số Việt Nam. Q. 3 / Phan Đăng Nhật ch.b.; Phan Lan Hương, Lê Thị Phượng b.s. . - H. : KHXH, 2014 . - 219 tr.

Ký hiệu kho : Vv 6666/ BTDTHVN / Mfn: 8802

Từ khoá : Luật tục; Tục lệ; Phong tục tập quán; Chế độ xã hội;

Hôn nhân; Gia đình; Dân tộc thiểu số; Việt Nam


Luật tục các dân tộc thiểu số Việt Nam. Q. 4 / Phan Đăng Nhật ch.b.; Phan Lan Hương, Lê Thị Phượng b.s. . - H. : KHXH, 2014 . - 646 tr.

Ký hiệu kho : Vv 6667/ BTDTHVN / Mfn: 8803

Từ khoá : Luật tục; Tục lệ; Phong tục tập quán;

Tội phạm; Dân tộc thiểu số; Việt Nam


Luật tục Chăm và luật tục Raglai/ Phan Đăng Nhật, Nguyễn Thế Sang . - H. : Văn hoá dân tộc, 2012 . - 771 tr.

Ký hiệu kho : Vv 2873/ VDIALINHANVAN / Mfn: 8708

Từ khoá : Luật tục; Tục lệ; Phong tục tập quán; Chế độ xã hội;

Dân tộc Raglai; Dân tộc Chăm; Việt Nam


Một số lễ hội truyền thống tiêu biểu đặc sắc ở An Giang/ Nguyễn Hữu Hiệp . - H. : Văn hoá Thông tin, 2014 . - 259 tr.

Ký hiệu kho : Vv 33868/ VVANHOC / Mfn: 8886

Từ khoá : Phong tục tập quán; Lễ hội;

Tỉnh An Giang; Việt Nam


Nét đặc sắc trong đời sống văn hoá làng Phước Thuận/ Võ Văn Hòe . - H. : Thanh niên, 2011 . - 191 tr.

Ký hiệu kho : Vv 2923/ VDIALINHANVAN / Mfn: 8757

Từ khoá : Lịch sử phát triển; Lịch sử văn hoá;

Đời sống văn hoá; Làng Phước Thuận;

Thành phố Đà Nẵng; Việt Nam
Ngàn năm áo mũ: Lịch sử trang phục Việt Nam giai đoạn 1009-1945 / Trần Quang Đức . - H. : Thế giới, 2013 . - 397 tr., 25 cm

Ký hiệu kho : VL 2235/ VVANHOC / Mfn: 8889

Từ khoá : Trang phục; Trang phục truyền thống;

Lịch sử trang phục; 1009-1945; Việt Nam


Nghề buôn và tên hiệu buôn trong đời sống văn hoá Hội An/ Trần ánh ch.b.; Trần Văn An, Tống Quốc Hưng, Lê Thị Tuấn b.s. . - H. : Văn hoá Thông tin, 2014 . - 285 tr.

Ký hiệu kho : Vv 6624/ BTDTHVN / Mfn: 8762

Từ khoá : Đời sống văn hoá; Nghề truyền thống;

Nghề buôn bán; Thành phố Hội An;

Tỉnh Quảng Nam; Việt Nam
Nghề chim cá ở quê tôi/ Mai Khắc ứng . - H. : Thời đại, 2014 . - 135 tr.

Ký hiệu kho : Vv 6650/ BTDTHVN / Mfn: 8787

Từ khoá : Phong tục tập quán; Nghề truyền thống;

Nghề đánh bắt; Công cụ truyền thống;

Làng Đĩnh Lữ; Huyện Can Lộc; Tỉnh Hà Tĩnh;

Việt Nam
Nghề và làng nghề truyền thống đất Quảng/ Võ Văn Hòe, Hoàng Hương Việt, Bùi Văn Tiếng ch.b. . - H. : Văn hoá Thông tin, 2012 . - 837 tr.Ký hiệu kho : Vv 2866/ VDIALINHANVAN / Mfn: 8701

Từ khoá : Nghề truyền thống; Làng nghề truyền thống;

Tỉnh Quảng Nam; Việt Nam


Nghi lễ vòng đời người vòng đời cây lúa của người Raglai/ Nguyễn Thế Sang . - H. : Văn hoá Thông tin, 2014 . - 503 tr.

Ký hiệu kho : LSS1400924/ TVKHXHHCM / Mfn: 8695

Từ khoá : Phong tục tập quán; Tín ngưỡng; Nghi lễ vòng đời;

Dân tộc Raglai; Việt Nam


Ngư cụ thủ công truyền thống đánh bắt thuỷ hải sản Thanh Hoá/ Lê Kim Lữ . - H. : Văn hoá Thông tin, 2014 . - 183 tr.

Ký hiệu kho : Vv 6640/ BTDTHVN / Mfn: 8775

Từ khoá : Nghề truyền thống; Công cụ thủ công;

Đánh bắt thủy hải sản; Tác phẩm văn học dân gian;

Truyện kể; Tục ngữ; Ca dao; Tỉnh Thanh Hóa;

Việt Nam
Người Nùng và dân ca Nùng ở Bắc Giang/ Nguyễn Thu Minh . - H. : Văn hoá Thông tin, 2013 . - 670 tr.Ký hiệu kho : Vv 2891/ VDIALINHANVAN / Mfn: 8726

Từ khoá : Đời sống kinh tế; Phong tục tập quán;

Văn hoá ẩm thực; Tín ngưỡng; Văn học dân gian;

Tác phẩm văn học dân gian; Dân ca; Dân tộc Nùng;

Tỉnh Bắc Giang; Việt Nam


Nhà sàn truyền thống của người Tày: Vùng Đông Bắc Việt Nam / Ma Ngọc Dung . - H. : Thời đại, 2013 . - 173 tr.

Ký hiệu kho : Vv 2890/ VDIALINHANVAN / Mfn: 8725

Từ khoá : Phong tục tập quán; Nhà ở; Nhà sàn;

Văn hoá tinh thần; Dân tộc Tày;

Đông Bắc; Miền Bắc; Việt Nam
Những làng văn hoá văn nghệ dân gian đặc sắc tỉnh Thái Bình/ Phạm Minh Đức . - H. : Văn hoá Thông tin, 2014 . - 427 tr.

Ký hiệu kho : LSS1400929/ TVKHXHHCM / Mfn: 8689

Từ khoá : Lịch sử văn hoá; Văn hoá truyền thống;

Văn nghệ dân gian; Làng văn hoá;

Phong tục tập quán; Văn hoá dân gian;

Nghi lễ truyền thống; Tỉnh Thái Bình; Việt Nam


Phong tục cổ truyền các dân tộc Thái, Tày, Nùng/ Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam . - H. : Văn hoá dân tộc, 2012 . - 391 tr.

Ký hiệu kho : Vv 2875/ VDIALINHANVAN / Mfn: 8710

Từ khoá : Phong tục tập quán; Hôn lễ; Lễ tiết;

Tục làm nhà mới; Người Thái Trắng;

Dân tộc Thái; Dân tộc Tày; Dân tộc Nùng;

Việt Nam
Phong tục, nghi lễ của người Cor và người Ba Na/ Cao Chư, Nguyễn Quang Lê s.t., gi.th. . - H. : Văn hoá dân tộc, 2012 . - 341 tr.Ký hiệu kho : Vv 2876/ VDIALINHANVAN / Mfn: 8711

Từ khoá : Phong tục tập quán; Nghi lễ; Lễ hội;

Văn hoá truyền thống; Dân tộc Cor; Dân tộc Ba Na;

Làng Đê Kơ Tu; Thị trấn Kon Dỡng;

Huyện Mang Yang; Tỉnh Gia Lai; Tỉnh Quảng Ngãi;

Tỉnh Quảng Nam; Miền Trung; Việt Nam
Sổ tay từ ngữ phong tục tập quán về việc sinh, việc cưới, việc tang, việc giỗ người Kinh Việt Nam/ Ngô Văn Ban . - H. : Văn hoá Thông tin, 2013 . 517 tr.

Ký hiệu kho : Vv 2893/ VDIALINHANVAN / Mfn: 8728

Từ khoá : Phong tục tập quán; Sinh đẻ; Hôn lễ; Tang lễ;

Từ ngữ; Sổ tay; Người Kinh; Việt Nam


Sự biểu tỏ trong cách nói, kiểu cười của người Nam Bộ/ Nguyễn Hữu Hiệp . - H. : Văn hoá Thông tin, 2014 . - 193 tr.

Ký hiệu kho : LSS1400926/ TVKHXHHCM / Mfn: 8688

Vv 33873/ VVANHOC / Mfn: 8878Từ khoá : Ngôn ngữ; Phương ngữ; Ngôn ngữ giao tiếp;

Người Nam Bộ; Miền Nam; Việt Nam


Tập tục Mường Trám/ Trương Công Nhói s.t., b.s. . - H. : Thời đại, 2013 . 203 tr.

Ký hiệu kho : Vv 2889/ VDIALINHANVAN / Mfn: 8724

Từ khoá : Phong tục tập quán; Tục lệ; Hôn lễ; Tang lễ;

Trang phục; Tín ngưỡng; ẩm thực; Dân tộc Mường;

Mường Trám; Tỉnh Thanh Hóa; Việt Nam

Tập tục xứ Quảng: Theo một vòng đời / Võ Văn Hòe . - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010 . - 376 tr.

Ký hiệu kho : Vv 2905/ VDIALINHANVAN / Mfn: 8740

Từ khoá : Phong tục tập quán; Lễ nghi; Văn hoá tinh thần;

Văn hoá dân gian; Tục sinh đẻ; Tục hôn nhân;

Tục dựng nhà; Tục tang ma; Tục thờ cúng;

Tỉnh Quảng Nam; Việt Nam


Tết cổ truyền người Việt/ Lê Trung Vũ ch.b.; Lê Văn Kỳ, Nguyễn Hương Liên, Lê Hồng Lý b.s. . - H. : Văn hoá dân tộc, 2012 . - 254 tr.

Ký hiệu kho : Vv 2878/ VDIALINHANVAN / Mfn: 8713

Từ khoá : Phong tục tập quán; Tết; Tết cổ truyền;

Trò chơi; Trò chơi dân gian; Việt Nam


Then trong cuộc sống người Giáy/ Đoàn Trúc Quỳnh . - H. : Văn hoá Thông tin, 2014 . - 258 tr.

Ký hiệu kho : Vv 6634/ BTDTHVN / Mfn: 8771

Từ khoá : Văn hoá dân tộc; Đời sống văn hoá;

Văn hoá tinh thần; Tín ngưỡng; Nghi lễ;

Then; Dân tộc Giáy; Việt Nam
Then Tày/ Nguyễn Thị Yên . - H. : Văn hoá dân tộc, 2010 . - 822 tr.

Ký hiệu kho : Vv 2910/ VDIALINHANVAN / Mfn: 8744

Từ khoá : Nghệ thuật dân gian; Bản sắc văn hoá;

Đời sống tâm linh; Tôn giáo; Văn hoá tín ngưỡng;

Nghi lễ dân gian; Văn hoá tinh thần; Then;

Hát Then; Dân tộc Tày; Tỉnh Cao Bằng; Việt Nam


Tín ngưỡng dân gian - những góc nhìn/ Nguyễn Thanh Lợi . - H. : Thời đại, 2014 . - 299 tr.

Ký hiệu kho : Vv 6644/ BTDTHVN / Mfn: 8781

Từ khoá : Văn hoá dân gian; Nghiên cứu văn hoá dân gian;

Phong tục tập quán; Tín ngưỡng; Tục thờ cúng;

Việt Nam
Tín ngưỡng Hai Bà Trưng ở vùng châu thổ sông Hồng/ Phạm Lan Oanh- H. : KHXH, 2010 . - 390 tr.

Ký hiệu kho : Vv 2911/ VDIALINHANVAN / Mfn: 8745

Từ khoá : Phong tục tập quán; Tín ngưỡng;

Tín ngưỡng Hai Bà Trưng; Miền Bắc; Việt Nam


Trang phục truyền thống các tộc người nhóm ngôn ngữ Nam Đảo và việc bảo tồn giá trị văn hoá trang phục/ Mai Ngọc Dung . - H. : Văn hoá Thông tin, 2014 . - 410 tr.

Ký hiệu kho : Vv 33871/ VVANHOC / Mfn: 8882

Từ khoá : Trang phục; Trang phục truyền thống;

Hoa văn; Dân tộc thiểu số; Việt Nam


Trên đường tìm về quan họ/ Trần Linh Quý . - H. : Văn hoá Thông tin, 2012 . - 638 tr.

Ký hiệu kho : Vv 2881/ VDIALINHANVAN / Mfn: 8716

Từ khoá : Văn hoá dân gian; Nghệ thuật dân gian;

Văn học dân gian; Nghiên cứu văn hoá dân gian;

Hát quan họ; Tỉnh Bắc Ninh; Việt Nam

  1   2   3   4   5


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət