Ana səhifə

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1885/2006


Yüklə 52.5 Kb.
tarix26.06.2016
ölçüsü52.5 Kb.Rozporządzenie

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1885/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. otwierające i ustalające sposób zarządzania wspólnotowym kontyngentem taryfowym na rok 2007 w odniesieniu do manioku pochodzącego z Tajlandii.

Kontyngent otwarty od 1 stycznia do 31 grudnia.

Produkt(y)

Maniok
Kod(y) CN

produktu (ów)

Wielkość kontyngentu

 • 0714 10 10 – Maniok: granulki z mąki i mączki

 • 0714 10 91 – Maniok: pozostały w rodzaju używanym do spożycia przez ludzi, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nie przewyższającej 28 kg, zarówno świeży i cały lub bez skórki i mrożony, nawet w plasterkach

 • 0714 10 99 – Maniok: pozostały

Wielkość kontyngentu: 5 500 000 ton

Wysokość cła – 6% ad valorem

Stawka zabezpieczenia

5 €/t

Dodatkowe informacje na wniosku

W polu nr 8 - zapis „Tajlandia” i zaznaczenie „Tak

W polu 15 – opis produktu zgodny z kodem CN

W polu 16 - 8-cyfrowy kod CN produktu

W polu 17 i 18 – ilość produktu w pełnych kilogramachW polu nr 20 - powinien znaleźć się wpis: ”Kontyngent nr 09.4008”.Kraj pochodzenia produktu

TajlandiaDodatkowe wymagania oraz dokumenty

Wymagania:

 • Ilość określona na wniosku nie może być większa niż wielkość kontyngentu.

 • Podmiot może złożyć tylko jeden wniosek o pozwolenie (nie licząc wniosku o pozwolenie uzupełniające). Jeżeli podmiot gospodarczy składa więcej niż jeden wniosek, wszystkie wnioski zostają odrzucone, a zabezpieczenia wniesione w chwili złożenia wniosków zostają przejęte przez zainteresowane państwo członkowskie.

 • W momencie składania pierwszego wniosku na dany okres obowiązywania kontyngentu wnioskodawcy dołączają do tego wniosku dowód, że w momencie jego składania zajmowali się handlem produktami objętymi wspólną organizacją rynku zbóż w dwunastomiesięcznym okresie przed złożeniem wniosku oraz w dwunastomiesięcznym okresie przed tym okresem. Dowód handlu z państwami trzecimi przedstawiany jest tylko w drodze przedłożenia dokumentów celnych o dopuszczeniu do swobodnego obrotu lub dokumentu celnego o wywozie, należycie poświadczonych przez organy celne.

 • Do wniosku należy dołączyć oryginał pozwolenia na wywóz z Tajlandii.Terminy składania wniosków

Codziennie.Redukcja ilości

Komisja ogłasza współczynnik redukcji w stosunku do ilości określonych na wnioskach. Wniosek można wtedy wycofać w terminie 10 dni od opublikowania współczynnika.
Termin wydania pozwolenia

W piątym dniu roboczym następującym po dniu złożenia wniosku.Termin ważności pozwoleniu

Jest równy terminowi ważności pozwolenia na wywóz z Tajlandii plus 30 dni, licząc od faktycznej daty wydania pozwolenia, ale nie dłużej niż do 31 grudnia.Dodatkowe informacje na pozwoleniu

  • W polu nr 8 - zapis „Tajlandia

  • W polu nr 19 - „0”

  • W polu nr 20 - wpis „Kontyngent nr 09.4008” oraz jeden z następujących zapisów: nazwę statku znajdującą się w tajlandzkim pozwoleniu na wywóz; numer i datę tajlandzkiego pozwolenia na wywóz

  • W polu nr 24 wpis „Należności celne ograniczone do 6% ad valorem (Rozporządzenie (WE) nr 1885/2006))


Uwagi

Termin zwrotu pozwolenia wynosi 45 dni od daty wygaśnięcia jego ważności.
W przypadku gdy ilości przywiezione nie przekraczają o więcej niż 2% ilości wskazanych na pozwoleniu na przywóz i odpowiednio pozwoleniu na wywóz wydanemu przez kraj wywożący, Urząd Celny w kraju, do którego, towar został przywieziony, na wniosek przedsiębiorcy, zezwoli na wprowadzenie nadwyżki towaru na rynek, pod warunkiem, że przedsiębiorca zapłaci cło ad valorem w wysokości 6% oraz złoży zabezpieczenie/kaucję będące różnicą cła w pełnej wysokości i cła 6% ad valorem.

KE skontaktuje się z właściwym urzędem w Indonezji w sprawie wydania pozwolenia na wywóz na nadwyżkę (uzupełniającego).

Zabezpieczenie za „nadwyżkę” zostanie zwolnione po przedstawieniu w Urzędzie Celnym uzupełniającego pozwolenia na przywóz wydanego na ‘nadwyżkę”.
Pozwolenie na przywóz „na nadwyżkę” zostanie wydane po przedstawieniu w Agencji (ARR) odpowiedniego pozwolenia na wywóz na „nadwyżkę”, wydanej przez upoważniony urząd w Tajlandii. Pozwolenie na przywóz na nadwyżkę” zostanie wydane na zasadach określonych w art. 10 RK 1885/2006. Pozwolenie na przywóz na „nadwyżkę” będzie posiadało w rubryce nr 20 wpis: „Uzupełniające pozwolenie, rozporządzenie (WE) nr 1885/2006 art. 6”.

Zabezpieczenie złożone na „nadwyżkę” ulega przepadkowi jeżeli pozwolenie na przywóz na „nadwyżkę” nie zostanie okazane w terminie 4 miesięcy od terminu, kiedy towar został wprowadzony na rynek. Dodatkowe pozwolenie na przywóz „na nadwyżkę” powinno zostać zwrócone do ARR jak najszybciej po dokonaniu przywozu towarów.


Ilość zwolniona do wolnego obrotu nie może być większa niż ilość wskazana w polu 17 i 18 pozwolenia. Tolerancja wynosi 0%.


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət