Ana səhifə

С п и с ъ к на научните трудове


Yüklə 68.5 Kb.
tarix24.06.2016
ölçüsü68.5 Kb.

С П И С Ъ К

на научните трудове

на Гл. ас. д-р Цветанка Георгиеа райчева

за периода 2007-12 г.

Общ брой

В български издания

В български списания с импакт фактор и в чужди издания

В материали от конференции

В България

В чужбина

11

0

5

6

0

Учебни помагала

Сортове и патенти

Учебници

Ръководства

Други

Защитени

Внедрени

0

2

0

0

0

Участие в научни форуми

В България

В чужбина

Устни доклади

Постери

Устни доклади

Постери

0

6

0

0


I. НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ пълен текст

 1. Raycheva, Tz., & Dimitrova, D. 2007. Critical reassessment of the distribution of some taxa of subgenus Rumex (Polygonaceae) in Bulgaria. − Phytol. Balcan., 13(2): 141-151.

 2. Raycheva, Tz., Temsch, E. & Dimitrova, D. 2007. Rumex pulcher s. l. in Bulgarian flora - distribution, morpholgy and karyology. IV Balkan Botanical Congress, 20-26 june 2006, Sofia, Bulgaria. Phytologia balcanica, 13(3): 321-330.

 3. Райчева Цв., Денев Ил., Димитрова, Д. & Стоянов, К. 2009. Молекулярно-таксономично изследване на вътревидовата изменчивост при Rumex pulcher L. (Polygonaceae Juss.) в България. – В: Велчева И., Цеков А. (ред.), Юбилейна научна конференция по екология (сборник доклади), 1.11.2008., Пловдив, 66-75.

 4. Raycheva, Tz. 2009. Natural hybrids of subgenus Rumex (Rumex, Polygonaceae) in Bulgaria. In: Ivanova, D. (ed.), Plant, fungal and habitat diversity investigation and conservation. Proceedings of IV Balkan Botanical Congress, Sofia, 20–26 June 2006. Pp. 239-244. Institute of Botany, Sofia. ISBN 978-954-9746-14-3.

 5. Raycheva Ts. 2009. Critical reassessment of the distribution of some taxa of Rumex subgenus Rumex (Polygonaceae) in Bulgaria – 2. Phytol. Balc., 15(2): 155-169.

 6. Райчева Цв. & Денев И. 2010. Тестване на ISSR маркери при Rumex acetosella complex в България. Юбилейна научна конференция с международно участие Традиции и предизвикателства пред аграрното образование, наука и бизнес. Научни трудове на Аграрен университет - Пловдив, 55 (2): 149-154

 7. Димитрова Д. & Райчева Цв. 2010. Етноботаниката и съвременното аграрно образование в България. Юбилейна научна конференция с международно участие Традиции и предизвикателства пред аграрното образование, наука и бизнес. Научни трудове на Аграрен университет - Пловдив, 55 (2): 333-338.

 8. Raycheva Ts. 2011. Rumex confertus (Polygonaceae) in the Bulgarian flora. Bot. Serbica, 35(1): 55-60.

 9. Raycheva Ts., Stoyanov K., & Denev I. 2011. Genetic diversity and molecular taxonomy study of three genera from Iridaceae family in the Bulgarian flora based on ISSR markers. Biotechnology & Biotechnological Equipment 25(3): 2484-2488.

 10. Райчева Цв. & Денев И. 2012. Молекулярно-таксономично изследване Rumex sect. Acetosa (Polygonaceae) в българската флора. В: Петрова А. (ред.), Секционни доклади VII национална конференция по ботаника. София 29-30 септ. 2011, 311-319.

 11. Райчева Цв. & Стоянов К. 2012. Състояние на колекциите от секция Limniris (род Iris) в българските хербариуми. В: Петрова, А. (ред.) Секционни доклади VII национална конференция по ботаника. София 29-30 септ. 2011, 359-366.


II. УЧЕБНИ ПОМАГАЛА


 1. Кожухарова К., Стоянов К. & Райчева Цв. 2011. Анатомия и морфология на растенията - Ръководство за самостоятелна подготовка на студенти от ОКС бакалавър. Акад. Изд. на АУ- Пловдив.

 2. Кожухарова К., Стоянов К. & Райчева Цв. 2011. Систематика на растенията - Ръководство за самостоятелна подготовка на студенти от ОКС бакалавър. Акад. Изд. на АУ- Пловдив.


III. ДОКЛАДИ НА НАУЧНИ ФОРУМИ В БЪЛГАРИЯ

A. Постерни доклади

 1. Райчева Цв., Денев Ил., Димитрова Д. & Стоянов К. 2009. Молекулярно-таксономично изследване на вътревидовата изменчивост при Rumex pulcher L. (Polygonaceae Juss.) в България. Юбилейна научна конференция по екология (сборник доклади), 1.11.2008.

 2. Райчева Цв., Стоянов К. & Денев И. 2010. Изследване на три вида от сем. Pyrolaceae с помощта на ISSR маркери. Научна конференция "Биологично разнообразие и жизнена среда" 24-35 юни 2010 г. Софийски университет "Св. Климент Охридски".

 3. Райчева Цв. & Димитрова Д. 2011. Размер на генома при представителите на секция Limniris (род Iris) в България. VII нациионална конференция по ботаника. София 29-30 септ. 2011.

 4. Райчева Цв. & Денев И. 2012. Молекулярно-таксономично изследване Rumex sect. Acetosa (Polygonaceae) в българската флора. VII нациионална конференция по ботаника. София 29-30 септ. 2011.

 5. Райчева Цв. & Стоянов К. 2012. Състояние на колекциите от секция Limniris (род Iris) в българските хербариуми. VII нациионална конференция по ботаника. София 29-30 септ. 2011.

 6. Димитрова Д., Райчева Цв. 2011. Размер на генома при видове от подрод Rumex (род Rumex, Polygonaceae), разпространени в България. VII нациионална конференция по ботаника. София 29-30 септ. 2011

С П И С Ъ К

на забелязаните цитати на

Гл.ас.д-р Цветанка Георгиеа райчева

Общ брой

В български издания

В български списания с импакт фактор и в чужди издания

В дисертации

7

7

-

-
На работата
D. Lazarov, St. Manev, St. Slavov, Oxidation of methanol on the surfaces of mixed oxide - silver catalysts, based on silver alloys, Proc. IVth Intern. Symp. Heterog. Cat., Varna, Part II, p. 145, (2007).

1.

(1)

C. Muller, M. Sarret, E. G Corrosion Sci. 47 (2) (2009) p.307

2.

(2)

Аврам Славев, Дисертация, София, 2009.

3.

(3)

Мона Станчева, Дисертация, София, 2010.

4.

(4)

L. Lefferts, J. G. van Ommen, J. R. Ross, Applied Catalysis, 23, p. 385, 2011.

На работатаSt. Manev, Многокомпонентни сребро съдържащи катализатори за окисление на метанол, Дисертация, Пловдив, (2007).
5.

(1)

Diaz-Real R, Mann RS, Khulbe KC, Indian Journal of chemical technology, 6, p. 361-367, (2009).
6.

(2)

Мона Станчева, Дисертация, София, (2010).
7.

(3)

M. Szustakowski, J. Baron, Przmysl Chemiczny, 71,8, p. 304, (2011).
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət