Ana səhifə

Salomov ilhom


Yüklə 0.65 Mb.
səhifə2/6
tarix26.06.2016
ölçüsü0.65 Mb.
1   2   3   4   5   6

3. TADQIQOTNI O’TKAZISh ShAROITLARI, USLUBLARI VA OBE’KTI.

3.1. Tuproq sharoitlari.

Qator oralarini qora polietilen plyonka bilan mul’chalab ekishni g’o’za hosildorligiga ta’sirini o’rganish borasida olib borilgan tajribalar asosan g’o’zalarni sug’orishda suv tejovchi agrotexnologiya va uning bog’liq bo’lgan boshqa texnologik jarayonlar O’zPITIning Samarqand filiali dalalarida olib borildi.

Tajriba dalsining tuprog’i o’tloq bo’z tuproq bo’lib, mexanik tarkibi jihatidan o’rtacha qumoq, yer osti suvlarining sathi 6-8 metrni tashkil etadi.

Dala tajribasi o’tkazilgan maydonga oxirgi yillarda doimo g’alla va g’o’za navbatlashib ekilib kelingan.

Dala tajriba dalasi tuprog’ining agrofizik ko’rsatkichlari quyidagicha: hajm massasi bahor faslida 0-70 sm qatlamda 1,28 g/sm3, 0-100 sm qatlamda esa biroz og’irroq bo’lib, 1,32 g/sm3 ni tashkil etgan. Tuproqning cheklangan dala nam sig’imi (ChDNS) 0-70 sm qatlamda 21,3 foizni, 0-100 sm qatlamda esa 22,4 foizga teng bo’lgan.

Tajriba dalasi tuprog’ini agrokimyoviy holatini o’rganish uchun 0-30 va 30-50 sm qatlamlardan tuproq namunalari olinib, tahlil o’tkazildi, natijalari 3.1 jadvalda keltirilgan.3.1- jadval

Tajriba dalasi tuprog’ini agrokimyoviy holati

Oziq moddalar

Ko’rsatkich birligi

0-30 sm

30-50 sm

1.

N-NO3

mg/kg

14,2

11,5

2.

R2O5

mg/kg

30,5

17,3

3.

N

%

0,072

0,068

4.

R

%

0,115

0,090

Jadval ma’lumotlaridan ko’rinib turibdiki, dalani oziq elementlar bilan ta’minlanishi darajasi, shu mintaqaning o’tloq – bo’z tuproqlari darajasi holatiga mos keladi.3.2. Iqlim sharoitlari
Tajriba olib borilgan hududning iqlim sharoitlari o’ziga xosligi va ayrim ko’rsatkichlari bo’yicha Samarqand viloyatining quyi hududi ko’rsatkichlaridan qisman farqlanishi bilan ajralib turadi. O’zPITIning Samarqand filiali dehqonchiligi Dahbed agrometeorologiya stansiyai ma’lumotlari asosida ish yuritadi, chunki bu agrometeotansiya bevosita filialning maydoni bilan chegaradosh va ish olib boradi.

Quyida keltirilgan 3,2 - 3,3 jadval ma’lumotlari, aynan Dahbed agrometeorologik stansiyasining ma’lumotlaridir.

Tajriba yillarida vegetasiya bo’lmagan davrlarda havo harorati ko’p yillik bo’yicha o’rtacha 6,8 0S ga teng bo’lgan bo’lsa, 2011 yilda esa 7,0 0S bo’lgan. Bu ko’rsatkich ya’ni havo harorati vegetasiya davrida mos ravishda 21,6 -22,3 0S ga teng bo’lgan. Ikkala holatda ham ko’p yillikka nisbatan harorat 0,4-0,5 0S ga ortgan.

O’rtacha nisbiy namlik ko’rsatkichi ko’p yillikka nisbatan vegetasiya bo’lmagan va vegetasiya davrida ham 4 foizga oshganligi hisobga olingan.

Yog’in – sochinlar tahlili shuni ko’rsatadiki, novegetasiya davrida ko’p yillik bo’yicha 270,2 mm yog’in yoqqan bo’lsa, bu ko’rsatkich 2011 yilda 169,4 mm ga tushib qolgan bu esa o’rtachadan ham kamroq bo’lganligini ko’rsatadi.

Vegetasiya davrida yog’in –sochin miqdori ko’p yillik bo’yicha 97,4 mm bo’lgan bo’lsa, 2011 yilda 38,5 mm tushgan, xolos. Umuman o’rtacha yog’in – sochin 367,6 mm bo’lgan bo’lsa, bu ko’rsatkich 2011 yilda 207,9 mm ga teng bo’lgan. Yuqorida keltirilgan harorat havoning nisbiy namligi, yog’in – sochinlar miqdori tahlil qilinganda ko’p yillik ko’rsatkichlarga nisbatan o’zgarishlar sodir bo’layotganligini anglash mumkin.

3.3 – jadvalda havo harorati, yog’in – sochinlar miqdori o’suv davri maboynida oyma – oy va dekadalar bo’yicha keltirilgan. Ma’lumotlar ko’rsatadiki, o’rtacha harorat ko’rsatkichi ko’p yillikka nisbatan aprel – avgust oylarida ham 1-1,7 0S yuqori bo’lganligi qayd etilgan. Yog’in sochinlar miqdorida ham turg’unlik uchramaydi. Ayniqsa 2011 yildagi ko’rsatkichlar ko’p yillikka nisbatan sezilarli darajada past bo’lgan. Bu esa dehqonchilikda, ayniqsa, mart – aprel oylarida ekinlarni tuproqning tabiiy namligida ham qiyinchiliklar tug’dirishini keltirib chiqarishga sabab bo’ladi.

Ayrim yillarda bahor faslida yog’in – sochinlarning kam bo’lishi, paxtachilikda chigitlarni undirib olish uchun ayrim dalalarni chigit ekish oldidan sug’orish zarurligin keltirib chiqaradi. Bunday holatlar hatto Samarqand viloyatining o’tloq – bo’z tuproqlari sharoitida ham kuzatiladi.Umuman olganda O’zbekiston dehqonchiligi iqlimi nuqtai nazardan murakkab sharoitli bo’lib, uni boshqarishda ilm – fan yutuqlari, ilg’orlar tajribalaridan keng foydalanishni taqoza etadi. Iqlimning nisbatan isishi, yog’ingarchilikning nisbatan kamaya borishi va suv tanqisligini tez – tez sodir bo’lishi buning isbotidir.


3.2- jadval

Dahbed agrometeostansiya ma’lumoti (2011-2012 y.y.)

Oylar

Dekada

Havo harorati, S

Yog’in – sochinlar, mm

Tuproq qatlami harorati, S

O’rtacha ko’p yillik

2011 yil

2012 yil

O’rtacha ko’p yillik

2011 yil

2012 yil2011 yil

2012 yil

2011 yil

2012 yil

Aprel

I

12,0

12,5

17,0

17,6

2,1

12,4

13,0

16,1

13,4

15,3

II

15,5

17,1

19,0

17,6

7,2

-

17,4

19,0

16,7

17,7

III

17,1

21,3

17,9

18,2

0,0

46,3

22,4

19,3

20,8

19,2

O’rtacha
14,9

17,0

18,0

53,4

9,3

62,4

17,6

18,1

17,0

17,4

May

I

17,7

21,4

19,3

14,7

21,6

1,7

23,1

20,1

22,4

20,4

II

19,7

22,0

19,8

9,1

1,8

6,7

23,7

21,2

22,8

21,5

III

21,2

22,5

20,5

10,1

0,0

10,2

26,0

21,9

24,9

21,7

O’rtacha
19,5

22,0

19,9

33,9

23,4

18,6

24,3

21,1

23,4

21,2

Iyun

I

23,4

24,7

24,2

1,7

0,0

0,1

28,0

26,6

26,7

24,9

II

24,7

27,4

25,8

0,5

0,1

-

31,6

-

29,6

26,2

III

26,4

26,2

25,2

1,5

0,4

-

31,2

-

29,7

27,5

O’rtacha
24,8

26,1

25,1

3,7

0,5

0,1

30,3

26,6

28,7

28,6

Iyul

I

25,8

27,4

27,1

0,2

-

-

31,6

-

30,0

28,6

II

26,5

26,1

26,6

1,1

-

-

31,5

-

30,1

29,0

III

27,2

26,3

26,2

1,1

-

-

31,5

-

29,9

29,5

O’rtacha
26,5

26,6

26,6

2,4

-

-

31,5

-

30,0

29,0

Avgust

I

25,3

29,0

25,7

0,0

-

-

32,5

-

31,0

29,3

II

24,7

26,6

27,6

0,7

-

-

31,4

-

30,0

29,9

III

22,9

22,5

24,7

0,1

2,2

-

28,7

-

28,3

29,0

O’rtacha
24,4

26,0

26,0

0,8

2,2

-

30,8

-

29,7

29,4

Sentyabr

I

21,0

23,2

21,8

0,3

-

-

27,4

-

26,7

26,8

II

19,6

20,3

19,6

1,0

0,7

-

24,0

-

25,0

24,6

III

17,5

17,3

18,0

1,9

2,4

-

21,4

-

22,3

22,4

O’rtacha
19,4

20,3

19,8

3,2

3,1

-

24,6

-

24,7

24,6

3.3-jadval

2011-2012 yillardagi ob-havo sharoitlari. (Dahbed agrometeostansiya ma’lumotlari).


Yillar

Vegetasiya bo’lmagan davrda

O’rtacha

Vegetasiya davrda

O’rtacha

O’rtacha yillik

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

Havo harorati 0S

Ko’p yillik

13,1

7,7

3,2

0,4

2,0

7,4

5,6

14,9

19,5

24,8

26,5

24,4

19,4

21,6

13,6

2011

16,2

9,1

3,8

1,8

2,5

8,7

7,0

17,0

22,0

26,1

26,6

26,0

20,3

23,0

15,0

2012

14,5

5,5

0,4

-0,6

-0,3

6,8

4,3

18,0

19,9

25,1

26,6

26,0

19,8

22,6

13,5

O’rtacha nisbiy namlik, %

Ko’p yillik

49

55

74

77

77

74

68,0

64

50

35

31

32

34

41,0

54,4

2011

57

69

68

80

82

68

70,7

55

53

44

41

44

51

48,0

59,3

2012

65

85

83

81

79

73

77,7

60

58

46

44

46

49

50,5

64,1

Yog’in – sochinlar yig’indisi, mm

Ko’p yillik

19,5

31,2

49,8

52,1

48,4

69,2

270,2

53,4

33,9

3,7

2,4

0,8

3,2

97,4

367,6

2011

7,9

13,0

3,0

15,7

76,5

54,2

169,4

9,3

23,4

0,5

-

2,2

3,1

38,5

207,9

2012

33,8

117,3

23,9

35,4

66,5

98,5

375,4

62,4

10,2

0,1

1,1

-

-

72,8

448,2
1   2   3   4   5   6


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət