Ana səhifə

Rozporządzenie komisji (ewg) nr 949/75 z dnia 11 kwietnia 1975 r zmieniające rozporządzenie (ewg) nr 315/68 ustalające normy jakości bulw LILII


Yüklə 31.5 Kb.
tarix24.06.2016
ölçüsü31.5 Kb.
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (EWG) NR 949/75
z dnia 11 kwietnia 1975 r.
zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 315/68 ustalające normy jakości bulw lilii

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,


uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,
uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 234/681 z dnia 27 lutego 1968 r w sprawie ustanowienia wspólnej organizacji rynku żywych drzew i innych roślin, bulw, korzeni i podobnych, ciętych kwiatów i ozdobnych liści, w szczególności jego art. 4,
a także mając na uwadze, co następuje:
rozporządzenie (EWG) nr 315/682 z dnia 12 marca 1968 r., ostatnio zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 1793/733 ustanawia normy jakości bulw kwiatowych, cebulek i bulw;
doświadczenia wskazują, że obecne techniki produkcji oraz gatunki, odmiany i hybrydy bulw lilii, będące obecnie przedmiotem obrotu, wprowadzają konieczność zmiany opisów botanicznych oraz zmian w zakresie minimalnych wielkości tych bulw w odniesieniu do tych produktów; dlatego też odnoszące się do nich normy powinny zostać odpowiednio dostosowane;
środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. żywych roślin,
PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W tabeli w Załączniku do rozporządzenia (EWG) nr 315/68 sekcja III, opisy dotyczące bulw lilii zastępuje się opisami zawartymi w Załączniku do niniejszego rozporządzenia.


Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.


Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 11 kwietnia 1975 r.
W imieniu Komisji
P. LARDINOIS
Członek Komisji
ZAŁĄCZNIK


Botaniczny opis gatunku

Metoda klasyfikowania

Wielkość minimalna

Sortowanie według wielkości


Lilium auratum, jej odmiany i hybrydyA

16
7-8; 8-9;

9-10; 10-12;

12-14; 14-16;

16-18; 18-20;

20-22; 22-24;

24 i powyżejLilium candidum
A

16

Lilium croceum
A

14

Lilium dividii (Syn. L willmettiae), jej odmiany i hybrydy, włącznie z „Corsage” oraz fiesta „Citronella”, ale z wyłączeniem


A

12

Lilium davidii (Syn. L. willmettiae), maxwillA

10

Lilium formosanum (Syn L. philippinense var. Formosanum)


A

8

Lilium hollandicum (Syn. umbellatum), jej odmiany i hybrydy


A

14

Lilium henryi, jej odmiany i hybrydyA

16

Hybrydy Lilium asiatica (midcentury) włącznie z „Enchantment”, „Harmony”, „Joan Evans” oraz „Tabasco”, ale z wyłączeniemA

10

Hybrydy Lilium asiatica (midcentury) „Destiny” oraz „Prosperity”


A

12

Lilium pumilum (Syn. L. tenuifolium)A

7

Lilium regale, jej odmiany i hybrydyA

16

Lilium speciosum, jej odmiany i hybrydyA

16

Lilium tigrinum, jej odmiany i hybrydyA

12
1 Dz.U. nr L 55 z 2.03.1968, str. 1.

2 Dz.U. nr L 71 z 21.03.1968, str. 1.

3 Dz.U. nr L 181 z 4.07.1973, str. 12.


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət