Ana səhifə

Sakarya zone bursa -ankara


Yüklə 92 Kb.
tarix18.07.2016
ölçüsü92 Kb.SAKARYA ZONEBursa -Ankara


Abdüsselamoğlu, Ş., 1959, Almacık dağı ile Mudurnu ve Göynük civarının jeolojisi. İÜFF Monografileri, No. 14.

Akartuna, M., 1968, Armutlu yarımadasının jeolojisi. İÜFF Monografileri, No. 20, 105 s.

Akartuna, M., ve Atan, O.R., 1981, Gevye-İkramiye-Fındıksuyu (Sakarya) dolayının jeolojisi. S.Ü.F.F. Dergisi A, 25-47.

Akyürek, B., 1981, Ankara Melanjı'nın kuzey bölümünün temel jeoloji özellikleri. "İç Anadolu'nun Jeolojisi" sempozyumu kitabı, 41-45.

Akyürek, B., Duru, M., Pehlivan, Ş., 2003, Ankara-Elmadağ-Irmak-kalecik dolayının temel jeolojik özellikleri. Gezi kitabı, Jeoloji Mühendisleri odası, Teknik Geziler serisi - 1, 15 s.

Akyürek, B., Bilginer, E., Dağer, Z., ve Sunu, O., 1979, Hacılar (Kuzey Çubuk - Ankara) bölgesinde Alt Triyasın varlığı. TJK Bülteni, 22, 169-174.

Akyürek, B., Bilginer, E., Akbaş, B., Hepşen, N., Pehlivan, Ş., Sunu, O., Soysal, Y., Dağer, Z., Çatal, E., Sözeri, B., Yıldırım, H., Hakyemez, Y., 1984, Ankara-Elmadağ-Kalecik dolayının temel jeolojik özellikleri. Jeoloji Müh., 20, 31-46.

Alkaya, F., 1981, Bilecik yöresi ammonit zonları. İstanbul Yerbilimleri, 2, 297-302. p

Alp, D., 1972, Geology of the Amasya region (in Turkish): İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Monografileri, No. 22, 101 p.

Altıner, D., 1991, Microfossil biostratigraphy (mainly foraminifers) of the Jurassic-Lower Cretaceous carbonate successions in north-western Anatolia, Turkey. Geologica Romana, 27, 167-213.

Altıner, D., and Koçyiğit, A., 1987, Micropaleontologic study of a megablock within the Karakaya Nappe (Hasanoğlan region, Ankara): Paleogeographic and tectonic implications. Abstracts, Melih Tokay Geology Symp., 138-139.

Altıner D. & Koçyiğit A. (1993) - An Anisian megablock in northern central Anatolia: Micropaleontologic, stratigraphic and tectonic implications for the rifting stage of Karakaya basin, Turkey. Rev. Paleobiologie, v. 12, pp. 1-17, Genéve.

Altıner D., Koçyiğit A., Farinacci A., Nicosia U. & Conti M.A. (1991) - Jurassic-Lower Cretaceous stratigraphy and paleogeographic evolution of the southern part of north-western Anatolia. Geol. Romana, v. 28, pp. 13-80, Roma.

Altıner D., Koçyiğit A., Farinacci A., Nicosia U. & Conti M.A. (1992), Kuzeybatı Anadolu güneyinin Jura-Erken Kretase'de paleocoğrafik evrimi. Doga-Yerbilimleri Dergisi, 1, 1-9.

Altınlı, İ.E., 1975, Bilecik Jurasiği. Türk. Cumh. 50. Yılı uluslararası jeoloji kongresi, Ankara, 102-110.

Altınlı, İ.E., 1975, Orta Sakarya jeolojisi. Türk. Cumh. 50. Yılı uluslararası jeoloji kongresi, Ankara, 159-190.

Altınlı, E., 1976, Geology of the northern portion of the Middle Sakarya River. İ.Ü. Fen Fak. Mecmuası, Ser. B, 41, 35-56.

Altınlı, E., 1977, Geology of the eastern territory of Nallıhan (Ankara province). İ.Ü. Fen Fak. Mecm., Ser. B, 42, 29-44.

Altınlı, E., and Saner, S., 1971, Bilecik yakın dolayının jeoloji incelemesi. İ.Ü. Fen Fak. Mecmuası, Ser. B, 36, 9-21.

Altınlı, E., and Yetiş, C., 1972, Bayırköy-Osmaneli alanının jeoloji incelenmesi. İ.Ü. Fen Fak. Mecmuası, Ser. B, 37, 1-18.

Altınlı, E., Gürpınar, O., and Erşen, S., 1970, Erenköy-Dedesakarı (Bilecik) alanının jeolojisi. İ.Ü. Fen Fak. Mecmuası, Ser. B, 35, 77-83.

Atan, O.R., 1973, The geology and sedimentology of the area of Çınardibi-Kadıköy-Küçüksaraçlı-Dedeyeri (Adapazarı province in Turkey). Tez. İstanbul Üniv. 159 s.

Ayaroğlu, H., 1979, Bozüyük metamorfitlerinin petrokimyasal özellikleri. TJK Bült., 22, 101-107.

Bailey, E.B., and McCallien, W.J. 1950, Ankara melanji ve Anadolu sariyajı. MTA Mecm., 40.

Bailey, E.B., and McCallien, W.J., 1950, The Ankara Melange and the Anatolian Thrust. Nature, 166, 938-941.

Bailey, E.B., and McCallien, W.J., 1954, Serpentinite lavas, the Ankara melange and the Anatolian thrust. Trans. Roy. Soc. Edinburgh, 62, 403-442.

Bargu, S., 1982, The geology of the İznik-Yenişehir (Bursa) - Osmaneli (Bilecik) area. Istanbul Yerbilimleri, 3, 191-234.

Batman, B., 1977, Haymana kuzeyinin jeolojik evrimi ve yöredeki melanjın incelenmesi (Ekler). Hacettepe Üniv. Yerbilimleri Ens.

Batman, B., 1978, Haymana kuzeyinin jeolojik evrimi ve yöredeki melanjın incelenmesi I: Stratigrafi birimleri. Yerbilimleri, 4, 95-124.

Batman, B., 1981, Ofiyolitli melanjın (Dereköy Formasyonu) Haymana kuzeyindeki yörede (SW Ankara) incelenmesi. Yerbilimleri, 8, 61-70.N

Batman, B., Kulaksız, S., ve Görmüş, S., 1978, Alacaatlı yöresinde (SW Ankara) Jura-Kretase yaşlı istifin deformasyon özelliklerine ilişkin bir inceleme. Yerbilimleri, 4, 135-153.

Bilgütay, U., 1960, Geology of the Hasanoğlan-Ankara region. Bull. Min. Res. Expl. Ins. Turkey, 54, 44-51.

Boccaletti, M., Bortolotti, V., and Sagri, M., 1966, Ricerche sulle ofioliti delle Catene Alpine. I Osservazioni sull'Ankara Melange nella zona di Ankara. Soc. Geol. Ital. Boll., 85, 485-508.

Boccaletti, M., Bortolotti, V., and Sagri, M., 1966, Ricerche sulle ofioliti delle Catene Alpine. 3. Arenarie of iolitifere nella "Jurassic volcanic facies" a nordovest di Bolu (Zonguldak). Soc. Geol. Ital. Boll., 85, 525-.

Boccaletti, M., Bortolotti, V., and Sagri, M., 1968, Ricerche sulle ofioliti delle Contene Alpine. 4. Osservazioni sull'eta' e la giacitura delle ofioliti fra Smirne e Erzurum (Turchia). Soc. Geol. Ital. Boll., 87, 661-666.

Bozcu, M., 1992, Gevye (Adapazarı ili) Sapanca dolayının jeolojik ve petrolojik incelenmesi. Doktora Tezi, İstanbul Üniv. MTA Kütüphanesi 200(258) B793g 1992.

Bozkurt, E., 1990, Karakaya Napı içinde yeni bir Karbonifer ve Permiyen bulgusu. MTA Dergisi, 110, 181-188.

Bragin, N.Y., and Tekin, U.K., 1996, Age of radiolarian chert blocks from the Senonian ophiolitic melange (Ankara, Turkey). The Island Arc, 5, 114-122.

Bragin, N.Y., and Tekin, U.K., 1999, Stratigraphy and the Upper Jurassic-Lower Cretaceous radiolarians from the carbonate-siliceous deposits, Ankara region, Turkey. Stratigraphy and geological correlation, vol. 7, no. 2, 130-140.

Channel, J.E.T., Tüysüz, O., Bektas, O., Sengör, A.M.C., 1996, Jurassic-Cretaceous paleomagnetism and paleogeography of the Pontides (Turkey). Tectonics, 15, 201-212.

Cin, A., 1987, Bura yakınında Uludağ napının alt dokanağı boyunca Mezoskopik yapısal gözlemler. Bitirme Tezi, İTÜ Madem Fakültesi, Jeoloji Müh. Bölümü, Genel Jeoloji Anabilim Dalı, İstanbul, 55 s.

Çalapkulu, U.Z. and Buket, E., 1975, Aktepe-Gökdere bölgesinin jeolojisi ve ofiyolitli melanj. TJK Bült., 18, 11-16.

Çapan, U., and Floyd, P.A., 1989, Geochemical and petrographic features of metabasalts within units of the Ankara Melange, Turkey. Ofioliti, 10, 3-18. p

Chaput, E., 1931, Notice Explicative de la carte geologique a 1/135 000 de la region d'Angora (Ankara). Istanbul Darülfünunu Geologie Enstitüsü Neşriyatı, sayı 7, 46 pp.

Çoğulu, E., and Krummenacher, D., 1967, Problèmes géochronométriques dans le partie NW de l’Anatolie Centrale (Turquie). Schweiz. Mineral. Petrogr. Mittl., 47, 825-831.

Cope, J.C.W., 1991, Ammonite faunas of the Ammonitico Rosso of the Pontide Mountains. Geologica Romana, 27, 303-326

Cope, J.C.W., 1991, Middle Jurassic and Lower Cretaceous ammonites from the Pontide mountains, northern Anatolia. Geologica Romana, 27, 327-346.

Dağer, Z., Öztümer, E., Sirel, E., ve Yzlak, Ö., 1963, Ankara civarında birkaç stratigrafik kesit. TJK Bülteni, 8, 84-94.

Delaloye, M., Bingöl, E., 2000, Granitoids from western and northwestern Anatolia: geochemistry and modelling of geodynamic evolution. Int. Geol. Rev., 42, 241-268.

Eisenlohr, T., 1995, Die Thermalwasser der Armutlu-Halbinsel (NW Türkei) und deren Beziehung zu Geologie und aktiver Tektonik. Diisertation, ETH Nr. 11340, p

Elmas, A., Yiğitbaş, E., Yılmaz, Y., 1997, Bolu-Eskipazar Zonu'nun jeolojisi: Intra-Pontid Sütur Zonu'nun gelişimine bir yaklaşım. Yerbilimleri Geosound, 30, 1-14.

Elmas, A., and Yiğitbaş, E., 2001, Ophiolite emplacement by strike-slip tectonics between the Pontide Zone and the Sakarya Zone in northwestern Anatolia, Turkey. Int. J. Earth Sc., 90, 257-269.

Erendil, M., Göncüoğlu, M.C., Tekeli, O., Aksay, A., Kuşçu, İ., Ürgün, B.M., Tunay, G., Temren, A., 1991, Armutlu yarımadasının jeolojisi. MTA Genel Müdürlüğü raporu 51 s.

Erk, S., 1977, Ankara civarında Genç Paleozoyiğin Kulm fliş formasyonu. MTA Derg., 88, 73-94.

Erk, S., 1979, Kulm fliş formasyonu sedimanlarının Hasanoğlan (Ankara) civarında görülen taşınma yolları. TÜBİTAK Bilim Kongresi-1977 Bildirileri, 117-132. p

Erk, S., 1982, Ankara flişi. TÜBİTAK Bilim Kongresi-1980 Bildirileri, 171-188.

Erol O. (1956) - Anakara güneydoğusundaki Elma dağı ve çevresinin jeolojisi ve jeomorfolojisi üzerinde bir araştırma (A study of the geology and geomorphology of the Elma Dağ region, southeast of Ankara). Spec. Publ. Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Ser. D, no.9, 99 pp., Ankara.

Eroskay, S.O., 1965, Geology of the Paşalar Gorge-Gölpazarı area. İÜFF Mecm., B30, 135-170.

Evans, I., Hall, S.A., Carman, M.F., Şenalp, M., and Coşkun, S., 1982, A paleomagnetic study of the Bilecik Limestone (Jurassic), northwestern Anatolia. EPSL, 61, 199-208.

Evans, I., and Hall, S.A., 1990, Paleomagnetic constraints on the tectonic evolution of the Sakarya continent, northwestern Anatolia. Tectonophysics, 182, 357-372. fotokopi çek.

Floyd, P.A., 1993, Geochemical discrimination and petrogenesis of alkalic basalt sequences in part of the Ankara melange, central Turkey. J. Geol. Soc. London, 150, 541-550.

Fourquin, C., 1975, L'Anatolie du nord-quest, marge meridionale du continent europeen, histoire paleogeographique, tectonique et magmatique durant le Secondaire et le Tertiaire. Bull. Soc. Geol. Fr. (7), 17, 1058-1070.

Fourquin, C., Paicheler, J.-C., and Sauvage, J., 1970, Premieres donnees sur la stratigraphie du "Massif Galata d'Andesites": etude palynologique de la base des diatomites miocenes de Beş-Konak au Nord-Est de Kızılcahamam (Anatolie-Turquie). C.R. Acad. Sc. Paris, 270, 2253-2255.

Gaiser, A., 1991, Geologie und Tektonik der Abant-Silsilesi SE des Abant-Sees (Türkei). Diplomarbeit, Univ. Tübingen, 89 pp.

Genç, Ş., 1986, Uludağ-İznik gölü arasının jeolojisi. MTA rapor No. 7852, 122 pp.

Genç, Ş., 1987, Geology of the region between Uludağ and İznik lake. In "Guidebook for the field excursion along Western Anatolia, Turkey, 13-19.9.1987. MTA Enst. 19-25.

Genç, Ş.C., 1993, İznik-İnegöl (Bursa) arasındaki tektonik birliklerin jeolojik ve petrolojik incelenmesi. Doktora Tezi, İstanbul Teknik Üniv.

Genç, Ş.C., and Yılmaz, Y., 1995, Evolution of the Triassic continental margin, northwest Anatolia. Tectonophysics, 243, 193-207.

Göncüoğlu, M.C., and Erendil, M., 1990, Armutlu Yarımadasının Geç Kretase öncesi tektonik birimleri (Pre-Late Cretaceous tectonic units of the Armutlu Peninsula). Proceedingsof the 8th Petroleum Congress of Turkey, p. 161-168. p

Göncüoğlu, M.C., Erendil, M., Tekeli, O., Aksay, A., Kuşçu, İ., and Ürgün, B.M., 1992, Introduction to the geology of the Armutlu peninsula. In "A geotraverse across Tethyan suture zones in NW Anatolia" excursion guidebook, 26-35

Göncüoğlu, M.C., Kuwahara, K., Kağan Tekin, U. & Turhan, N. 2004. Upper Permian (Changxingian) radiolarian cherts within the clastic successions of the “Karakaya Complex” in NW Anatolia. Turkish Journal of Earth Sciences 13, 201-213.

Göncuoğlu, C., Turhan, N., Şentürk, K., Uysal, Ş., Özcan, A., ve Işık, A., 1996, Orta Sakarya’da Nallıhan Sarıcakaya arasındaki yapısal birliklerin jeolojik özellikleri. MTA Rapor, No. 10094.

Göncüoğlu, M.C., Turhan, N., Şentürk, K., Özcan, A., Uysal, Ş. & Yalınız, M.K., 2000. A geotraverse across northwestern Turkey: tectonic units of the Central Sakarya region and their tectonic evolution. In: Tectonics and Magmatism in Turkey and the Surrounding Area (eds Bozkurt, E., Winchester, J.A. & Piper, J.D.A.), Geological Society, London, Special Publications, 173, 139-162.

Gözler, M.Z., Cevher, F., Küçükayman, A., 1985, Eskişehir civarının jeolojisi ve sıcak su kaynakları. MTA Dergisi, 103/104, 40-54.

Gözler, Z., Cevher, F., Ergül, E., ve Asutay, H.J., 1996, Orta Sakarya ve güneyinin jeolojisi. MTA Rapor No. 9973.

Gözübol, A.M., 1980, Geological investigation of the Mudurnu-Dokurcun-Abant area (Bolu province) and the structural behaviour of the North Anatolian transform Fault. İ.Ü. Fen Fak. Mec. B45, 9-34.

Granit, Y., and Tintant, H., 1960, Observation preliminaires sur le Jurassique de la region de Bilecik (Turquie). C.R. Seanc. Acad. Sc., 251, 1801-1803.

Greber, E., 1994, Deep circulation of CO2-rich paleowaters in a seismically active zone (Kuzuluk/Adapazarı, northwestern Turkey). Geothermics, 23, 151-174.

Greber, E., 1996, Stratigraphic evolution and tectonics in an area of high seismicity: Akyazı/Adapazarı (Pontides, Northwestern Turkey). Turk. J. Earth Sc., 5, 63-79.

Gürer, A., 1996, Deep conductivity structure of the North Anatolian Fault Zone and the Istanbul and Sakarya zones along the Gölpazarı-Akçakoca profile, northwest Anatolia. International Geology Review, 38, 727-736.

Herfort, M., 1991, Stratigraphie und Tektonik der Abant Silsilesi, NW-Türkei. Diplomarbeit, Univ. Tübingen, 74 pp.

Huss, A.R., 1993, Eine Spannungskonzentration an der Nordanatolischen Störüng zwischen Bolu und Adapazarı/Nordwest-Türkei - eine Finite-Element-Modell. Geotekt. Forsch., 79, 1-148.

Örçen, S., 1992, Gemlik (Bursa) güney-güneydoğusunun nummulitis'leri: tanımları, stratigrafik yayılımları ve evrimi. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bülteni, 7, 33-49.

Kalafatçıoğlu, A., ve Uysallı, H., 1964, Beypazarı-Nallıhan-Seben civarının jeolojisi. MTA Dergisi, 62, 1-11.

Kavlakoğlu, S., Erden, F., ve Özakçay, R., 1975, Ankara bölgesinin magnetik ve gravite anomali-trentleri bunların jeotermal akiferleri kontrol eden tektonizmayla ilişkileri. Cumhuriyetin 50. Yılı Kongresi Bildirileri, 312-334.p

Kaya, O., 1977, Gemlik-Orhangazi alanının Paleozoik temel yapısına yaklaşım. Yerbilimleri, 3, 115-128.

Kaya, O., 1991, Stratigraphy of the pre-Jurassic sedimentary rocks of the western parts of Turkey: type area study and tectonic considerations. Newsl. Stratigr., 23, 123-140.

Kaya, O., and Kozur, H., 1987, A new and different Jurassic to Early Cretaceous sedimentary assemblage in northwestern Turkey (Gemlik, Bursa): Implications for the pre-Jurassic to Early Cretaceous tectonic evolution. Yerbilimleri, 14, 253-268.

Kazancı, N., 1979, Seben (Bolu) güneyindeki bazı türbiditik kumtaşı seviyelerinin sedimantolojik özellikleri. TÜBİTAK Bilim Kongresi-1977 Bildirileri, 105-116.

Kibici, Y., 1982, Sarıcakaya (eskişehir İli) masifinin jeolojisi, petrografisi ve petrolojik etüdü, masife ilişkin kalay araştırması. Doktora Tezi, Eskişehir Devlet Müh. Mim. Akademisi.

Kibici, Y., 1992, Orta Sarıcakaya (Eskişehir) havzasındaki başkalaşım kayaçlarının petrografik özellikleri ve kökensel yorumu. Geosound, Yerbilimleri, 21, 11-28.

Koçyiğit, A., 1989, Hasanoğlan (Ankara) yöresinin tektono-stratigrafisi: Karakaya orojenik kuşağının evrimi. Yerbilimleri, 14, 269-294.

Koçyiğit, A., 1991, An example of an accretionary forearc basin from northern Central Anatolia and its implications for the history of subduction of Neo-Tethys in Turkey. Bull. Geol. Soc. Am., 103, 22-36.

Koçyiğit, A., 1992, Southward-vergent imbricate thrust zone in Yuvaköy: A record of the latest compressional event related to the collisional tectonic regime in Ankara-Erzincan suture zone. TPJD Bülteni, 4, 111-118.

Koçyiğit, A., ve Lünel, A.T., Geology and tectonic setting of Alcı region, Ankara. METU J. Pure Appl. Sc., 20, 35-57.

Koçyiğit, A., Özkan, S., and Rojay, B.F., 1988, Examples from the forearc basin remnants at the active margin of northern Neo-Tethys; development and emplacement ages of the Anatolian Nappe, Turkey. METU J. Pure and Applied Sc., 21, 183-210.

Koçyiğit, A., Altıner, D., Farinacci, A., Nicosia, U., and Conti, M.A., 1991, Late Triassic-Aptian evolution of the Sakarya divergent margin: Implications for the opening history of the northern Neo-tethys, in north-western Anatolia, Turkey. Geologica Romana, 28, 81-99.

Kuru, F., Aras, M., 1994, Bayırköy Formasyonu’nun nannoplankton biyostratigrafisi ve sedimentolojisi (Bilecik-Türkiye). Türkiye 10. Petrol Kongresi Bildiriler Kitabı, 78-90.

Kuru, F., 1996, Yenipazar doğusu (Bilecik) Geç Triyas-Kretase çökellerinin stratigrafisi. Türkiye 11. Petrol Kongresi Bildirileri, 154-169

Kuznetsova KI, Bragin NY, Tekin UK,Voznesenskii AI, 2001, Jurassic foraminiferal assemblages from Ankara region, Turkey – an initial report. Proceedings, 4th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, Isparta, Turkey, 123-138.

Kuznetsova KI, Bragin NY, Voznesenskii AI, Tekin UK, 2003, Jurassic planktonic and benthic cosmopolitan foraminiferal communities of central Turkey. Stratigraphy and Geological Correlation, 11 (5): 450-467.

Leven., E.Y., 1995, Lower Permian fusulinids from the vicinity of Ankara (Turkey). Riv. Ital. Paleont. Stratigr., 101, 235-248.

Leven, E.Ja. & Özkan, R., 2004, New Permian fusulinids from Turkey and some problems of their biogeography. Stratigraphy and Geological Correlation, 12, 336-346.

Meriç. E., ve Şengüler, İ., 1986, Göynük (Bolu, KB Anadolu) çevresinde Üst Kretase-Paleosen stratigrafisi üzerine yeni görüşler. Jeoloji Müh., 29, 61-64.

Michel, G.W., Waldhör, M., Neugebauer, J., and Appel, E., 1995, Sequential rotation of streching axes, and block rotations: a structural and paleomagnetic study along the North Anatolian Fault. Tectonophysics, 243, 97-118.

Mörth, W., 1978, Die Geologie des Gebietes zwischen Kara-Dere und Karcı dere südlich des Sakarya Flusses bei Eskişehir. Diss. Geol. Inst. Univ. Graz. MTA Kütüphanesi 190 (280) M887g

Neugebauer, J., 1995, Structures and kinematics of the North Anatolian Fault Zone, Adapazarı-Bolu region, northwest Turkey. Tectonophysics, 243, 119-134.

Norman, T., 1973, Ankara doğusunda Üst Kretase-Tersiyer yerkabuğu hareketleri. Kuzey Anadolu Fayı ve Deprem Kuşağı Simpozyumu (29-31 Mart 1972 - Ankara). M.T.A Enstitüsü, Ankara, 97-105.

Norman, T.N., 1975, Flow features of Ankara Melange. Ixth Congres International de Sedimentologie, Nice 1975, 4, 261-269.

Norman, T., 1975, Ankara melanjının yapısı hakkında. Cumhuriyetin 50. Yılı Kongresi Bildirileri, 77-94.

Norman, T., and Rad, M.R., 1971, Çayraz (haymana) civarındaki Horhor (Eosen) Formasyonunda alttan üste doğru doku parametrelerinde ve ağır mineral bolluk derecelerinde değişmeler. TJK Bült., 14, 205-225.

Norman, T.N., Gökçen, S.L., and Şenalp, M., 1980, Sedimentation pattern in Central Anatolia at the Cretaceous-tertiary boundary. Cretaceous Research, 1, 61-84.p

Okan, Y., 1982, Elmadağ formasyonunun (Ankara) yaşı ve alt bölümleri. TJK Bült., 25, 95-104.

Olgun, E., ve Norman, T., 1993, Balkuyumcu ve Alcı (güneybatı Ankara) arasındaki bazı olistostromların tane boyu analizleri. MTA Dergisi, 115, 53-70.

Önal, M., Helvacı, C., İnci, U., Yağmurlu, F., Meriç, E., and Tansel, İ., 1988, Çayırhan, kuzeybatı Ankara kuzeyindeki Soğukçam Kireçtaşı, Nardin Formasyonu ve Kızılçay Grubu'nun stratigrafisi, yaşı, fasiyesi ve depolanma ortamıları. TPJD Bülteni, 1/2, 152-163.

Örçen, S., Gemlik (Bursa) güney-güneydoğusunun nummulites'leri. Türkiye Jeoloji Kurultayı 1992 Bülteni - 7, T. Ercan ve S. Örçen (editörler), 33-49.

Özgen-Erdem, N., 1997, Batı Pontidler’de Paleosen/Eosen yüzlekleri ve bentik foraminiferleri. Doktora tezi, Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas.

Özgen-Erdem, N., 1998, Batı Pontidler’de Paleosen-Eosen bentik foraminifer toplulukları. Türkiye Jeoloji Bülteni, 41, 63-78. p

Özkan, S., 1993, Calcareous nannofossils from the Late Jurassic-Early Cretaceous of northwest Anatolia, Turkey. Geol. J., 28, 295-307.

Özkan-Altıner & Özcan, E. 1999. Upper Cretaceous planktonic foraminiferal biostratigraphy from NW Turkey: calibration of the stratigraphic ranges of larger benthonic foraminifera. Geological Journal 34, 287-301.

Özkaya, İ., 1982, Origin and tectonic setting of some melange units in Turkey. J. Geol., 90, 269-278.

Robertson, A.H.F., Ustaomer, T., 2004, Tectonic evolution of the Intra-Pontide suture zone in the Armutlu Peninsula, NW Turkey. Tectonophysics, 381, 175-209.

Rojay, B., and Sözen, M.L., 1997, Tectonostratigraphic evolution of the Cretaceous dynamic basins on accretionary ophiolitic melange prism, SW of Ankara region. TPJD Bülteni, 9, 1-12.

Saner, S., 1977, Gevye-Osmaeli-Gölpazarı-Taraklı alanının jeolojisi: Eski çökelme ortamları ve çökelmenin evrimi. Doktora Tezi, İstanbul Univ., 312 s.

Saner, S., 1978, Geology and the environment of deposition of Gevye-Osmaneli-Gölpazarı-Taraklı area. İ.Ü.F.F. Mecmuası, B43, 63-91.

Saner, S., 1978, Orta Sakarya'daki Üst Kretase-Paleosen-Eosen çökelme ilişkileri ve Anadolu'da petrol aramalarındaki önemi (The depositional associations of Upper Cretaceous-Paleocene-Eocene times in central Sakarya and petroleum exploration possibilities). Türkiye 4. Petrol Kongresi, Bildiriler (Proc. 4th Petr. Congr. Turkey) (G. Esenler, ed.), 95-115.

Saner, S., 1980, Mudurnu-Göynük havzasının Jura ve sonrası çökelim nitelikleriyle paleocoğrafya yorumlanması. TJK Bült., 23, 39-52.

Sezen, T.F., 1992, İznik Gölü güney kesiminin jeolojik-tektonik incelenmesi. Doktota Tezi, Hacettepe Üniversitesi, 286 s.

Söhlmann, R., 1989, Geologie, Tektonik und Geochemie des westlichen Abant Silisilesi südlich der Nordanatolischen Störüngszone bei Mudurnu, Türkei. Diplomarbeit, Uni. Tübingen, 94 pp unpubl.

Sungur, Gürler, 1973, Söğüt-Kızılsaray alanının jeolojisi. İ.Ü. Bitirme Tezi.

Staeblein, H., 1991, Die Jura-Kreide Abfolge des westlichen Abant Silsilesi südlich der Nordanatolischen transformstörüng bei Mudurnu/Türkei. Diplomarbeit, Univ. Tübingen, 104 pp.

Şahinci, A., 1981, A hydrogeological investigation of the Mudurnu hot springs. Aegean Earth Sc., 1, 59-66.

Şahinci, A., 1981, A hydrogeological investigation of the western part of the Bolu basin. Aegean Earth Sc., 1, 67-76.

Şentürk, K., ve Karaköse, C., 1979, Orta Sakarya dolayının temel jeolojisi. MTA rapor No. 6642.

Şentürk, K., ve Karaköse, C., 1981, Orta Sakarya bölgesinde Liyas öncesi ofiyolitlerin ve mavişistlerin oluşumu ve yerleşmesi. Türkiye Jeoloji Kurumu Bülteni, 24, 1-10.

Şentürk, K., ve Karaköse, C., 1992, Geology of the Middle Sakarya region. In "A geotraverse across Tethyan suture zones in NW Anatolia" excursion guidebook, 12-21.

Tansel, İ., 1977. Nallıhan dolayının biyostratigrafi incelemesi. Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Jeoloji Kürsüsü.

Tansel, İ., 1980. Nallıhan ve dolayının biyostratigrafi incelemesi (Biostratigraphical investigation of the Nallıhan region). Yerbilimleri, 5/6: 31-47.

Toker, V., 1975, Sorgun Çayı boyunca Nallıhan bölgesi Kretase stratigrafisi hakkında. TÜBİTAK V. Bilim Kongresi, Ankara.

Toker, V., 1975, Stratigraphical studies of the area located between Nallıhan and Bozkaya villages along the Sorgun river. Comm. Fac. Sc. Univ. Ankara, Ser. C1 Geologie19, 1-63.

Tekin, U.K., 1999, Biostrigraphy and systematics of late Middle to late Triassic radiolarians from the Taurus mountains and Ankara region, Turkey. Geologisch-Paläontologische Mitteilungen Innsbruck, Sonderband 5, 296 pp. p

Tekin UK, Göncüoğlu MC, Turhan N, 2002, First evidence of Late Carnian radiolarians from the Izmir-Ankara suture complex, central Sakarya, Turkey: implications for the opening age of the Izmir-Ankara branch of Neo-Tethys. Geobios-Lyon 35 (1): 127-135

Ternek, Z., Kurtman, F., and Akkuş, M.F., 196, Bituminous shales of Turkey with special reference to Goynuk area. The Proceedings of the seventh World Petroleum Congress, 789-795.

Tunç, M., 1979, Ankara civarında calpionellerin stratigrafik dağılımları ve Akdeniz basenine ait diğer çalışmalarla karşılaştırılması. TÜBİTAK Bilim Kongresi-1977 Bildirileri, 71-79.

Tunç, M., 1980, Davutoğlu (Beypazarı)-Seben (Bolu) arasında kalan ve Aladağçay boyunca olan bölgenin jeolojisi. Doktora Tezi, 242 s.

Tunç, M., 1993, Aktaş (Kızılcahamam) yöresindeki pelajik kireçtaşlarının biyostratigrafisi. A. Suat Erk Jeoloji Simpozyumu (2-5.9.1991) Bildirileri, 171-182, Ankara.

Turhan, N., Okuyucu, C. & Göncüoğlu, M.C. 2004. Autochthonous Upper Permian (Midian) Carbonates in the Western Sakarya Composite Terrane, Geyve Area, Turkey: Preliminary Data. Turkish Journal of Earth Sciences, 13, 215-229.

Ünalan, G., 1981, Ankara güneybatısındaki "Ankara Melanjı"nın stratigrafisi. İç Anadolu'nun jeolojisi sempozyumu, 46-52.

Ünalan, G., Yüksel, V., Tekeli, T., Gönenç, O., Seyirt, Z., Selahi, H., 1976, Haymana-Polatlı yöresinin (güneybatı Ankara) Üst Kretase-Alt Tersiyer stratigrafisi ve paleocoğrafik evrimi. TJK Bülteni, 19, 159-176.

Varol, B., 1979, Seben (Bolu) bölgesi Üst Ketase türbiditik kumtaşlarının sediman petrografileri ve ağır mineral içerikleri. TÜBİTAK Bilim Kongresi-1977 Bildirileri, 91-103.

Varol, B., ve Kazancı, N., 1981, Nallıhan-Seben (Ankara-Bolu) bölgesinde Üst jura/Alt Kretase karbonat istifinin lito ve biyofasiyes özellikleri. TJK Bülteni, 24, 32-38.

Varol, B., ve Kazancı, N., 1984, Üst Kretase yaşlı gelgit topluluğunun fasiyes özellikleri (Seben-GD Bolu). MTA Dergisi, 101/102, 14-19.

Vogelmann, M., 1989, Tektonische und geochemische Untersuchungen im Bereich der Abant Silsilesi, Westtürkei. Diplomarbeit, Univ. Tübingen, 78 pp.

Waldhör, M., 1993, Geologie und Palaomagnetik an der Nordanatolischen Störüng (NW-Türkei). Diplomarbeit, Univ. Tübingen, 114 pp.

Yalçın, H., ve Sezen, T.F., 1999, İznik Gölü güney kesiminde Üst kretase yaşlı analsim türü zeolit oluşumları. 11. Mühendislik Haftası Yerbilimleri Sempozyumu Bildiri Kitabı, 20-23 Ekim 1999, Isparta, 146-155.

Yılmaz, K., 1992, Mekece (Adapazarı) - Bahçecik (kocaeli) dolayının jeolojik ve petrolojik incelenmesi. Doktora Tezi, İstanbul Üniv., 260 s.

Yılmaz, Y., 1976, Relict pyroxenes of Söğüt metabasite. İÜFF Mecm. B41, 1-4.

Yılmaz, Y., 1977, Bilecik-Söğüt dolayındaki "eski temel karmaşığı"nın petrojenetik evrimi. Doç. Tezi, İst. Üniv.

Yılmaz, Y., 1979, Söğüt-Bilecik bölgesinde polimetamorfizma ve bunların jeoteknik anlamı. TJK Bülteni, 22, 85-100.

Yılmaz, Y., 1981, Sakarya kıtası güney kenarının tektonik evrimi. İstanbul Yerbilimleri, 1, 33-52.

Yılmaz Y (1990) Allochthonous terranes in the Tethyan Middle East, Anatolia and surrounding regions. Phil. Trans. Roy. Soc. London A 331: 611-624.

Yılmaz, Y., Gözübol, A.M., and Tüysüz, O., 1982, Geology of an area in and around the North Anatolian Transform fault Zone between Bolu and Akyazı. In "Multidisciplinary approach to earthquake prediction" eds. A.M. Işıkara and A. Vogel. Friedr. Vieweg & Sohn, 45-65.

Yılmaz, Y., Tüysüz, O., Gözügol, A.M., ve Yiğitbaş, E., 1981, Abant (Bolu) - Dokurcun (Sakarya) arasında Kuzey Anadolu Fay Zonunun kuzey ve güneyinde kalan tektonik birliklerin jeolojik evrimi. Istanbul Yerbilimleri, 2, 239-261. p

Yılmaz, Y., Gürpınar, O., Genç, Ş.C., Bozcu, M., Yılmaz, K., Şeker, H., Yiğitbaş, E., Keskin, M., 1990, Armutlu yarımadası ve dolayının jeolojisi. TPAO Rapor No. 2796, 210 s.

Yılmaz, Y., Genç, S.C., Yigitbaş, E., Bozcu, M.,and Yılmaz, K., 1994, Kuzeybatı Anadoluda Geç Kretase yaşlı kıta kenarının jeolojik evrimi (Geological evolution of the late Mesozoic continental margin, NW Anatolia): Proceedings of the 10th Petroleum Congress of Turkey, p. 37-55.

Yılmaz, Y., Genç, S.C., Yigitbaş, E., Bozcu, M.,and Yılmaz, K., 1995, Geological evolution of the late Mesozoic continental margin, Northwestern Anatolia. Tectonophysics, 243, 155-171.

Yılmaz, Y., Tüysüz, O., Yiğitbaş, E., Genç, Ş.C., Şengör, A.M.C., 1997, Geology and tectonic evolution of the Pontides. In: A.G. Robinson, ed., Regional and Petroluem Geology of the Black Sea and Surrounding Region. AAPG Memoir 68, 183-226.

Yılmaz, Y., Serdar, H.S., Genç, C., Yiğitbaş, E., Gürer, Ö.F., Elmas, A., Yıldırım, M., Bozcu, M. & Gürpınar, O. 1997. The geology and evolution of the Tokat Massif, south-central Pontides, Turkey. Int. Geol. Rev., 39, 365-382.

Yiğitbaş, E., Elmas, A. and Yılmaz, Y., 1999. Pre-Cenozoic tectono-stratigraphic components of the western Pontides and their geological evolution. Geol. J., 34: 55-74.

Yiğitbaş, E., Elmas, A., 1997, Batı Pontidlerin geç Mesozoyik-Tersiyer evrimine yaklaşım: Cide-Devrek virgasyonu'nun gelişimi. Yerbilimleri Geosound, 30, 23-36.Yücel, B., ve Soner, N., 1991, Taraklı (Adapazarı) batısının jeolojisi ve petrol olanakları. Doga - Turk. J. Eng. Env. Sc., 15, 343-365.


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət