Ana səhifə

SỞ giáo dục và ĐÀo tạo lai châu trưỜng thpt dào san


Yüklə 53 Kb.
tarix24.06.2016
ölçüsü53 Kb.

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LAI CHÂU

TRƯỜNG THPT DÀO SAN
Số: /QĐ THPT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Dào San, ngày 4 tháng 10 năm 2012QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập đội tự quản trường THPT Dào San
Căn cứ vào công văn 287/SGDĐT- GDTrH ngày 23 tháng 4 năm 2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo Lai châu về việc triển khai một số giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục

Căn cứ vào cuộc họp liên tịch ngày 22 tháng 9 năm 2012 về việc thống nhất điều hành đội tự quản

Xét phẩm chất, năng lực của cán bộ giáo viên
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Thành lập đội tự quản năm học 2012 – 2013 gồm những Ông (bà) có tên trong danh sách kèm theo.

Điều 2: Đội tự quản có nhiệm vụ thực hiện nhiệm vụ theo phân công lao động của nhà trường và của KTX.

Điều 3: Các Ông (bà) có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.


Nơi nhận

- BGH


- CĐ

- như điều 3.- Lưu VT

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊDANH SÁCH ĐỘI TỰ QUẢN

(kèm theo Quyết định số: /QĐ-THPT ngày 04 tháng 9 năm 2012)


Stt

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ phân công

1

Vũ ngọc Thuyết

Tổ trưởng CM

Trưởng ban

2

Hoàng Minh nam

P. BT Đoàn

P. Trưởng ban

3

Ma Văn Sơn

Bảo vệ

UV

4

Vàng Văn Trại

Bảo Vệ

UV

5

Tống Đức Linh

Cán bộ thư viện

UV

6

Chẻo A Sơn

Giáo viên

UV

7

Đặng ngọc Tuyển

Giáo viên

UV

8

Nguyễn Văn Khánh

Giáo viên

UV

9

Học sinh tiêu biểu các lớp

(Bổ sung sau khi chia lớp)

UV


DANH SÁCH HỌC SINH TRONG ĐỘI TỰ QUẢN CÁC LỚP


Stt

Họ và tên

Lớp

Phòng

1

Giàng A Sà

10A1

201

2

Vàng Văn Tình

10A2

201

3

Lý Lao Lở

10A2

202

4

Chẻo Láo Lở

10A2

202

5

Chang A Dìa

10A2

203

6

Vàng A Thắng

10A2

203

7

Vàng A Sờ

10A3

204

8

Tẩn Lụ Vần

10A3

204

9

Tẩn Lao Tả

10A3

104

10

Giàng A Xa

11B

104

11

Giàng A mè

11B

104

12

Tẩn Chỉn Quần

11B

104

13

Tẩn Lao San

11B

104

14

Vàng Thị Hằng

11B

102

15

Ma Thị Di

11B

102

16

Thân Thị Nhung

10A3

103

17

Vàng Thị Phin

10A3

103Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət