Ana səhifə

Rozpracované výstupy z předmětu Učivo


Yüklə 60.5 Kb.
tarix27.06.2016
ölçüsü60.5 Kb.
Vzdělávací oblast: Umění a kultura

Vyučovací předmět: Hudební výchovaRočník: 6. ročníkRozpracované výstupy

z předmětuUčivo


Průřezová témata, mezipředmětové vztahy


Poznámky

(možné formy a metody práce…)


 • Orientuje se v základních hudebních prostředcích
 • Pozná lidové nástroje
 • Rozliší křížek, bé, odrážku
 • Pozná vícehlasý zpěv
 • Rozezná stupnici moll
 • Charakterizuje variaci, akord, orientuje se v hudebních formách písní
 • Rozezná nejstarší písně
 • Určí hlavní znaky opery, operety, muzikálu
 • Vyjmenuje nejznámější české autory oper
 • Orientuje se v hlavních pojmech  • Hudební výrazové prostředky  • Hudební nástroje v lidové hudbě
  • Křížek, bé, odrážka
  • Vícehlasý zpěv
  • Stupnice moll melodická
  • Variace, akord, píseň a její hudební forma  • Proměny písně ve staletích
  • Hudba na jevišti – opera, opereta, muzikál


  • Hudba a tanec
  • Melodram   • Mediální výchova
   • Literární výchova
   • Dějepis   • Dramatická výchova     • Rytmická cvičení, soutěže, hry
     • Hlasové rozcvičky
     • Poslech CD
     • Nácvik písní dle výběru
     • InterpretaceVzdělávací oblast: Umění a kultura

Vyučovací předmět: Hudební výchova

Ročník: 7. ročník

Rozpracované výstupy

z předmětuUčivo


Průřezová témata, mezipředmětové vztahy


Poznámky

(možné formy a metody práce…)


 • Charakterizuje hudební sloh
 • Určí znaky románské hudby a rozliší jednotlivé skladby


 • Vyjmenuje znaky gotické hudby • Orientuje se v hlavních rozdílech mezi hudbou gotickou a renesanční • Určí typické znaky barokní hudby, charakterizuje serenádu
 • Charakterizuje význam hudby národního obrození, vyjmenuje autory Hymny, určí základní formy ústní lidové slovesnosti • Uvede hlavní představitele českého a světového klasicismu
 • Vyjmenuje znaky romantismu v hudbě, opery B. Smetany, A. Dvořáka a jednotlivé části symfonické básně Má vlast


  • Hudební slohy
  • Románský sloh

-píseň Hospodine,pomiluj ny

-Svatý Václave

-Dřěvo se listem odívá


  • Gotický sloh

-gotický chorál

-Ktož jsú Božie bojovníci

-hudba doby Karla IV.


  • Renesanční hudba

-kánon

-Kryštof Harant
  • Barokní hudba v Čechách

- serenáda

-P. J .Vejvanovský , A. Michna z Otradovic
  • Barokní hudba mimo Čechy

-fuga

-polyfonie

J.S.Bach, G.F. Handel


  • Hudba národního obrození a její role ve společenském a politickém životě

-F. Škroup, J.K.Tyl – Fidlovačka

-ústní lidová slovesnost
  • Klasicismus

-Stamic, Rejcha, Mysliveček

-význam českých hudebníků ve světě

-Haydn, Mozart, Beethoven

-sonáta, symfonie
  • Romantismus

-charakteristické znaky

-B. Smetana – opery, symfonická báseň

-A. Dvořák – Slovanské tance


  • Romantismus v Evropě

-R. Wagner, C. Debussy

   • Přírodopis,
   • Tělesná výchova
   • Dějepis   • Občanská výchova
     • Rytmická cvičení, soutěže, hry
     • Nácvik písní
     • Interpretace
     • Poslech vybraných skladeb
Vzdělávací oblast: Umění a kultura

Vyučovací předmět: Hudební výchova

Ročník: 8. ročník

Rozpracované výstupy

z předmětuUčivo


Průřezová témata, mezipředmětové vztahy


Poznámky

(možné formy a metody práce…)

 • Uvede hlavní znaky afroamerické hudby • Orientuje se ve významných osobnostech světového a českého jazzu • Vyjmenuje hlavní rysy rockové hudby • Určí rozdíly mezi art rockem, punkem
 • Orientuje se v populární hudbě let 1990 – 2000 • Uvede hlavní žánry hudebního divadla a nejznámější autory  • Dějiny populární hudby – zrození jazzu
  • Afroamerická hudba

- spirituály

-blues


-boogie woogie

-ragtime  • Historický a tradiční jazz

-L.Armstrong, E.Fitzgeraldová

-G. Gershwin
  • Jazz u nás

-R. A. Dvorský, J. Ježek


  • Rock – vznik, hlavní rysy

-60. Léta

-hippies  • Art rock, punk, nová vlna  • Rock 1990 – 2000  • Folk u nás a v zahraničí


   • Dějepis
   • Mediální výchova
   • Český jazyk a literatura
     • Rytmická cvičení, soutěže, hry
     • Hlasové rozcvičky
 • Poslech vybraných CD
 • Nácvik vybraných písní
 • Interpretace písní
 • Diskuse a argumenty k obhajobě oblíbené hudby
 • ReferátyVzdělávací oblast: Umění a kultura

Vyučovací předmět: Hudební výchova

Ročník: 9. ročník
Rozpracované výstupy

z předmětuUčivo


Průřezová témata, mezipředmětové vztahy


Poznámky

(možné formy a metody práce…)


 • Vysvětlí rozdíl mezi artificiální a nonartificiální hudbou • Orientuje se v hlavních pojmech
 • Charakterizuje písně 50.let
 • Uvede hlavní představitele Semaforu • Orientuje se ve „vážné“ hudbě po 2. sv. válce
 • Vyjmenuje nejdůležitější interprety
 • Charakterizuje českou populární hudbu po r.1989
  • Artificiální a nonartificiální hudba
  • Osvobozené divadlo


  • Trampská píseň
  • Písně 50. let
  • Divadla malých forem, Semafor  • Big beat
  • „Vážná“ hudba po 2. Světové válce
  • 70. a 80. léta v populární hudbě
  • Česká populární hudba po r. 1989


   • Dějepis
   • Mediální výchova
   • Český jazyk a literatura
     • Rytmická cvičení, hry soutěže
     • Hlasové rozcvičky
     • Poslech vybraných CD
 • Nácvik písní
 • Interpretace
 • Referáty
 • Diskuse


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət